Kia Ceed: Uruchamianie silnika za pomocą energii pobieranej z innego akumulatora

Kia Ceed –> Postępowanie w przypadku awarii –> Uruchamianie awaryjne –> Uruchamianie silnika za pomocą energii pobieranej z innego akumulatora

Jeśli uruchamianie z zewnętrznego akumulatora wspomagającego wykonywane będzie niepoprawnie, może być niebezpieczne. Dlatego też, by uniknąć obrażeń lub zniszczenia pojazdu albo akumulatora, należy postępować zgodnie z procedurami uruchamiania pojazdu z zewnętrznego akumulatora wspomagającego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zdecydowanie zalecane jest by uruchomienie samochodu z zewnętrznego akumulatora wspomagającego zostało wykonane przez kompetentnego technika lub pomoc drogową.

OSTROŻNIE

Należy używać jedynie 12- woltowego układu uruchamiania zewnętrznego. Używając 24- woltowego źródła zasilania (dwóch akumulatorów 12-woltowych podłączonych szeregowo lub 24- woltowego zestawu generatora silnikowego) można trwale uszkodzić 12-woltowy rozrusznik, układ zapłonu oraz inne elementy elektryczne.

OSTRZEŻENIE - Akumulator

Nigdy nie należy próbować sprawdzać poziomu elektrolitu w akumulatorze, ponieważ może to spowodować pęknięcie akumulatora lub jego wybuch będące przyczyną poważnych obrażeń.

OSTRZEŻENIE - Akumulator

 • Akumulator należy chronić przed płomieniami i iskrami. Z akumulatora wydziela się wodór, który może wybuchnąć, jeśli zetknie się z płomieniami lub iskrami. Nie przestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do poważnych obrażeń osób lub uszkodzenia pojazdu! W przypadku braku pewności co do stosowania tej procedury, należy poszukać wykwalifikowanej pomocy.

  Akumulatory samochodowe zawierają kwas siarkowy. Jest on trujący i silnie korozyjny. Podczas rozruchu silnika za pomocą kabli rozruchowych, należy nosić okulary ochronne i uważać, by nie rozlać kwasu na siebie, na ubranie ani na pojazd.

 • Nie należy podejmować próby uruchomienia pojazdu z zewnętrznego akumulatora wspomagającego jeśli rozładowany akumulator samochodu jest zamarznięty lub jeśli poziom jego elektrolitu jest niski. Mogłoby to spowodować pęknięcie lub wybuch akumulatora.
 • Nie wolno dopuścić, aby rozruchowe przewody przyłączeniowe (+) i (-) zetknęły się ze sobą. Może to doprowadzić do powstania iskier.
 • Akumulator może pęknąć lub wybuchnąć, gdy rozruch za pomocą akumulatora wspomagającego przeprowadzany będzie przy własnym akumulatorze rozładowanym lub zamarzniętym.

Procedura uruchamiania z zewnętrznego akumulatora wspomagającego

OSTROŻNIE - Bateria AGM (jeżeli są w wyposażeniu)

 • Akumulatory żelowe z elektrolitem w absorpcyjnej macie szklanej (AGM) są bezobsługowe i zalecamy, aby były serwisowane przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

  Do ładowania akumulatorów AGM należy wykorzystywać jedynie całkowicie automatyczne ładowarki akumulatorów, które zostały specjalnie opracowane do tych akumulatorów.

 • Zalecamy, by podczas wymiany akumulatora AGM, użytkownik stosował części zamienne nabyte od autoryzowanego sprzedawcy Kia.
 • Nie należy zdejmować pokrywy akumulatora. Może to spowodować wyciek elektrolitu z jego wnętrza i w następstwie poważne obrażenia ciała
 • Jeżeli bateria AGM jest ponownie podłączana lub wymieniana, funkcja ISG nie będzie działać natychmiast.

  Jeśli chce się korzystać z funkcji ISG, czujnik baterii wymaga kalibracji przez około 4 godziny przy wyłączonym zapłonie.

UWAGA

Jeśli akumulator jest rozładowany, silnik można uruchomić z wykorzystaniem akumulatora innego samochodu i dwóch przewodów połączeniowych. Należy używać jedynie przewody połączeniowe z całkowicie izolowanymi uchwytami zaciskowymi.

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu obu pojazdów, należy postępować ściśle zgodnie z poniższą procedurą.

1.Należy upewnić się, że zewnętrzny akumulator jest 12-woltowy oraz że jego biegun ujemny jest uziemiony.

2. Jeśli zewnętrzny akumulator znajduje się w innym pojeździe, nie można dopuścić do tego by samochody się stykały.

3.Należy wyłączyć wszystkie zbędne urządzenia elektryczne powodujące obciążenie.

4.Podłączyć przewody przyłączeniowe dokładnie w takiej kolejności, jaka została pokazana na ilustracji. Najpierw podłączyć jeden koniec przewodu przyłączeniowego do bieguna dodatniego rozładowanego akumulatora (1), następnie podłączyć drugi koniec do dodatniego bieguna zewnętrznego akumulatora wspomagającego (2). W następnej kolejności podłączyć jeden koniec przewodu przyłączeniowego do ujemnego bieguna zewnętrznego akumulatora wspomagającego (3), a następnie połączyć drugi koniec przewodu z litym, nieruchomym, metalowym elementem (na przykład, wspornikiem do podnoszenia silnika) znajdującym się z dala od akumulatora (4). Nie podłączać go do jakiegokolwiek elementu, który porusza się kiedy silnik jest uruchamiany lub w jego pobliżu.

Upewnij się, czy nadwozia obu samochodów nie stykają się ze sobą; w przeciwnym razie, istnieje niebezpieczeństwo zwarcia elektrycznego.

Nie należy dopuścić do tego by przewody przyłączeniowe stykały się z czymkolwiek poza odpowiednimi biegunami akumulatorów lub właściwym uziemieniem. Podczas podłączania przewodów nie należy nachylać się nad akumulatorem.

OSTROŻNIE - Przewody przyłączeniowe akumulatora

Nie należy podłączać przewodu przyłączeniowego od ujemnego bieguna zewnętrznego akumulatora wspomagającego do ujemnego bieguna rozładowanego akumulatora. Może to spowodować przegrzanie rozładowanego akumulatora samochodu i pęknięcie, które może spowodować wyciek kwasu akumulatorowego.

5.Uruchomić silnik pojazdu ze sprawnym akumulatorem i pozwolić mu działać z prędkością 2000 obr/min, a następnie uruchomić silnik pojazdu z rozładowanym akumulatorem. Jeżeli pierwsza próba uruchomienia nie będzie udana, odczekaj klika minut, przed następną próbą, aby umożliwić powtórne podładowanie akumulatora rozładowanego.

Jeśli problem rozładowywania się akumulatora nie został rozwiązany, zalecamy, by układ został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

  Uruchamianie awaryjne

  Przewody należy podłączać zgodnie z kolejnością numerów pokazanych na ilustracji i odłączać w odwrotnej kolejności. ...

   Uruchamianie samochodu przez pchanie

  Pojazd wyposażony w ręczną skrzynię biegów, nie powinien być uruchamiany przez pchanie, ponieważ może to uszkodzić układ kont ...

  Zobacz tez:

  Pióro wycieraczki przedniej szyby panoramicznej
  1.Unieść ramię wycieraczki. OSTROŻNIE Należy uważać, by ramię wycieraczki nie spadło na szybę, ponieważ może ją wyszczerbić lub spowodować jej pęknięcie. 2.Obróć zacisk pióra wyciera ...

  Pielęgnacja pasów bezpieczeństwa
  System pasów bezpieczeństwa nigdy nie powinien być demontowany lub modyfikowany. Dodatkowo należy postarać się o to, aby pasy bezpieczeństwa nie zostały uszkodzone przez zawiasy w siedzeniach lub drzwiach oraz nie były używane niezgodnie z pr ...

  Zegar
  Data i godzina jest pokazywana na wyświetlaczu informacyjnym. Wyświetlacz informacyjny Graficzny wyświetlacz informacyjny Nacisnąć MENU, aby otworzyć odpowiednie menu systemu audio. Wybrać pozycję Godzina i data. Ustawianie godziny Wybrać Us ...

  Categorie