Kia Ceed: Układ ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu drogowego (LDWS)

Kia Ceed –> Jazda samochodem –> Układ ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu drogowego (LDWS)

Układ ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu drogowego (LDWS)


System ten wykrywa pas ruchu drogowego na jezdni za pomocą czujnika usytuowanego w przedniej szybie panoramicznej i ostrzega kierującego, kiedy jego pojazd zjeżdża z pasa ruchu.

OSTRZEŻENIE

 • LDWS nie spowoduje zmiany pasa ruchu przez pojazd.

  Sprawdzanie warunków drogowych należy zawsze do kierowcy.

 • Nie wykonuj nagłych skrętów kierownicą, kiedy LDWS ostrzega cię, że pojazd jeżdża z pasa ruchu.
 • Jeśli czujnik nie może wykryć pasa ruchu drogowego lub prędkość pojazdu nie przekracza 60 km/godz., LDWS nie ostrzeże cię, choćby nawet pojazd zjeżdżał z pasa ruchu.
 • Jeżeli pojazd ma przyciemnione szyby lub innego typu powłoki na przedniej szybie panoramicznej, układ LDWS może nie działać prawidłowo.
 • Nie wolno dopuścić, aby woda lub innego typu płyny, zatknęły się z czujnikiem LDWS.
 • Nie demontuj części LDWS i nie uderzaj silnie w czujnik.
 • Nie umieszczaj na tablicy rozdzielczej przedmiotów, które odbijają światło.
 • Zawsze sprawdzaj warunki drogowe, ponieważ możesz nie usłyszeć gongu ostrzegawczego z powodu włączonego radia i warunków zewnętrznych

Układ ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu drogowego (LDWS)


Aby włączyć LDWS, naciśnij wyłącznik, z kluczykiem zapłonowym ustawionym w pozycji ON. Wskaźnik zestawu przyrządów i wskaźników będzie się świecił. Aby anulować działanie LDWS, naciśnij wyłącznik ponownie.

Układ ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu drogowego (LDWS)


Jeśli LDWS jest włączony i pojazd zjeżdża z pasa ruchu drogowego przy prędkości powyżej 60 km/godz, system ostrzegania działa w następujący sposób:

Układ ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu drogowego (LDWS)


1. Ostrzeżenie wzrokowe

Jeśli zjeżdżasz z pasa ruchu drogowego, pas ten będzie migał na wyświetlaczu LCD żółtym światłem, z przerwami co 0,8 sekundy.

2. Ostrzeżenie głosowe

Jeśli zjeżdżasz z pasa ruchu drogowego, będzie emitowane ostrzeżenie dźwiękowe, z przerwami co 0,8 sekundy.

Układ ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu drogowego (LDWS)


Jeżeli zmienisz tryb wyświetlania komputera podróży w chwili, gdy włączony jest LDWS, symbol LDWS będzie wyświetlany jako obraz.

Kolor symbolu będzie zmieniony w zależności od stanu systemu LDWS.

 • Kolor biały : Oznacza on, że czujnik nie wykrywa linii pasa drogi
 • Kolor zielony : Oznacza on, że czujnik wykrywa linię pasa drogi.

Wskaźnik ostrzegawczy

Wskaźnik ostrzegawczy


Jeśli system LDWS nie działa prawidłowo, to na kilka sekund pojawi się komunikat ostrzegawczy. Następnie komunikat zniknie i zapali się główna lampka ostrzegawcza.

Zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

LDWS nie działa gdy:

 • Kierowca włączy kierunkowskaz lub światła awaryjne przed zmianą pasa.
 • Jazda po linii pasa ruchu drogowego.

UWAGA

Aby zmienić pas ruchu drogowego, włącz kierunkowskaz, a następnie zmień pas ruchu.

LDWS może nie ostrzec kierowcy nawet wtedy, gdy pojazd zjeżdża z pasa ruchu drogowego lub może ostrzec kierowcę nawet wtedy, gdy pojazd nie opuszcza pasa ruchu drogowego, gdy:

 • Pas ruchu drogowego może nie być widoczny z powodu śniegu, deszczu, plam, kałuż lub z wielu innych przyczyn.
 • Jaskrawość na zewnątrz ulegnie nagłej zmianie.
 • Nie są włączone reflektory główne nawet nocą lub w tunelu.
 • Trudno rozróżnić kolor pasa ruchu drogowego od drogi.
 • Jazda odbywa się na stromej drodze lub po łuku drogi.
 • Światło odbija się od wody znajdującej się na jezdni.
 • Soczewki lub przednia szyba panoramiczna są poplamione.
 • Czujnik może nie wykryć pasa ruchu drogowego z powodu mgły, silnego deszczu lub dużego opadu śniegu.
 • Temperatura otoczenia wewnątrz zewnętrznego lusterka wstecznego jest wysoka wskutek padania bezpośrednich promieni słońca.
 • Pas ruchu drogowego jest bardzo szeroki lub bardzo wąski.
 • Linia pasa ruchu drogowego jest uszkodzona lub niewyraźna.
 • Na linii pasa ruchu drogowego jest cień rzucany przez środkowy pas autostrady.
 • Istnieje znak podobny do linii pasa ruchu drogowego.
 • Istnieje konstrukcja graniczna drogi.
 • Odległość od pojazdu poprzedzającego jest bardzo mała lub pojazd poprzedzający zakrywa linie pasa ruchu.
 • Pojazd silnie się trzęsie.
 • Liczba pasów ruchu drogowego zwiększa się lub zmniejsza, lub linie pasów ruchu drogowego krzyżują się w skomplikowany sposób.
 • Na tablicy rozdzielczej położono jakiś przedmiot.
 • Jazda odbywa się pod słońce.
 • Jazda odbywa się pod budowlami.
 • Więcej niż dwie linie pasa ruchu w każdym kierunku (w lewo/w prawo).

  Aby wyłączyć sterowanie ograniczeniem prędkości, wykonaj jedną z poniższych czynności

  Przesuń dźwignię w górę ( ). Przesuń dźwignię w dół ( ). (Jeżeli przestawisz dźwignię w d&oa ...

  Funkcja informacji o ograniczeniu prędkości (SLIF)

  System wyświetla informacje o ograniczeniach prędkości i zakazach w zestawie wskaźników i na ekranie nawigacji. System SLIF rozpoznaje znaki drog ...

  Zobacz tez:

  Zmiana plików
  Naciśnij przycisk  , aby przejść do wcześniejszego lub następnego pliku. UWAGA Naciśnięcie przycisku po rozpoczęciu odtwarzania pliku przez 2 sekundy, spowoduje rozpoczęcie odtwarzania aktualnego pliku od początku. Naciśn ...

  Sterowanie kierownicą
  Po przełożeniu dźwigni zmiany biegów w położenie R (Bieg wsteczny) pojawi się pokazany powyżej komunikat. Kierownica będzie kontrolowana automatycznie. Układ zostanie wyłączony, jeżeli chwyci się mocno kiero ...

  Wskaźnik wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu
  Wskaźnik wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu (OFF) zapala się na około 4 sekundy po obróceniu wyłącznika zapłonu do położenia ON. Wskaźnik wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu w&# ...

  Categorie