Kia Ceed: Menu trybu USB

Kia Ceed –> Poznawanie samochodu –> Tryb CD MP3 –> Menu trybu USB

W trybie tym, będziesz mieć dostęp do funkcji Info, Random, Repeat, Copy i List.

(Informacje, Odtwarzanie losowe, Powtórz, Kopiowanie i Lista).

Menu trybu USB


Info (Informacje)

Naciśnij przycisk , aby
wyświetlić szczegóły na temat aktualnego pliku.

UWAGA

 • Kiedy opcja 'Folder File' (Plik folderu) ustawiona jest jako wyświetlacz domyślny, w ramach Konfiguracji wyświetlacza, wtedy jako szczegółowe informacje o pliku wyświetlane są takie informacje, jak album/wykonawca/plik.
 • Kiedy opcja 'Album Artist Song' (Album Wykonawca Piosenka) ustawiona jest jako wyświetlacz domyślny, wtedy jako szczegółowe informacje o pliku wyświetlane są takie informacje, jak nazwa folderu/nazwa pliku).
 • Informacje odnośnie tytułu, wykonawcy i albumu wyświetlane są jedynie wtedy, gdy takie informacje są zapisane w etykiecie ID3 pliku MP3.

Random (Odtwarzanie losowe)

Naciśnij przycisk , aby
odtwarzać pliki w kolejności losowej.

Za każdym razem, gdy przycisk ten zostanie wciśnięty, funkcja przełącza się kolejno z Random Folder (Losowe odtwarzanie folderu) ➟ Random All (Losowe odtwarzanie wszystkich) ➟ Off (Wyłączone).

 • Random Folder (Losowe odtwarzanie folderu): Odtwarza wszystkie pliki w aktualnym folderze w kolejności losowej.
 • Random All (Losowe odtwarzanie wszystkich): Odtwarza wszystkie pliki w kolejności losowej.

Repeat (Powtórz)

Naciśnij przycisk  , aby
powtórzyć aktualny plik lub folder.

Za każdym razem, gdy przycisk ten zostanie wciśnięty, funkcja zmieni się kolejno z Repeat (Powtarzanie) ➟ Repeat Folder (Powtórz folder) ➟ Off (Wyłączona).

 • Powtórz: powtarza odtwarzanie aktualnego pliku.
 • Powtórz folder: powtarza wszystkie utwory w aktualnym folderze.

Copying Files (Kopiowanie plików)

Naciśnij przycisk   , aby
skopiować aktualny plik do My Music (Mojej Muzyki).

UWAGA

Wybieranie innej funkcji w czasie kopiowania spowoduje wyświetlenie okna wyskakującego z pytaniem, czy chcesz anulować kopiowanie. Aby anulować, wybierz 'Yes' (Tak).

List (Lista)

Naciśnij przycisk , aby
wyświetlić ekran listy plików.

List (Lista)


Aby wyszukiwać pliki, obracaj pokrętło strojenia w lewo/w prawo. Kiedy
wyświetlany jest żądany plik, naciśnij to pokrętło, aby go wybrać i odtworzyć.

UWAGA - ODNOŚNIE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA iPod

 • iPod jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
 • W celu korzystania z urządzenia iPod z użyciem klawiszy, musisz użyć specjalnego kabla urządzenia iPod.

  (kabel, który dostarczany jest podczas zakupu produktów iPod/iPhone)

 • Jeśli urządzenie iPod jest podłączone do samochodu, kiedy trwa odtwarzanie, bezpośrednio po podłączeniu, przez około 1-2 sekund, może wystąpić dźwięk o dużej wysokości tonu. Jeżeli to możliwe, podłącz urządzenie iPod do samochodu, gdy jest ono zatrzymane/pauzuje.
 • Jeżeli włączone jest ACC, podłączenie urządzenia iPod za pomocą kabla iPod, będzie umożliwiało ładowanie urządzenia iPod przez system audio samochodu.
 • Kiedy podłączasz kabel iPod, pamiętaj o tym, aby całkowicie włożyć wtyk, by zapobiec zakłóceniom komunikacji.
 • Kiedy aktywne są funkcje korektora dźwięku urządzenia zewnętrznego, takiego jak urządzenia iPod i systemu audio samochodu, efekty korektora dźwięku mogą się nakładać na siebie i powodować pogorszenie i zniekształcenie dźwięku. Zawsze, gdy to możliwe, wyłącz korzystanie z funkcji korektora dźwięku urządzenia zewnętrznego, przed jego podłączeniem do systemu audio samochodu.
 • Gdy podłączone są urządzenia iPod lub AUX, mogą pojawić się zakłócenia.

  Kiedy tego rodzaju urządzenia nie są już potrzebne, należy je odłączyć.

 • Gdy urządzenia iPod lub AUX podłączone są do gniazdka zasilania samochodu, odtwarzanie z użyciem urządzenia zewnętrznego może powodować zakłócenia. W takich przypadkach, przed korzystaniem z urządzenia, należy je odłączyć od przyłącza zasilania.
 • Zależnie od charakterystyk urządzenia iPod/iPhone, może mieć miejsce przeskakiwanie lub nieprawidłowe działanie przy odtwarzaniu dźwięku.
 • Jeśli iPhone jest podłączony zarówno do Bluetooth Wireless Technology jak i USB, dźwięk może nie być prawidłowo odtwarzany. Aby zmienić wyjście dźwięku (źródło) wybierz w swoim urządzeniu iPhone złącze dokowania (Dock connector) lub Bluetooth Wireless Technology.
 • Tryb iPod nie może być obsługiwany, gdy iPod nie może być rozpoznany z powodu odtwarzania wersji, które nie obsługują protokołów komunikacji, nieprawidłowości działania i usterek iPod.
 • W przypadku piątej generacji urządzeń iPod Nano, iPod może nie być rozpoznany, kiedy bateria ma niski stan naładowania. Prosimy naładować urządzenie iPod, by można z niego korzystać.
 • Kolejności wyszukiwania/odtwarzania pokazywane w urządzeniu iPod mogą się różnić od kolejności pokazywanych w systemie audio.
 • Jeśli urządzenie iPod nie działa prawidłowo z powodu usterki, należy je zresetować i spróbować ponownie.

  (Aby dowiedzieć się więcej, patrz instrukcja obsługi urządzenia iPod)

 • Niektóre urządzenia iPod mogą nie móc zsynchronizować się z systemem w zależności od ich wersji. Jeśli Medium zostanie usunięte, zanim będzie ono rozpoznane, wtedy system może nieprawidłowo przywrócić wcześniej obsługiwany tryb.

  (Ładowanie urządzenia iPod nie jest obsługiwane.)

 • Z wyjątkiem przewodu dodatkowego 1M dla produktów iPod/iPhone inne długie przewody mogą nie zostać rozpoznane.

  Korzystanie z trybu USB

  Odtwarzanie/przerywanie odtwarzania plików USB Kiedy do urządzenia włożona zostanie pamięć USB, tryb odtwarzania pliku USB uruchamia się aut ...

  Tryb iPod

  ...

  Zobacz tez:

  Centralny zamek drzwi
  Każde drzwi posiadają przycisk blokady umieszczony na górze. Po wciśnięciu przycisku blokady w drzwiach kierowcy, wszystkie zamki zostają zablokowane. Po wyciągnięciu przycisku w drzwiach kierowcy wszystkie zamki zostają odblokowane. Przyciski ...

  Przegląd piór wycieraczek
  UWAGA Jak obecnie wiadomo, handlowe gorące woski stosowane przez automatyczne myjnie samochodów powodują, iż trudno jest oczyścić wycieraczki. Zanieczyszczenie przedniej szyby lub piór wycieraczek może zmniejszyć skuteczność pracy ...

  Średnie zużycia paliwa (jeżeli są w wyposażeniu) (L/100 km lub mil na galon)
  Tryb ten oblicza średnie zużycie paliwa na podstawie całkowitej zużytej ilości paliwa oraz odległości przejechanej od ostatniego zerowania średniego zużycia paliwa. Całkowita ilość zużytego paliwa jest obliczana na podstawie z ...

  Categorie