Kia Ceed: Bluetooth Wireless Technology

Kia Ceed –> Poznawanie samochodu –> Tryb audio  Bluetooth Wireless Technology –> Bluetooth Wireless Technology

Korzystanie z systemu głośnomówiącego Bluetooth Wireless Technology

 • Bluetooth Wireless Technology odnosi się technologii połączeń sieciowych o krótkim zasięgu, która wykorzystuje częstotliwość 2,45 GHz, do łączenia różnych urządzeń znajdujących się w pewnej odległości.
 • Technologia Bluetooth Wireless Technology obsługiwana przez PC, urządzenia zewnętrzne, telefony Bluetooth Wireless Technology, urządzenia PDA, różne urządzenia elektroniczne i środowiska samochodowe umożliwia transmisję danych z dużymi prędkościami, bez użycia kabli przyłączeniowych.
 • Technologia systemu głośnomówiącego Bluetooth Wireless Technology odnosi się urządzeń, za pomocą których użytkownik może w wygodny sposób realizować połączenia telefoniczne z telefonu przenośnego Bluetooth Wireless Technology za pośrednictwem systemu audio.

OSTROŻNIE

 • Funkcja systemu głośnomówiącego Bluetooth Wireless Technology umożliwia kierowcom prowadzenie bezpiecznej jazdy.

  Połączenie systemu audio samochodu z telefonem Bluetooth Wireless Technology umożliwia użytkownikowi, w wygodny sposób, realizowanie połączeń telefonicznych, odbieranie połączeń i zarządzanie książką telefoniczną. Przed rozpoczęciem korzystania z Bluetooth Wireless Technology, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkownika.

 • Nadmierne korzystanie z urządzeń albo ich obsługiwanie podczas jazdy mogą prowadzić do nawyków niedbałego prowadzenia pojazdu i mogą stać się przyczyną wypadków.
 • Nie należy nadmiernie zajmować się urządzeniem podczas jazdy samochodem.
 • Wpatrywanie się w ekran przez dłuższy czas jest niebezpieczne i może doprowadzić do wypadku drogowego. Podczas jazdy samochodem, można spoglądać na ekran tylko przez krótki czas.

UWAGA - KORZYSTANIE Z FUNKCJI TELEFONU KOMÓRKOWEGO Bluetooth Wireless Technology

 • Przed połączeniem systemu audio samochodu z telefonem przenośnym, sprawdź, czy telefon przenośny obsługuje funkcje BluetoothWireless Technology.
 • Nawet gdy telefon obsługuje Bluetooth Wireless Technology, może on nie być odnaleziony podczas wyszukiwania urządzeń, jeśli telefon został ustawiony w stan ukryty lub wyłączone jest zasilanie systemu Bluetooth Wireless Technology. Wyłącz stan ukryty lub włącz zasilanie systemu Bluetooth Wireless Technology przed przeszukiwaniem/ połączeniem z systemem audio samochodu.
 • Jeżeli nie chcesz automatycznie podłączać swojego telefonu Bluetooth Wireless Technology, spróbuj wykonać co następuje.

1. Wyłącz funkcję Bluetooth Wireless Technology w swoim telefonie przenośnym.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji telefonów przenośnych Bluetooth Wireless Technology, patrz Instrukcja użytkownika telefonu przenośnego.

2. Wyłącz funkcję Bluetooth Wireless Technology w swoim systemie audio samochodu.

 • Aby wyłączyć funkcję Bluetooth Wireless Technology w systemie audio samochodu przejdź do
  > [Telefonu] i [Wyłącz] funkcję BluetoothWireless Technology.
 • Zaparkuj pojazd, kiedy łączysz system audio samochodu, ze swoim telefonem przenośnym.

W niektórych telefonach przenośnych połączenie Bluetooth Wireless Technology może zostać na chwilę przerwane. Aby spróbować ponownie, wykonaj te kroki.

1. Włącz/wyłacz funkcję Bluetooth Wireless Technology telefonu przenośnego i spróbuj połączyć się ponownie.

2. Włącz/wyłącz zasilanie telefonu przenośnego i spróbuj połączyć się ponownie.

3. Wyjmij całkowicie baterię z telefonu przenośnego, ponownie uruchom system, a następnie spróbuj połączyć się ponownie.

4. Ponownie uruchom system audio i spróbuj połączyć się ponownie.

5. Usuń wszystkie skojarzone urządzenia, skojarz telefon i spróbuj połączyć się ponownie.

 • Głośność połączenia systemu głośnomówiącego i jakość mogą się różnić zależnie od typu telefonu przenośnego.
 • Bluetooth Wireless Technology obsługuje w samochodzie następujące funkcje. Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od danego urządzenia Bluetooth Wireless Technology.

Odbieranie i wykonywanie połączeń w systemie głośnomówiącym BluetoothWireless Technology

Obsługa menu podczas połączenia (Switch to Private (przełącz na prywatny telefon), Switch to call waiting (przełącz na połączenie oczekujące), Outgoing volume (Głośność połączenia wychodzącego)

Pobieranie historii połączeń

Pobieranie książki telefonicznej telefonu przenośnego

Automatyczne pobieranie książki telefonicznej/historii połączeń

Automatyczne połączenie urządzenia Bluetooth Wireless Technology - systemu audio Bluetooth Wireless Technology

 • Możliwe jest skojarzenie maksymalnie 5 urządzeń Bluetooth Wireless Technology z systemem samochodu.
 • W dowolnej chwili może być podłączone tylko jedno urządzenie BluetoothWireless Technology.
 • Inne urządzenia nie mogą być kojarzone w chwili, gdy urządzenie Bluetooth Wireless Technology jest już połączone.
 • Gdy urządzenie Bluetooth Wireless Technology jest łączone, proces łączenia nie może być anulowany.
 • W ramach tego systemu mogą funkcjonować jedynie funkcje odnoszące się do systemu głośnomówiącego Bluetooth Wireless Technology oraz systemu audio BluetoothWireless Technology.
 • Normalne działanie jest możliwe, jedynie w odniesieniu do urządzeń, które obsługują funkcje systemu głośnomówiącego oraz funkcje audio, takie jak funkcje telefonu przenośnego Bluetooth Wireless Technology lub urządzenia systemu audio Bluetooth Wireless Technology
 • Jednorazowo może być wykorzystywana tylko jedna funkcja między systemem głośnomówiącym Bluetooth Wireless Technology i systemem audio Bluetooth Wireless Technology. (W czasie odtwarzania systemu audio Bluetooth Wireless Technology, działanie strumieniowego przesyłania danych się zakończy po wejściu w ekran telefonu Bluetooth Wireless Technology.)
 • Jeżeli podłączone urządzenie Bluetooth Wireless Technology zostanie z różnych powodów odłączone, takich jak utrata zasięgu, wyłączenie urządzenia lub błąd komunikacji Bluetooth Wireless Technology, urządzenia Bluetooth Wireless Technology są automatycznie wyszukiwane i łączone.
 • Umieszczenie systemu audio w polu elektromagnetycznym może spowodować zakłócenia dźwięku.

  Korzystanie z trybu audio Bluetooth Wireless Technology

  Odtwarzanie/przerywanie odtwarzania systemu audio Bluetooth Wireless Technology Kiedy urządzenie Bluetooth Wireless Technology jest podłączone, tryb uruchamia s ...

  Bluetooth Wireless Technology

  Kojarzenie urządzenia Bluetooth Wireless Technology Czym jest kojarzenie w technologii bezprzewodowej Bluetooth Wireless Technology? Kojarzenie odnosi się do procesu ...

  Zobacz tez:

  Sygnalizacja graficzna i akustyczna
  Gdy zostanie wykryta przeszkoda, na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym pojawia się informacja, pokazująca symbolicznie kierunek i przybliżoną odległoźć od przeszkody oraz rozlega się sygnał akustyczny. Czujniki narożne Przednie czujniki boczne ...

  Dbanie o płyty kompaktowe
  Jeżeli temperatura wewnątrz samochodu jest za wysoka, przed użyciem zestawu audio należy otworzyć okna w celu przewietrzenia samochodu. Kopiowanie i odtwarzanie plików MP3 / WMA bez zezwolenia jest nielegalne. Należy używać jedynie p& ...

  Szyby sterowane elektrycznie
  Szyby w drzwiach samochodu są elektrycznie otwierane i zamykane (w niektórych modelach tylko szyby przednie). Sterowanie szybami możliwe jest po włączeniu zapłonu. Na podłokietnikach, drzwi kierowcy i drzwiach pasażerów znajdują się ...

  Categorie