Kia Ceed: Bluetooth Wireless Technology

Kia Ceed –> Poznawanie samochodu –> Tryb audio  Bluetooth Wireless Technology –> Bluetooth Wireless Technology

Kojarzenie urządzenia Bluetooth Wireless Technology

Czym jest kojarzenie w technologii bezprzewodowej Bluetooth Wireless Technology?

Kojarzenie odnosi się do procesu synchronizacji własnego telefonu albo urządzenia Bluetooth Wireless Technology z systemem audio samochodu w celu zapewnienia połączenia. Kojarzenie jest niezbędne do połączenia i wykorzystywania funkcji Bluetooth Wireless Technology.

Słowo Bluetooth, znak i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i stosowanie ich w samochodach Kia objęte jest umową licencyjną. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są znakami i nazwami handlowymi ich odpowiednich właścicieli. Aby korzystać z Bluetooth Wireless Technology musi być włączony telefon komórkowy Bluetooth.

OSTRZEŻENIE

Kierowca nie może się rozpraszać podczas jazdy, gdyż może to spowodować utratę panowania nad pojazdem i w rezultacie prowadzić do wypadku, poważanych obrażeń ciała, a nawet do śmierci. Głównym obowiązkiem kierowcy podczas prowadzenia pojazdu jest bezpieczne i zgodne z prawem jego obsługiwanie i nie powinno się korzystać z jakichkolwiek podręcznych urządzeń, innego sprzętu lub systemów pojazdu, które mogą odwracać uwagę i wzrok kierowcy bądź go dekoncentrować podczas jazdy jak również z urządzeń, które nie są dopuszczone prawem.

Klawisz kojarzenia  /

Klawisz sterownika zdalnego sterowania w kierownicy

Kiedy nie ma skojarzonych żadnych urządzeń

1. Naciśnij przycisk lub

sterownika zdalnego sterowania w kierownicy. Wyświetlony zostanie następujący ekran.

2. Naciśnij przycisk , aby wejść w
ekran Pair Phone (Kojarzenia telefonu).

 Bluetooth Wireless Technology


Bluetooth Wireless Technology


(1) Device (Urządzenie): Nazwa urządzenia taka, jak pokazano, kiedy wyszukiwano Twoje urządzenie Bluetooth Wireless Technology.

(2) Passkey (Kod przejścia): Kod przejścia wykorzystywany jest do kojarzenia urządzenia

3.Wyszukaj i wybierz swój system audio samochodu w swoim urządzeniu Bluetooth Wireless Technology (tj.

telefonie przenośnym).

[Urządzenie nie obsługujące SSP] (SSP: proste bezpieczne parowanie)

4. Po upływie kilku chwil, wyświetlany będzie ekran, w którym należy wprowadzić kod przejścia.

Należy wprowadzić klucz "0000", aby zarejestrować urządzenie Bluetooth w systemie audio samochodu.

(SSP: proste bezpieczne parowanie)

4. Po chwili wyświetlony zostanie ekran wprowadzania 6-cyfrowego klucza.

Należy sprawdzić klucz w urządzeniu Bluetooth i wprowadzić go.

Kiedy nie ma skojarzonych żadnych urządzeń


5. Kiedy tylko kojarzenie zostanie zakończone, wyświetlony będzie następujący ekran.

Niektóre telefony (tj. telefony iPhone, Android oraz Blackberry) mogą oferować jako domyślną opcję żądania połączenia, zezwalającą na zatwierdzanie wszystkich funkcji Bluetooth. " I " odwiedź http://www.kia.com/#/bluetooth dla uzyskania dodatkowych informacji odnośnie kojarzenia Twojego telefonu komórkowego z włączonym systemem Bluetooth i przeglądania listy zgodności telefonu.

UWAGA

Jeżeli urządzenia
Bluetooth Wireless Technology są skojarzone, ale nie są aktualnie połączone, naciśnięcie przycisku lub przycisku
w
kontrolerze zdalnego sterowania w kierownicy wyświetli następujący ekran.

Naciśnij przycisk [Pair] (Skojarz), aby skojarzyć nowe urządzenie lub przycisk [Connect] (Połącz), aby połączyć urządzenie skojarzone wcześniej.

  Bluetooth Wireless Technology

  Korzystanie z systemu głośnomówiącego Bluetooth Wireless Technology Bluetooth Wireless Technology odnosi się technologii połączeń ...

  Kojarzenie za pomocą konfiguracji [PHONE] (telefonu)

  Naciśnij przycisk Wybierz [Phone] (Telefon) Wybierz [Pair Phone] (Kojarzenie telefonu) Poniższe kroki są takie same, jak kroki opisane w punkcie "Gdy n ...

  Zobacz tez:

  Punkt(y) mocowania maty podłogowej
  Kiedy wykorzystuje się matę podłogową na dywaniku podłogi, należy się upewnić, czy jest ona zamocowana do punktów mocowania pojazdu. Będą one utrzymywać ją w miejscu, zabezpieczając przed przesuwaniem się do przod ...

  Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu
  Gdy pedał hamulca zasadniczego (z wyjątkiem wersji z mechaniczną skrzynią biegów) lub pedał sprzęgła (wersje z mechaniczną skrzynią biegów) jest zwolniony, przyciskiem rozruchu można przełączać pomiędzy poszczeg&o ...

  Otwieranie pokrywy wlewu paliwa
  1.Aby otworzyć pokrywę wlewu paliwa, należy nacisnąć środkową krawędź pokrywy przy odblokowanych wszystkich drzwiach. UWAGA Pokrywa wlewu paliwa otworzy się i zamknie tylko wtedy, gdy wszystkie drzwi będą odblokowane. 2.Otw& ...

  Categorie