Kia Ceed: Dbanie o płyty kompaktowe

Kia Ceed –> Poznawanie samochodu –> System audio –> Dbanie o płyty kompaktowe
 • Jeżeli temperatura wewnątrz samochodu jest za wysoka, przed użyciem zestawu audio należy otworzyć okna w celu przewietrzenia samochodu.
 • Kopiowanie i odtwarzanie plików MP3 / WMA bez zezwolenia jest nielegalne.

  Należy używać jedynie płyt CD wyprodukowanych zgodnie z prawem.

 • Do czyszczenia płyt CD nie należy stosować środków lotnych takich, jak benzyna, rozcieńczalnik, czy zwykłe środki czyszczące lub aerozole magnetyczne wyprodukowane z przeznaczeniem dla płyt analogowych.
 • Aby zapobiec uszkodzeniom powierzchni płyty, trzymaj płyty CD tylko za krawędzie zewnętrzne lub za krawędzie otworu centralnego.
 • Przed rozpoczęciem odtwarzania, powierzchnię płyty CD należy oczyścić miękką ściereczką (płytę czyścić należy od środka do zewnątrz).
 • Powierzchni płyty nie należy uszkadzać, przyczepiać do niej kawałków taśmy samoprzylepnej, ani papieru.
 • Należy pamiętać, by do odtwarzacza CD nie wkładać innych przedmiotów poza płytami CD (Nie należy wsuwać jednocześnie więcej niż jednej płyty).
 • Kiedy płyty CD nie są używane, należy przechowywać je w etui, by chronić je przed zarysowaniami i brudem.
 • W zależności od typu płyty CD CDR/ CD-RW, pewne płyty CD mogą nie działać właściwie, co może być winą firmy produkującej płyty lub winą metod produkcji i nagrywania płyt. W takich przypadkach, kontynuowanie używania może spowodować nieprawidłowe działanie systemu audio.

UWAGA - Odtwarzanie niekompatybilnych płyt Audio CD zabezpieczonych przed kopiowaniem

Niektóre płyty CD zabezpieczone przed kopiowaniem, które nie odpowiadają międzynarodowym standardom płyt audio CD (Czerwona Księga), mogą nie być odtwarzane przez zestaw audio samochodu. Prosimy pamiętać, że brak prawidłowego odtwarzania płyt CD zabezpieczonych przed kopiowaniem może oznaczać, iż wadliwa jest płyta CD, a nie odtwarzacz płyt CD.

UWAGA:

Kolejność odtwarzania plików (foldery): 1. Kolejność odtwarzania piosenek: kolejno 1 do 14 .

2. Kolejność odtwarzania folderu: ❋ Jeśli w folderze nie ma żadnego pliku piosenki, folder ten nie będzie wyświetlany.


Dbanie o płyty kompaktowe


OSTRZEŻENIE

 • Nie należy wpatrywać się w ekran podczas jazdy samochodem.

  Wpatrywanie się w ekran przez dłuższy czas może doprowadzić do wypadku drogowego.

 • Nie należy demontować, montować lub zmienić systemu audio. Takie działania mogą doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
 • Korzystanie z telefonu podczas jazdy może być przyczyną mniejszego zwracania uwagi na ruch drogowy i zwiększenia prawdopodobieństwa wypadków.

  Korzystaj z funkcji telefonu po zaparkowaniu samochodu.

 • Należy uważać, by nie rozlać na urządzenie audio wody, ani nie dopuścić, aby obce przedmioty dostały się do jego wnętrza.Takie działania mogą doprowadzić do powstania dymu, pożaru lub usterki urządzenia.
 • Jeśli ekran jest pusty lub nie słychać dźwięku, prosimy powstrzymać się od korzystania z urządzenia, ponieważ takie oznaki mogą wskazywać na usterkę urządzenia. Kontynuowanie korzystania z telefonu w takich warunkach może doprowadzić do wypadków (pożarów, porażenia prądem elektrycznym) lub usterki urządzenia.
 • W czasie wyładowań atmosferycznych, piorunów, nie wolno dotykać anteny, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym na skutek uderzenia pioruna.
 • Nie wolno zatrzymywać się ani parkować w miejscach niedozwolonych, aby obsłużyć produkt. Takie działanie może prowadzić do wypadków drogowych.
 • Z systemu można korzystać przy włączonym zapłonie samochodu.

  Przedłużone działanie urządzenia przy wyłączonym zapłonie spowoduje rozładowanie akumulatora.

OSTROŻNIE

 • Obsługiwanie urządzenia podczas jazdy może prowadzić do wypadków z powodu braku koncentracji na otoczeniu. Zanim rozpocznie się obsługę urządzenia, należy najpierw zaparkować pojazd.
 • Wyregulować głośność do poziomów, które umożliwiają kierowcy słyszenie dźwięków dochodzących z zewnątrz pojazdu. Jazda warunkach, w których zewnętrzne dźwięki nie są słyszane, może prowadzić do wypadków.
 • Przy włączaniu urządzenia należy zwracać uwagę na ustawienie głośności. Nagłe wyemitowanie bardzo głośnego dźwięku, podczas włączania urządzenia, może spowodować problemy ze słuchem. (Wyregulować głośność do odpowiedniego poziomu przed wyłączeniem urządzenia).
 • W sprawie zmiany miejsca zamontowania urządzenia, należy zgłosić się do punktu zakupu lub odpowiedniego centrum serwisowego. Montaż i podłączenie urządzenia wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej
 • Przed korzystaniem z tego urządzenia, należy wcześniej włączyć zapłon samochodu. Nie należy zbyt długo korzystać z systemu audio przy wyłączonym zapłonie samochodu, ponieważ może to doprowadzić do rozładowania akumulatora.
 • Nie należy poddawać urządzenia silnym wstrząsom lub uderzeniom. Wywieranie bezpośredniego nacisku na przednią część monitora urządzenia może spowodować uszkodzenie ekranu wyświetlacza LCD albo ekranu dotykowego.
 • Kiedy przeprowadza się czyszczenie urządzenia, należy pamiętać o jego wyłączeniu i używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy nigdy stosować twardych materiałów, ścierek nasączonych środkami chemicznymi lub rozpuszczalników (spirytusu, benzenu, rozpuszczalników do farb, itd.), ponieważ mogą one uszkodzić panel urządzenia lub spowodować zmianę koloru/pogorszenie jakości urządzenia.
 • Nie należy nigdy umieszczać napojów blisko systemu audio.

  Rozlanie napojów może prowadzić do usterki systemu.

 • W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania produktu, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą lub punktem obsługi posprzedażnej.
 • Nie należy dopuścić, aby roztwory substancji żrących, takich jak perfumy i olejki kosmetyczne, miały kontakt z tablicą rozdzielczą, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia lub odbarwienia.

UWAGA - KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB

 • Aby korzystać z zewnętrznego urządzenia USB, należy się upewnić, że urządzenie to nie jest podłączone podczas uruchamiania silnika.

  Urządzenie należy podłączyć po uruchomieniu silnika.

 • Jeśli pojazd zostanie uruchomiony, gdy urządzenie USB jest podłączone, może to spowodować uszkodzenie USB. (Urządzenia pamięci USB flash są bardzo czułe na udar napięcia elektrycznego).
 • Jeśli silnik zostanie uruchomiony lub wyłączony w momencie, gdy podłączone jest zewnętrzne urządzenie USB, urządzenie to może przestać działać.
 • Urządzenie może nie odtwarzać nieoryginalnych plików MP3 lub WMA.

1) Urządzenie odtwarza jedynie pliki MP3 ze współczynnikiem kompresji od 8 kb/s do 320 kb/s.

2) Urządzenie odtwarza jedynie pliki muzyczne WMA ze współczynnikiem kompresji od 8 kb/s do 320 kb/s.

 • Podczas podłączania i odłączania zewnętrznego urządzenia USB, należy przestrzegać środków ostrożności związanych z elektrycznością statyczną.
 • Zakodowany ODTWARZACZ MP3 nie zostanie wykryty.
 • Zależnie od stanu zewnętrznego urządzenia USB, urządzenie to po podłączeniu może nie zostać wykryte.
 • Jeśli ustawienie sformatowanego bajta/sektora zewnętrznego urządzenia USB nie wynosi 512 BAJTÓW lub 2048 BAJTÓW, urządzenie to może nie zostać wykryte.
 • Używać należy wyłącznie urządzeń USB sformatowanych w systemie FAT 12 / 16 / 32.
 • Urządzenia USB nie posiadające uwierzytelnienia USB I/F mogą nie być wykrywane.
 • Należy uważać, by końcówka połączeniowa USB nie miała styczności z ciałem ludzkim, ani żadnym przedmiotem.
 • Jeśli w krótkim czasie podłącza się i odłącza kilkakrotnie urządzenie USB, może dojść do jego uszkodzenia.
 • Podczas podłączania lub odłączania urządzenia USB można usłyszeć nietypowy dźwięk.
 • Jeśli zewnętrzne urządzenie USB zostanie odłączone w chwili, gdy trwa odtwarzanie w trybie USB, urządzenie to może zostać uszkodzone lub może zacząć działać nieprawidłowo. Z tego względu zewnętrzne urządzenie USB należy odłączać, gdy system audio jest wyłączony lub w innym trybie. (np.

  Radio lub CD)

 • Zależnie od rodzaju i pojemności zewnętrznego urządzenia USB lub rodzaju plików na nim zapisanych, rozpoznanie go może zająć różną ilość czasu.
 • Urządzenia USB nie należy wykorzystywać w innym celu, niż odtwarzanie plików muzycznych.
 • Nie jest obsługiwane odtwarzanie filmów za pośrednictwem USB.
 • Używanie akcesoriów USB takich, jak ładowarka lub grzejnik wykorzystujące USB I/F może obniżyć wydajność lub spowodować wystąpienie błędów.
 • Jeśli wykorzystywane są urządzenia USB takie, jak koncentrator USB zakupiony osobno, mogą one nie zostać wykryte przez system audio pojazdu. W tym przypadku, urządzenie USB należy podłączyć bezpośrednio do końcówki multimedialnej pojazdu.
 • Jeśli urządzenie USB podzielone jest na napędy logiczne, system audio pojazdu wykryje jedynie pliki muzyczne znajdujące się na napędzie posiadającym najwyższy priorytet
 • Urządzenia takie, jak odtwarzacz MP3 / telefon komórkowy / aparat cyfrowy mogą nie zostać wykryte przez standardowy USB I/F.
 • Ładowanie za pomocą urządzenia USB może nie być obsługiwane w przypadku niektórych urządzeń przenośnych.
 • Nie są obsługiwane USB HDD lub typy USB, które są podatne na usterki podłączania w czasie drgań pojazdu.

  (typu i-stick)

 • Pewnie niestandardowe urządzenia USB (USB Z OSŁONĄ METALOWĄ) mogą być nie wykrywane.
 • Pewne czytniki pamięci flash USB (takie, jak CF, SD, mikro SD itp.) lub urządzenia typu dysk twardy zewnętrzny mogą być nie wykrywane.
 • Pliki muzyczne chronione przez DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT - cyfrowe zarządzanie prawami) nie są wykrywane.
 • Korzystanie z nich może spowodować utratę danych zapisanych w pamięci urządzenia USB. Należy zawsze wykonywać kopię zapasową ważnych danych na osobistym urządzeniu do przechowywania danych.

 • Należy unikać używania produktów USB wyposażonych w pamięć, które mogą być wykorzystywane jako breloczki lub akcesoria telefonów komórkowych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie gniazda USB. Należy pamiętać, by używać wyłącznie produktów wyposażonych w złącze wtykowe.

UWAGA - KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA iPod

Niektóre modele iPoda mogą nie obsługiwać protokołu komunikacji, w związku z czym zapisane na nich pliki nie będą prawidłowo odtwarzane.

Obsługiwane modele iPod:

 • iPhone 3GS/4
 • iPod touch generacja 1.~4.
 • iPod Nano generacja 1.~6.
 • iPod Classic

Kolejność wyszukiwania lub odtwarzania utworów w iPodzie może być inna, niż kolejność wyszukiwana przez system audio.

Jeśli iPod zawiesi się z powodu wewnętrznego błędu, należy go zresetować. (Resetowanie: Patrz instrukcja urządzenia iPod)

Jeśli poziom baterii w iPodzie jest niski, urządzenie to może nie działać prawidłowo.

Niektóre urządzenia iPod, takie jak iPhone, mogą być podłączone za pomocą interfejsu Bluetooth Wireless Technology Urządzenie musi mieć wbudowaną funkcję audio Bluetooth Wireless Technology (taką jak Bluetooth Wireless Technology słuchawek stereo). Urządzenie może odtwarzać, ale nie będzie sterowane przez system audio.

Aby korzystać z funkcji iPod za pomocą systemu audio, nleży korzystać z kabla dostarczonego przy zakupie urządzenia iPod.

Zależnie od właściwości urządzenia iPod/iPhone może wystąpić przeskakiwanie lub nieprawidłowe działanie przy odtwarzaniu dźwięku.

Jeśli iPhone jest podłączony zarówno do Bluetooth Wireless Technology jak i USB, dźwięk może nie być prawidłowo odtwarzany. Aby zmienić wyjście dźwięku (źródło), wybierz w swoim urządzeniu iPhone złącze dokowania (Dock connector) lub Bluetooth Wireless Technology.

Kiedy urządzenie iPod podłączane jest za pomocą kabla zasilania iPod, należy całkowicie wsunąć złącze do gniazda multimediów. Jeśli złącze nie będzie całkowicie włożone, komunikacja między iPod i audio może zostać przerwana.

Gdy efekty dźwiękowe zostaną ustawione zarówno w urządzeniu iPod, jak i w systemie audio, mogą one nałożyć się na siebie i pogorszyć jakość dźwięku lub zniekształcić go.

Jeśli regulowany jest poziom głośności systemu audio, należy wyłączyć korektor graficzny iPod, a jeśli używany jest korektor graficzny urządzenia iPod, powinien zostać wyłączony korektor systemu audio.

Kiedy korzysta się z urządzenia iPod za pośrednictwem systemu audio samochodu, należy odłączyć kabel iPod od urządzenia iPod. W przeciwnym razie, iPod może pozostawać w trybie akcesoriów i może nie działać prawidłowo.

Z wyjątkiem przewodu dodatkowego 1M dla produktów iPod/iPhone inne długie przewody mogą nie zostać rozpoznane.

UWAGA - KORZYSTANIE z funkcji TELEFONU KOMÓRKOWEGO Bluetooth Wireless Technology

 • Nie korzystaj z telefonu komórkowego ani nie przeprowadzaj ustawień Bluetooth Wireless Technology (np. parowania telefonu) podczas prowadzenia samochodu.
 • Niektóre telefony komórkowe wyposażone w funkcję Bluetooth Wireless Technology mogą nie być rozpoznawane przez system lub nie być w pełni z nim kompatybilne.
 • Zanim zaczniesz wykorzystywać funkcje systemu audio związane z Bluetooth Wireless Technology, zapoznaj się z Instrukcją użytkownika swojego telefonu, aby się dowiedzieć odnośnie operacji związanych z funkcjami Bluetooth Wireless Technology pod kątem telefonu.
 • Do wykorzystywania funkcji związanych z Bluetooth Wireless Technology, telefon musi być parowany z systemem audio.
 • Nie będzie możliwe korzystanie z funkcji systemu głośnomówiącego telefonu (w samochodzie), kiedy telefon znajduje się poza obszarem obsługi telefonii komórkowej (np. w tunelu, w metrze, w obszarach górskich itp.).
 • Jeśli sygnał telefonu komórkowego jest słaby lub wewnątrz samochodu jest zbyt głośno, może być utrudnione słuchanie głosu innej osoby podczas połączenia telefonicznego.
 • Nie umieszczaj telefonu komórkowego w pobliżu lub we wnętrzu przedmiotów metalowych, gdyż w takim przypadku komunikacja z systemem Bluetooth Wireless Technology lub stacją systemu obsługującego telefony komórkowe będzie zakłócona.
 • Kiedy telefon jest połączony za pośrednictwem Bluetooth Wireless Technology, może ulegać szybszemu rozładowywaniu niż zwykle z powodu dodatkowych operacji związanych z Bluetooth Wireless Technology.
 • Niektóre telefony komórkowe lub inne urządzenia mogą powodować zakłócenia lub nieprawidłowe funkcjonowanie systemu audio. W tym przypadku, umieszczenie urządzenia w innych miejscach może rozwiązać problem.
 • Nazwy kontaktów telefonu powinny być zapisane w języku angielskim, ponieważ w przeciwnym razie mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
 • Jeśli ustawiony jest Priorytet dla włączania zapłonu samochodu (IGN/ACC ON), telefon Bluetooth Wireless Technology będzie podłączany automatycznie.

  Nawet jeśli znajdujesz się na zewnątrz pojazdu, telefon Bluetooth Wireless Technology będzie podłączany automatycznie, kiedy tylko znajdziesz się w jego pobliżu.

  Jeżeli nie chcesz korzystać z automatycznego połączenia Bluetooth Wireless Technology telefonu, ustaw funkcję zasilania Bluetooth Wireless Technology jako wyłączoną.

 • Głośność połączenia systemu głośnomówiącego i jakość mogą się różnić zależnie od typu telefonu przenośnego.
 • Funkcja Bluetooth Wireless Technology może być wykorzystywana jedynie wtedy, kiedy telefon przenośny został skojarzony i połączony z urządzeniem. Aby uzyskać więcej informacji na temat kojarzenia i łączenia telefonów przenośnych Bluetooth Wireless Technology patrz dział Konfiguracja telefonu.
 • Kiedy telefon przenośny Bluetooth Wireless Technology jest podłączony, u góry ekranu pojawi się ikona ( ).


  Jeśli ikona ( ) nie jest
  wyświetlona, oznacza to, że urządzenie Bluetooth Wireless Technology nie zostało podłączone. Przed korzystaniem z urządzenia, musisz je podłączyć. Aby uzyskać więcej informacji na temat telefonów przenośnych Bluetooth Wireless Technology, patrz dział "Konfiguracja telefonu.

 • Kojarzenie i łączenie telefonów przenośnych Bluetooth Wireless Technology będzie funkcjonowało tylko wtedy, kiedy w telefonie przenośnym została włączona opcja Bluetooth Wireless Technology.

  (Sposób włączania funkcji Bluetooth Wireless Technology może się różnić zależnie od rodzaju telefonu przenośnego).

 • W niektórych telefonach przenośnych, włączenie zapłonu podczas prowadzenia rozmowy za pośrednictwem funkcji głośnomówiącej Bluetooth Wireless Technology może spowodować rozłączenie połączenia. (Po uruchomieniu zapłonu nastąpi przywrócenie połączenia telefonu przenośnego).
 • W przypadku niektórych telefonów przenośnych i urządzeń niektóre funkcje Bluetooth Wireless Technology mogą nie być obsługiwane.
 • Zależnie od stanu łączności działanie Bluetooth Wireless Technology może nie być stabilne.
 • Umieszczenie systemu audio w polu elektromagnetycznym może spowodować zakłócenia dźwięku.

UWAGA - KORZYSTANIE Z POLECEŃ GŁOSOWYCH

 • Funkcja rozpoznawania głosu obsługuje jedynie polecenia znajdujące się na liście w Instrukcji użytkownika samochodu.
 • W czasie korzystania z rozpoznawania głosu, działanie przycisków zdalnego sterowania w kierownicy lub w urządzeniu umożliwi zakończenie rozpoznawania głosu i ręczną obsługę żądanych funkcji.
 • Umieść mikrofon nad fotelem kierowcy. W celu zapewnienia jak najlepszej jakości parametrów systemu rozpoznawania głosu, podczas wypowiadania poleceń głosowych należy zachowywać prawidłową postawę.

Rozpoznawanie głosu może nie funkcjonować prawidłowo z powodu hałasu na zewnątrz. Na parametry rozpoznawania głosu mogą mieć wpływ następujące warunki:

 • otwarte okna i uchylne okno dachowe
 • włączony układ ogrzewania/ chłodzenia
 • przejeżdżanie przez tunel
 • jazda po nierównych i wyboistych drogach

Po pobraniu książki telefonicznej Bluetooth Wireless Technology, system potrzebuje trochę czasu na przekonwertowanie jej na informacje głosowe. W tym czasie rozpoznawanie głosu może nie funkcjonować prawidłowo.

Po wprowadzeniu swojej książki telefonicznej, symbole specjalne i liczby nie mogą być rozpoznane głosowo. Przykładowo, "# Jan Kowalski%&" będzie rozpoznany jako "Jan Kowalski".

Odtwarzacz CD

Typ A-1
Typ A-1

(system z Bluetooth Wireless Technology)

Typ A-2
Typ A-2

  Jak działa system audio samochodu

  Sygnały radiowe AM i FM nadawane są z wieży transmisyjnych znajdujących się wokół miasta. Wychwytywane są przez antenę radiow& ...

  Sterowniki i funkcje systemu

  ❈ Wyświetlacz i ustawienia mogą się różnić zależnie od wybranego rodzaju systemu audio. ...

  Zobacz tez:

  Gniazdko zasilania
  Gniazdko zasilania jest przeznaczone do zapewnienia zasilania przenośnych telefonów lub innych urządzeń zaprojektowanych do działania z systemami elektrycznymi pojazdu. Urządzenia powinny pobierać mniej niż 10 A przy pracującym silniku. OSTRO ...

  Przekładanie kół samochodu
  Aby wyrównać zużycie bieżnika zaleca się przekładanie kół samochodu co 12 000 km (7 500 mil) lub wcześniej, jeśli stwierdzi się nieregularne zużycie bieżnika. Podczas tego przekładania kół należy spraw ...

  Konserwacja pasów
  Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest regularne sprawdzanie stanu pasów bezpieczeństwa. W tym celu należy wyciągnąć na zewnątrz cały pas i sprawdzić występowanie śladów nacięć, przypaleń oraz z ...

  Categorie