Honda Civic: Ogólne zalecenia dotyczące układu zabezpieczającego dzieci

Honda Civic –> Bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów –> Bezpieczeństwo dzieci –> Ogólne zalecenia dotyczące układu zabezpieczającego dzieci

Na następnych stronach przedstawiono szereg zaleceń dotyczących wyboru i montażu układów zabezpieczających dzieci i niemowlęta.

Wybór układu zabezpieczającego dzieci

Najlepsze zabezpieczenie zapewnia układ spełniający trzy podstawowe wymagania:

 1. Powinien spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa. W większości krajów normą taką jest Regulamin ECE 44.

  Należy sprawdzić czy wyrób posiada atest, oznaczony jest znakiem dopuszczalności do użytku i czy posiada oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z obowiązującymi przepisami.

Producent pojazdu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane wadami układów zabezpieczających dzieci.

 1. Rozmiar i typ układu zabezpieczającego dzieci powinien być odpowiednio dobrany do wagi i wielkości dziecka.

Należy upewnić się, że układ zabezpieczający pasuje do dziecka.

Sprawdzić instrukcję producenta i naklejki informujące o dopuszczalnej wadze i wzroście zabezpieczanego dziecka.

Wybór układu zabezpieczającego dzieci


Niemowlęta: Dzieci do około 1 roku powinny by przewożone w foteliku tyłem do kierunku jazdy. Tylko taki ty fotelika zapewnia prawidłową ochron' głowy, szyi i pleców dziecka. Na zawarto dodatkowe informacje o zabezpieczaniu niemowląt.

Wybór układu zabezpieczającego dzieci


Małe dzieci: Dziecko, które jest już za duże do fotelika tylem do kierunku jazdy, i które może normalnie siedzieć powinno być przewożone w foteliku przodem do kierunku jazdy. Na podano dodatkowe informacje o zabezpieczaniu małych dzieci.

 1. Układ zabezpieczający dziecko powinien pasować do miejsca (lub miejsc) w samochodzie gdzie będzie zamontowany.

Z powodu rozmaitości kształtu fotelików dziecięcych, siedzeń samochodowych i pasów bezpieczeństwa, nie wszystkie foteliki pasują do każdego siedzenia.

Jednakże producent pojazdu jest przekonany, że przynajmniej jeden z modeli układów zabezpieczających dzieci pasuje i może być zamocowany na wszystkich siedzeniach w tym modelu samochodu Honda.

Przed zakupem, zawsze gdy jest to możliwe, zalecamy sprawdzenie fotelika i przymierzenie go do wszystkich siedzeń samochodu, na których będzie przymocowywany.

Na podano typy fotelików zalecane do użytku w krajach europejskich.

Niektóre modele

Samochód jest wyposażony w dolne mocowania fotelików dziecięcych.

Więcej informacji znajduje się na.

Umieszczanie fotelika dla dziecka

Poniżej powtórzono w skrócie zalecenia gdzie umieścić fotelik tyłem i przodem do kierunku jazdy.

Poduszki powietrzne są niebezpieczne dla dzieci

Poduszka powietrzna pasażera napełnia się z siłą wystarczającą do zabicia lub poważnego zranienia dziecka umieszczonego w foteliku tyłem do kierunku jazdy.

Małe dzieci umieszczone w fotelikach przodem do kierunku jazdy również narażone są na zwiększone ryzyko. Gdy przedni fotel przesunięty jest zbyt daleko do przodu lub głowa dziecka w czasie wypadku zbliży się do deski rozdzielczej, napełniająca się poduszka powietrzna może poważnie zranić lub nawet spowodować śmierć dziecka.

Jeśli dziecko musi być przewożone z przodu postępować wg instrukcji zamieszczonych w tym rozdziale.

Umieszczanie fotelika dla dziecka


Przednie siedzenie pasażera

Niemowlęta: Nigdy nie umieszczać tu fotelika z powodu zagrożeń od poduszki powietrznej.

Małe dzieci: Nie zalecane z powodu zagrożeń od poduszki powietrznej. Jeśli małe dziecko musi podróżować z przodu, należy przesunąć fotel pasażera możliwi daleko do tyłu i zabezpieczyć pasem bezpieczeństwa fotelik przodem do kierunku jazdy

Tylne siedzenia

Niemowlęta: Zalecane miejsce. Zabezpieczyć pasem bezpieczeństwa fotelil tyłem do kierunku jazdy (< i 63).

Małe dzieci: Zalecane miejsce.

Zabezpieczyć pasem bezpieczeństw fotelik przodem do kierunku jazdy ( i 63).

Zalecane miejsca umieszczenia fotelików w krajach europejskich podano również na.

Zakładanie fotelika dla dzieci

Po zakupie odpowiedniego fotelika i wyborze właściwego miejsca do jego montażu należy wykonać trzy główne czynności montażowe:

 1. Zamocować fotelik do siedzenia pasem bezpieczeństwa. Wszystkie foteliki dziecięce muszą być zamocowane pasem biodrowym lub biodrową częścią pasa ramieniowo-biodrowego.

  Postępować zgodnie z instrukcją producenta fotelika. W czasie wypadku niewłaściwie zamocowany fotelik stwarza zagrożenia dla życia dziecka i innych pasażerów pojazdu.

Na i 48 podano instrukcje jak zabezpieczyć fotelik w tego typu samochodach.

Niektóre modele

Na podano instrukcję jak w tym samochodzie prawidłowo zabezpieczyć fotelik dziecięcy z dolnymi uchwytami mocującymi.

Przy mocowaniu fotelika pasem ramieniowo- biodrowym zawsze stosować klamrę blokującą pas

 1. Upewnić się, że fotelik jest pewnie zamocowany. Po zamocowaniu fotelika, pociągnąć go mocno do przodu i na boki upewniając się, że jest pewnie zamocowany.

Aby zachować bezpieczeństwo manewrowania w czasie normalnej jazdy, jak również podczas wypadku zalecamy przymocowanie fotelika tak ciasno jak jest to możliwe.

Jednakże nie należy z tym przesadzać.

W niektórych pojazdach może być trudne zamocowanie fotelika tak, aby nie poruszał się w ogóle. Niewielki ruch na boki lub do przodu i tyłu nie oznacza obniżenia bezpieczeństwa.

W przypadku stwierdzenia niezbyt pewnego zamocowania fotelika należy spróbować go zamocować na innym miejscu lub zmienić typ fotelika na taki, który umożliwia prawidłowe zamocowanie.

Na podano foteliki dziecięce zalecane do stosowania w krajach europejskich.

 1.  Zabezpieczyć dziecko w foteliku.

  Upewnić się, że dziecko jest prawidłowo zapięte w foteliku, zgodnie z instrukcją producenta fotelika.

  Dziecko nieprawidłowo zapięte może być wyrzucone z fotelika podczas wypadku lub gwałtownego hamowania, co może spowodować obrażenia dziecka lub pasażerów.

Przechowywanie fotelika dla dziecka

Nie używany fotelik dziecięcy powinien być wyjęty z pojazdu lub tak unieruchomiony, aby zapobiec jego przemieszczaniu się w samochodzie podczas wypadku.

  Dodatkowe środki ostrożności

  Należy używać blokady zamków drzn aby zabezpieczyć drzwi tylne przed otwarciem przez dzieci w czasie jazdy i wypadnięciem z pojazdu  Z ...

  Foteliki dziecięce w krajach europejskich

  Miejsca umieszczenia fotelika w zależności od wagi dziecka L = pozycja odpowiednia dla konkretnych typów fotelików, podanych na następnej stronie ...

  Zobacz tez:

  Elektroniczne programy jazdy
  Po uruchomieniu zimnego silnika program regulacji temperatury roboczej powoduje opóźnioną zmianę biegów (zmiana następuje przy wyższej prędkości obrotowej silnika), dzięki czemu katalizator szybciej nagrzewa się do optymalne ...

  Skrzynka bezpieczników w przestrzeni bagażowej
  Skrzynka bezpieczników znajduje się za osłoną w lewej części przestrzeni bagażowej. Zdjąć osłonę. Odłączyć i zdjąć osłonę skrzynki bezpieczników. - - Przyczepa Fotel regulowa ...

  Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych
  Akumulator pojazdu znajduje się w przestrzeni bagażowej pod osłoną. W komorze silnika znajdują się punkty służące do podłączania przewodów rozruchowych. W razie rozładowania akumulatora pojazdu silnik można uruchomić ...

  Categorie