Toyota Corolla: System audio/zdalna obsługa telefonu komórkowego Bluetooth

Toyota Corolla –> Elementy wyposażenia wnętrza –> Używanie systemu audio –> System audio/zdalna obsługa telefonu komórkowego Bluetooth

System audio z funkcją Bluetooth

System audio z funkcją Bluetooth umożliwia emisję przez głoźniki samochodowe dźwięku z przenoźnego odtwarzacza audio, transmitowanego bez użycia przewodów.

Bluetooth jako system bezprzewodowej komunikacji pozwala uniknąć koniecznoźci podłączania przenoźnego urządzenia za pomocą przewodów. Warunkiem jest, aby przenoźne urządzenie równie ż współpracowało z systemem Bluetooth.

Zdalna obsługa telefonu komórkowego

Zestaw współpracuje z telefonami komórkowymi wyposażonymi w system komunikacyjny Bluetooth. Jest to system bezprzewodowej transmisji danych, umożliwiający bezprzewodowe podłączenie i zdalną obsługę funkcji telefonu komórkowego.

Warunki mające wpływ na działanie układu

Poniżej wymienione są sytuacje, w których system audio/zdalna obsługa telefonu komórkowego Bluetooth może działać nieprawidłowo:

 • Gdy przenoźne urządzenia nie współpracuje z systemem Bluetooth.
 • Gdy telefon znajduje się poza zasięgiem operacyjnym systemu komunikacyjnego
 • Gdy urządzenie jest wyłączone
 • Gdy wyczerpana jest bateria w urządzeniu
 • Gdy nie jest zainicjowana komunikacja z urządzeniem.
 • Gdy urządzenie znajduje się za fotelem, w schowku w desce rozdzielczej bądź w schowku w górnej konsoli lub gdy urządzenie dotyka metalowego przedmiotu, lub jest nim zakryty.

Przy przekazywaniu tego samochodu nowemu właźcicielowi

Należy pamiętać o usunięciu z pamięci informacji i danych osobistych. ( S. 377)

Bluetooth

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG. Inc.


Obsługiwane urządzenia

System komunikacji Bluetooth: Wer. 1.1 lub wyższa (zalecana wer. 2.1 + EDR lub wyższa)

Obsługiwane profile:

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) wer. 1.0 lub wyższa (zalecana wer. 1.2 lub wyższa)
 • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) wer. 1.0 lub wyższa (zalecana wer. 1.3 lub wyższa)

Warunkiem podłączenia do systemu audio Bluetooth jest, aby przenoźne urządzenie odpowiadało powyższym wymogom technicznym. Jednak w zale żnoźci od rodzaju urządzenia pewne funkcje mogą działać w ograniczonym zakresie.

Telefon komórkowy

 • HFP (Hands Free Profile) wer. 1.0 lub wyższa (zalecana: wer. 1.5)
 • OPP (Object Push Profile) wer. 1.1
 • PBAP (Phone Book Access Profile) wer. 1.0

Certyfikat dotyczący systemu audio Bluetooth

Certyfikat dotyczący systemu audio Bluetooth


Certyfikat dotyczący systemu audio Bluetooth


Certyfikat dotyczący systemu audio BluetoothPodczas jazdy

 • Nie używać telefonu komórkowego
 • Nie podłączać przenoźnego urządzenia Bluetooth ani nie operować jego przełącznikami.

Ostrzeżenie dotyczące zakłóceń działania urządzeń elektronicznych

 • System audio wyposażony jest we wbudowane anteny umożliwiające komunikację w systemie Bluetooth. Osoby z wszczepionym kardiostymulatorem, defibrylatorem z funkcją resynchronizacji bądź rozrusznikiem serca powinny zachować odpowiedni dystans od anten Bluetooth.

  Fale elektromagnetyczne mogą zakłócić pracę tego typu urządzeń.

 • Przed użyciem urządzeń wyposażonych w bezprzewodową komunikację Bluetooth osoby używające elektrycznych urządzeń medycznych innego rodzaju niż kardiostymulatory, defibrylatory z funkcją resynchronizacji bądź rozruszniki serca powinny skonsultować z ich producentem możliwoźć pracy urządzenia w warunkach oddziaływania fal elektromagnetycznych.

  Pole elektromagnetyczne może mieć nieprzewidywalny wpływ na działanie tego typu urządzeń medycznych.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia przenoźnego urządzenia Bluetooth

Nie pozostawiać przenoźnego urządzenia w samochodzie. Wnętrze kabiny może ulec rozgrzaniu w stopniu grożącym jego uszkodzeniem.

  Przyciski sterujące systemem audio w kierownicy

  Niektóre funkcje systemu audio mogą być kontrolowane za pomocą przycisków sterujących w kierownicy. Obsługa systemu audio może jedna ...

  Używanie bezprzewodowej komunikacji Bluetooth

  Odtwarzacz audio Stan podłączenia Bluetooth Jeżeli nie jest wyźwietlane "BT", połączenie nie działa. Wyźwietlacz Pokazywane s ...

  Zobacz tez:

  Układ RDS
  System audio pozwala na wykorzystanie zalet wynikających z zastosowania układu RDS (Radio Data System)- Przycisk wyboru zakresu fal Po wybraniu zakresu fal UKF (FM) można słuchać wciąż tej samej stacji radiowej, nawet gdy w miejscu do którego jedziemy ...

  System audio (typ A)
  System audio Hondy zapewnia wysoką jakość dźwięku przy odbiorze stacji radiowych na każdym zakresie. Łatwy wybór zaprogramowanych stacji radiowych zapewnia naciśnięcie jednego z przycisków. W wybranych krajach system pozwala na wykorzy ...

  Kalendarz / Zegar / Temperatura na zewnątrz (jeżeli są w wyposażeniu)
  Monitor będzie wyświetlał temperaturę na zewnątrz, datę i czas. Aby zmienić jednostkę wyświetlania temperatury (C F), należy nacisnąć przycisk SET (2) lub Temp na dłużej niż 1 sekundę. Wtedy nastąpi we ...

  Categorie