Toyota Corolla: System audio/zdalna obsługa telefonu komórkowego Bluetooth

Toyota Corolla –> Elementy wyposażenia wnętrza –> Używanie systemu audio –> System audio/zdalna obsługa telefonu komórkowego Bluetooth

System audio z funkcją Bluetooth

System audio z funkcją Bluetooth umożliwia emisję przez głoźniki samochodowe dźwięku z przenoźnego odtwarzacza audio, transmitowanego bez użycia przewodów.

Bluetooth jako system bezprzewodowej komunikacji pozwala uniknąć koniecznoźci podłączania przenoźnego urządzenia za pomocą przewodów. Warunkiem jest, aby przenoźne urządzenie równie ż współpracowało z systemem Bluetooth.

Zdalna obsługa telefonu komórkowego

Zestaw współpracuje z telefonami komórkowymi wyposażonymi w system komunikacyjny Bluetooth. Jest to system bezprzewodowej transmisji danych, umożliwiający bezprzewodowe podłączenie i zdalną obsługę funkcji telefonu komórkowego.

Warunki mające wpływ na działanie układu

Poniżej wymienione są sytuacje, w których system audio/zdalna obsługa telefonu komórkowego Bluetooth może działać nieprawidłowo:

 • Gdy przenoźne urządzenia nie współpracuje z systemem Bluetooth.
 • Gdy telefon znajduje się poza zasięgiem operacyjnym systemu komunikacyjnego
 • Gdy urządzenie jest wyłączone
 • Gdy wyczerpana jest bateria w urządzeniu
 • Gdy nie jest zainicjowana komunikacja z urządzeniem.
 • Gdy urządzenie znajduje się za fotelem, w schowku w desce rozdzielczej bądź w schowku w górnej konsoli lub gdy urządzenie dotyka metalowego przedmiotu, lub jest nim zakryty.

Przy przekazywaniu tego samochodu nowemu właźcicielowi

Należy pamiętać o usunięciu z pamięci informacji i danych osobistych. ( S. 377)

Bluetooth

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG. Inc.


Obsługiwane urządzenia

System komunikacji Bluetooth: Wer. 1.1 lub wyższa (zalecana wer. 2.1 + EDR lub wyższa)

Obsługiwane profile:

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) wer. 1.0 lub wyższa (zalecana wer. 1.2 lub wyższa)
 • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) wer. 1.0 lub wyższa (zalecana wer. 1.3 lub wyższa)

Warunkiem podłączenia do systemu audio Bluetooth jest, aby przenoźne urządzenie odpowiadało powyższym wymogom technicznym. Jednak w zale żnoźci od rodzaju urządzenia pewne funkcje mogą działać w ograniczonym zakresie.

Telefon komórkowy

 • HFP (Hands Free Profile) wer. 1.0 lub wyższa (zalecana: wer. 1.5)
 • OPP (Object Push Profile) wer. 1.1
 • PBAP (Phone Book Access Profile) wer. 1.0

Certyfikat dotyczący systemu audio Bluetooth

Certyfikat dotyczący systemu audio Bluetooth


Certyfikat dotyczący systemu audio Bluetooth


Certyfikat dotyczący systemu audio BluetoothPodczas jazdy

 • Nie używać telefonu komórkowego
 • Nie podłączać przenoźnego urządzenia Bluetooth ani nie operować jego przełącznikami.

Ostrzeżenie dotyczące zakłóceń działania urządzeń elektronicznych

 • System audio wyposażony jest we wbudowane anteny umożliwiające komunikację w systemie Bluetooth. Osoby z wszczepionym kardiostymulatorem, defibrylatorem z funkcją resynchronizacji bądź rozrusznikiem serca powinny zachować odpowiedni dystans od anten Bluetooth.

  Fale elektromagnetyczne mogą zakłócić pracę tego typu urządzeń.

 • Przed użyciem urządzeń wyposażonych w bezprzewodową komunikację Bluetooth osoby używające elektrycznych urządzeń medycznych innego rodzaju niż kardiostymulatory, defibrylatory z funkcją resynchronizacji bądź rozruszniki serca powinny skonsultować z ich producentem możliwoźć pracy urządzenia w warunkach oddziaływania fal elektromagnetycznych.

  Pole elektromagnetyczne może mieć nieprzewidywalny wpływ na działanie tego typu urządzeń medycznych.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia przenoźnego urządzenia Bluetooth

Nie pozostawiać przenoźnego urządzenia w samochodzie. Wnętrze kabiny może ulec rozgrzaniu w stopniu grożącym jego uszkodzeniem.

  Przyciski sterujące systemem audio w kierownicy

  Niektóre funkcje systemu audio mogą być kontrolowane za pomocą przycisków sterujących w kierownicy. Obsługa systemu audio może jedna ...

  Używanie bezprzewodowej komunikacji Bluetooth

  Odtwarzacz audio Stan podłączenia Bluetooth Jeżeli nie jest wyźwietlane "BT", połączenie nie działa. Wyźwietlacz Pokazywane s ...

  Zobacz tez:

  Prawidłowa pozycja za kierownicą
  Oparcie ustawić pod takim kątem, aby można było siedzieć prosto, bez konieczności pochylania się do przodu podczas kierowania. ( S. 149) Wysunięcie fotela tak dobrać, aby można było swobodnie wciskać pedały i trzym ...

  Zestawienie funkcji
  Posiadając przy sobie elektroniczny kluczyk, np. w kieszeni, można realizować w prosty sposób następujące operacje. (Kierowca zawsze powinien posiadać przy sobie elektroniczny kluczyk.) Blokowanie i odblokowywanie drzwi ( S. 113) Odblokowywanie pokryw ...

  Wyłącznik zapłonu (wersje z mechanicznym kluczykiem)
  Uruchamianie silnika Wersje z przekładnią bezstopniową Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony. Sprawdzić, czy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu P. Przyjąć prawidłową pozycję za kierow ...

  Categorie