Toyota Corolla: Mycie i konserwacja nadwozia

Toyota Corolla –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Dbałoźć o samochód –> Mycie i konserwacja nadwozia

Podczas mycia nadwozia samochodu należy przestrzegać podanych niżej wskazówek:

 • Mycie zaczynać od górnych partii w kierunku dołu, umiarkowanym strumieniem wody zmywając nadwozie, wnęki kół oraz podwozie, by usunąć wszelkie zabrudzenia.
 • Myć nadwozie z użyciem gąbki lub miękkiej źciereczki, np. irchy.
 • W przypadku zabrudzeń trudnych do usunięcia użyć szamponu samochodowego i obficie spłukać wodą.
 • Wytrzeć nadwozie do sucha.
 • W razie uszkodzenia wodoodpornej warstwy ochronnej nawoskować nadwozie.

Jeżeli na umytej powierzchni woda nie zbiera się w pojedyncze krople, nadwozie samochodu, gdy jest zimne, należy nawoskować.

Automatyczne myjnie samochodowe

 • Przed wjazdem do myjni złożyć zewnętrzne lusterka wsteczne. Mycie należy rozpocząć od przodu pojazdu. Przed rozpoczęciem jazdy należy pamiętać o rozłożeniu lusterek zewnętrznych.
 • Szczotki w automatycznej myjni samochodowej mogą zarysować powierzchnie samochodu i zniszczyć powłokę lakierowaną.

Mycie wysokociźnieniowe

 • Nie dopuszczać, aby dysze myjące znalazły się w bezpoźredniej bliskoźci szyb samochodu.
 • Przed wjechaniem do myjni sprawdzić, czy pokrywa wlewu paliwa jest prawidłowo zamknięta.

Korzystanie z myjni samochodowej (wersje z elektronicznym kluczykiem)

Gdy podczas mycia samochodu osoba wykonująca tę czynnoźć ma przy sobie elektroniczny kluczyk, w reakcji na zamoczenie zewnętrznych klamek drzwi, może następować naprzemienne zablokowanie i odblokowanie drzwi.

W takiej sytuacji należy postępować w następujący sposób:

 • Kluczyk należy pozostawić w odległoźci co najmniej 2 m od samochodu (pamiętając o zabezpieczeniu go przed kradzieżą).
 • W celu wyłączenia funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka włączyć tryb oszczędzania energii elektronicznego kluczyka.

  ( S. 118)

Obręcze kół ze stopów lekkich (w niektórych wersjach)

 • Wszelkie zabrudzenia należy niezwłocznie zmywać neutralnym detergentem.

  Nie używać twardych szczotek ani źrodków z zawartoźcią źcierniwa.

  Nie stosować agresywnych źrodków chemicznych.

  Stosować takie same łagodne źrodki myjące i woskujące, jak do powierzchni lakierowanych.

 • Nie wolno używać detergentów do mycia rozgrzanych obręczy kół, na przykład po długotrwałej jeździe przy wysokiej temperaturze otoczenia.
 • Niezwłocznie po umyciu kół usunąć z nich pozostałoźci detergentu.

Zderzaki

Nie szorować i nie stosować źrodków źciernych.


Podczas mycia samochodu

Uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza komory silnika. Może to spowodować zwarcie elementów układu elektrycznego lub pożar.

Podczas mycia przedniej szyby (wersje wyposażone w wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu)

Należy upewnić się, że wycieraczki są wyłączone.

W przypadku pozostawienia przełącznika w położeniu "AUTO", w poniższych przypadkach może nastąpić samoczynne uruchomienie wycieraczek. Grozi to uszkodzeniem ich piór oraz przycięciem rąk lub odniesieniem poważnych obrażeń.


 • Gdy górna częźć szyby, gdzie znajduje się czujnik kropli deszczu, zostanie dotknięta ręką.
 • Gdy mokra szmatka lub podobny przedmiot znajdzie się w pobliżu czujnika kropli deszczu.
 • Gdy coź uderzy w przednią szybę.
 • Gdy obudowa czujnika zostanie dotknięta lub coź uderzy w czujnik.

Środki ostrożnoźci dotyczące układu wydechowego

Pod wpływem gazów spalinowych układ wydechowy rozgrzewa się do wysokiej temperatury.

Podczas mycia samochodu należy uważać, aby nie dotknąć gorących elementów układu wydechowego przed jego schłodzeniem, ponieważ grozi to oparzeniem.


Zapobieganie uszkodzeniom i korozji nadwozia oraz innych elementów (obręcze kół ze stopów lekkich itp.)

W następujących przypadkach samochód należy niezwłocznie umyć:

 • Po jeździe w pobliżu wybrzeża morskiego
 • Po jeździe na drogach posypywanych solą
 • W razie zauważenia plam ze smoły lub żywicy na powierzchniach lakierowanych
 • W razie zauważenia martwych owadów i ich odchodów lub ptasich odchodów na powierzchniach lakierowanych
 • Po jeździe w rejonie zanieczyszczonym sadzą, dymami ze spalania oleju, pyłem górniczym, pyłem żelaznym lub wyziewami chemicznymi
 • Gdy samochód jest silnie zakurzony lub zabłocony
 • W razie rozlania na powierzchni lakierowanej benzenu lub benzyny

Należy niezwłocznie naprawiać wszelkie odpryski i zarysowania powłoki lakierniczej.

W celu uniknięcia korozji obręczy kół należy oczyźcić je z zabrudzeń i składować w pomieszczeniach o niskiej wilgotnoźci.

Mycie kloszy lamp zewnętrznych

 • Myć ostrożnie. Nie stosować substancji organicznych i nie używać twardych szczotek.

  Grozi to uszkodzeniem powierzchni kloszy.

 • Nie stosować wosku na klosze lamp.

  Wosk może doprowadzić do uszkodzenia soczewek.

W celu uniknięcia uszkodzenia przednich wycieraczek

Podnoszenie przednich wycieraczek należy rozpocząć od wycieraczki po stronie kierowcy, a następnie podnieźć wycieraczkę po stronie pasażera.

Przy opuszczaniu wycieraczek do pozycji pracy należy zacząć od wycieraczki po stronie pasażera.

Mycie w myjni automatycznej (wersje wyposażone w wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu)

Przełącznik wycieraczek ustawić w położeniu "OFF".

W przypadku pozostawienia przełącznika w położeniu "AUTO" może nastąpić samoczynne uruchomienie wycieraczek, co grozi uszkodzeniem ich piór.

Podczas korzystania z myjni wysokociźnieniowej

Nie wolno zbliżać końcówki dyszy do powierzchni wymienionych poniżej elementów lub osłon (pokrytych od zewnątrz gumą lub kauczukiem) oraz złączy elektrycznych. Kontakt z wodą pod wysokim ciźnieniem może spowodować ich uszkodzenie.

 • Elementy układu napędowego
 • Elementy układu kierowniczego
 • Elementy układu zawieszenia
 • Elementy układu hamulcowego

  Dbałoźć o samochód

  ...

  Czyszczenie i konserwacja wnętrza

  Podczas czyszczenia wnętrza samochodu należy przestrzegać podanych niżej wskazówek, co pozwoli utrzymać je w możliwie najlepszym stanie: Utr ...

  Zobacz tez:

  Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
  Pojazd jest wyposażony w Dodatkowy system zabezpieczający (Poduszki powietrzne) oraz ramieniowo-biodrowe pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów siedzących. Obecność systemu została oznaczona przez umieszczenie liter " AIR BAG" na ...

  Zmiana plików
  Naciśnij przycisk  , aby przejść do wcześniejszego lub następnego pliku. UWAGA Naciśnięcie przycisku po rozpoczęciu odtwarzania pliku przez 2 sekundy, spowoduje rozpoczęcie odtwarzania aktualnego pliku od początku. Naciśn ...

  Wyłączanie systemu Bluetooth Wireless Technology
  Funkcja ta jest wykorzystywana wtedy, kiedy nie chcemy korzystać z systemu Bluetooth Wireless Technology. Wybierz [Bluetooth System Off] (Wyłączenie systemu Bluetooth) Ustaw za pomocą pokrętła strojenia ❈ Jeśli telefon jest już podłą ...

  Categorie