Kia Ceed: Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego silnik

Kia Ceed –> Konserwacja samochodu –> Płyn chłodzący silnika –> Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego silnik

OSTRZEŻENIE

Zdejmowanie korka
chłodnicy

 • Nie wolno nigdy starać się zdejmować korka chłodnicy podczas pracy silnika lub przy gorącym silniku. Może to spowodować uszkodzenie układu chłodzenia i silnika, a także być przyczyną poważnych obrażeń ciała na skutek wydostania się gorącego płynu chłodzącego lub pary.
 • Wyłączyć silnik i poczekać aż ostygnie. Przy wyjmowaniu korka chłodnicy należy zawsze zachowywać maksymalną ostrożność. Należy owinąć korek grubym ręcznikiem i obracać go powoli w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) do pierwszego oporu. Po wyzerowaniu ciśnienia z układu chłodzenia należy odczekać chwilę. Dopiero wówczas, gdy będzie całkowita pewność, że płyn w chłodnicy nie znajduje się pod ciśnieniem, można nacisnąć korek poprzez gruby ręcznik i kontynuować odkręcanie pokręcając go w lewo, aż do zdjęcia go z chłodnicy.
 • Nawet wówczas, gdy silnik już nie pracuje, nie wolno odkręcać korka chłodnicy i korka spustowego dopóki silnik i chłodnica nie ostygną. Nawet po zatrzymaniu silnika może nastąpić wytrysk gorącego płynu chłodzącego i pary, znajdujących się pod ciśnieniem, co grozi poważnymi obrażeniami ciała.

Silnik elektryczny (wentylatora
chłodzącego) sterowany jest przez temperaturę płynu chłodzącego silnik, ciśnienie czynnika chłodniczego i prędkość pojazdu. Może on czasem pracować, kiedy silnik samochodu nie pracuje. Kiedy praca odbywa się w pobliżu łopatek wentylatora chłodzącego, należy zachować maksymalną ostrożność tak, aby nie ulec obrażeniom ciała.

Gdy tylko temperatura płynu chłodzącego silnik spadnie, silnik elektryczny zostanie wyłączony automatycznie. Jest to stan normalny.

Jeżeli pojazd wyposażony jest w silnik GDI, silnik elektryczny (wentylator chłodzący) może pracować, dopóki nie zostanie odłączony kabel od bieguna ujemnego akumulatora.

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego silnik


Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego silnik


Sprawdzić stan techniczny i połączenia wszystkich przewodów elastycznych układu chłodzenia i przewodów elastycznych nagrzewnicy. Wymienić wszystkie spęczniałe lub zużyte przewody.

Poziom płynu chłodzącego należy uzupełnić do poziomu pomiędzy znakami F (MAX) i L (MIN) znajdującymi się z boku zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego, kiedy silnik jest zimny.

Jeżeli poziom płynu chłodzącego jest niski, należy dodać odpowiednią ilość wody destylowanej (demineralizowanej).

Poziom płynu chłodzącego należy uzupełnić do wysokości znaku F, ale nie powinien on wykraczać poza ten znak.

Jeżeli poziom płynu chłodzącego wymaga częstego uzupełniania, zalecamy skontrolowanie układu przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Zalecany płyn chłodzący dla silnika

 • Uzupełniając płyn chłodzący należy używać tylko demineralizowanej wody lub miękkiej wody. Nie wolno mieszać twardej wody z płynem chłodzącym zalanym w fabryce. Nieodpowiednia mieszanina płynu chłodzącego może być przyczyną poważnych usterek lub uszkodzenia silnika.
 • Silnik znajdujący się w pojeździe ma aluminiowe części i musi on być zabezpieczony przed korozją i zamarzaniem przez płyn chłodzący na bazie glikolu etylenowego.
 • Nie stosować płynu chłodzącego zawierającego alkohol lub metanol lub też mieszać tych substancji z odpowiednim płynem chłodzącym.
 • Nie używać roztworu, który zawiera więcej niż 60 % środka zapobiegającego zamarzaniu lub mniej niż 35 %, gdyż mogłoby to zmniejszyć skuteczność działania roztworu.

Procentowa zawartość części w mieszaninie podana jest w poniższej tablicy.


Zalecany płyn chłodzący dla silnika


OSTRZEŻENIE

Korek chłodnicy


Nie wolno wyjmować korka chłodnicy, gdy silnik i chłodnica są rozgrzane. Gorący parzący płyn chłodzący i para znajdujące się w chłodnicy pod ciśnieniem mogą wówczas wytrysnąć z chłodnicy, powodując poważne obrażenia.

  Płyn chłodzący silnika

  Wysokociśnieniowy układ chłodzenia ma zbiornik napełniony całorocznym płynem chłodzącym zabezpieczającym przed zamarzaniem. Zbiornik ...

  Wymiana płynu chłodzącego silnik

  Zalecamy wymianę płynu chłodzącego przez autoryzowanego sprzedawcę Kia. OSTROŻNIE Aby zapobiec przelaniu się płynu chłodzącego ...

  Zobacz tez:

  Spryskiwacze przedniej szyby panoramicznej (przód) (jeżeli są w wyposażeniu)
  W celu rozpylenia płynu do zmywania na przedniej szybie panoramicznej i uruchomienia wycieraczek na 1-3 cykli, w pozycji O (Off), pociągnąć delikatnie dźwignię do siebie. Wykorzystywać tę funkcję, gdy szyba przednia jest brudna. Rozpylanie ...

  Punkt(y) mocowania maty podłogowej
  Kiedy wykorzystuje się matę podłogową na dywaniku podłogi, należy się upewnić, czy jest ona zamocowana do punktów mocowania pojazdu. Będą one utrzymywać ją w miejscu, zabezpieczając przed przesuwaniem się do przod ...

  Wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzającego
  Wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzającego pokazuje dystans od pojazdu jadącego z przodu. Kamera przednia w szybie przedniej służy do wykrywania odległości od pojazdu bezpośrednio poprzedzającego. Jest aktywny przy prędkoś ...

  Categorie