Honda Civic: Obsługa odtwarzacza płyt CD

Sterowanie odtwarzaczem płyt CD możliwe jest za pomocą tych samych pokręteł i przycisków, które służą do obsługi radia.

By można było używać odtwarzacza płyt CD, kluczyk w stacyjce musi znajdować się w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON (II). Włożyć płytę CD w gniazdo do połowy. Napęd wciągnie resztę płyty i rozpocznie odtwarzanie płyty CD. Na wyświetlaczu ukaże się napis "DISC" i zapali się wskaźnik załadowania płyty CD.

Numer odtwarzanego utworu jest również pokazywany na wyświetlaczu.

System odtwarzacza również płyty 8 cm bez konieczności użycia dodatkowych pierścieni. Nie należy próbować użycia pierścieni dodatkowych. Może to spowodować uszkodzenie systemu audio

Obsługa odtwarzacza płyt CD


Używać wyłącznie standardowych płyt CD. Płyty z nierównymi brzegami moga spowodować zablokowanie napędu lub inne problemy.

Nie odtwarzać płyt z gumowymi lub innymi elementami ochronnymi. Może to również spowodować uszkodzenie systemu audio.

Gdy system odtworzy całą płytę do końca wróci do jej początku i zacznie ją odtwarzać ponownie.

Wyłączenie odtwarzacza CD nastąpi po naciśnięciu przycisku radia (TUNER). Wciśnięcie przycisku DISC spowoduje odtwarzanie tego samego utworu, przy którym ostatnio wyłączono odtwarzanie płyty CD.

Jeśli odtwarzanie płyty zostanie przerwane wyłączeniem systemu przez naciśnięcie na pokrętło głośności (PWR/VOL) lub wyłączeniem zapłonu, to ponowne włączenie odtwarzacza CD spodwoduje odtwarzanie tego samego utworu, przy którym ostatnio wyłączono odtwarzanie.

Aby wyjąć płytę CD należy wcisnąć przycisk wysunięcia płyty CD.

Jeśli wysuniemy płytę lecz jej nie wyjmiemy z gniazda, system po 15 sekundach ponownie ją załaduję i pozostawi w trybie pauzy. Rozpoczęcie odtwarzania nastąpi po naciśnięciu przycisku DISC.

Po wyjęciu płyty CD z gniazda odczekać chwilę przed włożeniem następnej płyty.

Wyboru utworu dokonuje się przy użyciu pokrętła SEEKyTUNE.

Szybkie przesuwanie uzyskuje się przez naciśnięcie i przytrzymanie pokrętła SEEKyTUNE. Obrót pokrętła w prawo spowoduje szybkie przesuwanie do przodu. Obrót pokrętła w lewo spowoduje szybkie przesuwanie do tyłu. Nacisk należy zwolnić, gdy osiągniemy pożądane miejsce na płycie.

Każdy obrót i zwolnienie pokrętła SEEK/TUNE w prawo powoduje przejście do początku następnego utworu. Obrót pokrętła w lewo powoduje przejście do początku obecnie odtwarzanego utworu. Ponowny obrót w lewo spowoduje przejście do początku poprzedniego utworu.

Podczas odtwarzania płyty CD dostępne są funkcje REPEAT (powtarzanie), RANDOM (przypadkowy wybór) i SCAN (przeszukiwanie). Wyboru funkcji dokonujemy przez kolejne naciśnięcia przycisku ASEL/TRIC.

R E P E A T (powtarzanie) - włączenie tej funkcji wymaga naciśnięcia przycisku oznaczonego ASEL/TRIC i powoduje ciągłe odtwarzanie wybranego utworu oraz zapalenie na wyświetlaczu wskaźnika RPT. Ponowne naciśnięcie przycisku ASEL/TRIC powoduje wyłączenie powtarzania.

RANDOM PLAY (przypadkowy wybór) - funkcja ta pozwala na odtworzenie utworów na płycie w przypadkowej losowej kolejności. By uaktywnić tę funkcję, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk oznaczony ASEL/ TRIC. Na wyświetlaczu pojawią się litery RDM. Wyłączenie funkcji przypadkowego wyboru nastąpi po ponownym przyciśnięciu przycisku ASEL/TRIC.

SCAN - przeszukiwanie. Funkcja ta powoduje przeszukanie wszystkich utworów na płycie CD w kolejności jakiej zostały nagrane. Naciśnięcie przycisku ASEL/TRIC i wybranie trybu Scan włącza funkcję przeszukiwania.

Na wyświetlaczu pojawia się napis SCN. System odtwarza pierwszy utwór z płyty przez około dziesięć sekund, a gdy nie zostanie w tym czasie naciśnięty przycisk ASEL/TRIC następuje dalsze przeszukiwanie i odtwarzanie następnego utworu przez dziesięć sekund. Gdy odtwarzany będzie utwór, którego chcemy wysłuchać w całości należy nacisnąć przycisk ASEL/TRIC. Po odsłuchaniu wszystkich fragmentów utworów z płyty funkcja SCAN zostaje wyłączona.

Ponowne naciśnięcie przycisku ASEL/TRIC również wyłącza tą funkcję.

  Zegar cyfrowy

  System audio wyświetla czas gdy wylącznik zapłonu jest w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON (II). W celu ustawienia zegara nacisnąć pr ...

  Obsługa zmieniacza płyt CD (opcja)

  Zmieniacz płyt CD może zostać zamontowany w ASO. Mieści on do dziesięciu płyt CD zapewniających kilka godzin słuchania. Sterowanie zmieni ...

  Zobacz tez:

  Warunki działania
  System wspomagania parkowania włącza się, gdy przy włączonym zapłonie, wciśnięty zostanie przycisk systemu wspomagania parkowania. Typ A Wskaźnik przycisku systemu wspomagania parkowania włącza się automatycznie i urucham ...

  Czynności przed uruchomieniem silnika
  Należy zamknąć i zablokować wszystkie drzwi. Siedzenie należy ustawić tak, by wszystkie elementy sterujące były łatwo dostępne. Należy wyregulować ustawienie wewnętrznych i zewnętrznych lusterek wstecznych. Nale ...

  Synchronizowanie nadajnika
  Po wymianie baterii odblokować drzwi, przekręcając kluczyk w zamku drzwi kierowcy. Zsynchronizowanie nadajnika zdalnego sterowania następuje po włączeniu zapłonu. Usterka Jeśli uruchomienie centralnego zamka za pomocą nadajnika zdalnego sterowania ...

  Categorie