Kia Ceed: Blokowanie

1.Noś przy sobie kluczyk smart.

2.Zamknij wszystkie drzwi.

3.Naciśnij przycisk zewnętrznej klamki drzwi.

4.Światła awaryjne migną jeden raz (musi być zamknięta tylna klapa i pokrywa komory silnika). Złoży się również automatycznie zewnętrzne lusterko wsteczne, jeżeli wyłącznik składania lusterka będzie ustawiony w położeniu AUTO (jeżeli są w wyposażeniu).

5.Należy się upewnić, że wszystkie drzwi są zablokowane, pociągając zewnętrzną klamkę drzwi.

UWAGA

Przycisk ten działa jedynie wtedy, gdy kluczyk smart znajduje się w odległości 0,7 m od zewnętrznej klamki drzwi.

Pomimo naciskania przycisku zewnętrznej klamki drzwi, nie zostaną one zablokowane i przez 3 sekundy rozlegnie się sygnał dźwiękowy, jeśli będzie mieć miejsce jedna z poniższych sytuacji:

 • Kluczyk smart znajduje się w pojeździe.
 • Przycisk uruchamiania silnika (Engine Start/Stop) znajduje się w położeniu ACC lub ON.
 • Dowolne drzwi, z wyjątkiem klapy tylnej, są otwarte.

  Funkcje kluczyka smart

  1.Blokowanie drzwi 2.Odblokowanie drzwi 3.Blokowanie klapy tylnej Kluczykiem smart można zablokować lub odblokować drzwi i klapę tylną, a nawet ur ...

  Odblokowanie

  1.Noś przy sobie kluczyk smart 2.Naciśnij przycisk zewnętrznej klamki drzwi. 3.Wszystkie drzwi zostaną odblokowane i światła awaryjne migną ...

  Zobacz tez:

  Zagrożenie tlenkiem węgla
  Gazy z układu wydechowego zawierają tlenek węgla. Przy normalnym i właściwym utrzymaniu samochodu, tlenek węgla nie powinien przedostawać się do wnętrza samochodu. Szczelność układu wydechowego winna być sprawdzana w nastę ...

  Zmiana zaprogramowanej prędkoźci
  Zwiększanie prędkoźci Zmniejszanie prędkoźci Przytrzymać dźwignię aż do ustawienia żądanej prędkoźci. Aby wprowadzić drobną korektę żądanej prędkoźci należy krótko wychyl ...

  Hamulec ręczny
  W celu włączenia hamulca ręcznego należy pociągnąć dźwignię maksymalnie do góry. W celu zwolnienia pociągnąć dźwignię nieznacznie do góry, wcisnąć przycisk dźwigni oraz opuścić dź ...

  Categorie