Honda Civic: Rozrusznik działa normalnie

Honda Civic –> Sytuacje niespodziewane –> Silnika nie można uruchomić –> Rozrusznik działa normalnie

W tym przypadku słychać normalny odgłos uruchamianego silnika, ale silnik nie zapala.

 •  Dla samochodów z immobilizerem należy użyć prawidłowo zaprogramowanego kluczyka

  Nieprawidłowo zaprogramowany kluczyk spowoduje miganie kontrolki immobilizera w zestawie wskaźników.

 •  Czy zastosowano właściwy sposób postępowania podczas rozruchu? Patrz "Rozruch silnika",.
 •  Czy zbiornik jest napełniony benzyną? Należy włączyć zapłon na jedną minutę i obserwować wskaźnik paliwa. Lampka rezerwy paliwa może być uszkodzona, nie przypominając kierowcy o konieczności tankowania.
 •  Mogą występować usterki w układzie elektrycznym, np. brak zasilania pompy paliwa. Należy sprawdzić wszystkie bezpieczniki
 •  W samochodach z układem odcinania dopływu paliwa może być włączony ten układ. Jeśli wyłącznik odcinania paliwa jest włączony przed uruchomieniem silnika należy go wyłączyć

Jeśli nie znaleziono przyczyny usterki, konieczna jest pomoc serwisu (patrz "Holowanie",).

  Rozrusznik nie działa lub obraca się bardzo powoli

  Po przekręceniu kluczyka w położenie rozruchu, nie słychać normalnego odgłosu uruchamianego silnika. Słyszalny może być klikają ...

  Rozruch przy pomocy akumulatora zewnętrznego

  W przypadku, gdy akumulator uległ rozładowaniu, można próbować uruchomić silnik przez użycie akumulatora zewnętrznego. Pomimo, że ...

  Zobacz tez:

  Ogrzewanie tylnej szyby
  Ogrzewanie tylnej szyby pozwala na usunięcie pary, szronu i cienkiej warstwy lodu. Wciśnięcie przycisku powoduje załączenie ogrzewania, a ponowne wciśnięcie - wyłączenie. Działanie ogrzewania szyby jest sygnalizowane zaświeceniem lampk ...

  Kontrolka ostrzegająca przed oblodzoną nawierzchnią (jeżeli są w wyposażeniu)
  Ta kontrolka ostrzegawcza służy do ostrzegania kierowcy o możliwym oblodzeniu drogi, gdy: Zapłon jest włączony Zakres temperatur: około 4C (39,2F). Kontrolka ostrzegawcza będzie migać przez 10 sekund, a następnie będzie świ ...

  Kobiety w ciąży
  Zaleca się stosowanie pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży, aby zmniejszyć możliwości powstania obrażeń w razie wypadku. Podczas użytkowania pasów bezpieczeństwa, ich biodrowa część powinna być umies ...

  Categorie