Opel Astra: Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

Opel Astra –> Pielęgnacja samochodu –> Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

Akumulator pojazdu znajduje się w przestrzeni bagażowej pod osłoną. W komorze silnika znajdują się punkty służące do podłączania przewodów rozruchowych.

W razie rozładowania akumulatora pojazdu silnik można uruchomić za pomocą przewodów rozruchowych i akumulatora innego samochodu.

Nie uruchamiać silnika przy użyciu urządzeń do rozruchu awaryjnego.

Ostrzeżenie

Zachować szczególną uwagę podczas uruchamiania przy wykorzystaniu przewodów rozruchowych. Wszelkie odstępstwa od poniższych instrukcji mogą prowadzić do obrażeń ciała i szkód spowodowanych eksplozją akumulatora lub uszkodzeniem układów elektrycznych obu pojazdów.

 

Ostrzeżenie

Unikać styczności akumulatora z oczami, skórą, tkaninami i powierzchniami lakierowanymi.

Elektrolit akumulatorowy zawiera kwas siarkowy, który przy bezpośrednim kontakcie może powodować oparzenia skóry oraz korozję elementów samochodu.

 • Nie zbliżać się do akumulatora pojazdu z otwartym ogniem lub źródłem iskier.
 •  Rozładowany akumulator pojazdu może zamarznąć nawet przy temperaturze zewnętrznej 0 C. Przed podłączeniem przewodów rozruchowych rozmrozić akumulator.
 •  Podczas pracy z akumulatorem pojazdu zakładać okulary i odzież ochronną.
 •  Akumulator wspomagający musi mieć takie samo napięcie zasilania (12 V) jak akumulator używany w samochodzie. Jego pojemność (wyrażona w Ah) nie może być dużo mniejsza od pojemności rozładowanego akumulatora pojazdu.
 •  Należy korzystać z przewodów rozruchowych z izolowanymi zaciskami, o średnicy co najmniej 16 mm2 (25 mm2 w przypadku silników wysokoprężnych).
 •  Nie odłączać rozładowanego akumulatora od instalacji elektrycznej pojazdu.
 •  Wyłączyć wszystkie zbędne odbiorniki prądu.
 •  Nie pochylać się nad akumulatorem pojazdu w trakcie rozruchu.
 •  Nie dopuszczać do zetknięcia się zacisków przewodów rozruchowych.
 •  Podczas uruchamiania silnika przy użyciu przewodów rozruchowych samochody nie powinny się stykać.
 • Zaciągnąć hamulec postojowy, skrzynię biegów ustawić w położeniu neutralnym, automatyczną skrzynię biegów przestawić w położenie P.
 •  Otworzyć osłonę zacisku dodatniego w komorze silnika pojazdu oraz osłonę zacisku dodatniego akumulatora wspomagającego.

Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych


Kolejność podłączania przewodów:

 1.  Podłączyć jeden koniec czerwonego przewodu do zacisku dodatniego akumulatora wspomagającego.
 2.  Podłączyć drugi koniec czerwonego przewodu do zacisku dodatniego w komorze silnika pojazdu, w pobliżu skrzynki bezpieczników.
 3.  Podłączyć jeden koniec czarnego przewodu do bieguna ujemnego akumulatora wspomagającego.
 4.  Podłączyć drugi koniec czarnego przewodu do punktu styku z masą pojazdu w komorze silnika.

Poprowadzić przewody w taki sposób, aby nie zaczepiły się przypadkowo o ruchome elementy silnika.

Uruchamianie silnika:

 1.  Uruchomić silnik samochodu z akumulatorem wspomagającym.
 2.  Po pięciu minutach uruchomić silnik drugiego samochodu. Próby uruchomienia powinny być wykonywane w jednominutowych odstępach i trwać nie dłużej niż 15 sekund.
 3.  Po uruchomieniu silniki obu samochodów powinny przez ok.

  trzy minuty pracować na biegu jałowym. W tym czasie przewody powinny pozostać podłączone.

 4.  W uruchamianym awaryjnie samochodzie włączyć dowolne urządzenie elektryczne (np.

  reflektory lub ogrzewanie tylnej szyby).

 5.  Przewody odłączać dokładnie w odwrotnej kolejności.

  Koło zapasowe z oponą kierunkową

  Jeśli to możliwe, opony o bieżniku kierunkowym należy zakładać w taki sposób, aby kierunek ich toczenia był zgodny z kierunkiem wskazyw ...

  Holowanie

  ...

  Zobacz tez:

  Hamowanie awaryjne
  Jeżeli podczas jazdy pojawi się problem z pedałem hamulca, możliwe jest hamowanie awaryjne, przez pociągnięcie wyłącznika EPB do góry i przytrzymanie go. Hamowanie jest możliwe jedynie podczas przytrzymywania wyłącznika EPB. OSTRZE ...

  Tryb AUX
  Korzystanie z trybu AUX Naciśnij przycisk Wybierz [AUX]. Urządzenie zewnętrzne może być podłączone, aby odtwarzać muzykę. Podłączanie urządzenia zewnętrznego Zewnętrzne odtwarzacze audio (kamery wideo, wideo samochodo ...

  System monitorowania martwego pola w lusterkach
  System monitorowania martwego pola w lusterkach wykrywa i sygnalizuje obecność obiektów w "martwej strefie" po obu stronach pojazdu. System ostrzega kierowcę poprzez lampki w lusterkach zewnętrznych o wykryciu obiektów, które mogą być niewido ...

  Categorie