Kia Ceed: Bezpieczniki

Kia Ceed –> Konserwacja samochodu –> Bezpieczniki

Bezpieczniki


Instalacja elektryczna pojazdu jest zabezpieczona przed uszkodzeniem spowodowanym przez przeciążenie elektryczne za pomocą bezpieczników topikowych.

Pojazd ma 3 (lub 4) skrzynki bezpieczników. Jedna z tych skrzynek znajduje się w panelu po stronie kolan kierowcy, a druga w komorze silnikowej w pobliżu akumulatora.

Jeśli którakolwiek z lampek sygnalizacyjnych pojazdu zacznie się świecić, oznacza to, że pewne elementy wyposażenia lub sterowania nie funkcjonują. Należy wówczas sprawdzić bezpiecznik odpowiedniego obwodu elektrycznego. W przypadku przepalenia się bezpiecznika następuje stopienie elementu znajdującego się w bezpieczniku.

Jeśli instalacja elektryczna nie funkcjonuje, należy najpierw sprawdzić skrzynkę bezpieczników, znajdującą się po stronie kierowcy.

Przy dokonywaniu wymiany przepalonego bezpiecznika należy założyć na jego miejsce bezpiecznik o takim samym natężeniu prądu znamionowego.

Zanim dokonasz wymiany spalonego bezpiecznika, ustaw pojazd w bezpiecznym miejscu, wyłącz silnik i wszelkie urządzenia elektryczne oraz odłącz przewód masy od bieguna ujemnego akumulatora.

Przepalenie się nowo założonego bezpiecznika wskazuje na problemy w instalacji elektrycznej. Należy unikać korzystania z układu, którego problem dotyczy i zalecamy skonsultowanie się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

Wykorzystuje się cztery rodzaje bezpieczników: wtykowe płaskie dla niskich znamionowych natężeń prądu, wkładki topikowe zamknięte, zaciski bezpiecznikowe akumulatora i bezpieczniki polimerowe Multifuse dla wyższych znamionowych natężeń prądu.

OSTRZEŻENIE - Wymiana bezpieczników

 • Nie wolno zakładać żadnych innych bezpieczników, z wyjątkiem bezpieczników o takim samym znamionowym natężeniu prądu, co poprzednio używane bezpieczniki.
 • Użycie bezpiecznika o wyższym znamionowym natężeniu prądu może doprowadzić do uszkodzenia instalacji i powstania pożaru.
 • Do tymczasowej naprawy bezpieczników, nie należy nigdy używać drutu lub folii aluminiowej, zamiast użyć nowego bezpiecznika. Może to spowodować poważne uszkodzenie instalacji i wywołać pożar.
 • Nie wolno samodzielnie modyfikować lub rozbudowywać instalacji elektrycznej samochodu.

OSTROŻNIE

Do usuwania bezpieczników nie wolno używać ani wkrętaka, ani żadnych innych elementów metalowych, gdyż może to spowodować zwarcie obwodu i uszkodzenie instalacji elektrycznej

UWAGA

Naklejka na pokrywie bezpieczników może różnić się od tej która jest pokazana w instrukcji.

OSTROŻNIE

 • Podczas wymiany spalonego bezpiecznika lub przekaźnika na nowy, upewnij się, czy nowy bezpiecznik lub przekaźnik ciasno pasuje do zatrzasków. Niewłaściwe zamocowanie bezpiecznika lub przekaźnika może spowodować uszkodzenie wiązek przewodów oraz instalacji elektrycznej pojazdu, a także istnieje możliwość powstania pożaru.
 • Nie należy wyjmować bezpieczników, przekaźników i zacisków zamocowanych śrubami lub nakrętkami.

  Bezpieczniki, przekaźniki i zaciski mogą być zamocowane niecałkowicie i mogą potencjalnie stać się przyczyną pożaru. Jeżeli bezpieczniki, przekaźniki i zaciski zamocowane śrubami lub nakrętkami, są spalone, zalecamy skonsultowanie się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

 • W zaciski bezpieczników/ przekaźników nie należy wkładać żadnych innych przedmiotów, takich jak elementy montażowe i okablowanie, z wyjątkiem bezpieczników i przekaźników.

  Mogą one spowodować awarię styku i usterkę działania instalacji.

 • Nie wolno zwierać styków przeznaczonych do podłączenia bezpiecznika lub przekaźnika za pomocą śrubokręta lub drutu.Takie postępowanie może doprowadzić do uszkodzenia instalacji elektrycznej samochodu, a nawet wywołać pożar.

Opony niskoprofilowe

Opony niskoprofilowe, których współczynnik wysokości profilu jest mniejszy niż 50, stosowane są dla modeli sportowych. Z powodu niskiego pro ...

Wymiana bezpiecznika ze skrzynki bezpieczników wewnątrz pojazdu

1. Obrócić wyłącznik zapłonu i wszystkie inne wyłączniki do położenia wyłączenia. 2. Otworzyć pokrywy skrzynk ...

Zobacz tez:

Pióra wycieraczek
Przynajmniej raz na sześć miesięcy należy sprawdzać stan gumek wycieraczek szyby przedniej. W przypadku pęknięć, stwardnień gumy lub pozostawiania bruzd wodnych i powierzchni nie oczyszczonych na szybie, gumki należy wymienić. W celu ...

Prawidłowe korzystanie z pasów bezpieczeństwa
Część barkowa pasa bezpieczeństwamusi przebiegać przezśrodek barku i nie może dotykaćszyi ani zsuwać się po ramieniu. Część biodrowa pasa bezpieczeństwapowinna przebiegaćmożliwie najniżej na biodrach. ...

Rozłącznik z bezpiecznikami
Rozłącznik z bezpiecznikami należy zawsze ustawić w pozycji ON. Jeżeli rozłącznik zostanie przestawiony w położenie OFF, trzeba będzie zresetować niektóre urządzenia, jak system audio i zegar cyfrowy, i może nie dzia& ...

Categorie