Kia Ceed: Jak działa system audio samochodu

Kia Ceed –> Poznawanie samochodu –> System audio –> Jak działa system audio samochodu

Jak działa system audio samochodu


Sygnały radiowe AM i FM nadawane są z wieży transmisyjnych znajdujących się wokół miasta. Wychwytywane są przez antenę radiową samochodu. Następnie sygnał odbierany jest przez radio i wysyłany do głośników samochodu.

Kiedy do samochodu dotrze silny sygnał radiowy, precyzyjna budowa systemu audio zapewnia jak najlepszą jakość odtwarzania. Jednak w pewnych przypadkach sygnał docierający do samochodu może nie być silny i czysty.

Powodem tego mogą być takie czynniki, jak odległość od stacji radiowej, bliskość innych silnych stacji radiowych lub obecność w pobliżu budynków, mostów czy też innych dużych obiektów blokujących dotarcie sygnału.

Jak działa system audio samochodu


Sygnały nadające w zakresie AM mogą być odbierane z większych odległości niż sygnały FM z uwagi na to, że fale radiowe o zakresach AM transmitowane są na niskich częstotliwościach.Te długie fale radiowe o niskiej częstotliwości mogą raczej poruszać się wzdłuż zakrzywienia ziemi niż kierować prosto do atmosfery. Mogą ponadto zakrzywiać się wokół przedmiotów, co pozwala uzyskać lepszy zasięg odbioru sygnału.

Jak działa system audio samochodu


Sygnały nadające w zakresie FM transmitowane są na wysokich częstotliwościach i nie zakrzywiają się wzdłuż powierzchni ziemi. Z tego powodu stacje nadające w zakresie FM często zaczynają zanikać przy krótkiej odległości od stacji. Ponadto sygnały, FM często są zakłócane przez budynki, góry lub inne przeszkody. Może to powodować takie warunki słuchania, że będzie istniało podejrzenie, iż istnieją jakieś problemy z radiem. Następujące warunki są normalne i nie wskazują na żadne problemy związane z radiem:

Jak działa system audio samochodu


 • Zanikanie - W miarę jak samochód oddala się od stacji radiowej, sygnał staje się słabszy i głos zaczyna zanikać. Kiedy tak się stanie, proponujemy wybrać inną silniejszą stację.
 • Szumy /zakłócenia - Słabe sygnały FM lub duże przeszkody pomiędzy nadajnikiem i radioodbiornikiem w samochodzie mogą zakłócać sygnał powodując szumy. Efekt ten można ograniczyć obniżając wysokie tony dopóki zakłócenia nie znikną.

Jak działa system audio samochodu


 • Zmiana stacji na inną - W miarą jak sygnał FM staje się słabszy, może zacząć być odbierany inny, silniejszy sygnał o zbliżonej częstotliwości. Dzieje się tak dlatego, że radio jest tak skonstruowane, by odbierało najwyraźniejszy sygnał. W takim przypadku należy wybrać inną stację o silniejszym sygnale.
 • Anulowanie odbioru wielodrożnego - Sygnały radiowe odbierane w kilku kierunków mogą powodować zniekształcenia dźwięku lub szumy.Może to być spowodowane bezpośrednim i odbijającym się sygnałem pochodzącym z tej samej stacji lub sygnałami o zbliżonych częstotliwościach pochodzących z dwóch stacji. W takim przypadku należy wybrać inną stację, dopóki nie zmienią się warunki odbioru.

Korzystanie z telefonu komórkowego lub radia dwukanałowego

Kiedy w samochodzie korzysta się z telefonu komórkowego, sprzęt audio może powodować zakłócenia. Nie znaczy to, że istnieją jakiekolwiek problemy ze sprzętem audio. W takim przypadku należy korzystać z telefonu komórkowego w miejscu jak najbardziej oddalonym od sprzętu audio.

OSTROŻNIE

Kiedy korzysta się z systemu łączności, takiego jak telefon komórkowy lub odbiornik radiowy wewnątrz samochodu, musi być zainstalowana oddzielna antena zewnętrzna. Jeżeli korzysta się z telefonu komórkowego lub odbiornika radiowego stosując jedynie antenę wewnętrzną, mogą one zakłócać działanie układu elektrycznego samochodu i niekorzystnie wpływać na jego bezpieczną obsługę.

Nie wolno korzystać z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu. Aby z niego korzystać należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.

  Pomocnicze, USB i port iPod

  Można go wykorzystywać do podłączenia urządzeń audio i portu USB do włączenia pamięci USB i a port iPod do włączania i ...

  Dbanie o płyty kompaktowe

  Jeżeli temperatura wewnątrz samochodu jest za wysoka, przed użyciem zestawu audio należy otworzyć okna w celu przewietrzenia samochodu. Kopiow ...

  Zobacz tez:

  Przeglądy okresowe
  Tabela przeglądów okresowych przedstawia częstotliwość obsługi serwisowej i zakres wymaganych czynności obsługowych. Przestrzeganie zaleceń zawartych w tej tabeli pozwala na utrzymanie samochodu w optymalnym stanie technicznym. Przeglądy ok ...

  Prosimy zanotować numer swoich kluczyków
  Numer kodowy kluczyka wybity jest na tabliczce kodowej zamocowanej do zestawu kluczyków. Jeżeli zgubisz swoje kluczyki, zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym sprzedawcą Kia. Odłącz tabliczkę kodową od kluczyka i przechowaj ją w bezpieczn ...

  Gdy pojawi się komunikat ostrzegawczy lub zaźwieci się lampka kontrolna
  Jeżeli na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat ostrzegawczy, należy, zachowując spokój, wykonać zalecane czynnoźci: Główna lampka ostrzegawcza. Zaźwiecenie się lub miganie głównej lampki ostrzegawcze ...

  Categorie