Honda Civic: Przegrzewanie się silnika

Honda Civic –> Sytuacje niespodziewane –> Przegrzewanie się silnika

Podczas normalnej eksploatacji, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego powinien zwykle znajdować się w polowie skali. Dalsze wychylenie wskaźnika może być związane z pokonywaniem długich wzniesień przy bardzo wysokiej temperaturze zewnętrznej.

Jeśli wskaźnik dojdzie do czerwonego pola, należy ustalić przyczynę nadmiernego wzrostu temperatury.

UWAGA Kontynuacja jazdy ze wskaźnikiem temperatury znajdującym się na czerwonym polu. może spowodować poważne uszkodzenie silnika.

Istnieje kilka powodów przegrzewania się silnika, np. ubytki płynu chłodzącego lub usterki mechaniczne. Jedyną informacją o występowaniu nieprawidłowości może być położenie wskazówki wskaźnika w okolicach czerwonego pola. Można również zauważyć obłok pary lub wytrysk płynu chłodzącego spod maski. W każdym z tych przypadków należy działać natychmiast.

OSTRZEZENIE

Para i płyn chłodzący wydobywający się z układu chłodzenia silnika, mogą spowodować poważne oparzenia.

W takim przypadku nie otwierać maski, aż do zaniku parowania.

 1. Zjechać w bezpiecznym miejscu na pobocze. Przełączyć dźwignię zmiany biegów w położenie luzu lub parkowania.

  Zaciągnąć hamulec ręczny.

  Wyłączyć ogrzewanie, klimatyzację i inne urządzenia pomocnicze.

  Włączyć światła awaryjne.

 2.  Jeśli spod maski wydostaje się para lub płyn chłodzący, wyłączyć silnik.
 3.  Jeśli spod maski nie wydostaje się para lub płyn chłodzący, nie wyłączać silnika i obserwować wskazania wskaźnika temperatury. Jeśli przegrzanie jest spowodowane wjazdem na długie, strome wzniesienie, przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i pracującej klimatyzacji, po zatrzymaniu samochodu temperatura silnika winna prawie natychmiast się obniżyć. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, odczekać, aż wskazówka wskaźnika znajdzie się w środkowej części skali, a następnie kontynuować jazdę.
 4.  Jeśli wskazówka wskaźnika temperatury silnika nadal utrzymuje się w pobliżu czerwonego pola, należy wyłączyć silnik.
 5.  Odczekać, aż spod maski przestanie wydobywać się para, następnie otworzyć maskę.
 6. Sprawdzić wycieki płynu chłodzącego, np. z pękniętego przewodu.

  Zachować ostrożność, gdyż wszystkie elementy są nadal gorące.

  W przypadku zauważenia wycieku, usterkę należy usunąć przed kontynuowaniem jazdy (patrz "Holowanie",).

 7.  Jeśli nie zauważono widocznych wycieków należy sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym  Jeśli poziom płynu chłodzącego jest poniżej MIN, uzupełnić do połowy odległości pomiędzy znakami MIN i MAX.
 8.  Jeśli zbiornik wyrównawczy jest pusty, może być również konieczne uzupełnienie płynu w chłodnicy.

  Przed sprawdzeniem chłodnicy odczekać, aż wskazówka temperatury znajdzie się poniżej połowy skali.

OSTRZEZENIE

Zdjęcie korka wlewu chłodnicy, przy gorącym silniku, może spowodować wyrzucenie płynu na zewnątrz i poważne poparzenia.

Korek chłodnicy należy zdejmować, gdy silnik jest zimny.

 1. Używając rękawic lub kawałka grubej tkaniny przekręcić korek chłodnicy w lewo, do pierwszego oporu, nie dociskając przy tym korka. Pozwoli to na likwidację ciśnienia w układzie chłodzenia. Następnie wcisnąć korek i odkręcić całkowicie.
 2. Uruchomić silnik. Ogrzewanie ustawić na maksimum. Uzupełnić płyn w chłodnicy do dolnego poziomu szyjki króćca wlewu. W przypadku braku odpowiedniego płynu chłodzącego, można dolać zwykłej wody. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku płyn chłodzący powinien zostać jak najszybciej wymieniony na prawidłowy.
 3. Założyć i dokręcić korek wlewu chłodnicy. Uruchomić silnik i obserwować wskaźnik temperatury.

  Jeśli wskaźnik dojdzie do czerwonego pola oznacza to, że silnik wymaga naprawy (patrz "Holowanie",).

 4. Jeśli wskaźnik temperatury wskazuje normalną temperaturę, sprawdzić poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym. Jeśli zbiornik wyrównawczy jest pusty, uzupełnić płyn do znaku MAX. Założyć korek zbiornika wyrównawczego.

  Rozruch przy pomocy akumulatora zewnętrznego

  W przypadku, gdy akumulator uległ rozładowaniu, można próbować uruchomić silnik przez użycie akumulatora zewnętrznego. Pomimo, że ...

  Lampka niskiego ciśnienia oleju

    Lampka kontrolna niskiego ciśnienia oleju powinna zapalić się po włączeniu zapłonu i zgasnąć po uruchomieniu silnika. Nie powinna ...

  Zobacz tez:

  Średnia prędkość (km/h lub mile/h)
  Tryb ten oblicza średnią prędkość pojazdu od ostatniego zerowania wartości średniej prędkości. Nawet jeśli pojazd nie porusza się, kiedy silnik jest uruchomiony średnia prędkość pozostaje włączona. Wci ...

  Środki ostrożności odnośnie pasów bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIE Wszyscy pasażerowie samochodu muszą mieć założone pasy przez cały czas (w czasie jazdy). Pasy bezpieczeństwa oraz foteliki dla dzieci zmniejszają ryzyko odniesienia poważnych lub śmiertelnych obrażeń u wszystkich pa ...

  Wskaźnik poziomu paliwa
  Wskaźnik poziomu paliwa wskazuje przybliżoną ilość paliwa pozostającego w zbiorniku paliwa. UWAGA Pojemność zbiornika paliwa podana jest w dziale 8. Wskaźnik poziomu paliwa uzupełnia kontrolka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa, ...

  Categorie