Toyota Corolla: Ruszanie na pochyłości

Toyota Corolla –> Jazda –> Przed rozpoczęciem jazdy –> Prowadzenie samochodu –> Ruszanie na pochyłości
 • Wersje z przekładnią bezstopniową
 1. Upewniając się, że uruchomiony jest hamulec postojowy, przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie D.
 2. Zwolnić hamulec zasadniczy i powoli nacisnąć pedał przyspieszenia.
 3. Zwolnić hamulec postojowy.
 • Wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń
 1. Z wciśniętym pedałem hamulca zasadniczego, uruchomić z pełną siłą hamulec postojowy i przestawić dśwignię skrzyni biegów w po- łożenie E lub M.

  Przestawienie w pozycję E: Należy upewnić się, że na wskaśniku położenia dświgni skrzyni biegów wyświetlany jest symbol "E".

  Przestawienie w pozycję M: Należy upewnić się, że na wskaśniku położenia dświgni skrzyni biegów wyświetlany jest symbol "1".

 2. Powoli nacisnąć pedał przyspieszenia.
 3. Zwolnić hamulec postojowy.
 • Wersje z mechaniczną skrzynią biegów
 1. Przy uruchomionym z pełną siłą hamulcu postojowym i całkowicie wciśniętym pedale sprzęgła, przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie biegu 1.
 2. Lekko naciskając pedał przyspieszenia, stopniowo zwalniać pedał sprzęgła.
 3.  Zwolnić hamulec postojowy.

Przy ruszaniu na pochyłości (wersje ze wspomaganiem ruszania na pochyłości)

Dostępna jest funkcja wspomagania ruszania na pochyłości. ( S. 279)

Prowadzenie samochodu w deszczu

 • Podczas deszczu należy jechać ostrożnie ze względu na ograniczoną widoczność, parowanie szyb i śliską nawierzchnię.
 • Na początku deszczu należy jechać ostrożnie, ponieważ w tych warunkach jezdnia jest szczególnie śliska.
 • Podczas jazdy w deszczu należy ograniczyć prędkość ze względu na powstającą warstwę wody pomiędzy oponami a jezdnią (tzw. kliny wodne), która to może spowodować utratę kierowalności pojazdu oraz uniemożliwić prawidłowe jego wyhamowanie.

Prędkość obrotowa silnika podczas jazdy (wersje z przekładnią bezstopniową)

W następujących okolicznościach prędkość obrotowa silnika może się zwiększyć podczas jazdy. Wynika to z automatycznego przestawienia skrzyni biegów w górę lub w dół w zależności od warunków jazdy. Nie oznacza to nagłego przyspieszenia.

 • Kiedy samochód jedzie pod górę lub w dół.
 • Kiedy pedał przyspieszenia zostanie zwolniony.
 • Kiedy pedał hamulca zasadniczego zostanie wciśnięty przy włączonym trybie jazdy dynamicznej "SPORT".

Docieranie samochodu

Przestrzeganie poniższych zaleceń pozwoli wydłużyć trwałość samochodu:

Przez pierwsze 300 km: Unikać gwałtownego hamowania.

Przez pierwsze 800 km: Nie holować przyczepy.

Przez pierwsze 1000 km:

 • Nie jeśdzić z bardzo dużymi prędkościami.
 • Unikać gwałtownego przyspieszania.
 • Nie jeśdzić zbyt długo na niskich biegach.
 • Nie utrzymywać zbyt długo stałej prędkości jazdy.

Czas pracy na biegu jałowym przed wyłączeniem silnika (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

W celu uniknięcia uszkodzenia turbosprężarki, po jeśdzie pod górę lub po długiej jeśdzie z dużą prędkością, należy pozostawić na pewien czas silnik pracujący na biegu jałowym.


Planując wyjazd samochodem za granicę

Należy zastosować się do lokalnych przepisów określających zasady dopuszczania pojazdów do ruchu oraz upewnić się, czy w danym kraju dostępne jest odpowiednie paliwo. ( S. 595)


Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Przy uruchamianiu silnika (z wyjątkiem wersji z mechaniczną skrzynią biegów)

Wersje z przekładnią bezstopniową: Należy zawsze trzymać stopę na pedale hamulca zasadniczego, gdy samochód nie jedzie, ale silnik pracuje.

Zapobiegnie to powolnemu przemieszczaniu się samochodu.

Wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń: Należy zawsze trzymać stopę na pedale hamulca zasadniczego, gdy samochód nie jedzie, ale silnik pracuje. Zapobiegnie to niespodziewanemu ruszeniu pojazdu.

Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Podczas jazdy

Nie należy rozpoczynać jazdy bez uprzedniego zapoznania się z poło- żeniem pedałów hamulca zasadniczego i przyspieszenia, aby nie doszło do naciśnięcia niewłaściwego pedału.

 • Przypadkowe naciśnięcie pedału przyspieszenia zamiast pedału hamulca zasadniczego spowoduje nagły wzrost prędkości jazdy, grożąc spowodowaniem wypadku.
 •  Podczas manewru cofania, w wyniku zmiany pozycji ciała, mogą wystąpić trudności z właściwym naciskaniem pedałów. Należy uważać, aby prawidłowo naciskać odpowiednie pedały.
 •  Nawet podczas przestawiania samochodu lub jazdy na krótkim odcinku należy przyjmować właściwą pozycję za kierownicą, aby móc prawidłowo operować pedałem hamulca zasadniczego i pedałem przyspieszenia.
 •  Pedał hamulca zasadniczego należy naciskać prawą nogą. Naciskanie pedału hamulca zasadniczego lewą nogą może spowodować opóśnienie reakcji w sytuacji awaryjnej i doprowadzić do wypadku.

Nie przejeżdżać ani nie zatrzymywać się w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Układ wydechowy oraz gazy wylotowe mogą osiągać wysokie temperatury. Wysoka temperatura w połączeniu ze znajdującymi się w pobliżu materiałami łatwopalnymi może doprowadzić do ich zapalenia się.

Nie należy wyłączać silnika podczas jazdy. Wyłączenie silnika nie spowoduje utraty możliwości kierowania czy hamowania, ale przestanie działać wspomaganie w układzie kierowniczym i w układzie hamulcowym.

Naciśnięcie pedału hamulca zasadniczego a także obracanie kierownicą wymagać będą większej siły niż zwykle, dlatego też należy zwolnić i zatrzymać samochód w miarę szybko i bezpiecznie.

W nagłych wypadkach, gdy zatrzymanie samochodu w normalny sposób nie jest możliwe: S. 485

Podczas jazdy w dół wzniesienia należy wykorzystywać hamowanie silnikiem (zredukować bieg) do utrzymywania bezpiecznej prędkości jazdy.

Nadmierne wykorzystywanie hamulców może doprowadzić do ich przegrzania i utraty skuteczności. ( S. 205, 209, 214)

Nie wolno podczas jazdy ustawiać wyświetlacza, regulować ustawienia kierownicy, fotela, zewnętrznych lusterek wstecznych i lusterka wewn ętrznego.Grozi to utratą panowania nad pojazdem.

Podczas jazdy nie wolno dopuszczać, aby ręce, głowy lub jakiekolwiek inne części ciała pasażerów były wystawione na zewnątrz samochodu.

Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Podczas jazdy na śliskiej nawierzchni

Gwałtowne hamowanie, przyspieszanie i skręcanie może doprowadzić do poślizgu kół oraz utraty kontroli nad pojazdem i w rezultacie do wypadku.

Nagłe przyspieszanie, hamowanie silnikiem powodujące redukcję przełożenia lub zmiana prędkości obrotowej silnika mogą doprowadzić do poślizgu kół.

Po przejechaniu przez kałużę należy lekko wcisnąć pedał hamulca zasadniczego w celu upewnienia się, że układ hamulcowy funkcjonuje poprawnie.

Mokre klocki hamulcowe mogą działać nieprawidłowo. Jeżeli klocki hamulcowe są mokre i działają nieprawidłowo tylko po jednej stronie samochodu, może to negatywnie wpłynąć na kierowanie pojazdem.

Podczas przestawiania dświgni skrzyni biegów

Z wyjątkiem wersji z mechaniczną skrzynią biegów: Nie należy dopuścić, aby samochód przemieszczał się do tyłu, gdy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu jazdy do przodu lub do przodu, gdy dśwignia znajduje się w położeniu biegu wstecznego R.

Grozi to zgaśnięciem silnika bądś nieprawidłowym zadziałaniem hamulców lub układu kierowniczego, w wyniku czego może dojść do wypadku lub uszkodzenia samochodu.

Wersje z przekładnią bezstopniową: W żadnym wypadku nie wolno przestawiać dświgni skrzyni biegów w położenie P podczas jazdy.

Może to spowodować poważne uszkodzenie układu napędowego i utratę panowania nad pojazdem.

W żadnym wypadku nie wolno przestawiać dświgni skrzyni biegów w po- łożenie biegu wstecznego R podczas jazdy do przodu.

Może to spowodować poważne uszkodzenie układu napędowego i utrat ę panowania nad pojazdem.

W żadnym wypadku nie wolno przestawiać dświgni skrzyni biegów w po- łożenie jazdy do przodu podczas jazdy samochodu do tyłu.

Może to spowodować poważne uszkodzenie układu napędowego i utratę panowania nad pojazdem.

Przestawienie dświgni skrzyni biegów w położenie neutralne N podczas jazdy spowoduje odłączenie momentu napędowego przekazywanego z silnika do skrzyni biegów. Hamowanie silnikiem nie jest możliwe, gdy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu neutralnym N.

Z wyjątkiem wersji z mechaniczną skrzynią biegów: Nie należy zmieniać położenia dświgni skrzyni biegów przy wciśniętym pedale przyspieszenia.

Wybranie położenia innego niż P (wersje z przekładnią bezstopniową) lub neutralne N może spowodować nagłe przyspieszenie pojazdu i doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

W razie usłyszenia charakterystycznego odgłosu sygnalizatorów granicznego zużycia klocków hamulcowych

Jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie i wymianę klocków hamulcowych.

Zaniechanie tego grozi uszkodzeniem tarcz hamulcowych.

Przekroczenie granicznego zużycia klocków lub tarcz hamulcowych stwarza poważne zagrożenie.

Po zatrzymaniu samochodu

Nie zwiększać prędkości obrotowej silnika.

Jeżeli dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P (wersje z przekładnią bezstopniową) lub neutralne N, samochód może niespodziewanie ruszyć, co grozi spowodowaniem wypadku.

Z wyjątkiem wersji z mechaniczną skrzynią biegów: Gdy samochód nie jedzie, ale silnik pracuje, należy zawsze naciskać na pedał hamulca zasadniczego, a w razie konieczności uruchomić hamulec postojowy. Zapobiegnie to spowodowaniu wypadku na skutek przemieszczenia się samochodu.

Po zatrzymaniu samochodu na pochyłości, w celu uniknięcia jego przemieszczania się, należy zawsze wcisnąć pedał hamulca zasadniczego i jeżeli jest to konieczne, uruchomić hamulec postojowy.

Unikać zwiększania prędkości obrotowej silnika.

Wysoka prędkość obrotowa silnika, gdy samochód nie porusza się, może doprowadzić do silnego rozgrzania układu wydechowego, co w pobliżu palnych materiałów stwarza ryzyko pożaru.

Po zaparkowaniu samochodu

Nie należy pozostawiać okularów, zapalniczek, pojemników aerozolowych ani puszek z napojami we wnętrzu samochodu pozostawionego w upalny dzień w miejscu silnie nasłonecznionym.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi następującymi konsekwencjami:

 • Może dojść do wycieku gazu z zapalniczki lub pojemnika aerozolowego, grożąc pożarem.
 • Na skutek wysokiej temperatury we wnętrzu samochodu może dojść do deformacji lub pęknięcia wykonanych z tworzywa soczewek i oprawek okularów.
 • Puszki z napojami mogą pęknąć, powodując rozpryśnięcie się płynu we wnętrzu samochodu, co dodatkowo grozi spowodowaniem zwarć w instalacji elektrycznej.

Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Po zaparkowaniu samochodu

Nie należy pozostawiać zapalniczek w samochodzie. Jeżeli zapalniczka znajduje się w schowku lub na podłodze, może zostać przypadkowo zapalona podczas wkładania bagażu lub regulacji ustawienia fotela, powodując pożar.

Do szyb samochodu nie należy mocować elementów samoprzylepnych, a na desce rozdzielczej nie należy umieszczać pojemników w rodzaju odświeżaczy powietrza. Przedmioty takie mogą zadziałać jak soczewki i spowodować pożar w samochodzie.

Nie pozostawiać otwartych drzwi lub szyb, jeżeli zakrzywiona szyba pokryta jest metalizowaną folią, w szczególności srebrzystą. Odbijanie i skupianie przez szybę promieni słonecznych może spowodować pożar w samochodzie.

Wersje z przekładnią bezstopniową: Po zaparkowaniu należy zawsze uruchomić hamulec postojowy, przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie P, wyłączyć silnik i zamknąć samochód.

Nie pozostawiać bez nadzoru samochodu z pracującym silnikiem.

Wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń: Po zaparkowaniu należy zawsze uruchomić hamulec postojowy, przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie E, M lub R, wyłączyć silnik i zamknąć samochód.

Nie pozostawiać bez nadzoru samochodu z pracującym silnikiem.

Wersje z mechaniczną skrzynią biegów: Po zaparkowaniu należy zawsze uruchomić hamulec postojowy, wyłączyć silnik i zamknąć samochód.

Nie pozostawiać bez nadzoru samochodu z pracującym silnikiem.

Gdy silnik pracuje, a także bezpośrednio po jego wyłączeniu, nie należy dotykać elementów układu wydechowego.

Grozi to oparzeniem.

Wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń: Nie należy wyłączać silnika zanim nie zostanie całkowicie załączony bieg pierwszy 1. lub wsteczny R. Upewnić się, że po całkowitym za- łączeniu biegu wyświetlił się wskaśnik położenia dświgni skrzyni biegów.

Parkowanie samochodu bez załączonego biegu może doprowadzić do jego przemieszczenia i w rezultacie do wypadku.

Drzemka w samochodzie

Silnik powinien być zawsze wyłączony. W przeciwnym wypadku przypadkowe poruszenie dświgni skrzyni biegów lub naciśnięcie pedału przyspieszenia może doprowadzić do wypadku lub może dojść do pożaru na skutek przegrzania silnika. Ponadto w przypadku postoju w miejscu słabo wentylowanym do wnętrza samochodu mogą przedostawać się gazy spalinowe i w rezultacie może dojść do śmierci lub poważnego zagrożenia dla zdrowia.

Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Hamowanie

Gdy hamulce są mokre, zachowywać zwiększoną ostrożność podczas jazdy.

Mokre hamulce powodują wydłużenie drogi hamowania oraz mogą wystąpić różnice siły hamowania kół po obu stronach pojazdu. Również hamulec postojowy może nie dość skutecznie unieruchomić samochód.

W razie utraty wspomagania w układzie hamulcowym nie należy jechać zbyt blisko za poprzedzającym pojazdem oraz należy unikać wymagających używania hamulców zjazdów w dół wzniesienia i ostrych skrętów.

W tym stanie hamowanie jest możliwe, lecz wymaga znacznie silniejszego niż zwykle nacisku na pedał. Ponadto droga hamowania może być dłuższa.

Należy niezwłocznie naprawić układ hamulcowy.

W razie zgaśnięcia silnika podczas jazdy nie należy naciskać pedału hamulca zasadniczego w sposób pulsacyjny.

Każde naciśnięcie pedału powoduje stopniowe wyczerpywanie rezerwy wspomagania w układzie hamulcowym.

Układ hamulcowy ma 2 niezależne obwody hydrauliczne. W przypadku awarii jednego obwodu drugi obwód będzie nadal działać. Naciśnięcie pedału hamulca zasadniczego wymagać wtedy będzie większej siły niż zwykle, a także wydłuży się droga hamowania.

Należy niezwłocznie naprawić układ hamulcowy.


Podczas jazdy (z wyjątkiem wersji z mechaniczną skrzynią biegów)

Nie należy naciskać równocześnie pedału przyspieszenia i pedału hamulca zasadniczego, gdy samochód jedzie, ponieważ może to spowodować zdławienie silnika.

Wersje z przekładnią bezstopniową: Nie należy używać pedału przyspieszenia do utrzymywania samochodu nieruchomo na pochyłości ani naciskać go wraz z pedałem hamulca zasadniczego.

Wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń: Nie należy używać pedału przyspieszenia lub układu wspomagającego ruszanie w celu utrzymania samochodu nieruchomo na pochyłości.

Może to doprowadzić do uszkodzenia sprzęgła.

Podczas jazdy (wersje z mechaniczną skrzynią biegów)

Nie należy podczas jazdy jednocześnie naciskać pedału hamulca zasadniczego i pedału przyspieszenia. W takiej sytuacji moc silnika może być znacznie ograniczona.

Nie należy przestawiać dświgni skrzyni biegów, gdy pedał sprzęgła nie jest całkowicie wciśnięty. Po zmianie biegu nie zwalniać sprzęgła w sposób raptowny. Grozi to uszkodzeniem sprzęgła, skrzyni biegów i kół zębatych.

Należy przestrzegać podanych niżej zaleceń, aby uniknąć uszkodzenia sprzęgła:

 • Nie opierać stopy na pedale sprzęgła podczas jazdy.

  Naraża to sprzęgło na przeciążenie.

 • Do ruszania z miejsca do przodu nie używać biegu innego niż pierwszy.

  Grozi to uszkodzeniem sprzęgła.

 • Nie używać sprzęgła do utrzymywania samochodu nieruchomo na pochyłości.

  Grozi to uszkodzeniem sprzęgła.

Nie należy przestawiać dświgni skrzyni biegów w położenie biegu wstecznego R, gdy samochód się przemieszcza. Grozi to uszkodzeniem sprzęgła, skrzyni biegów i kół zębatych.

Parkowanie (wersje z przekładnią bezstopniową)

Należy przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie P. W przeciwnym wypadku samochód może niespodziewanie przemieścić się, szczególnie w razie przypadkowego naciśnięcia pedału przyspieszenia.

Unikanie ryzyka uszkodzenia samochodu

 • Nie należy przytrzymywać kierownicy w skrajnym położeniu przez dłuższy czas.

  Grozi to uszkodzeniem silnika elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym.

 • Podczas jazdy po wyboistej nawierzchni należy utrzymywać jak najmniejszą prędkość, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia kół, podwozia itp.
 • Wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym: Po jeśdzie z dużą prędkością lub po podjazdach pod górę należy pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym. Silnik można wyłączyć dopiero po obniżeniu się temperatury turbosprężarki.

  Niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do uszkodzenia turbospr ężarki.

W razie przebicia opony podczas jazdy

W razie przebicia lub uszkodzenia opony mogą wystąpić niżej wyszczególnione objawy. W takiej sytuacji należy mocno trzymając kierownicę i powoli naciskając pedał hamulca zasadniczego, doprowadzić do zatrzymania samochodu.

 • Może być trudne utrzymanie kontroli nad samochodem
 • Samochód będzie generować nietypowe odgłosy lub drgania.
 • Samochód będzie zachowywać się w sposób nietypowy.

Szczegóły dotyczące postępowania w przypadku uszkodzenia koła ( S. 530, 546)

Po natknięciu się na zalaną drogę

Nie należy jechać po zalanej drodze bezpośrednio po obfitym deszczu itp.

Może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń samochodu.

 • Zgaśnięcia silnika.
 • Zwarcia w instalacji elektrycznej.
 • Uszkodzenia silnika przez zalanie wodą.

Jeżeli samochód uległ zalaniu, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu sprawdzenia:

 • Działania układu hamulcowego.
 • Zmiany poziomu i jakości oleju silnikowego, oleju w skrzyni biegów itp.
 • Smarowania łożysk i przegubów kulowych (gdzie jest to możliwe) oraz działania przegubów kulowych, łożysk itp.

  Parkowanie

  Wersje z przekładnią bezstopniową Z dśwignią skrzyni biegów w położeniu D nacisnąć pedał hamulca zasadniczego. ...

  Przewożenie ładunku i bagażu

  Należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpiecznego rozłożenia ładunku, jego objętości i masy: Czego nie w ...

  Zobacz tez:

  Okresowe przekładanie kół
  Koła należy okresowo przekładać zgodnie ze schematem na ilustracji. Wersje z pełnowymiarowym ko- łem zapasowym (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu), wersje z dojazdowym kołem zapasowym lub wersje wyposażone w awaryjny ...

  Reflektory halogenowe
  Reflektory halogenowe z oddzielnymi żarówkami dla świateł mijania i świateł drogowych. Światło mijania (1) - żarówka po stronie zewnętrznej. Światło drogowe (2) - żarówka po stronie wewnętrznej. Ś ...

  Ograniczenia działania aktywnego systemu ECO
  Jeżeli w trakcie działania aktywnego układu ECO wystąpią poniższe warunki, działanie układu będzie ograniczone, choćby nawet nie było zmian wskaźnika ECO. Kiedy temperatura płynu chłodzącego jest niska: układ b ...

  Categorie