Kia Ceed: Oznaczenia na bocznej stronie opony

Kia Ceed –> Konserwacja samochodu –> Opony i koła –> Oznaczenia na bocznej stronie opony

Oznaczenia na bocznej stronie opony


Informacje podane na tej tabliczce identyfikują i opisują podstawową charakterystykę opony oraz podają numer identyfikacyjny opony (TIN), potrzebny do certyfikacji norm bezpieczeństwa. W korespondencji dotyczącej opon należy zawsze podawać TIN.

1. Nazwa wytwórcy lub marka

Podana jest nazwa wytwórcy lub marka.

2. Oznaczenie wymiaru opony

Na bocznej stronie opony znajduje się oznaczenie wymiaru opony.

Informacja ta będzie potrzebna przy wymianie opon pojazdu. Poniżej podano znaczenie liter i liczb używanych w oznaczeniu wymiaru opony.

Przykład oznaczenia wymiaru opony: (Podane tutaj liczby są jedynie liczbami przykładowymi; oznaczenia wymiaru opon są różne, w zależności od typu pojazdu).

195/65R15 91H

P - Mający zastosowanie typ pojazdu (opony mające oznakowanie z prefiksem "P" są przeznaczone są dla samochodów osobowych lub lekkich samochodów ciężarowych; nie wszystkie opony mają jednak to oznakowanie).

195 - Szerokość opony w milimetrach.

65 - Stosunek wysokości do szerokości. Wysokość przekroju opony wyrażona jako procent szerokości opony.

R - Kod budowy opony (opona radialna).

15 - Średnica obręczy koła wyrażona w calach.

91 - Wskaźnik obciążenia, numeryczny kod związany z maksymalnym obciążeniem, jakie może przenosić dana opona).

H - Symbol prędkości. Dodatkowe informacje znaleźć można w karcie danych prędkości zawartej w tym rozdziale.

Oznaczenie wymiarów koła

Na kołach oznaczone są także ważne informacje, potrzebne wtedy, gdy zamierza się wymienić koło.

Poniżej podano, co oznaczają litery i liczby figurujące w oznaczeniach wymiaru koła.

Przykładowe oznaczenie wymiaru koła: 6.0JX15

6.0 - Szerokość obręczy wyrażona w calach

J - Oznaczenie konturu obręczy

15 - Średnica obręczy wyrażona w calach

Znamionowe prędkości opon

Na karcie zamieszczonej poniżej podano wiele różnych znamionowych prędkości, używanych obecnie w przypadku samochodów osobowych.

Znamionowa prędkość stanowi część oznaczenia wymiaru opony, figurującego na bocznej stronie opony. Symbol ten odpowiada maksymalnej bezpiecznej prędkości odpowiedniej opony.


3. Kontrola zużycia opon (TIN : Numer identyfikacyjny opony)

Każde opony, które mają ponad 6 lat, na podstawie daty podanej przez producenta, wytrzymałość i parametry opony z czasem ulegają w sposób naturalny pogorszeniu (nawet w przypadku nieużywanej opony zapasowej). Dlatego należy je wymienić na nowe (również oponę zapasową). Datę produkcji można znaleźć na ściance opony (możliwie na wewnętrznej stronie), pokazany jest kod DOT. Kod DOT jest numerem seryjnym opony zawierającym liczby i angielskie litery. Data produkcji oznaczona jest przez cztery ostatnie cyfry (znaki) kodu DOT.

DOT : XXXX XXXX OOOO

Pierwsza część DOT oznacza numer kodowy zakładu, wymiar opony i wzór bieżnika, a ostatnie cztery cyfry oznaczają tydzień i rok produkcji.

Na przykład: DOT XXXX XXXX 1616 oznacza oponę, która była wyprodukowana w 16. tygodniu roku 2016.

OSTRZEŻENIE - Wiek opony

Opony starzeją się przez cały czas, nawet wtedy, gdy nie są używane.

Niezależnie od pozostałej części bieżnika opony, zaleca się zwykle, by opony były wymieniane po upływie sześciu (6) lat normalnej eksploatacji.

Ciepło w klimacie gorącym lub częste duże obciążenia mogą przyspieszać proces starzenia.

Nie stosowanie się do tego ostrzeżenia, może doprowadzić do nagłej awarii opony, która może prowadzić do utraty panowania na pojazdem i wypadku z poważnymi obrażeniami lub do śmierci.

4. Skład i materiał kordu opony

Liczba warstw, czyli kordów tkaniny powlekanej gumą, znajduje się na oponie. Producenci opon muszą także wykazać materiał zawarty w oponie takie jak stal, nylon, poliester i inne. Litera "R" oznacza radialny kord. Litera "D" oznacza przekątny, czyli poprzeczny, a litera "B" oznacza kord pasowy poprzeczny.

5. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pompowania

Liczba ta pokazuje największe ciśnienie powietrza, jakie może znajdować się w oponie. Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia pompowania. Zalecone ciśnienie pompowania jest podane na tabliczce informacyjnej opony i obciążenia.

6. Maksymalne obciążenie

Liczba ta podaje maksymalne obciążenie wyrażone w kilogramach i funtach, jakie może zostać przeniesione przez oponę. Podczas dokonywania wymiany opon w pojeździe należy zawsze używać opon, mających takie same dopuszczalne obciążenie, jak opona zainstalowana w zakładzie produkcyjnym.

7. Ujednolicona gradacja jakości opon - zużycie bieżnika

Klasy jakości można znaleźć tam, gdzie to ma zastosowanie, na ściankach bocznych opon pomiędzy bieżnikiem i zgrubieniem bocznym, i szerokością przekroju maksymalnego.

Przykładowo: TREADWEAR 200

TRACTION AA

TEMPERATURE A

Zużycie bieżnika

Stopień zużycia bieżnika jest to porównawcza charakterystyka oparta na stopniu zużycia opony wyznaczonym na podstawie badań przeprowadzonych w kontrolowanych warunkach w podanym laboratorium badawczym rządowym.

Tak na przykład opona o jakości 150 będzie przenosiła 1,5 razy większe obciążenie przy jeździe na rządowym torze prób niż opona o charakterystyce 100.

Rzeczywiste dopuszczalne obciążenie opon zależy od ich aktualnego stanu i sposobu korzystania z opon. Obciążenie opon może się jednak różnić od wartości podanych w normach ze względu na różne zwyczaje kierowców, różne stosowane praktyki oraz różnice w charakterystykach drogi i różnice klimatyczne.

Stopnie te są wytłoczone na bocznych powierzchniach opon dla samochodów osobowych. Opony dostępne jako standardowe lub opcjonalne wyposażenie pojazdu mogą mieć różne wartości jakości.

Siła przyczepności - AA, A, B i C

Klasy siły przyczepności od najwyższej do najniższej oznaczone są literami AA, A, B i C. Klasy te oznaczają zdolność opon do zatrzymywania się na mokrej nawierzchni zmierzoną w kontrolowanych warunkach jazdy na specjalnych rządowych terenach próbnych z nawierzchnią asfaltową i betonową. Opony mające oznaczenie C mogą mieć słabą przyczepność.

OSTRZEŻENIE

Klasa temperatury dla tej opony jest ustanowiona dla takiej opony, która jest prawidłowo napompowana i nie jest przeciążona. Nadmierne obciążenie, czy to osobne, czy złożone, może spowodować gromadzenie ciepła i możliwe uszkodzenie opony.

Temperatura -A, B i C

Klasy temperatur oznaczone są literami A (najwyższa), B i C. Klasy te przedstawiają odporność opony na wytwarzanie ciepła i zdolność rozpraszania ciepła, otrzymane na podstawie badań przeprowadzanych na torze prób w laboratorium.

Utrzymująca się wysoka temperatura może spowodować pogorszenie stanu opony i skrócenie czasu jej użytkowania, przy czym nadmierna temperatura może doprowadzić do nagłego uszkodzenia opony. Klasy A i B przedstawiają wyższe poziomy sprawności opony od minimalnych wymaganych przez prawo stwierdzone podczas badań przeprowadzanych na laboratoryjnych torach prób.

OSTRZEŻENIE - Temperatura opony

Klasa temperatury dla tej opony jest wyznaczona dla opony, która ma prawidłowe ciśnienie i nie jest przeciążona. Nadmierna prędkość, zbyt niskie lub za duże ciśnienie w oponie, razem albo z osobna, mogą spowodować przegrzanie opony i jej nagłe uszkodzenie.

Może to doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem, co grozi poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

  Konserwacja opon

  Oprócz prawidłowego ciśnienia prawidłowe osiowe ustawienie kół przyczynia się do zmniejszenia zużycia opon. Jeśli stwierdzi si&# ...

  Opony niskoprofilowe

  Opony niskoprofilowe, których współczynnik wysokości profilu jest mniejszy niż 50, stosowane są dla modeli sportowych. Z powodu niskiego pro ...

  Zobacz tez:

  Lampka oświetlenia wnętrza
  Typ A Naciśnij ten przycisk, by włączyć lub wyłączyć oświetlenie. Po włączeniu lampki punktowej jej wyłącznikiem, włączy się lampka oświetlenia wnętrza. Typ B Naciśnij wyłącznik by w ...

  Tryb Service (obsługi serwisowej)
  Tryb ten oblicza, kiedy należy przeprowadzać przeglądy i obsługi zgodne z harmonogramem (przebieg w km lub dni) Jeśli chcesz zobaczyć tryb serwisowania, kiedy wyświetlane są inne tryby, naciśnij przycisk ▲ lub ▼ krócej, ni ...

  Układ hamulcowy
  Poziom płynu powinien się znajdować między znakami MIN i MAX na bocznej ściance zbiorniczka. Jeśli poziom płynu znajduje się na poziomie MIN lub poniżej tego znaku, oznacza to, że należy skontrolować układ hamulcowy. Nale&# ...

  Categorie