Honda Civic: Wymiana

Wymiana


 1. Poluzować płaskim śrubokrętem dwie spinki mocujące obracając je o 1/4 obrotu w lewo. Wymontować pokrywę, podnosząc ją do góry.
 2.  Usunąć brud i olej, który mógł nagromadzić się w okolicy cewek zapłonowych.

Wymiana


 1. Odłączyć złączkę cewki zapłonowej wciskając zatrzask i ciągnąc złączkę do tyłu. Ciągnąć za plastikową złączkę, nie za przewody.

Wymiana


 1. Wykręcić nakrętkę mocującą cewkę zapłonową i wyjąć cewkę ciągnąc ją prosto do góry.
 2.  Wykręcić świece zapłonową kluczem do świec 16 mm.

Wymiana


 1. Włożyć nową świecę w gniazdo, następnie ostrożnie wkręcić ją ręką uważając by nie uszkodzić gwintu.

Wymiana


 1. Dokręcić świecę kluczem dynamometrycznym.

  (W przypadku braku klucza dynamometrycznego, dokręcić świecę o 2/3 obrotu po zetknięciu się świecy z płaszczyzną gniazda).

  Wartość momentu dokręcania: 18 Nm (1,8 kGm)

UWAGA Świecę należy dokręcać starannie. Nie dokręcona świeca może ulec przegrzaniu i uszkodzić silnik. Z drugiej strony, w wyniku nadmiernego dokręcenia świecy, może ulec uszkodzeniu gwint gniazda świecy.

 1. Założyć cewkę zapłonową. Wkręcić nakrętkę.
 2. Podłączyć złączkę do cewki zapłonowej. Upewnić się, że zatrzask jest na swoim miejscu.
 3. Powtórzyć powyższą procedurę dla pozostałych trzech świec.
 4. .Zamontować pokrywę cewek zapłonowych. Zabezpieczyć pokrywę przekręcając płaskim śrubokrętem spinki o 1/4 obrotu w prawo.

  Świece zapłonowe

  Świece zapłonowe powinny być wymieniane w odpowiednim czasie i po odpowiednim przebiegu samochodu, zgodnie z tabelą przeglądów okresowych. ...

  Dane techniczne

  Modele 1,4 l i 1,6 l Normalne warunki eksploatacji NGK: ZFR5J-11 DENSO: KJ16CR-L11 Gorący klimat lub ciągła jazda z dużymi prędkościami NGK: ZFR ...

  Zobacz tez:

  Odległość, jaką można pokonać na posiadanym w zbiorniku paliwie (km lub mile)
  Tryb ten wskazuje szacowaną odległość, możliwą do przebycia przez pojazd, na pozostałej ilości paliwa w zbiorniku paliwa. Kiedy odległość, możliwa do przebycia przez pojazd jest mniejsza niż 50 km (30 mil), wyświetlane b& ...

  Kluczyki
  Przestroga Nie przymocowywać ciężkich lub dużych przedmiotów do kluczyka zapłonu. Kluczyki zapasowe Numer kluczyka jest zamieszczony na oddzielnym identyfikatorze. Ponieważ kluczyk stanowi część układu imm ...

  Przełącz bezpiecznik główny w pozycję ON (wyłącznik trybu)
  Powiadomienie to pojawi się, aby poinformować kierowcę o konieczności włączenia wyłącznika zabezpieczonego bezpiecznikiem w tablicy rozdzielczej, znajdującego się pod kierownicą. W celu uzyskania szczegółowych informacji, ...

  Categorie