Kia Ceed: List (Lista)

Naciśnij przycisk , aby
wyświetlić ekran listy plików.

List (Lista)


Aby wyszukiwać pliki, obracaj pokrętło strojenia w lewo/w prawo. Kiedy
wyświetlany jest żądany plik, naciśnij to pokrętło, aby go wybrać i odtworzyć.

UWAGA - KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB

 • Podłącz urządzenie USB po włączeniu silnika samochodu. Urządzenie USB może ulec uszkodzeniu, jeśli jest już podłączone, kiedy włącza się zapłon.

  Urządzenie USB może nie funkcjonować prawidłowo, jeśli włącza się albo wyłącza zapłon przy podłączonym urządzeniu USB.

 • Przy podłączaniu/odłączaniu urządzeń USB zwróć uwagę na elektryczność statyczną.
 • Kodowane odtwarzacze MP3 nie będą rozpoznane, kiedy połączone są jako urządzenia zewnętrzne.
 • Kiedy podłącza się zewnętrzne urządzenie USB, urządzenie może nie rozpoznać prawidłowo USB w niektórych stanach.
 • Rozpoznane będą jedynie produkty formatowane z sektorami/bajtów 64 kilobajtowymi.
 • To urządzenie rozpoznaje urządzenia USB formatowane w formatach plików FAT 12/16/32. To urządzenie nie rozpoznaje plików formatowanych w formatach plików NTFS.
 • Niektóre urządzenia USB mogą nie być obsługiwane z powodu problemów z kompatybilnością.
 • Należy unikać kontaktu złącza USB z częściami ciała lub obcymi przedmiotami.
 • Powtarzające się podłączanie/rozłączanie urządzeń USB, w krótkich odstępach czasu, może spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
 • Kiedy ma miejsce odłączanie urządzenia USB, może być słyszany dziwny dźwięk.
 • Należy pamiętać o tym, aby podłączać/rozłączać zewnętrzne urządzenia USB, przy wyłączonym zasilaniu systemu audio.
 • Czas potrzebny na rozpoznanie urządzenia USB może być różny, zależnie od typu, wielkości lub formatów plików zapisanych na USB.

  Takie różnice w czasie nie wskazują na usterkę urządzenia.

 • Urządzenie obsługuje jedynie urządzenia USB wykorzystywane do odtwarzania plików muzycznych.
 • Obrazy USB oraz filmy nie są obsługiwane.
 • Nie należy wykorzystywać USB I/F do ładowania baterii lub akcesoriów USB, które wytwarzają ciepło. Takie działania mogą prowadzić do pogorszenia parametrów lub uszkodzenia urządzenia.
 • Urządzenie może nie rozpoznać urządzenia USB, jeśli wykorzystuje się oddzielnie zakupiony koncentrator USB z kablami przedłużającymi.

  Podłącz USB bezpośrednio do gniazda multimediów w samochodzie.

 • Kiedy wykorzystuje się urządzenia pamięci masowej USB z osobnymi napędami logicznymi, mogą być odtwarzane tylko pliki zapisane w napędzie głównym.
 • Pliki mogą nie działać prawidłowo, jeśli na urządzeniu USB zainstalowane są programy narzędziowe.
 • Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli odtwarzacze MP3, telefony komórkowe, aparaty cyfrowe lub inne urządzenia elektroniczne (Urządzenia USB nie rozpoznane jako przenośne napędy dyskowe) są połączone z urządzeniem.
 • Ładowanie za pomocą urządzenia USB może nie działać w przypadku niektórych urządzeń przenośnych.
 • Urządzenie może nie obsługiwać normalnego działania, gdy wykorzystuje się pamięć typu USB oprócz (typ z pokrywą metalową) innej pamięci USB.
 • Urządzenie może nie obsługiwać normalnego działania, gdy wykorzystuje się formaty takie jak Typ HDD, CF lub pamięć SD.
 • Urządzenie nie obsługuje plików muzycznych zabezpieczonych przez DRM (Digital Rights Management - cyfrowe zarządzanie prawami).
 • Pamięci masowe USB wykorzystywane do podłączania Adaptera (typu SD lub typu CF) mogą nie być prawidłowo rozpoznane.
 • Urządzenie może nie funkcjonować prawidłowo, gdy wykorzystuje się napędy USB HDD lub USB, które mają problemy z połączeniami, z powodu drgań samochodu. (np. typu i-stick)
 • Należy unikać korzystania z produktów pamięci USB, które mogą być też wykorzystywane jako breloczki do kluczy lub akcesoria telefonów przenośnych.

  Stosowanie takich produktów może spowodować uszkodzenie gniazda USB.


 • Podłączenie urządzenia MP3, albo telefonu przez różnego rodzaju kanały, takie jak AUX/BT lub tryb Audio/USB, może powodować zakłócenia odtwarzanej muzyki lub nienormalne działanie.

  Copying Files (Kopiowanie plików)

  Naciśnij przycisk , aby skopiować aktualny plik do My Music (Mojej Muzyki). UWAGA Wybieranie innej funkcji w czasie kopiowania spowoduje wyświetlenie okna w ...

  Tryb USB

  Podstawowy ekran trybu (1) MODE (Tryb) Wyświetla aktualnie obsługiwany tryb (2) Operation State (Stan działania) Wyświetla aktualnie działając ...

  Zobacz tez:

  Gdy osłona przeciwsłoneczna jest zamknięta
  Jeżeli dźwignia sterowania oknem dachowym zostanie przesunięta do tyłu, osłona przeciwsłoneczna przesunie się całkowicie, aż do pełnego odsłonięcia, a następnie okno dachowe przesunie się, aż do całkowitego otwa ...

  Usterka hamulca postojowego sterowanego elektrycznie
  Lampka świeci lub miga w kolorze żółtym. Lampka świeci Hamulec postojowy sterowany elektrycznie funkcjonuje ze zmniejszoną wydajnością. Lampka miga Hamulec postojowy sterowany elektrycznie jest w trybie serwisowym. W celu wyzerowania bł ...

  Zakres odpowiedzialności właściciela
  UWAGA Przeglądy i obsługa samochodu, a także przechowywanie dokumentacji należą do obowiązków właściciela. Ogólnie mówiąc zalecamy, by pojazd był serwisowany przez autoryzowanego sprzedawcę Kia. Użytkownik musi p ...

  Categorie