Honda Civic: Poduszka powietrzna pasażera stanowi zagrożenie dla dzieci

Honda Civic –> Bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów –> Bezpieczeństwo dzieci –> Poduszka powietrzna pasażera stanowi zagrożenie dla dzieci

Poduszki powietrzne dostępne są w niektórych wersjach

Poduszkę powietrzną skonstruowano z myślą o zabezpieczeniu dorosłych osób w czasie zderzeń czołowych.

W związku z tym poduszka jest duża i napełnia się z bardzo szybko.

Niemowlęta

Jeśli samochód wyposażony jest w poduszkę powietrzną pasażera, nie wolno umieszczać fotelika dla dziecka tylem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu. Przy zderzeniu poduszka powietrzna otwiera się z taka siłą, że uderzając w fotelik spowoduje co najmniej powstanie poważnych uszkodzeń ciała u dziecka.

Ostrzeżenie według Regulaminu E.C.E Nr 94;

OSTRZEŻENIE


Zagrożenie dla dzieci! Nie wolno umieszczać fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na miejscu chronionym poduszką powietrzną!

Przy zderzeniu poduszka powietrzna otwiera się z taka dużą silą, że uderzając w fotelik może spowodować powstanie poważnych uszkodzeń ciała u dziecka.

Małe dzieci

Jeżeli na przednim siedzeniu samochodu wyposażonego w poduszkę powietrzną pasażera zamocowano fotelik dla dziecka przodem do kierunku jazdy, to siedzenie należy przesunąć maksymalnie do tyłu.

Otwierająca się poduszka może poważnie zranić dziecko, jeśli nie jest ono poprawnie umieszczone i zabezpieczone.

Większe dzieci

Większe dzieci, które wyrosły z fotelików również narażone są na niebezpieczeństwo zranienia lub śmierci spowodowanej przez napełniającą się poduszkę powietrzną. Zalecamy przewożenie dzieci które wyrosły z fotelików, na tylnych siedzeniach i zabezpieczanie ich normalnymi pasami biodrowo-ramieniowymi. (Patrz str.

55 - zabezpieczanie większych dzieci).

W każdym przypadku należy zapoznać się z lokalnymi przepisami prawa drogowego.

(Niektóre modele)

Samochód wyposażono w nalepkę na szybie przedniej i słupku pasażera przedniego informującą o niebezpieczeństwie powodowanym przez poduszkę powietrzną i o konieczności przewożenia dzieci na siedzeniach tylnych.

W niektórych modelach umieszczona jest ona także na osłonie przeciwsłonecznej.

Należy zapoznać się z tekstem na tych nalepkach.

Ostrzeżenie według Regulaminu E.C.E Nr 94;

OSTRZEŻENIE


Zagrożenie dla dzieci! Nie wolno umieszczać fotelika dla dziecka tytem do kierunku jazdy na miejscu chronionym poduszką powietrzną!

  Dzieci powinny siedzieć na tylnym siedzeniu

  Statystyki wypadków drogowych dowodzą, że dzieci, bez względu na wiek są najlepiej zabezpieczone, jeśli przebywają podczas jazdy na tylnym ...

  Boczna poduszka powietrzna stanowi zagrożenie dla dzieci

  Samochody bez układu automatycznego odcinania bocznej poduszki powietrznej pasażera Boczne poduszki skonstruowano z myślą o ochronie dorosłych przy zd ...

  Zobacz tez:

  Tryb maksymalnej intensywności chłodzenia
  Opuścić na chwilę szyby, aby umożliwić szybkie ujście gorącego powietrza.  Włączyć chłodzenie A/C.  Włączyć recyrkulację powietrza .  Nacisnąć pokrętło rozdziału powie ...

  Wyposażenie do holowania
  Holowanie może wymagać różnego wyposażenia dodatkowego, uzależnionego od rozmiarów przyczepy, od sposobu jej użycia i od jej obciążenia. Należy uzyskać informację o koniecznym dodatkowym wyposażeniu od sprzedawcy lub w ...

  Siatka bagażnika (uchwyty)
  Aby utrzymać przedmioty przemieszczające się w przestrzeni bagażowej, możesz korzystać z czterech uchwytów, służących do mocowania siatki bagażowej, znajdujących się w przestrzeni bagażowej. Symbol ten wskazuje po ...

  Categorie