Toyota Corolla: Zmiana biegów, gdy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu M

Toyota Corolla –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przekładnia bezstopniowa –> Zmiana biegów, gdy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu M

Aby włączyć 7-biegową sekwencyjną skrzynię biegów z trybem jazdy dynamicznej "SPORT", należy przestawić dśwignię zmiany biegów w położenie M. Po wybraniu położenia M dświgni skrzyni biegów, zmiany biegów można dokonywać za pomocą dświgni skrzyni biegów, co pozwala prowadzić samochód na dowolnie wybranym biegu.

 1. Zmiana biegu na wyższy
 2. Zmiana biegu na niższy

Zmiana biegów, gdy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu M


Zmiana biegu zostanie dokonana po każdym użyciu dświgni skrzyni biegów.

Aktualnie wybrany bieg, od M1 do M7, pokazywany jest na wyświetlaczu w zespole wskaśników.

*1: Wersje z wyświetlaczem wielofunkcyjnym

*2: Wersje bez wyświetlacza wielofunkcyjnego

Funkcje biegów

 • Możliwy jest wybór siły hamowania silnikiem spośród 7 przełożeń.
 • Niższy bieg zapewni większą siłę hamowania silnikiem niż bieg wyższy.

  Wzrośnie również prędkość obrotowa silnika.

Jeżeli nie pojawia się wskaśnik 7-biegowej sekwencyjnej skrzyni biegów z trybem jazdy dynamicznej "SPORT" nawet po przestawieniu dświgni skrzyni biegów w położenie M

Oznacza to usterkę w układzie skrzyni biegów. Należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

(W takiej sytuacji przekładnia będzie pracować tak, jak przy wybranym poło- żeniu D dświgni skrzyni biegów.)

Zatrzymanie samochodu, gdy wybrane jest położenie M dświgni skrzyni biegów

 • Po zatrzymaniu samochodu następuje samoczynna redukcja biegu do M1.
 • Po zatrzymaniu samochód ruszy z biegu M1.
 • Gdy samochód jest zatrzymany, wybrany jest bieg M1.

Gdy włączone jest automatyczne utrzymywanie prędkości jazdy (w niektórych wersjach)

Nawet po wykonaniu poniższych czynności, z zamiarem umożliwienia hamowania silnikiem, hamowanie silnikiem nie będzie możliwe, bo automatyczne utrzymywanie prędkości jazdy nie zostanie anulowane.

 • W położeniu D dświgni skrzyni biegów lub 7-biegowej sekwencyjnej biegów z trybem jazdy dynamicznej "SPORT", pomimo wybrania biegu 6, 5 lub 4. ( S. 207)
 • Po włączeniu trybu jazdy dynamicznej "SPORT", jeżeli podczas jazdy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu D.( S. 206)

Blokada redukcji biegu z sygnalizacją ostrzegawczą

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia sprawnego działania układu napędowego w niektórych sytuacjach redukcja biegu może nie być możliwa, mimo poruszenia dśwignią skrzyni biegów. (Rozlegnie się dwukrotny sygnał ostrzegawczy.)

Automatyczne wyłączanie trybu jazdy dynamicznej "SPORT"

Z chwilą wybrania przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego, przy włączonym trybie jazdy dynamicznej "SPORT", następuje automatyczny powrót do trybu normalnej pracy skrzyni biegów.

Gdy nie można przestawić dświgni skrzyni biegów z położenia P S. 572

Optymalizacja doboru przełożeń (układ AI-SHIFT)

Układ optymalizujący w trybie jazdy dynamicznej "SPORT" samoczynnie dobiera najwłaściwsze przełożenie w zależności od stylu jazdy i warunków drogowych.

Optymalizacja doboru przełożeń w trybie jazdy dynamicznej "SPORT" działa w sposób automatyczny, gdy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu D. (Przestawienie dświgni w położenie M lub wybranie normalnego trybu jazdy przerywa działanie układu.)


Podczas jazdy po śliskiej nawierzchni

Przy redukcji biegu lub przyspieszaniu na śliskiej nawierzchni należy zachować szczególną ostrożność, aby nie spowodować poślizgu kół.

  Zastosowanie poszczególnych położeń dświgni

  *1: W normalnych warunkach zalecane jest używanie położenia D, które pozwala uzyskać najniższe zużycie paliwa i zapewnia najcichszą j ...

  Mechaniczna skrzynia biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń

  Przestawianie dświgni skrzyni biegów Położenia dświgni skrzyni biegów *1: Najbardziej odpowiedni bieg dobierany jest automatycznie w zal ...

  Zobacz tez:

  Układ samoczynnego odcinania dopływu paliwa
  W celu zminimalizowania ryzyka wycieku paliwa, w razie zgaźnię- cia silnika podczas jazdy lub odpalenia poduszek powietrznych w rezultacie kolizji, pompa paliwowa przerywa pracę, odcinając dopływ paliwa do silnika. W celu przywrócenia dopływu paliwa do silnik ...

  Dodatkowe instrukcje (komunikaty)
  W trakcie działania inteligentnego systemu wspomagania parkowania są wyświetlane komunikaty. Ich treść zależy od warunków i okoliczności. Podczas parkowania z włączonym inteligentnym systemem wspomagania parkowania należy post ...

  Tylne fotele
  Oparcia tylnych foteli mogą zostać złożone. Składanie oparć tylnych foteli Schować zaczepy tylnych zewn ętrznych pasów bezpieczeństwa oraz przesunąć zaczep tylnego pasa środkowego, tak jak pokazano na ilustracji. ...

  Categorie