Kia Ceed: Układ ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu drogowego (LDWS)

Kia Ceed –> Jazda samochodem –> Układ ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu drogowego (LDWS)

Układ ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu drogowego (LDWS)


System ten wykrywa pas ruchu drogowego na jezdni za pomocą czujnika usytuowanego w przedniej szybie panoramicznej i ostrzega kierującego, kiedy jego pojazd zjeżdża z pasa ruchu.

OSTRZEŻENIE

 • LDWS nie spowoduje zmiany pasa ruchu przez pojazd.

  Sprawdzanie warunków drogowych należy zawsze do kierowcy.

 • Nie wykonuj nagłych skrętów kierownicą, kiedy LDWS ostrzega cię, że pojazd jeżdża z pasa ruchu.
 • Jeśli czujnik nie może wykryć pasa ruchu drogowego lub prędkość pojazdu nie przekracza 60 km/godz., LDWS nie ostrzeże cię, choćby nawet pojazd zjeżdżał z pasa ruchu.
 • Jeżeli pojazd ma przyciemnione szyby lub innego typu powłoki na przedniej szybie panoramicznej, układ LDWS może nie działać prawidłowo.
 • Nie wolno dopuścić, aby woda lub innego typu płyny, zatknęły się z czujnikiem LDWS.
 • Nie demontuj części LDWS i nie uderzaj silnie w czujnik.
 • Nie umieszczaj na tablicy rozdzielczej przedmiotów, które odbijają światło.
 • Zawsze sprawdzaj warunki drogowe, ponieważ możesz nie usłyszeć gongu ostrzegawczego z powodu włączonego radia i warunków zewnętrznych

Układ ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu drogowego (LDWS)


Aby włączyć LDWS, naciśnij wyłącznik, z kluczykiem zapłonowym ustawionym w pozycji ON. Wskaźnik zestawu przyrządów i wskaźników będzie się świecił. Aby anulować działanie LDWS, naciśnij wyłącznik ponownie.

Układ ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu drogowego (LDWS)


Jeśli LDWS jest włączony i pojazd zjeżdża z pasa ruchu drogowego przy prędkości powyżej 60 km/godz, system ostrzegania działa w następujący sposób:

Układ ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu drogowego (LDWS)


1. Ostrzeżenie wzrokowe

Jeśli zjeżdżasz z pasa ruchu drogowego, pas ten będzie migał na wyświetlaczu LCD żółtym światłem, z przerwami co 0,8 sekundy.

2. Ostrzeżenie głosowe

Jeśli zjeżdżasz z pasa ruchu drogowego, będzie emitowane ostrzeżenie dźwiękowe, z przerwami co 0,8 sekundy.

Układ ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu drogowego (LDWS)


Jeżeli zmienisz tryb wyświetlania komputera podróży w chwili, gdy włączony jest LDWS, symbol LDWS będzie wyświetlany jako obraz.

Kolor symbolu będzie zmieniony w zależności od stanu systemu LDWS.

 • Kolor biały : Oznacza on, że czujnik nie wykrywa linii pasa drogi
 • Kolor zielony : Oznacza on, że czujnik wykrywa linię pasa drogi.

Wskaźnik ostrzegawczy

Wskaźnik ostrzegawczy


Jeśli system LDWS nie działa prawidłowo, to na kilka sekund pojawi się komunikat ostrzegawczy. Następnie komunikat zniknie i zapali się główna lampka ostrzegawcza.

Zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

LDWS nie działa gdy:

 • Kierowca włączy kierunkowskaz lub światła awaryjne przed zmianą pasa.
 • Jazda po linii pasa ruchu drogowego.

UWAGA

Aby zmienić pas ruchu drogowego, włącz kierunkowskaz, a następnie zmień pas ruchu.

LDWS może nie ostrzec kierowcy nawet wtedy, gdy pojazd zjeżdża z pasa ruchu drogowego lub może ostrzec kierowcę nawet wtedy, gdy pojazd nie opuszcza pasa ruchu drogowego, gdy:

 • Pas ruchu drogowego może nie być widoczny z powodu śniegu, deszczu, plam, kałuż lub z wielu innych przyczyn.
 • Jaskrawość na zewnątrz ulegnie nagłej zmianie.
 • Nie są włączone reflektory główne nawet nocą lub w tunelu.
 • Trudno rozróżnić kolor pasa ruchu drogowego od drogi.
 • Jazda odbywa się na stromej drodze lub po łuku drogi.
 • Światło odbija się od wody znajdującej się na jezdni.
 • Soczewki lub przednia szyba panoramiczna są poplamione.
 • Czujnik może nie wykryć pasa ruchu drogowego z powodu mgły, silnego deszczu lub dużego opadu śniegu.
 • Temperatura otoczenia wewnątrz zewnętrznego lusterka wstecznego jest wysoka wskutek padania bezpośrednich promieni słońca.
 • Pas ruchu drogowego jest bardzo szeroki lub bardzo wąski.
 • Linia pasa ruchu drogowego jest uszkodzona lub niewyraźna.
 • Na linii pasa ruchu drogowego jest cień rzucany przez środkowy pas autostrady.
 • Istnieje znak podobny do linii pasa ruchu drogowego.
 • Istnieje konstrukcja graniczna drogi.
 • Odległość od pojazdu poprzedzającego jest bardzo mała lub pojazd poprzedzający zakrywa linie pasa ruchu.
 • Pojazd silnie się trzęsie.
 • Liczba pasów ruchu drogowego zwiększa się lub zmniejsza, lub linie pasów ruchu drogowego krzyżują się w skomplikowany sposób.
 • Na tablicy rozdzielczej położono jakiś przedmiot.
 • Jazda odbywa się pod słońce.
 • Jazda odbywa się pod budowlami.
 • Więcej niż dwie linie pasa ruchu w każdym kierunku (w lewo/w prawo).

  Aby wyłączyć sterowanie ograniczeniem prędkości, wykonaj jedną z poniższych czynności

  Przesuń dźwignię w górę ( ). Przesuń dźwignię w dół ( ). (Jeżeli przestawisz dźwignię w d&oa ...

  Funkcja informacji o ograniczeniu prędkości (SLIF)

  System wyświetla informacje o ograniczeniach prędkości i zakazach w zestawie wskaźników i na ekranie nawigacji. System SLIF rozpoznaje znaki drog ...

  Zobacz tez:

  Sterowanie światłami
  Przełącznik świateł posiada pozycję reflektorów oraz świateł postojowych. W celu obsługi świateł, obrócić pokrętło na końcu dźwigni sterującej do jednej z następujących pozycji: (1) Poz ...

  Pasy bezpieczeństwa
  W przypadku zabrudzenia, myć pasy ciepłym, wodnym roztworem delikatnego mydła przy użyciu miękkiej szczotki. Nie używać wybielaczy, barwników lub rozpuszczalników. Substancje te mogą osłabić materiał pasa. Pasy moż ...

  Funkcja opóźnienia wyłączenia reflektorów głównych (jeżeli są w wyposażeniu)
  Reflektory główne (i/lub lampy tylne) pozostają włączone przez kilka minut (typ A: 20 minut, typ B: 5 minut), od chwili wyjęcia kluczyka zapłonowego albo przełączenia do pozycji ACC lub LOCK. Jeżeli jednak, drzwi kierowcy zostaną otwar ...

  Categorie