Toyota Corolla: Rozmieszczenie anten i obszar detekcji

Rozmieszczenie anten

Rozmieszczenie anten


 1. Anteny na zewnątrz kabiny
 2. Anteny wewnątrz kabiny
 3. Antena wewnątrz bagażnika
 4. Antena na zewnątrz bagażnika

Zakres działania (obszar w którym elektroniczny kluczyk jest wykrywany)

Zakres działania (obszar w którym elektroniczny kluczyk jest wykrywany)Blokowanie lub odblokowywanie drzwi

System może być obsługiwany jeżeli elektroniczny kluczyk znajduje się w odległości mniejszej niż około 0,7 m od klamek przednich drzwi. (Reagują tylko te drzwi, przy których zarejestrowana została obecność kluczyka.)

Przy
uruchamianiu silnika lub przełączaniu stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Układ reaguje, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się wewnątrz samochodu.

Przy
odblokowywaniu pokrywy bagażnika

Układ reaguje, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w odległości nie większej niż 0,7 m od przycisku zamka pokrywy bagażnika.

Gdy górny czujnik w klamce drzwi nie uruchamia blokady drzwi

Jeżeli dotknięcie czujnika na górnej krawędzi klamki drzwi nie powoduje zablokowania drzwi, należy dotknąć czujnika blokady dłonią.


Sygnalizacja i komunikaty ostrzegawcze

 • Wersje bez wyświetlacza wielofunkcyjnego

W celu zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą lub zagrożeniem w reakcji na błędne działania, rozlega się sygnał ostrzegawczy oraz zaświeca się odpowiednia lampka ostrzegawcza. W razie zaświecenia się lampki ostrzegawczej należy podjąć stosowne do niej działania. ( S. 505)

 • Wersje z wyświetlaczem wielofunkcyjnym

W celu zabezpieczenia samochodu przed zagrożeniem lub kradzieżą lub zagro żeniem w reakcji na błędne działania rozlega się sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat ostrzegawczy.

W razie wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego należy podjąć działania stosownie do jego treści. ( S. 520) Sposób postępowania, gdy rozlegnie się sygnał ostrzegawczy, opisany jest w poniższej tabeli.

Sygnalizacja Przyczyny Sposób postępowania
Pojedynczy sygnał ostrzegawczy przez 5 sekund na zewnątrz samochodu Próba zablokowania drzwi, gdy nie są one zamknięte. Zamknąć wszystkie drzwi i ponownie zablokować drzwi.
Wersje bez wyświetlacza wielofunkcyjnego: Próba zablokowania drzwi z użyciem elektronicznego kluczyka, gdy pozostawał on wewnątrz samochodu. Zabrać elektroniczny kluczyk z kabiny samochodu i ponownie zablokować drzwi.
Zamknięcie pokrywy baga żnika, gdy elektroniczny kluczyk ciągle pozostaje w bagażniku, a wszystkie drzwi są zablokowane. Wyjąć elektroniczny kluczyk z bagażnika i zamknąć jego pokrywę.
Ciągły sygnał ostrzegawczy wewnątrz samochodu Wybranie przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY przy otwartych drzwiach kierowcy (lub otwarcie drzwi kierowcy, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ACCESSORY). Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony i zamknąć drzwi kierowcy.
Pojedynczy sygnał ostrzegawczy wewnątrz samochodu i pojedynczy sygnał ostrzegawczy przez 5 sekund na zewnątrz samochodu*1 Próba zablokowania którychkolwiek przednich drzwi, po uprzednim ich otwarciu i naciśnięciu wewnętrznego przycisku blokady drzwi, a następnie zamknięciu za pomocą zewnętrznej klamki, gdy elektroniczny kluczyk pozostaje wewnątrz samochodu. Zabrać elektroniczny kluczyk z kabiny samochodu i ponownie zablokować drzwi.
Sygnalizacja Przyczyny Sposób postępowania
Ciągły sygnał ostrzegawczy wewnątrz samochodu*1, 2 Przy otwartych drzwiach kierowcy i przy wybranym przyciskiem rozruchu innym stanie niż wyłączony, skrzynia biegów została przestawiona w położenie inne niż P. Przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie P

*1: Wersje bez wyświetlacza wielofunkcyjnego

*2: Wersje z przekładnią bezstopniową

Oszczędzanie energii elektrycznej

Funkcja oszczędzania energii elektrycznej ogranicza ryzyko rozładowania baterii w kluczyku oraz akumulatora, gdy samochód nie jest używany przez dłuższy czas.

W następujących sytuacjach odblokowanie drzwi za pomocą funkcji dostę- pu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka może nastąpić z pewnym opóśnieniem.

 • Gdy elektroniczny kluczyk pozostawiony jest przez co najmniej 10 minut w odległości około 2 m od samochodu.
 • Gdy funkcja dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka nie była używana od co najmniej 5 dni.

W przypadku gdy funkcja dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka nie była wykorzystywana od co najmniej 14 dni, układ wyłącza ze swojego zakresu działania wszystkie pozostałe drzwi oprócz drzwi kierowcy.

W takiej sytuacji należy przytrzymać klamkę drzwi kierowcy bądś użyć zdalnego sterowania lub mechanicznego kluczyka.

Zapobieganie wyczerpaniu się baterii w elektronicznym kluczyku

Funkcja oszczędzania energii elektronicznego kluczyka ogranicza wyczerpywanie się jego baterii dzięki wyłączeniu odbioru fal radiowych.
Nacisnąć przycisk dwa razy, jednocześnie
przytrzymując wciśnięty przycisk  .


Upewnić się, czy dioda kontrolna w kluczyku mignęła 4 razy.

Gdy włączony jest tryb oszczędzania energii elektronicznego kluczyka, system elektronicznego kluczyka nie działa.

W celu wyłączenia trybu oszczędzania energii należy nacisnąć dowolny przycisk w kluczyku.

Czynniki powodujące zakłócenie działania

System elektronicznego kluczyka wykorzystuje fale radiowe o niewielkiej mocy.

W niżej wyszczególnionych warunkach mogą nie działać prawidłowo funkcja dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka, układ zdalnego sterowania i elektronicznej blokady rozruchu.

(Sposób postępowania w takiej sytuacji: S. 574)

W przypadku rozładowania baterii w elektronicznym kluczyku.

W pobliżu obiektów emitujących silne pola elektromagnetyczne, takich jak wieże telewizyjne, elektrownie, stacje paliwowe, nadajniki radiowe, duże ekrany wizyjne, lotniska itp.

W przypadku noszenia elektronicznego kluczyka razem z przenośnymi urządzeniami łączności w rodzaju radiotelefonów, telefonów komórkowych, telefonów bezprzewodowych lub innych tego typu urządzeń.

W przypadku dotykania lub zasłaniania elektronicznego kluczyka metalowymi przedmiotami, takimi jak:

 • karty pokryte folią aluminiową
 • pudełka papierosowe z wkładką z folii aluminiowej
 • metalowe portfele lub pudełka
 • monety
 • metalowe urządzenia do rozgrzewania dłoni
 • nośniki CD lub DVD

W zasięgu działania innych elektronicznych kluczyków.

W przypadku noszenia elektronicznego kluczyka wraz z urządzeniem emitującym pole elektromagnetyczne, takim jak:

 • inny elektroniczny kluczyk lub nadajnik zdalnego sterowania emitujący fale radiowe
 • komputer lub notes elektroniczny (PDA)
 • cyfrowy odtwarzacz audio
 • przenośna konsola do gier

Gdy tylna szyba samochodu pokryta jest metalizowaną folią przyciemniającą lub zasłonięta innego rodzaju obiektami metalicznymi.

Gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w pobliżu ładowarki lub urządzeń elektronicznych.

Uwagi dotyczące działania funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka

Nawet jeżeli elektroniczny kluczyk znajduje się w obszarze działania (w obszarze detekcji), w następujących warunkach system może działać nieprawidłowo:

 • Gdy przy próbie zablokowania bądś odblokowania drzwi kluczyk jest zbyt blisko szyby bocznej lub zewnętrznej klamki drzwi bądś znajduje się zbyt nisko lub zbyt wysoko.
 • Gdy przy próbie otworzenia pokrywy bagażnika kluczyk znajduje się zbyt nisko lub zbyt wysoko bądś zbyt blisko środkowej części tylnego zderzaka.
 • Gdy przy próbie uruchomienia silnika lub wybierania stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu elektroniczny kluczyk znajduje się na desce rozdzielczej, na półce bagażnika, na podłodze, w kieszeni drzwi lub w schowku w desce rozdzielczej.

Wysiadając z samochodu, nie należy pozostawiać elektronicznego kluczyka na desce rozdzielczej lub w pobliżu kieszeni drzwi. W zależności od warunków odbioru fal radiowych jego sygnały mogłyby zostać zarejestrowane przez antenę na zewnątrz kabiny, co umożliwiłoby zablokowanie drzwi od zewnątrz kabiny, powodując ryzyko uwięzienia elektronicznego kluczyka w samochodzie.

Dopóki elektroniczny kluczyk pozostaje w zasięgu detekcyjnym, drzwi mogą zostać zablokowane i odblokowane przez każdą osobę. Jednak możliwe jest odblokowanie tylko tych drzwi, w zasięgu których pozostaje elektroniczny kluczyk.

Możliwe jest uruchomienie silnika, jeżeli elektroniczny kluczyk znajduje się na zewnątrz samochodu w pobliżu szyby.

Gdy na zewnętrzną klamkę dostanie się duża ilość wody, np. podczas deszczu lub w myjni samochodowej, może nastąpić samoczynne odblokowanie lub zablokowanie drzwi. (Jeżeli jednak drzwi nie zostaną otwarte, po upływie około 30 sekund nastąpi ich automatyczne zablokowanie.)

Jeżeli drzwi zostaną zablokowane przy użyciu zdalnego sterowania, gdy elektroniczny kluczyk znajdował się blisko samochodu, może się zdarzyć, że nie będzie możliwe ich odblokowanie z użyciem funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka. (Należy wtedy użyć bezprzewodowego zdalnego sterowania.)

Uwagi dotyczące blokowania drzwi

W przypadku uchwycenia klamki dłonią w rękawiczce zablokowanie drzwi może nie nastąpić lub może nastąpić z pewnym opóśnieniem. W takiej sytuacji należy dotknąć czujnika nieosłoniętą dłonią.

Jeżeli drzwi blokowane są za pomocą czujnika blokady, przy dwóch kolejnych próbach migną kierunkowskazy, potwierdzając identyfikację. Przy kolejnych próbach kierunkowskazy nie będą już migały.

Jeżeli na zewnętrzną klamkę dostanie się duża ilość wody, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w obszarze działania, może nastąpić naprzemienne zablokowanie i odblokowanie drzwi. W takiej sytuacji podczas mycia samochodu należy postępować w następujący sposób:

 • Pozostawić elektroniczny kluczyk w odległości co najmniej 2 m od samochodu (pamiętając o zabezpieczeniu kluczyka przed kradzieżą).
 • W celu wyłączenia funkcji bezkluczykowego dostępu do samochodu włączyć tryb oszczędzania energii elektronicznego kluczyka. ( S. 118)

Wersje bez wyświetlacza wielofunkcyjnego: Gdy podczas mycia samochodu elektroniczny kluczyk pozostaje wewnątrz samochodu, w reakcji na zamoczenie zewnętrznych klamek drzwi na zewnątrz samochodu rozlegnie się sygnał akustyczny. W takiej sytuacji należy zablokować wszystkie drzwi, aby przerwać sygnalizację.

Wersje z wyświetlaczem wielofunkcyjnym: Gdy podczas mycia samochodu elektroniczny kluczyk pozostaje wewnątrz samochodu, w reakcji na zamoczenie zewnętrznych klamek drzwi może pojawić się komunikat ostrzegawczy oraz na zewnątrz samochodu rozlegnie się sygnał akustyczny. W takiej sytuacji należy zablokować wszystkie drzwi, aby przerwać sygnalizację.

Oblodzony, zabłocony lub pokryty śniegiem czujnik blokujący może nie działać prawidłowo. W takiej sytuacji należy oczyścić powierzchnię czujnika i powtórzyć próbę.

Przy chwytaniu klamki należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić paznokci bądś nie zadrapać nimi powierzchni drzwi.

Uwagi dotyczące odblokowania drzwi

W przypadku zbyt gwałtownego znalezienia się w zasięgu detekcyjnym anten systemu elektronicznego kluczyka bądś przedwczesnego uchwycenia klamki odblokowanie drzwi może nie nastąpić. W takiej sytuacji należy puścić klamkę i przed ponownym jej pociągnięciem upewnić się, że nastąpiło odblokowanie drzwi.

W przypadku uchwycenia klamki dłonią w rękawiczce odblokowanie drzwi może nie nastąpić.

Jeżeli na zewnętrzną klamkę dostanie się duża ilość wody, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w obszarze działania, może nastąpić naprzemienne zablokowanie i odblokowanie drzwi. W takiej sytuacji podczas mycia samochodu należy postępować w następujący sposób:

 • Pozostawić elektroniczny kluczyk w odległości co najmniej 2 m od samochodu (pamiętając o zabezpieczeniu kluczyka przed kradzieżą).
 • W celu wyłączenia funkcji bezkluczykowego dostępu do samochodu włączyć tryb oszczędzania energii elektronicznego kluczyka. ( S. 118)

Gdy w obrębie zasięgu detekcyjnego znajduje się inny elektroniczny kluczyk, odblokowanie drzwi w reakcji na uchwycenie klamki może nastąpić z pewnym opóśnieniem.

Przy chwytaniu klamki należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić paznokci bądś nie zadrapać nimi powierzchni drzwi.

Gdy samochód nie jest używany przez dłuższy czas

W celu ograniczenia ryzyka kradzieży nie należy pozostawiać elektronicznego kluczyka w obrębie 2 m od samochodu.

Funkcję dostępu do samochodu można zawczasu wyłączyć. ( S. 609)

Warunki prawidłowego działania

Warunkiem działania funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka jest posiadanie przy sobie elektronicznego kluczyka. Przy posługiwaniu się nim od zewnątrz samochodu elektroniczny kluczyk nie powinien znajdować się zbyt blisko nadwozia.

W zależności od położenia i sposobu trzymania elektroniczny kluczyk może nie zostać prawidłowo zidentyfikowany i układ może nie działać prawidłowo.

(Może nastąpić przypadkowe wyłączenie autoalarmu lub nie zadziała funkcja przeciwdziałania zablokowaniu drzwi)

Gdy funkcja dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka nie działa prawidłowo

Zablokowanie i odblokowanie drzwi: Użyć mechanicznego kluczyka.

( S. 574)

Uruchamianie silnika: S. 575

Wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku

W normalnych warunkach trwałość baterii wynosi od 1 roku do 2 lat.

W przypadku wyczerpania baterii, po wyłączeniu silnika, rozlegnie się alarm dświękowy w kabinie samochodu. ( S. 506, 525)

Ponieważ elektroniczny kluczyk stale odbiera sygnały radiowe, jego bateria ulega rozładowywaniu nawet wtedy, gdy nie jest on używany. Wystąpienie któregokolwiek z niżej opisanych objawów może oznaczać wyczerpanie baterii w kluczyku. W razie potrzeby należy ją wymienić na nową. ( S. 459)

 • Nie działa funkcja dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka lub zdalnego sterowania.
 • Uległ skróceniu zasięg operacyjny tych funkcji.
 • Nie zapala się dioda kontrolna w kluczyku.

W celu uniknięcia ryzyka przedwczesnego wyczerpania baterii nie należy pozostawiać elektronicznego kluczyka w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń elektrycznych emitujących pole elektromagnetyczne, takich jak:

 • telewizory
 • komputery
 • telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe i ładowarki do akumulatorów
 • telefony komórkowe lub telefony bezprzewodowe w trakcie ładowania
 • lampy stołowe
 •  indukcyjne płyty grzewcze

Całkowicie wyczerpana bateria w elektronicznym kluczyku S. 459

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana niektórych ustawień (np. funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka).

(Funkcje podlegające zmianie ustawień S. 609)

Jeżeli funkcja dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka została wyłączona w ustawieniach własnych

 • Zablokowanie i odblokowanie drzwi: Użyć zdalnego sterowania lub mechanicznego kluczyka. ( S. 133, 574)
 • Uruchamianie silnika i wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu: S. 575
 • Wyłączanie silnika: S. 197

Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka

Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczykaOstrzeżenie dotyczące zakłóceń działania urządzeń elektronicznych

 • Osoby z wszczepionym kardiostymulatorem, defibrylatorem z funkcją resynchronizacji bądś rozrusznikiem serca nie powinny zbliżać się do anten systemu elektronicznego kluczyka. ( S. 114) Fale elektromagnetyczne mogą zakłócić pracę tego typu urządzeń.

  Wrazie potrzeby funkcję dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka można wyłączyć. Szczegółowymi informacjami dotyczącymi częstotliwości roboczej oraz czasu trwania emisji fal radiowych dysponuje autoryzowana stacja obsługi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat.

  Na tej podstawie lekarz może określić, czy konieczne jest wyłączenie funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka.

 • Osoby używające elektrycznych urządzeń medycznych innego rodzaju niż kardiostymulatory, defibrylatory z funkcją resynchronizacji bądś rozruszniki serca powinny skonsultować z ich producentem możliwość pracy urządzenia w warunkach oddziaływania fal elektromagnetycznych.

  Pole elektromagnetyczne może mieć nieprzewidywalny wpływ na działanie tego typu urządzeń medycznych.

W razie potrzeby funkcję dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka można wyłączyć. Szczegółowe informacje można uzyskać w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.

  Odblokowywanie i blokowanie drzwi (tylko przednie drzwi)

  W celu odblokowania zamknię- tych drzwi należy uchwycić ich zewnętrzną klamkę. Należy dotknąć czujnika po wewn ętrznej str ...

  Bezprzewodowe zdalne sterowanie

  Zestawienie funkcji Bezprzewodowe zdalne sterowanie umożliwia zablokowanie i odblokowanie drzwi samochodu. Typ A Zablokowanie wszystkich drzwi Sprawdzić, czy d ...

  Zobacz tez:

  Blokady antywłamaniowe (jeżeli są w wyposażeniu)
  Niektóre pojazdy są wyposażone w blokadę antywłamaniową. Włączenie blokady antywłamaniowej zapobiega przed otwarciem drzwi z zewnątrz lub od środka pojazdu stanowiąc dodatkowy środek zabezpieczenia pojazdu. Aby zablokować ...

  Jeśli silnik zgaśnie na skrzyżowaniu lub na przejeździe kolejowym
  Jeśli silnik zgaśnie na skrzyżowaniu dróg lub na przejeździe kolejowym, należy ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu N (Luzu), a następnie zepchnąć go w bezpieczne miejsce. Jeśli Państwa poja ...

  Funkcje kluczyka smart
  1.Blokowanie drzwi 2.Odblokowanie drzwi 3.Blokowanie klapy tylnej Kluczykiem smart można zablokować lub odblokować drzwi i klapę tylną, a nawet uruchomić silnik bez wkładania kluczyka do stacyjki. Funkcje przycisków kluczyka smart są podob ...

  Categorie