Toyota Corolla: Wskazówki

Samochód z przyczepą prowadzi się nieco inaczej niż samochód bez przyczepy. Holując przyczepę, aby uniknąć wypadku, śmierci lub powa żnych obrażeń ciała, należy pamiętać o następujących zasadach:

Sprawdzanie połączeń elektrycznych świateł przyczepy

Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić wszystkie połączenia pojazdu z przyczepą oraz działanie świateł. Po przejechaniu krótkiego dystansu należy to powtórzyć.

Przećwiczenie jazdy z przyczepą

 • Przed przystąpieniem do właściwego holowania dobrze jest przećwiczyć w bezpiecznym miejscu manewry skręcania, zatrzymywania się i cofania aż do nabrania wprawy w ich wykonywaniu.
 • Przy cofaniu samochodu z przyczepą kierownicę należy obracać w kierunku przeciwnym do zamierzonego skrętu przyczepy. Nale ży ją obracać powoli, aby zminimalizować możliwość nieprawidłowego manewru. Dobrze jest zapewnić sobie pomoc drugiej osoby, ograniczając w ten sposób ryzyko kolizji.

Zwiększony odstęp od poprzedzającego pojazdu

Prowadząc samochód z przyczepą, należy, na każde 10 km/h prędkości jazdy, zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu, przynajmniej o długość zespołu samochodu z przyczepą. Unikać gwałtownego hamowania, które może spowodować poślizg i utratę panowania nad pojazdem. Szczególnie dotyczy to mokrej lub śliskiej nawierzchni.

Gwałtowne przyspieszanie / skręcanie / pokonywanie zakrętów

Przy zbyt ciasnym skręcie przyczepa może uderzyć w samochód.

Przed zakrętem należy stopniowo zwolnić, unikając nagłego hamowania.

Zakręty pokonywać ostrożnie i z niewielką prędkością.

Uwagi dotyczące skręcania

Przy skręcaniu koła przyczepy podążają po łuku położonym bliżej środka krzywizny niż koła samochodu. W celu skompensowania tego należy jechać po łuku o większym niż normalnie promieniu.

Ważne informacje dotyczące stabilności

Boczny wiatr i wyboista nawierzchnia powodują kołysanie przyczepy, co znacznie utrudnia prowadzenie samochodu. Od czasu do czasu dobrze jest skontrolować w lusterku wstecznym sytuację z tyłu pojazdu, aby móc zawczasu przygotować się na wyprzedzanie przez duże autobusy lub samochody ciężarowe, który to manewr również może wywołać kołysanie przyczepy i samochodu. W przypadku rozkołysania przyczepy należy mocno trzymać kierownicę i natychmiast zacząć stopniowo redukować prędkość. Podczas hamowania utrzymywać prostoliniowy tor jazdy.

Wyprzedzanie innych pojazdów

Należy pamiętać o długości holowanej przyczepy. Przed zmianą pasa ruchu konieczne jest upewnienie się, czy odstępy pomiędzy pojazdami są wystarczająco duże.

Skrzynia biegów

 • Wersje z przekładnią bezstopniową: W celu zachowania skuteczności hamowania silnikiem i utrzymania wydajności systemu ładowania nie należy dśwignią skrzyni biegów wybierać położenia D. Należy wybrać 4. bieg lub niższy w położeniu M. ( S. 207)
 • Wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń: W celu zachowania skuteczności hamowania silnikiem i utrzymania wydajności systemu ładowania należy przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie M. ( S. 210)
 • Mechaniczna skrzynia biegów: W celu zachowania skuteczności hamowania silnikiem i utrzymania wydajności systemu ładowania nie należy używać biegu 6.

Gdy silnik ulega przegrzaniu

Podczas długotrwałej jazdy w górę długiego lub stromego wzniesienia, przy temperaturze otoczenia przekraczającej 30C, silnik samochodu holującego przyczepę może ulegać przegrzaniu. Gdy lampka ostrzegawcza wysokiej temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika zacznie sygnalizować przegrzewanie, należy natychmiast wyłączyć klimatyzację, zjechać na pobocze i zatrzymać się w bezpiecznym miejscu. ( S. 583)

Parkowanie

Na czas postoju pod koła samochodu i przyczepy należy zawsze podkładać kliny blokujące. Uruchomić z pełną siłą hamulec postojowy i przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie P (wersje z przekładnią bezstopniową), E, M lub R (wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń) i 1 lub biegu wstecznego R (wersje z mechaniczną skrzynią biegów).


Należy przestrzegać wszystkich podanych w tym rozdziale wskazówek i zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich stwarza ryzyko spowodowania wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Wskazówki dotyczące holowania przyczepy

Podczas holowania nie dopuszczać do przekroczenia wartości obciążenia.

( S. 184)

Prędkość jazdy z przyczepą

Przestrzegać ograniczeń prędkości obowiązujących samochody holujące przyczepę.

Przed zjazdem ze stromego lub długiego wzniesienia

Zmniejszyć prędkość i zredukować bieg. Nie redukować biegu zbyt gwał- townie.

Używanie hamulców

Nie naciskać zbyt długo lub zbyt często pedału hamulca zasadniczego.

Może to doprowadzić do przegrzania hamulców i zmniejszenia ich skuteczności.

Unikanie kolizji lub zranienia

 • Wersje z układem automatycznego utrzymywania prędkości jazdy: Podczas holowania nie należy używać układu automatycznego utrzymywania prędkości jazdy.
 • Wersje z dojazdowym kołem zapasowym: Nie wolno holować tym samochodem z zamontowanym dojazdowym kołem zapasowym.
 • Wersje wyposażone w awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia: Nie wolno holować tym samochodem, gdy ma on założone koło z oponą doraśnie uszczelnioną za pomocą awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia.


Nie podłączać bezpośrednio świateł przyczepy do instalacji elektrycznej samochodu

Bezpośrednie podłączenie świateł przyczepy do instalacji elektrycznej samochodu może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego samochodu lub awarię.

  Wymiary montażowe haka holowniczego/wspornika oraz kuli zaczepu

  461 mm 461 mm 1064 mm 527 mm 336 mm 271 mm 355 mm 25 mm Opony Na czas holowania przyczepy dodać 20,0 kPa (0,2 kG/cm2 lub bara; 3 psi) do ...

  Prowadzenie samochodu

  ...

  Zobacz tez:

  Dodatkowe środki ostrożności
  Zabrania się prób wyłączania poduszek powietrznych. Pasy bezpieczeństwa wraz z poduszkami powietrznymi zapewniają najlepszą ochronę podczas zderzeń czołowych. Nie wolno manipulować przy komponentach układu. Może to dop ...

  Tryb manualny
  W przypadku wybrania wyższego biegu przy zbyt niskiej prędkości obrotowej silnika lub niższego biegu przy zbyt wysokiej prędkości obrotowej zmiana biegu nie nastąpi. Zapobiega to pracy silnika na zbyt niskich lub zbyt wysokich obrotach. Stosowny komunika ...

  Wyświetlanie otwartych drzwi i tylnej klapy
  Monitor wyświetli odpowiednie drzwi lub pokrywę bagażnika, które nie są prawidłowo zamknięte. TPMS (jeżeli są w wyposażeniu) Monitor wyświetli tę oponę, w której ciśnienie jest niskie. Aby poznać szcz ...

  Categorie