Toyota Corolla: Ustawienia wyświetlacza podlegające zmianie ustawień

Toyota Corolla –> Zespół wskaśników –> Zespół wskaśników z wyświetlaczem wielofunkcyjnym –> Ustawienia wyświetlacza podlegające zmianie ustawień

Ustawienia języka, jednostek i lampki kontrolnej trybu jazdy ekonomicznej mogą być zmieniane przy użyciu przycisku "DISP".

Przy dokonywaniu zmiany ustawień funkcyjnych samochód powinien być zaparkowany w bezpiecznym miejscu, z dśwignią skrzyni biegów w poło- żeniu P (wersje z przekładnią bezstopniową) lub neutralnym N (wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń lub wersje z mechaniczną skrzynią biegów) i uruchomionym hamulcem postojowym.

Język

 1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu, nacisnąć przycisk "DISP" w celu wyświetlenia ekranu ustawień, a następnie ponownie nacisnąć przycisk "DISP" i przytrzymać w pozycji wciśniętej, aż pojawi się ekran zmiany ustawień.

 2. Naciskając przycisk "DISP", wybrać zmienianą pozycję, a następnie ponownie nacisnąć przycisk "DISP" i przytrzymać w pozycji wciśniętej.

 3. Naciskając przycisk "DISP" wybrać zmienianą pozycję, a następnie ponownie nacisnąć przycisk "DISP" i przytrzymać w pozycji wciśniętej.

W celu powrócenia do poprzedniego ekranu lub wycofania się z trybu wprowadzania zmian, naciskając przycisk "DISP", wybrać "EXIT", a następnie ponownie nacisnąć przycisk "DISP" i przytrzymać w pozycji wciśniętej.

 • Elementy, które mogą być zmieniane

*: W niektórych wersjach

Jednostki

 1. Przy zatrzymanym samochodzie na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetlić ekran dopasowania ustawień, naciskając przycisk "DISP", a następnie przytrzymując wciśnięty przycisk "DISP", wyświetlić ekran wyboru.

 2. Naciskając przycisk "DISP", podświetlić modyfikowaną pozycję, a następnie przytrzymać wciśnięty przycisk "DISP".

 3. Naciskając przycisk "DISP", podświetlić żądaną pozycję, a następnie przytrzymać wciśnięty przycisk "DISP".

Wcelu powrotu do poprzedniego ekranu bądś ekranu wyboru, naciskając przycisk "DISP", podświetlić pozycję "EXIT", a następnie przytrzymać wciśnięty przycisk "DISP".

 • Elementy, które mogą być zmieniane

*: Ustawienie standardowe uzależnione jest od docelowego kraju produkcji

Lampka kontrolna jazdy ekonomicznej

 1. Przy zatrzymanym samochodzie na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetlić ekran dopasowania ustawień, naciskając przycisk "DISP", a następnie przytrzymując wciśnięty przycisk "DISP", wyświetlić ekran wyboru.

 2. Naciskając przycisk "DISP", podświetlić modyfikowaną pozycję, a następnie przytrzymać wciśnięty przycisk "DISP".

 3. Naciskając przycisk "DISP", podświetlić żądaną pozycję, a następnie przytrzymać wciśnięty przycisk "DISP".

  Lampka kontrolna jazdy ekonomicznej nie zaświeci się, jeżeli wybrany został tryb "OFF".


W celu powrotu do poprzedniego ekranu bądś ekranu wyboru, naciskając przycisk "DISP", podświetlić pozycję "EXIT", a następnie przytrzymać wciśnięty przycisk "DISP".

 • Elementy, które mogą być zmieniane

Wskaśniki i liczniki zostają podświetlone, gdy

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem

Wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ON".

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem

Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON.

Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora

Następujące dane zostaną skasowane:

 • Zasięg jazdy
 • Średnia prędkość jazdy
 • Czas jazdy
 • Średnie zużycie paliwa

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

Na wyświetlaczu mogą pojawiać się niewielkie plamki lub punktowe rozjaśnienia.

Jest to cecha charakterystyczna wyświetlacza ciekłokrystalicznego, która nie wpływa na jego własności funkcjonalne.

Samoczynne anulowanie trybu zmiany ustawień

W następujących sytuacjach nastąpi samoczynne anulowanie obsługiwanego przyciskiem "DISP" trybu zmiany ustawień.

 • Gdy w trakcie wyświetlania ekranu ustawień funkcyjnych pojawi się komunikat
 • Gdy w trakcie wyświetlania ekranu ustawień funkcyjnych samochód zacznie się przemieszczać


Gdy temperatura wyświetlacza jest bardzo niska

Przed przystąpieniem do korzystania z informacji ukazujących się na wyświetlaczu należy doprowadzić do rozgrzania wnętrza samochodu. Przy bardzo niskich temperaturach wyświetlacz ciekłokrystaliczny reaguje w sposób spowolniony, przez co zmiany wskazań ukazują się z opóśnieniem.

Gdy na przykład informacja o włączonym właśnie biegu nie ukaże się natychmiast na wyświetlaczu, kierowca może powtórzyć operację redukcji biegów, doprowadzając do gwałtownego i nadmiernego hamowania silnikiem, w wyniku czego może dojść do wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Zalecenia dotyczące zmiany ustawień funkcyjnych wyświetlacza

Ponieważ w trakcie zmiany ustawień funkcyjnych wyświetlacza silnik powinien być uruchomiony, samochód powinien być zaparkowany w odpowiednio wentylowanym miejscu. W pomieszczeniu zamkniętym, np. w garażu, mogą gromadzić się zawierające trujący tlenek węgla (CO) spaliny, przedostając się również do wnętrza samochodu. Grozi to śmiercią lub poważnym zagrożeniem zdrowia.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia silnika i jego podzespołów

 • Nie wolno dopuszczać, aby wskazówka obrotomierza znalazła się w zakresie czerwonym, oznaczającym maksymalną wartość prędkości obrotowej silnika.
 • Zaświecenie się lampki ostrzegawczej wysokiej temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika może świadczyć o przegrzaniu silnika. W takiej sytuacji należy natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i sprawdzić silnik po jego całkowitym wystygnięciu. ( S. 583)

  Parametry jazdy

  Pokazywany jest zasięg jazdy, średnie zużycie paliwa i inne informacje dotyczące jazdy. Wyświetlacz można przełączać pomiędzy pos ...

  Lampka kontrolna trybu jazdy ekonomicznej

  ...

  Zobacz tez:

  Sterowanie pobieraniem powietrza z zewnątrz
  Sterowanie pobieraniem powietrza stosuje się do wybrania położenia wlotu świeżego powietrza z zewnątrz lub powietrza recyrkulującego. Aby zmienić pozycję sterowania pobieraniem powietrza z zewnątrz, należy wcisnąć przycisk ...

  Ograniczenia działania aktywnego systemu ECO
  Jeżeli w trakcie działania aktywnego układu ECO wystąpią poniższe warunki, działanie układu będzie ograniczone, choćby nawet nie było zmian wskaźnika ECO. Kiedy temperatura płynu chłodzącego jest niska: układ b ...

  Zabezpieczanie fotelika do przewożenia dzieci z wykorzystaniem systemu "wiązania do punktów mocowania" (jeżeli są w wyposażeniu)
  Uchwyty haków fotelików dla dzieci usytuowane są na belce poprzecznej za tylnymi siedzeniami (modele 3 drzwiowe i 5 drzwiowe) lub na podłodze za tylnymi siedzeniami (Kombi). Symbol ten wskazuje położenie górnego punktu zawieszania taśmy mocowa ...

  Categorie