Honda Civic: Ustawienie reflektorów (niektóre wersje)

Honda Civic –> Przeglądy i obstuga –> Światła –> Ustawienie reflektorów (niektóre wersje)

Z wyjątkiem samochodów z regulatorem reflektorów

Samochód opuszczający fabrykę posiada prawidłowo ustawione reflektory.

Gdy przewożone są ciężkie przedmioty w bagażniku, może być konieczne dodatkowe ustawienie reflektorów.

Regulacja ustawienia reflektorów powinna być przeprowadzana w ASO Honda lub przez wykwalifikowanych specjalistów.

Samochody z regulatorem reflektorów Pionowe ustawienie reflektorów może być dokonywane regulatorem.

Szczegółowe informacje na.

  Światła

  Działanie świateł zewnętrznych samochodu należy sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu. Przepalona żarówka może spowodować ...

  Wymiana żarówek reflektora

  Samochód wyposażony jest w halogenową żarówkę w każdym reflektorze. Podczas wymiany, żarówkę należy uchwycić ...

  Zobacz tez:

  Jak działa układ (tryb wyjeżdżania z miejsca parkingowego)
  Tryb wyjeżdżania z miejsca parkingowego działa w następujących warunkach: Prędkość po uruchomieniu silnika nie przekroczyła 5 km/h. Zakończono parkowanie równoległe przy użyciu inteligentnego systemu wspomagania parkowa ...

  Wymiana baterii w kluczyku elektronicznym
  Gdy system nie działa prawidłowo lub zasięg odbioru jest coraz krótszy, należy niezwłocznie wymienić baterię. Konieczność wymiany baterii jest sygnalizowana przez komunikat na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. Zużytych bater ...

  Osłony przeciwsłoneczne i lusterka osobiste
  Osłony przeciwłoneczne W celu ustawienia osłony w pozycji czołowej należy ją opuźcić na dół. W celu ustawienia osłony w pozycji bocznej należy ją opuźcić na dół, zwolnić z zaczepu i odch ...

  Categorie