Honda Civic: Położenia dźwigni zmiany biegów

Honda Civic –> Jazda samochodem –> Automatyczna skrzynia biegów –> Położenia dźwigni zmiany biegów

Położenia dźwigni zmiany biegów


Dźwignia zmiany biegów przekładni automatycznej posiada siedem.

Podczas uruchamiania silnika dźwignia musi znajdować się w pozycji parkowania (P) lub neutralnej (N). Po zatrzymaniu samochodu, gdy dźwignia znajduje się w pozycji D, D3, 2, 1, N, lub R należy silnie wciskać pedał hamulca i nie dotykać pedału gazu.

Położenia dźwigni zmiany biegów


Zawsze przy przełączaniu biegów dźwignię należy przesuwać wzdłuż otworu labiryntowego konsoli.

Nie jest możliwe przesunięcie dźwigni z pozycji P, przy wciśniętym pedale hamulców, gdy kluczyk zapłonu jest w położeniu BLOKADA (0) lub AKCESORIA (I).

Parkowanie (P) - przy tej pozycji dźwigni przekładnia jest mechanicznie zablokowana. Dźwignia winna znajdować się w tej pozycji zawsze przy rozruchu i wyłączaniu silnika. Przesunięcie dźwigni z pozycji P jest możliwe po naciśnięciu hamulca. Nie wolno w tym czasie naciskać pedału gazu.

Przesunięcie z pozycji P odbywa się po naciśnięciu przycisku i przesunięciu dźwigni do siebie.

Gdy pomimo wykonania opisanych wyżej czynności, w modelach z układem awaryjnego odblokowania dźwigni, przesunięcie dźwigni z położenia P nie jest możliwe, należy użyć funkcji "Awaryjne odblokowanie dźwigni", .

Położenia dźwigni zmiany biegów


Przed przełączeniem dźwigni w położenie P należy całkowicie zatrzymać samochód, w przeciwnym razie może dojść do poważnego uszkodzenia przekładni. Wyjęcie kluczyka ze stacyjki możliwe jest po przesunięciu dźwigni w położenie P.

Bieg wsteczny (R) - przełączenie dźwigni z pozycji P na bieg wsteczny (R) należy wykonywać jak wyjaśniono powyżej. W celu włączenia biegu wstecznego (R) z położenia N, należy całkowicie zatrzy mać samochód i przesunąć dźwignię w położenie R.

Samochód jest wyposażony w blokadę włączenia biegu wstecznego w czasie jazdy. Niemożliwe jest więc przesunięcie dźwigni w położenie R z pozycji N lub innego położenia gdy szybkość jazdy jest wyższa niż 12 - 14 km/godz.

Gdy nie można włączyć biegu wstecznego w czasie postoju samochodu należy nacisnąć pedał hamulca i powoli przesunąć dźwignię w położenie N a następnie R.

W przypadku wadliwego działania blokady biegu wstecznego lub gdy akumulator został rozładowany albo odłączony, nie można włączyć biegu wstecznego. Należy wtedy zapoznać się z funkcjami "Awaryjne odblokowanie dźwigni", .

Luz (N) - położenia tego należy użyć przy ponownym rozruchu unieruchomionego silnika lub przy krótkim postoju z włączonym silnikiem. Jeśli kierowca wysiada z samochodu, to dźwignia winna zostać przełączona w pozycję parkowania (P). Przesunięcie dźwigni z położenia luzu (N) na inny bieg powinno się odbywać po naciśnięciu pedału hamulca, gdy samochód jest unieruchomiony.

Jazda (D) - należy używać tej pozycji dźwigni zmiany biegów w czasie jazdy do przodu w typowych warunkach drogowych. Przekładnia automatycznie dobierze bieg do prędkości jazdy i wymaganego przyspieszenia. Można zauważyć, że przekładnia przełącza biegi przy wyższych obrotach gdy silnik jest zimny. Pozwala to na szybsze osiągnięcie właściwej temperatury silnika.

Jazda (D3) - przy tym położeniu dźwigni zmiany biegów działanie przekładni jest podobne do położenia D. przy czym włączane będą tylko trzy pierwsze biegi. Położenia D.i należy używać do hamowania silnikiem np.

przy zjeżdżaniu z góry lub w jeździe miejskiej w celu uniknięcia cyklicznego przełączania między 3 i 4 biegiem oraz przy holowaniu przyczepy w terenie górzystym.

Chcąc uzyskać maksymalne przyspieszenie, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu D3 lub D, należy nacisnąć pedał gazu do oporu.

Spowoduje to automatyczne zredukowanie biegu zależne od szybkości, z jaką jedzie samochód.

Bieg drugi (2) - W tym położeniu skrzynia biegów będzie stale używać przełożenia biegu drugiego, nawet po zatrzymaniu samochodu nie nastąpi przełączenie na pierwszy bieg. Biegu drugiego należy używać przy pokonywaniu stromych podjazdów, zjeżdżaniu ze stromych wzniesień (ze względu na dobre hamowanie silnikiem) i przy ruszaniu na lodzie i w śniegu (ze względu na zmniejszoną tendencję do zrywania przyczepności kół).

Bieg pierwszy (1) - W tym położeniu dźwigni, skrzynia biegów będzie stale używać przełożenia biegu pierwszego.

Przesunięcie dźwigni w położenie 1, przy szybkości powyżej 50 km/godz.

spowoduje najpierw włączenie drugiego biegu aby uniknąć nagłego szarpnięcia hamującego silnik.

  Wskaźnik położenia dźwigni

  Wskaźnik położenia dźwigni zmiany biegów w zestawie wskaźników wskazuje, w jakiej pozycji znajduje się dźwignia zmiany bieg& ...

  Szybkości dopuszczalne

  Podane prędkości jazdy są prędkościami maksymalnymi na poszczególnych zakresach pracy przekładni automatycznej. Przekroczenie tych prę ...

  Zobacz tez:

  Manualno-automatyczna skrzynia biegów
  Manualno-automatyczna skrzynia biegów umożliwia ręczną (tryb manualny) lub automatyczną zmianę biegów (tryb pracy automatycznej), przy czym w obu przypadkach sterowanie sprzęgłem odbywa się automatycznie. Ręczna zmiana biegów ...

  Foteliki do przewożenia dzieci
  Dzieci jadące samochodem powinny siedzieć na tylnym siedzeniu i muszą zawsze być prawidłowo przypięte, aby zmniejszyć ryzyko doznania obrażeń w razie wypadku, gwałtownego hamowania lub nagłego manewru. Zgodnie ze statystykami dotycząc ...

  Uruchamianie silnika
  Zaciągnąć hamulec ręczny.  Jeśli temperatura otoczenia jest niska, to należy wyłączyć wszystkie urządzenia zasilane z akumulatora, by zmniejszyć pobór prądu przy rozruchu.  Ręczna skrzynia biegów ...

  Categorie