Honda Civic: Pilot zdalnego sterowania

Honda Civic –> Urządzenia sterowania i kontroli –> Kluczyki i zamki –> Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania


Zamki drzwi można blokować i odblokowywać bez użycia kluczyka.

Naciśnięcie przycisku BLOKOWANIE spowoduje zablokowanie zamków wszystkich drzwi. Naciśnięcie przycisku ODBLOKOWANIE spowoduje odblokowanie zamków wszystkich drzwi.

Jeśli przełącznik oświetlenia wnętrza znajduje się w położeniu środkowym, to odblokowanie zamków pilotem spowoduje włączenie lampy w podsufitce.

Jeśli żadne z drzwi lub bagażnik nie zostaną otwarte, to po 10 sekundach lampa zgaśnie. Jeśli przed upływem 10 sekund zostanie naciśnięty przycisk blokowania, to lampa zgaśnie natychmiast.

Jeśli zamki zostaną otwarte pilotem, ale w ciągu 30 sekund nie zostaną otwarte żadne drzwi, to zamki zostaną ponownie zablokowane.

Zablokowanie lub odblokowanie zamków pilotem nie będzie możliwe, jeżeli któreś z drzwi nie będą całkowicie zamknięte lub gdy kluczyk będzie znajdował się w stacyjce.

Podwójna blokada drzwi (niektóre wersje)

Podwójna blokada zamków drzwiowych zabezpiecza samochód i przeważone w nim rzeczy przed złodziejami.

Aby włączyć podwójną blokadę należy nacisnąć przycisk BLOKOWANIA dwa razy w ciągu 5 sekund.

Podwójna blokada włączy się nawet gdy okno lub dach słoneczny jest otwarty.

OSTRZEŻENIE

Po włączeniu podwójnej blokady zamków nie jest możliwe otwarcie drzwi z wnętrza pojazdu.

Przed włączeniem podwójnej blokady należy upewnić się, że wewnątrz nie znajduje się żadna osoba.

Wymiana baterii

Wymiana baterii


Jeśli pilot nie zawsze działa lub trzeba kilka razy naciskać przycisk, to najprawdopodobniej bateria zasilająca pilota jest za słaba. Potwierdza to również dioda świecąca słabym światłem.

Należy więc jak najszybciej wymienić baterię na nową.

Oznaczenie baterii: CR2025

Wymiana baterii


Wymianę baterii należy rozpocząć od wykręcenia okrągłej pokrywy przy pomocy monety.

Wyjmując starą baterię należy zwrócić uwagę na jej położenie, by nie pomylić biegunowości. Wkładając nową baterię, należy ją umieścić w tym samym położeniu, to znaczy biegunem dodatnim ( + ) do góry.

Założyć pokrywę baterii, ustawić znak na pokrywie na przeciw znaku
na obudowie pilota, następnie
założyć pokrywkę i przekręcić ją w prawo.

Wytyczne EC

Układ immobilizera spełnia wytyczne dyrektywy R & TTE.


Obchodzenie się z pilotem

Pilot zawiera części i obwody elektroniczne. Niestosowanie się do ponizszych uwag może doprowadzić do jego uszkodzenia.

 •  Należy chronić pilot przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, przed kontaktem z w\soką temperaturą lub wysoka wilgotnością.
 •  Nie upuszczać pilota i nie kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
 •  Nie należy rozmontowywać pilota.
 •  Należy chronić pilot przed zamoczeniem. Jeśli pilot zamoknie należy wysuszyć go wycierając miękka szmatką.

Obudowę pilota czyścić miękką szmatką.

używając najmniejszej ilości wody i mydła. Nie stosować rozpuszczalników lub silnych środków myjących, gdyz mogą uszkodzić obudowę pilota.

Aby zapewnić prawidłowy odbiór sy gnału z pilota, należy utrzymywać w czystości czujnik odbierajacy sygnał we wnętrzu samochodu.

W wyposażeniu znajduje się płytka z wytłoczonym kodem sy gnału podczerwieni emitowanego przez pilot. Numer ten będzie potrzebny w przypadku zagubienia pilota i konieczności zastąpienia go nowym. Płytkę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

W razie zgubienia pilota niezbędna jest pomoc ASO Honda w celu przeprogramowania układu. Pozostałe piloty również muszą być przeprogramowane

  Centralny zamek drzwi

  Każde drzwi posiadają przycisk blokady umieszczony na górze. Po wciśnięciu przycisku blokady w drzwiach kierowcy, wszystkie zamki zostają za ...

  Blokada otwarcia zamków przez dzieci

  Zamki tylnych drzwi posiadają możliwość zablokowania ich przypadkowego otwarcia od środka przez dzieci. Na krawędzi obu tylnych drzwi znajduje ...

  Zobacz tez:

  Modyfikacje
  Nigdy nie demontować oryginalnego wyposażenia i nie wykonywać modyfikacji pojazdu, które mogą wpłynąć na jego zachowanie lub właściwości. Spowodować to może obniżenie bezpieczeństwa lub naruszenie przepisów k ...

  System z pamięcią pozycji fotela kierowcy
  System pamięci pozycji kierowcy ma za zadanie zachowywać w pamięci i przywoływać z pamięci pozycję fotela kierowcy za pomocą prostego wciśnięcia przycisku. fzięki zapisaniu żądanej pozycji w pamięci systemu, ró& ...

  Nawyki dobrego kierowcy
  Nigdy nie należy przesuwać dźwigni zmiany biegów z położenia P (Postój) lub N (Luz) w dowolne inne położenie, jeśli pedał przyspieszenia jest wciśnięty. Nie wolno nigdy przesuwać dźwigni zmiany biegó ...

  Categorie