Toyota Corolla: Pokrywa bagażnika

Pokrywę bagażnika można otworzyć, używając dświgni zwalniającej, elektronicznego kluczyka (w niektórych wersjach) bądś zdalnego sterowania.

Otwieranie pokrywy bagażnika z wnętrza samochodu

Otwieranie pokrywy bagażnika z wnętrza samochodu


Pociągnąć dśwignię do góry, aby zwolnić pokrywę bagażnika.

Otwieranie pokrywy bagażnika z zewnątrz samochodu

 • Funkcja dostępu do samochodu (w niektórych wersjach) S. 112
 • Bezprzewodowe zdalne sterowanie S. 133
 • Otwieranie pokrywy bagażnika

Otwieranie pokrywy bagażnika z zewnątrz samochodu


Gdy drzwi są otwarte, podnieść pokrywę bagażnika, jednocześnie naciskając przycisk otwierania pokrywy bagażnika.

Przy zamykaniu bagażnika

Przy zamykaniu bagażnika


Korzystając z wewnętrznego uchwytu i nie wywierając przy tym nacisku bocznego, opuścić pokryw ę bagażnika, a następnie docisnąć ją od zewnątrz w celu zatrzaśnięcia.

Oświetlenie bagażnika

Oświetlenie bagażnika działa, gdy otwarta jest jego pokrywa.

Zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem elektronicznego kluczyka wewnątrz bagażnika (wersje z elektronicznym kluczykiem)

 • Jeżeli wszystkie drzwi samochodu są zablokowane, to w przypadku zamkni ęcia pokrywy bagażnika, gdy w jego wnętrzu pozostawiony jest kluczyk elektroniczny, uruchamiana jest dświękowa sygnalizacja ostrzegawcza.

  W takiej sytuacji pokrywę bagażnika można odblokować, naciskając umieszczony na niej przycisk zamka pokrywy bagażnika.

 • Również w przypadku pozostawienia w bagażniku zapasowego kluczyka elektronicznego, gdy wszystkie drzwi są zablokowane, zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem elektronicznego kluczyka wewnątrz bagażnika może zadziałać, umożliwiając odblokowanie bagażnika. W celu ograniczenia ryzyka kradzieży samochodu, wysiadając z niego, należy zabierać ze sobą wszystkie elektroniczne kluczyki.
 • W zależności od miejsca i natężenia fal radiowych w otoczeniu pozostawiony w bagażniku kluczyk elektroniczny, gdy wszystkie drzwi są zablokowane, może nie zostać wykryty. W takim przypadku zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem elektronicznego kluczyka w bagażniku nie zadziała i po zamkni ęciu pokrywy bagażnika drzwi zostaną zablokowane. Przed zamknię- ciem bagażnika należy sprawdzić, gdzie znajduje się kluczyk.
 • Zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem elektronicznego kluczyka w bagażniku nie zadziała, jeżeli przynajmniej jedne drzwi są niezablokowane. W takiej sytuacji należy otworzyć bagażnik przy użyciu przycisku otwierania bagażnika.


Podczas jazdy

 • Pokrywa bagażnika powinna być zamknięta.

  Pozostawienie otwartej pokrywy bagażnika stwarza ryzyko jej uderzenia przez mijany obiekt lub wypadnięcia przedmiotów z bagażnika, doprowadzając do wypadku.

  Ponadto umożliwia przedostawanie się gazów spalinowych do wnętrza pojazdu, stwarzając poważne zagrożenie zdrowia lub powodując śmierć.

  Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że pokrywa bagażnika jest prawidłowo zamknięta.

 • Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy pokrywa bagażnika jest dokładnie zamknięta. Niedomknięta pokrywa bagażnika może podczas jazdy niespodziewanie otworzyć się, doprowadzając do wypadku.
 • Nie wolno zezwalać komukolwiek na zajmowanie miejsca w bagażniku.

  W razie gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku osoba przebywająca w bagażniku narażona jest na śmierć lub poważne obra- żenia ciała.

Gdy w samochodzie są dzieci

Należy przestrzegać podanych niżej zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obra- żeń ciała.

 • Nie zezwalać dzieciom na wchodzenie do bagażnika.

  W razie przypadkowego zamknięcia w bagażniku dziecko może doznać udaru cieplnego lub poważnych obrażeń ciała.

 • Nie należy zezwalać dzieciom na otwieranie lub zamykanie pokrywy bagażnika.

  Stwarza to ryzyko przyciśnięcia dłoni, głowy lub szyi dziecka przez zamykającą się pokrywę bagażnika.

Korzystanie z bagażnika

Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich grozi przyciśnięciem części ciała, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Przed otwarciem pokrywy bagażnika należy usunąć z niej ewentualne obciążenie takie jak śnieg lub lód. W przeciwnym wypadku pokrywa bagażnika może po otwarciu nagle opaść.
 • Przy otwieraniu i zamykaniu pokrywy bagażnika należy kontrolować, czy warunki otoczenia pozwalają na bezpieczne wykonanie tej operacji.
 • Gdy ktokolwiek znajdzie się w pobliżu, należy upewnić się, czy osoba ta pozostaje w bezpiecznej odległości oraz należy ją uprzedzić o mającym nastąpić zamknięciu lub otwarciu pokrywy bagażnika.
 • W warunkach silnego wiatru należy zachować ostrożność przy otwieraniu i zamykaniu pokrywy bagażnika, ponieważ silny podmuch może spowodować jej niekontrolowany ruch.
 • Niecałkowicie podniesiona pokrywa bagażnika może samoczynnie opaść.

  Gdy samochód stoi na pochyłości, otwieranie lub zamykanie pokrywy baga żnika może być utrudnione, a także należy być przygotowanym na jej niespodziewane podniesienie się bądś zatrzaśnięcie. Przed sięgnięciem do bagażnika należy upewnić się, czy pokrywa bagażnika stabilnie utrzymuje się w pozycji całkowicie podniesionej.


 • Przy zamykaniu pokrywy bagażnika należy szczególnie uważać, aby nie doszło do przytrzaśnięcia, np. palców.
 • Pod koniec fazy zamykania pokrywy bagażnika należy ją lekko docisnąć od strony zewnętrznej. Korzystanie z wewn ętrznego uchwytu w pokrywie bagażnika przy jej zatrzaskiwaniu grozi przytrzaśnięciem dłoni lub przedramienia.

 • Do pokrywy bagażnika nie należy niczego mocować poza przeznaczonymi do niego oryginalnymi produktami Toyoty. Zwiększone obciążenie mogłoby spowodować samoczynne opadnięcie otwartej pokrywy bagażnika.

  Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci

  Uruchomienie mechanizmu zabezpieczającego uniemożliwia otwarcie tylnych drzwi od wewnątrz. Odblokowane Zablokowane Blokada ta służy zabezpie ...

  Regulacja ustawienia foteli

  ...

  Zobacz tez:

  Fotelik dziecięcy z górnym pasem mocującym
  Ustawić zagłówek w najniższej pozycji. Zabezpieczyć fotelik pasem bezpieczeństwa lub za pomocą sztywnych zaczepów ISOFIX. Otworzyć pokrywę gniazda zaczepowego, zaczepić górny pas mocujący w gnieśdzie i na ...

  Synchronizacja kluczyka elektronicznego
  Kluczyk elektroniczny synchronizuje się samoczynnie podczas każdej procedury rozruchu. Usterka Jeśli centralny zamek nie działa lub nie można uruchomić silnika, przyczyną może być jedna z następujących sytuacji:  Usterka kluczyka ...

  Wymiana żarówek lampy oświetlenia wnętrza
  Lampka punktowa, oświetlenie lusterka kosmetycznego, lampka oświetlenia wnętrza kabiny pasażerskiej, lampka wnętrza bagażnika i lampka przedniego schowka 1. Za pomocą wkrętaka z płaskim końcem delikatnie wycisnąć soczewkę z o ...

  Categorie