Honda Civic: Bezpieczniki

Honda Civic –> Sytuacje niespodziewane –> Bezpieczniki

Wszystkie obwody elektryczne samochodu są zabezpieczone bezpiecznikami przed przeciążeniem i zwarciem.

Bezpieczniki znajdują się w dwóch skrzynkach bezpiecznikowych.

Bezpieczniki


Skrzynka bezpieczników wewnątrz samochodu mieści się pod osłoną poniżej kolumny kierownicy. Aby otworzyć osłonę należy przekręcić pokrętła jak pokazano na rysunku.

Bezpieczniki


Skrzynka bezpieczników pod maską umieszczona jest po prawej stronie z tyłu komory silnika. W celu otwarcia skrzynki bezpieczników należy nacisnąć zatrzaski pokrywy, jak pokazano na rysunku.

Sprawdzanie i wymiana bezpieczników

Jeżeli jakiś obwód elektryczny samochodu przestanie działać, w pierwszej kolejności należy sprawdzić bezpieczniki.

Spis bezpieczników i nazwy zabezpieczanych obwodów, znajdują się na wewnętrznej stronie pokrywy skrzynki bezpieczników oraz na str.

390 do 393 niniejszej instrukcji.

W pierwszej kolejności należy ustalić, który bezpiecznik zabezpiecza niedzialający obwód i sprawdzić czy nie jest przepalony. Następnie sprawdzić pozostałe bezpieczniki a dopiero potem sprawdzić nie działający obwód.

Wymienić przepalone bezpieczniki i sprawdzić działanie urządzeń elektrycznych.

 1.  Przekręcić kluczyk w położenie BLOKADA (0). Upewnić się, że światła i wszystkie inne odbiorniki są wyłączone.

Sprawdzanie i wymiana bezpieczników


 1. Zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników.
 2. Sprawdzić każdy z dużych bezpieczników znajdujących się w skrzynce pod maską silnika, patrząc czy widoczny przez obudowę bezpiecznika drut nie jest przepalony. Wymiana tych bezpieczników wymaga użycia wkrętaka krzyżowego.

Sprawdzanie i wymiana bezpieczników


 1. Sprawdzić mniejsze bezpieczniki znajdujące się w skrzynce pod maską samochodu oraz wszystkie bezpieczniki wewnątrz kabiny pasażerskiej, wyjmując każdy z nich przy pomocy uchwytu znajdującego się wewnątrz skrzynki bezpieczników.

Sprawdzanie i wymiana bezpieczników


 1. Sprawdzić stan drutu topikowego wewnątrz bezpiecznika. W przypadku przepalenia, wymienić na bezpiecznik o takim samym prądzie znamionowym lub niższym.

Jeżeli niemożliwe jest prowadzenie samochodu z niesprawnym obwodem elektrycznym, a nie dysponujemy bezpiecznikiem zapasowym, należy założyć inny o takiej samej lub niższej wartości znamionowej, wzięty z obwodu, którego działanie nie jest niezbędne dojazdy. Można użyć bezpieczników np. zapalniczki lub radia.

Zastosowanie bezpiecznika o niższej wartości znamionowej może spowodować jego ponowne przepalenie. Nie oznacza to niczego nienormalnego i należy zastąpić taki bezpiecznik właściwym.

UWAGA Zastosowanie bezpiecznika o większej wartości znamionowej niż jest to wymagane, znacznie zwiększa ryzyko uszkodzenia układu elektrycznego. Jeżeli nie mamy właściwego bezpiecznika, należy założyć bezpiecznik o niższej wartości.

 1. Jeśli po wymianie bezpiecznika nastąpi w krótkim czasie jego przepalenie, oznacza to prawdopodobnie poważne uszkodzenie obwodu elektrycznego. Nie należy ponownie wymieniać przepalonego bezpiecznika, a samochód sprawdzić w specjalistycznym warsztacie.

Po wyjęciu bezpiecznika szyby kierowcy ulega skasowaniu funkcja AUTO podnośnika szyby. Należy wtedy zastosować procedurę zerowania układu podnośnika

(Niektóre wersje)

Po wyjęciu bezpiecznika radia system audio zostanie zablokowany. Ponowne włączenie radia spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu napisu " OUJJE należy wówczas wprowadzić pięciocyfrowy kod

Niektóre wersje

Po zablokowaniu systemu audio ustawienia zegara w systemie zostaną skasowane. Należy ponownie ustawić zegar zgodnie z instrukcją obsługi sytemu audio.

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD MASKĄ SILNIKA

Niektóre wersje


NAKLEJKA SKRZYNKI BEZPIECZNIKÓW (niektóre wersje

Niektóre wersje


Niektóre wersje


Niektóre wersje


*: Niektóre wersje

Bezpieczniki w skrzynce bezpieczników pod maską silnika mogą nieznacznie się różnić w zależności od modelu.

W niektórych modelach rozmieszczenie bezpieczników jest pokazane jako symbole na naklejce skrzynki. W tabelach powyżej opisano zabezpieczane obwody.

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW WEWNĄTRZ SAMOCHODU

Sprawdzanie i wymiana bezpieczników


NAKLEJKA SKRZYNKI BEZPIECZNIKÓW (niektóre wersje)

Sprawdzanie i wymiana bezpieczników


Bezpieczniki w skrzynce bezpieczników wewnątrz samochodu mogą nieznacznie się różnić w zależności od modelu.

W niektórych modelach rozmieszczenie bezpieczników jest pokazane jako symbole na naklejce skrzynki. W tabeli na następnej stronie opisano zabezpieczane obwody.

Sprawdzanie i wymiana bezpieczników


Sprawdzanie i wymiana bezpieczników


*: Niektóre wersje

  Zamykanie dachu słonecznego

  Gdy niemożliwe jest normalne zamknięcie dachu słonecznego, należy wykonać następujące czynności:  Sprawdzić bezpiecznik siln ...

  Holowanie

  W przypadku konieczności holowania samochodu, należy zlecić tę czynność wyspecjalizowanemu pogotowiu drogowemu. Nie należy holować samo ...

  Zobacz tez:

  Jeśli silnik nie obraca się wcale, albo obraca się powoli
  1. Jeśli pojazd jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, należy upewnić się, czy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu N (Luz) lub P (Postój), a hamulec postojowy został zaciągnięty. 2 ...

  Tryb manualny
  W przypadku wybrania wyższego biegu przy zbyt niskiej prędkości obrotowej silnika lub niższego biegu przy zbyt wysokiej prędkości obrotowej zmiana biegu nie nastąpi. Zapobiega to pracy silnika na zbyt niskich lub zbyt wysokich obrotach. Stosowny komunika ...

  Holowanie przyczepy
  Samochód ten przeznaczony jest przede wszystkim do przewozu osób. Holowanie przyczepy ma negatywny wpływ na własności jezdne samochodu, jego zachowanie na drodze, długość drogi hamowania, jego trwałość, jak również podnosi jeg ...

  Categorie