Toyota Corolla: Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby

Toyota Corolla –> Jazda –> Włączanie i wyłączanie świateł oraz wycieraczek szyb –> Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby

Działanie dźwigni przełącznika wycieraczek

 • Wycieraczki przedniej szyby z regulowanym trybem pracy przerywanej

Tryb pracy wycieraczek może być wybrany poprzez odpowiednie ustawienie dźwigni. W trybie pracy przerywanej wycieraczek można regulować czas trwania przerw pomiędzy cyklami roboczymi.

 1. Przerywana praca
  wycieraczek
 2. Praca wycieraczek
  z małą prędkoźcią
 3. Praca wycieraczek
  z dużą prędkoźcią
 4. Chwilowe włączenie
  wycieraczek

Działanie dświgni przełącznika wycieraczek


W trybie przerywanej pracy wycieraczek można regulować długoźć przerw pomiędzy cyklami roboczymi.

Działanie dświgni przełącznika wycieraczek


 1. Zwiększanie częstotliwoźci przerywanej pracy wycieraczek
 2. Zmniejszanie częstotliwoźci przerywanej pracy wycieraczek
 3. Jednoczesne uruchomienie spryskiwaczy i wycieraczek szyb

Działanie dświgni przełącznika wycieraczek


Wraz z uruchomieniem spryskiwaczy szyby automatycznie zostają uruchomione wycieraczki.

Wersje z wyładowczymi źwiatłami głównymi: Gdy źwiatła główne są włączone i dźwignia spryskiwaczy jest pociągnięta i przytrzymana, zmywacze źwiateł głównych wykonają jeden ruch roboczy.

Później zmywacze źwiateł głównych będą działały raz na 5 pociągnięć dźwigni spryskiwaczy.

 • Wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu

W trybie "AUTO" wycieraczki są uruchamiane automatycznie, gdy czujnik zarejestruje krople deszczu na szybie. Częstotliwoźć cyklu pracy wycieraczek jest dostosowywana do natężenia opadu i prędkoźci jazdy.

Wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu


 1. Praca wycieraczek sterowana
  czujnikiem kropli deszczu ("AUTO")
 2. Praca wycieraczek
  z małą prędkoźcią
 3. Praca wycieraczek
  z dużą prędkoźcią
 4. Chwilowe włączenie
  wycieraczek

W trybie "AUTO" czułoźć czujnika kropli deszczu może być ustawiona poprzez obrócenie pierźcienia na dźwigni.

 1. Zwiększanie czułoźci czujnika kropli deszczu
 2. Zmniejszanie czułoźci czujnika kropli deszczu

Wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu


 1. Uruchomienie spryskiwaczy szyby i wycieraczek

Wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu


Wraz z uruchomieniem spryskiwaczy szyby automatycznie zostają uruchomione wycieraczki, wykonując kilka cykli roboczych.

Wersje z wyładowczymi źwiatłami głównymi: Gdy źwiatła główne są włączone i dźwignia spryskiwaczy jest pociągnięta i przytrzymana, zmywacze źwiateł głównych wykonają jeden ruch roboczy. Później zmywacze źwiateł głównych będą działały raz na 5 pociągnięć dźwigni spryskiwaczy.

Włączenie wycieraczek i spryskiwaczy szyby jest możliwe, gdy

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem:

Wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ON".

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem:

Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON.

Wpływ prędkoźci jazdy na pracę wycieraczek (wersje wyposażone w wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu)

Praca wycieraczek po uruchomieniu spryskiwaczy szyby dostosowywana jest do prędkoźci jazdy, nawet w przypadku gdy przełącznik nie jest w pozycji "AUTO" (długoźć przerwy przed dodatkowym przetarciem szyby).

Czujnik kropli deszczu (wersje wyposażone w wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu)

Czujnik kropli deszczu (wersje wyposażone w wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu)


 • Czujnik reaguje na intensywnoźć opadu deszczu.

  Jest to czujnik optyczny. Może on nie działać prawidłowo, gdy na przednią szyb ę samochodu nieregularnie padają promienie wschodzącego lub zachodzącego słońca lub gdy jej powierzchnia jest zabrudzona, np. owadami.

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem: Jeżeli przełącznik wycieraczek znajduje się w pozycji "AUTO", po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu ON, wycieraczki wykonają jeden ruch roboczy w celu zasygnalizowania włączonej funkcji automatycznej pracy wycieraczek.

  Wersje z elektronicznym kluczykiem: Jeżeli przełącznik wycieraczek znajduje się w pozycji "AUTO", po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu IGNITION ON, wycieraczki wykonają jeden ruch roboczy w celu zasygnalizowania włączonej funkcji automatycznej pracy wycieraczek.

 • Gdy temperatura czujnika jest bardzo wysoka (powyżej 90C) lub bardzo niska (poniżej -15C), układ może przestać działać. W takiej sytuacji prze- łącznik wycieraczek należy ustawić w pozycji innej niż "AUTO".


Ostrzeżenie dotyczące płynu do spryskiwaczy

Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia nie należy uruchamiać spryskiwaczy, dopóki szyba dostatecznie się nie ociepli. Płyn może zamarzać na szybie, ograniczając widocznoźć. Stwarza to ryzyko wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Ostrzeżenie dotyczące automatycznej pracy wycieraczek w trybie "AUTO" (wersje wyposażone w wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu)

Gdy przełącznik wycieraczek przedniej szyby ustawiony jest w pozycji "AUTO", dotknięcie czujnika kropli deszczu lub wibracje przedniej szyby samochodu mogą spowodować uruchomienie wycieraczek. Należy uważać, aby w takiej sytuacji palce lub jakiekolwiek inne częźci ciała nie zostały zaczepione lub uderzone.


Gdy przednia szyba jest sucha

Nie należy uruchamiać wycieraczek, ponieważ mogą zarysować przednią szybę.

Gdy nie działają spryskiwacze szyby

Dłuższe przytrzymywanie dźwigni przełącznika w pozycji włączonych spryskiwaczy może doprowadzić do uszkodzenia pompy płynu w układzie spryskiwaczy.

Gdy dysza spryskiwacza jest niedrożna

Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Dyszy spryskiwacza nie wolno próbować udrażniać szpilką ani podobnego typu przedmiotem, ponieważ grozi to jej uszkodzeniem.

  Wyłącznik świateł przeciwmgielnych

  Światła przeciwmgielne zapewniają doskonałą widocznoźć w trudnych warunkach drogowych, np. podczas deszczu lub mgły. Wyłączni ...

  Uzupełnianie paliwa

  Otwieranie pokrywy wlewu paliwa W celu otwarcia wlewu paliwa należy wykonać następujące czynnoźci: ...

  Zobacz tez:

  Zamykanie pokrywy wlewu paliwa
  1.W celu zamknięcia korka, obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zacznie terkotać. Wskaże to, że korek jest pewnie zakręcony. 2.Zamknąć pokrywę wlewu paliwa i docisnąć ją lekko, upewniają ...

  Wskaźnik temperatury silnika
  Wskaźnik ten podaje temperaturę cieczy w układzie chłodzenia silnika. W trakcie normalnej eksploatacji wskazówka nie powinna przekraczać połowy skali. W ciężkich warunkach jazdy, jak upały lub pokonywanie długich wzniesień, wskaz& ...

  Ochrona przed korozją
  Zwykle istnieją dwie przyczyny powstania korozji w samochodzie:  Gromadzenie się wilgoci w zamkniętych profilach nadwozia. Zanieczyszczenia i sól gromadząca się we wnękach podwozia powoduje przyspieszone powstawanie korozji w tych miejscach. ...

  Categorie