Opel Astra: Przycisk zasilania

Przycisk zasilania


Kluczyk elektroniczny musi znajdować się wewnątrz samochodu.

Tryb zasilania akcesoriów Jednokrotnie nacisnąć Engine Start/Stop bez wciskania pedału sprzęgła i hamulca. Zaświeci się dioda LED w przycisku. Blokada kierownicy jest zwolniona i działają niektóre funkcje układu elektrycznego, zapłon jest wyłączony.

Tryb włączonego zapłonu Nacisnąć Engine Start/Stop i przytrzymać przez 6 sekund bez wciskania pedału sprzęgła i hamulca.

Zielona dioda LED w przycisku świeci, następuje podgrzewanie wstępne silnika wysokoprężnego.

Lampki kontrolne świecą i większość funkcji elektrycznych działa.

Uruchomienie silnika Wcisnąć pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegów) lub pedał hamulca (automatyczna skrzynia biegów lub manualno-automatyczna skrzynia biegów) i ponownie nacisnąć Engine Start/Stop. Zwolnić przycisk po rozpoczęciu procedury rozruchu.

Zapłon wyłączony Krótko nacisnąć Engine Start/Stop w każdym trybie lub przy pracującym silniku i zatrzymanym pojeździe. Jeśli poprzednio był włączony zapłon, niektóre funkcje będą aktywne, dopóki nie zostaną otwarte drzwi kierowcy.

Awaryjne wyłączenie podczas jazdy Nacisnąć Engine Start/Stop na dłużej niż 2 sekundy lub krótko dwa razy w ciągu 5 sekund.

Blokada kierownicy

Blokada kierownicy uaktywnia się automatycznie, gdy:

 •  Pojazd nie porusza się.
 •  Został wyłączony zapłon.
 •  Drzwi kierowcy są otwarte.

Aby zwolnić blokadę kierownicy, otworzyć i zamknąć drzwi kierowcy oraz włączyć tryb zasilania akcesoriów lub bezpośrednio uruchomić silnik.

Ostrzeżenie

W przypadku rozładowania akumulatora nie można zwolnić blokady kolumny kierownicy, w związku z czym zabronione jest holowanie samochodu, a także uruchamianie go przez holowanie lub za pomocą przewodów rozruchowych.

Obsługa pojazdów z układem elektronicznego kluczyka w razie awarii

W przypadku usterki kluczyka elektronicznego lub rozładowania baterii kluczyka elektronicznego, przy próbie uruchomienia silnika na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy może pojawić się Nie wykryto pilota (kluczyka) lub Wymień baterię w pilocie (kluczyku).

Kierując się ilustracją, umieścić elektroniczny kluczyk w miejscu na nadajnik płasko i równolegle do boków konsoli, tak aby był całkowicie wyśrodkowany, a jego przyciski zwrócone w górę.

Obsługa pojazdów z układem elektronicznego kluczyka w razie awarii


Z konsoli środkowej należy usunąć wszelkie inne przedmioty, np. inne kluczyki, transpondery, breloki, monety itp.

Wcisnąć pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegów) lub pedał hamulca (automatyczna skrzynia biegów lub manualno-automatyczna skrzynia biegów) i nacisnąć Engine Start/Stop.

Aby wyłączyć silnik, ponownie nacisnąć Engine Start/Stop. Wyjąć kluczyk elektroniczny z konsoli środkowej.

Takie rozwiązanie należy stosować tylko w nagłych wypadkach. Jak najszybciej wymienić baterię kluczyka elektronicznego.

W celu odblokowania lub zablokowania zamków drzwi zapoznać się z opisem usterek nadajnika zdalnego sterowania lub kluczyka elektronicznego.

  Położenia kluczyka w wyłączniku zapłonu

  Obrócić kluczyk: 0 : zapłon wyłączony: Jeśli poprzednio był włączony zapłon, niektóre funkcje będą aktyw ...

  Opóźnione wyłączenie zasilania

  Po wyłączeniu zapłonu, do czasu otwarcia drzwi kierowcy lub przez 10 minut podtrzymywane jest zasilanie następujących układów elektrycznych ...

  Zobacz tez:

  Napełnianie zbiornika paliwa
  Wlew paliwa znajduje się na lewym tylnym błotniku samochodu. Należy o tym pamiętać podjeżdżając do dystrybutora na stacji benzynowej.  Otwarcia pokrywy wlewu paliwa dokonuje się przez pociągnięcie dźwigni znajduj ...

  Dopuszczalna masa całkowita przyczepy i dopuszczalny nacisk na hak holowniczy
  Dopuszczalna masa całkowita przyczepy i dopuszczalny nacisk na hak holowniczy Masa całkowita przyczepy Masa własna przyczepy powiększona o masę przewożonego ładunku nie może przekraczać określonej dla tego samochodu wartości maksy ...

  Klimatyzacja sterowana elektronicznie
  Dwustrefowy układ sterowania umożliwia ustawianie różnych temperatur dla kierowcy i pasażera z przodu. W trybie automatycznym temperatura, prędkość obrotowa wentylatora oraz rozdział powietrza są regulowane automatycznie. Obejmuje ele ...

  Categorie