Kia Ceed: Sprawdzenie otoczenia pojazdu

Sprawdzenie otoczenia pojazdu


Inteligentny system wspomagania parkowania sprawdza otoczenie przed i za pojazdem, aby umożliwić bezpieczne wyjechanie z miejsca parkingowego.

UWAGA

Jeśli podczas sprawdzania otoczenia system wykryje inny pojazd lub obiekt przed lub za samochodem, to nie wykona dalszych działań

System może nie działać prawidłowo w następujących warunkach:

(1) gdy czujniki są zamarznięte, (2) gdy czujniki są brudne, (3) przy intensywnych opadach śniegu lub deszczu, (4) jeśli w pobliżu znajduje się słupek lub inny obiekt.

System może się wyłączyć, jeśli podczas wyjeżdżania z miejsca parkingowego wykryje przeszkodę, która grozi kolizją.

Jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby wyjechać, system może się wyłączyć.

OSTROŻNIE

 • Po sprawdzeniu otoczenia przez system można dalej korzystać z jego pomocy.
 • System może zostać włączony przypadkowo, jeśli drążek selektora jest w położeniu P (Postój) lub N (Luz) i zostanie przypadkowo naciśnięty przycisk inteligentnego systemu wspomagania parkowania.

  Wybór trybu wyjeżdżania z miejsca parkingowego.

  Wybrać tryb wyjeżdżania z miejsca parkingowego, naciskając przycisk inteligentnego systemu wspomagania parkowania przy drążku selektora w ...

  Sterowanie kierownicą

  Będzie wyświetlany powyższy komunikat z prośbą o przełączenie drążka selektora w położenie D (Jazda) lub R (Bieg ...

  Zobacz tez:

  Uznanie autorstwa oprogramowania
  Niektóre podzespoły systemu OnStar zawierają oprogramowanie libcurl i unzip oraz oprogramowanie innych firm. Poniżej zamieszczono informacje o prawach autorskich i licencjach do oprogramowania libcurl i unzip. Aby uzyskać informacje na temat oprogramowania innych fi ...

  Sygnał dźwiękowy
  Aby zabrzmiał sygnał dźwiękowy, nacisnąć jego symbol na kierownicy. Sygnał dźwiękowy należy sprawdzać w regularnych odstępach czasu, aby upewnić się o jego prawidłowym działaniu. UWAGA Aby zabrzmiał syg ...

  Holowanie
  W przypadku konieczności holowania samochodu, należy zlecić tę czynność wyspecjalizowanemu pogotowiu drogowemu. Nie należy holować samochodu za innym samochodem, przy pomocy liny lub łańcucha. Jest to bardzo niebezpieczne. Istnieją tr ...

  Categorie