Kia Ceed: Bezpieczniki

Kia Ceed –> Konserwacja samochodu –> Bezpieczniki

Bezpieczniki


Instalacja elektryczna pojazdu jest zabezpieczona przed uszkodzeniem spowodowanym przez przeciążenie elektryczne za pomocą bezpieczników topikowych.

Pojazd ma 3 (lub 4) skrzynki bezpieczników. Jedna z tych skrzynek znajduje się w panelu po stronie kolan kierowcy, a druga w komorze silnikowej w pobliżu akumulatora.

Jeśli którakolwiek z lampek sygnalizacyjnych pojazdu zacznie się świecić, oznacza to, że pewne elementy wyposażenia lub sterowania nie funkcjonują. Należy wówczas sprawdzić bezpiecznik odpowiedniego obwodu elektrycznego. W przypadku przepalenia się bezpiecznika następuje stopienie elementu znajdującego się w bezpieczniku.

Jeśli instalacja elektryczna nie funkcjonuje, należy najpierw sprawdzić skrzynkę bezpieczników, znajdującą się po stronie kierowcy.

Przy dokonywaniu wymiany przepalonego bezpiecznika należy założyć na jego miejsce bezpiecznik o takim samym natężeniu prądu znamionowego.

Zanim dokonasz wymiany spalonego bezpiecznika, ustaw pojazd w bezpiecznym miejscu, wyłącz silnik i wszelkie urządzenia elektryczne oraz odłącz przewód masy od bieguna ujemnego akumulatora.

Przepalenie się nowo założonego bezpiecznika wskazuje na problemy w instalacji elektrycznej. Należy unikać korzystania z układu, którego problem dotyczy i zalecamy skonsultowanie się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

Wykorzystuje się cztery rodzaje bezpieczników: wtykowe płaskie dla niskich znamionowych natężeń prądu, wkładki topikowe zamknięte, zaciski bezpiecznikowe akumulatora i bezpieczniki polimerowe Multifuse dla wyższych znamionowych natężeń prądu.

OSTRZEŻENIE - Wymiana bezpieczników

 • Nie wolno zakładać żadnych innych bezpieczników, z wyjątkiem bezpieczników o takim samym znamionowym natężeniu prądu, co poprzednio używane bezpieczniki.
 • Użycie bezpiecznika o wyższym znamionowym natężeniu prądu może doprowadzić do uszkodzenia instalacji i powstania pożaru.
 • Do tymczasowej naprawy bezpieczników, nie należy nigdy używać drutu lub folii aluminiowej, zamiast użyć nowego bezpiecznika. Może to spowodować poważne uszkodzenie instalacji i wywołać pożar.
 • Nie wolno samodzielnie modyfikować lub rozbudowywać instalacji elektrycznej samochodu.

OSTROŻNIE

Do usuwania bezpieczników nie wolno używać ani wkrętaka, ani żadnych innych elementów metalowych, gdyż może to spowodować zwarcie obwodu i uszkodzenie instalacji elektrycznej

UWAGA

Naklejka na pokrywie bezpieczników może różnić się od tej która jest pokazana w instrukcji.

OSTROŻNIE

 • Podczas wymiany spalonego bezpiecznika lub przekaźnika na nowy, upewnij się, czy nowy bezpiecznik lub przekaźnik ciasno pasuje do zatrzasków. Niewłaściwe zamocowanie bezpiecznika lub przekaźnika może spowodować uszkodzenie wiązek przewodów oraz instalacji elektrycznej pojazdu, a także istnieje możliwość powstania pożaru.
 • Nie należy wyjmować bezpieczników, przekaźników i zacisków zamocowanych śrubami lub nakrętkami.

  Bezpieczniki, przekaźniki i zaciski mogą być zamocowane niecałkowicie i mogą potencjalnie stać się przyczyną pożaru. Jeżeli bezpieczniki, przekaźniki i zaciski zamocowane śrubami lub nakrętkami, są spalone, zalecamy skonsultowanie się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

 • W zaciski bezpieczników/ przekaźników nie należy wkładać żadnych innych przedmiotów, takich jak elementy montażowe i okablowanie, z wyjątkiem bezpieczników i przekaźników.

  Mogą one spowodować awarię styku i usterkę działania instalacji.

 • Nie wolno zwierać styków przeznaczonych do podłączenia bezpiecznika lub przekaźnika za pomocą śrubokręta lub drutu.Takie postępowanie może doprowadzić do uszkodzenia instalacji elektrycznej samochodu, a nawet wywołać pożar.

Opony niskoprofilowe

Opony niskoprofilowe, których współczynnik wysokości profilu jest mniejszy niż 50, stosowane są dla modeli sportowych. Z powodu niskiego pro ...

Wymiana bezpiecznika ze skrzynki bezpieczników wewnątrz pojazdu

1. Obrócić wyłącznik zapłonu i wszystkie inne wyłączniki do położenia wyłączenia. 2. Otworzyć pokrywy skrzynk ...

Zobacz tez:

Przyciski OnStar
Przycisk ukrycia lokalizacji Nacisnąć i przytrzymać j, aż rozlegnie się komunikat głosowy z poleceniem włączenia lub wyłączenia przesyłania informacji o położeniu pojazdu. Nacisnąć , aby odebrać połąc ...

Ogrzewanie tylnej szyby
OSTROŻNIE W celu uniknięcia uszkodzenia przewodów naklejonych na wewnętrznej powierzchni tylnej szyby, do jej czyszczenia nigdy nie wolno używać ostrych przyrządów ani środków czyszczących o właściwościach ściera ...

Obsługa menu "SET UP" (menu "Bluetooth")
Rejestracja urządzenia Bluetooth umożliwia pracę systemu. W celu rejestracji urządzenia można użyć następujących funkcji: Funkcje i procedury obsługi Nacisnąć przycisk i za pomocą pokrętła wybrać "Bluet ...

Categorie