Honda Civic: Bezpieczeństwo podczas holowania

Honda Civic –> Jazda samochodem –> Holowanie przyczepy –> Bezpieczeństwo podczas holowania

Jazda z przyczepą powoduje zwiększone obciążenie wielu zespołów samochodu, a wrięc powinien on być serwisowany zgodnie z planem przeglądów dla samochodów eksploatowanych w trudnych warunkach drogowych.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa jazdy należy przed wjechaniem na główne drogi przeprowadzić kilka jazd próbnych i zapoznać się z poniższymi informacjami.

Biegi i prędkość jazdy

Należy jeździć wolniej niż normalnie i stosować się do obowiązujących ograniczeń szybkości dla samochodów z przyczepą. W samochodach wyposażonych w automatyczną przekładnie na płaskim terenie używać przełożenia D. Podczas jazdy po terenie górzystym należy wybrać przełożenie D3. (Więcej informacji znajduje się w następnej kolumnie "Jazda w górach").

Pokonywanie zakrętów i hamowanie

Zakręty pokonywać wolniej i szerzej niż normalnie. Koła przyczepy zataczają podczas skrętu łuk o mniejszym promieniu niż koła samochodu, dlatego istnieje możliwość zaczepienia przyczepą o przedmioty, które ominie samochód. Wyprzedzając inny samochód, przed powrotem na swój pas ruchu, należy się upewnić gdzie znajduje się przyczepa.Należy zwiększyć odstęp jadąc za innymi samochodami, unikać gwałtownego hamowania i nagłych skrętów. Takie manewry mogą doprowadzić do poślizgu kół przyczepy powodując jej obrócenie lub wywrócenie się.

Jazda w górach

Obciążenie samochodu holującego przyczepę rośnie dodatkowo, gdy holowanie odbywa się w górach. Podjeżdżając pod długie wzniesienia należy uważnie obserwować wskaźnik temperatury płynu chłodzącego. Jeśli wskazówka zacznie się zbliżać do górnego limitu, to należy wyłączyć klimatyzację (jeśli była włączona), a gdy to nie pomoże, należy zatrzymać samochód i poczekać, aż silnik wystygnie.

Jeśli przekładnia automatycznia często przełącza między 3 i 4 biegiem podczas podjazdu włączyć przełożenie D3.

W razie konieczności zatrzymania się na podjeździe, nie wolno utrzymywać samochodu w miejscu operując pedałem gazu, gdyż spowoduje to przegrzanie przekładni automatycznej. Należy użyć do tego hamulca nożnego lub ręcznego.

Podczas długiego zjazdu należy używać drugiego biegu, gdyż mogłoby dojść do niebezpiecznego wzrostu temperatury hamulców.

Jazda po pochyłościach większych niż 12% nie jest wskazana dla tego pojazdu.

Zalecamy holowanie przyczepy po drogach polecanych przez organizacje turystyczne.

Wiatr boczny

Samochód z przyczepą jest bardziej czuły na wiatr boczny oraz podmuchy i zawirowania powietrza. Będąc wyprzedzanym przez dużą ciężarówkę należy utrzymywać stałą prędkość i kierunek jazdy. Jeśli zawirowania powietrza będą silne, należy zwolnić, by skrócić czas manewru. Nie próbować gwałtownie skręcać lub hamować.

Cofanie

Należy cofać powoli wykonując małe ruchy kołem kierownicy. Pomoc drugiej osoby, która będzie z zewnątrz obserwować nasze manewry może okazać się niezbędna. W celu zmuszenia przyczepy do rozpoczęcia skrętu w lewo należy kierownicę uchwycić w jej najniższym punkcie i obrócić w lewo, a wykonanie skrętu w prawo zaczynamy od skręcenia kierownicy w prawo przy tym samym uchwycie kierownicy.

Parkowanie

Parkując samochód z przyczepą na pochyłości należy zachować wszystkie środki ostrożności. Koła winny być skręcone w stronę krawężnika, hamulec ręczny zaciągnięty i dźwignia biegów w położeniu P (AT) lub na pierwszym biegu, lub na wstecznym (MT). Wskazane jest podłożenie klinów pod każde z kół przyczepy.

  Przed rozpoczęciem jazdy.

  Przed rozpoczęciem jazdy z przyczepą zalecane jest wykonanie następujących czynności:  Samochód powinien być prawidłowo serwi ...

  Przeglądy i obstuga

  Regularne wykonywanie przewidzianych przez producenta przeglądów jest najlepszym zabezpieczeniem spadku wartości samochodu Honda. Pojazd zrewanżuje si ...

  Zobacz tez:

  Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania w zaczepach ISOFIX na poszczególnych miejscach w samochodzie (wersje ze sztywnymi zaczepami
  Poniższa tabela zawiera informacje o wariantach zamocowania fotelików dziecięcych w samochodzie. (1) W przypadku fotelików dziecięcych bez oznaczenia rozmiaru ISO/XX (A do G), dla odpowiedniej grupy wielkościowej, producent samochodu wskazuje zalecane foteli ...

  Wskaśnik zmiany biegu (w niektórych wersjach)
  Wskaśnik zmiany biegu został wprowadzony w celu pomocy kierowcy w uzyskaniu jak najmniejszego zużycia paliwa oraz ograniczenia ilości emitowanych spalin przy niższym priorytecie w zakresie osiągów silnika. Zmiana biegu na wyższy Zmiana biegu na n ...

  Układ klimatyzacji
  Dotyczy samochodów wyposażonych w R-1234yf * Dotyczy samochodów wyposażonych w R-134a * *: Twój pojazd napełniony jest czynnikiem chłodniczym R-134a lub R- 1234yf zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju, w czasie trwania produkcji. ...

  Categorie