Honda Civic: Obsługa odtwarzacza/zmieniacza płyt CD (opcja)

Honda Civic –> Urządzenia podwyższające komfort jazdy –> System audio (typ C) –> Obsługa odtwarzacza/zmieniacza płyt CD (opcja)

Zmieniacz płyt CD może zostać zamontowany w ASO. Mieści on do sześciu płyt CD zapewniających kilka godzin słuchania. Sterowanie odtwarzaczem płyt CD możliwe jest za pomocą tych samych pokręteł i przycisków, które służą do obsługi radia i odtwarzacza kasetowego.

Możliwe jest również zamontowanie oryginalnego odtwarzacza CD w desce rozdzielczej, który również będzie obsługiwany pokrętłami i przyciskami radia. Różnice w obsłudze będą dotyczyły tylko funkcji związanych ze zmieniaczem płyt.

By można było używać odtwarzacza lub zmieniacza płyt CD, kluczyk w stacyjce musi znajdować się w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON (II).

Obsługa odtwarzacza/zmieniacza płyt CD


Odtwarzacz płyt CD

Włożyć płytę CD w gniazdo i z umiarkowanym naciskiem wepchnąć ją do połowy. Napęd wciągnie resztę płyty.

Nacisnąć przycisk CD/TAPE co rozpocznie odtwarzanie płyty CD.

Na wyświetlaczu ukaże się numer odtwarzanego utworu.

System odtwarzacza również płyty 8 cm bez konieczności użycia dodatkowych pierścieni. Używać wyłącznie standardowych płyt CD. Płyty z nierównymi brzegami moga spowodować zablokowanie napędu lub inne problemy.

Nie odtwarzać płyt z gumowymi lub innymi elementami ochronnymi. Może to spowodować uszkodzenie systemu audio.

Gdy system odtworzy całą płytę do końca wróci do jej początku i zacznie ją odtwarzać ponownie.

Aby wyjąć płytę nacisnąć przycisk wysunięcia płyty CD.

Jeśli wysuniemy płytę lecz jej nie wyjmiemy z gniazda, system po 15 sekundach automatycznie ponownie ją załaduję i pozostawi w trybie pauzy.

Rozpoczęcie odtwarzania nastąpi po naciśnięciu przycisku CD.

Zmieniacz płyt CD

Zmieniacz płyt należy załadować zgodnie z instrukcją dostarczaną ze zmieniaczem. Używać wyłącznie standardowych płyt CD. Płyty z nierównymi brzegami moga spowodować zablokowanie napędu lub inne problemy.

Nie odtwarzać płyt z gumowymi lub innymi elementami ochronnymi. Może to spowodować uszkodzenie systemu audio.

Nacisnąć przycisk CD. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Cd". Nastąpi odtwarzanie pierwszego utworu z pierwszej płyty w zmieniaczu. Po zakończeniu odtwarzania pierwszej płyty, nastąpi odtwarzanie następnej.

Po odtworzeniu ostatniej płyty, nastąpi ponowne odtworzenie pierwszej płyty.

W celu odtworzenia wybranej płyty należy naciskać przyciski sterowania CD. Naciśnięcie przycisku powoduje
wybranie następnej płyty w magazynku.

Naciśnięcie przycisku
powoduje wybranie poprzedniej płyty.

Jeśli pod wybraną pozycją nie ma płyty, to odtwarzana będzie płyta sąsiednia lub najbliższa, jaka zostanie odnaleziona w zmieniaczu.

Zmieniacz i odtwarzacz płyt CD

Wyboru utworu dokonuje się przy użvciu przycisków zapamiętanych stacji (sterowania).

Funkcje szybkiego przewijania do przodu i do tyłu dostępne są po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiednio Przycisku 4 ( ) lub Przycisku 2
( ). Zwolnić przycisk gdy system
osiągnie oczekiwane miejsca na płycie.

Każde naciśnięcie i zwolnienie przycisku 6 ( ) spowoduje przejście do
początku następnego utworu. By powrócić do początku aktualnie odtwarzanego utworu należy nacisnąć Przycisk 5 ( ) . Ponowne
naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do poprzedniego utworu.

REPEAT (powtarzanie) - włączenie tej funkcji wymaga naciśnięcia i zwolnienia przycisku oznaczonego RPT i powoduje ciągłe odtwarzanie wybranego utworu oraz zapalenie na wyświetlaczu wskaźnika RPT.

Ponowne naciśnięcie przycisku RPT powoduje wyłączenie powtarzania.

Wyłączenie odtwarzacza CD nastąpi po naciśnięciu przycisku wyboru zakresu fal AM lub FM lub po włożeniu kasety do gniazda odtwarzacza kasetowego.

  Zegar cyfrowy

  System audio wyświetla czas gdy wyłącznik zapłonu jest w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON (II). Wyświetla on tryby obsługi radia ...

  Sygnalizacja kodów usterek odtwarzacza/zmieniacza płyt CD

  Jeśli na wyświetlaczu pojawi się kod usterki, to korzystając z tabelki zamieszczonej obok, należy usunąć przyczynę błędu. Je ...

  Zobacz tez:

  OBJAŚNIENIA POZYCJI HARMONOGRAMU PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
  Olej silnikowy i filtr Wymianę oleju silnikowego i filtra należy dokonywać z częstotliwością podaną w harmonogramie przeglądów okresowych. Jeśli pojazd jest eksploatowany w ciężkich warunkach drogowych, wymagana jest częstsza ...

  Średnie zużycia paliwa (jeżeli są w wyposażeniu) (L/100 km lub mil na galon)
  Tryb ten oblicza średnie zużycie paliwa na podstawie całkowitej zużytej ilości paliwa oraz odległości przejechanej od ostatniego zerowania średniego zużycia paliwa. Całkowita ilość zużytego paliwa jest obliczana na podstawie z ...

  Przywracanie prędkości tempomatu podczas jazdy z prędkością większą niż 30 km/h (20 mil/h)
  Jeżeli do anulowania prędkości podróżnej zastosowano dowolną inną metodę, niż przyciskiem i system jest nadal włączony, po przesunięciu przełącznika +RES, automatycznie zostanie wznowiona ostatnia ustawiona prędk ...

  Categorie