Kia Ceed: Ustawianie Bluetooth Wireless Technology

Kia Ceed –> Poznawanie samochodu –> Setup (konfiguracja) –> Ustawianie Bluetooth Wireless Technology

Słowo Bluetooth, znak i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i stosowanie ich w samochodach Kia objęte jest umową licencyjną. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są znakami i nazwami handlowymi ich odpowiednich właścicieli. Aby korzystać z Bluetooth Wireless Technology musi być włączony telefon komórkowy Bluetooth.

OSTRZEŻENIE

Kierowca nie może się rozpraszać podczas jazdy, gdyż może to spowodować utratę panowania nad pojazdem i w rezultacie prowadzić do wypadku, poważanych obrażeń ciała, a nawet do śmierci. Głównym obowiązkiem kierowcy podczas prowadzenia pojazdu jest bezpieczne i zgodne z prawem jego obsługiwanie i nie powinno się korzystać z jakichkolwiek podręcznych urządzeń, innego sprzętu lub systemów pojazdu, które mogą odwracać uwagę i wzrok kierowcy bądź go dekoncentrować podczas jazdy jak również z urządzeń, które nie są dopuszczone prawem.

Kojarzenie nowego urządzenia

Naciśnij przycisk Wybierz
[Phone] (Telefon) Wybierz [Pair
Phone] (Kojarzenie telefonu)

Kojarzenie nowego urządzenia


Urządzenia Bluetooth Wireless Technology mogą być kojarzone z systemem audio.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z działem zatytułowanym "Kojarzenie za pomocą konfiguracji telefonu" Bluetooth Wireless Technology.

Przeglądanie listy skojarzonych telefonów

Naciśnij przycisk  Wybierz
[Phone] (Telefon) Wybierz [Paired
Phone List] (Lista skojarzonych telefonów)

Przeglądanie listy skojarzonych telefonów


Funkcja ta wykorzystywana jest do przeglądania listy telefonów przenośnych, które są skojarzone z systemem audio. Podczas wyboru skojarzonych telefonów, wyświetlane będzie menu konfiguracji.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z działem zatytułowanym "Ustawianie połączenia Bluetooth Wireless Technology" w Bluetooth Wireless Technology.

(1)  : Powoduje przejście
do poprzedniego ekranu (2) Connect/Disconnect Phone (Podłączanie/Odłączanie telefonu): Podłącza/Odłącza aktualnie wybrany telefon (3) Delete (Usuń): Usuwa aktualnie wybrany telefon (4) Change Priority (Zmień Priorytet): Ustawia najwyższy priorytet połączenia dla aktualnie wybranego telefonu

UWAGA - PRZED POBIERANIEM KSIążEK TELEFONICZNYCH

 • Mogą być pobierane jedynie książki telefoniczne między podłączonymi telefonami. Sprawdź też, czy Twój telefon przenośny obsługuje funkcję pobierania.
 • Aby dowiedzieć się więcej o tym, czy telefon przenośny obsługuje funkcję pobierania książki telefonicznej, zapoznaj się z Instrukcją użytkownika swojego telefonu przenośnego.
 • Mogą być pobierane jedynie książki telefoniczne podłączonych telefonów.

  Przed pobieraniem sprawdź, czy Twój telefon przenośny obsługuje funkcję pobierania.

Pobieranie Phone books (Książek telefonicznych)

Naciśnij przycisk Wybierz
[Phone] (Telefon)  Wybierz
[Phone book Download] (Pobieranie Książek telefonicznych)

Pobieranie Phone books (Książek telefonicznych)


Książka telefoniczna pobierana jest z telefonu przenośnego i wyświetlany jest stan zaawansowania pobierania.

UWAGA

 • W książce telefonicznej samochodu można skopiować do 1000 wpisów.
 • W książce telefonicznej każdego skojarzonego telefonu można zapisać do 1000 wpisów.
 • Podczas pobierania danych książki telefonicznej, wcześniej zapisane dane książki telefonicznej będą usunięte.

  Jednakże, wpisy książek telefonicznych, zapisane w innych skojarzonych telefonach, nie są usuwane.

Automatyczne pobieranie (Książki telefonicznej)

Naciśnij przycisk Wybierz
[Phone] (Telefon) Wybierz [Auto
Download] (Automatyczne pobieranie)

Automatyczne pobieranie (Książki telefonicznej)


Funkcja ta wykorzystywana jest do automatycznego pobierania wpisów książki telefonicznej telefonu przenośnego Bluetooth Wireless Technology, kiedy tylko telefon jest połączony.

UWAGA

 • Funkcja automatycznego pobierania będzie pobierała wpisy książki telefonicznej telefonu przenośnego za każdym razem, kiedy telefon zostanie połączony. Czas pobierania może się różnić, w zależności od liczby wpisów zachowanych w książce telefonicznej i stanu komunikacji.
 • Kiedy chcesz pobrać książką telefoniczną, sprawdź najpierw, czy Twój telefon przenośny obsługuje funkcję Pobierania książki telefonicznej.

Outgoing Volume (Głośność połączenia wychodzącego)

Naciśnij przycisk Wybierz
[Phone] (Telefon) Wybierz
[Outgoing Volume] (Głośność połączenia wychodzącego)

Outgoing Volume (Głośność połączenia wychodzącego)


Użyj przycisków aby
regulować poziom głośności połączenia wychodzącego.

Wyłączenie systemu Bluetooth

Naciśnij przycisk Wybierz
[Phone] (Telefon) Wybierz
[Bluetooth System Off] (Wyłączenie systemu Bluetooth) Kiedy system Bluetooth Wireless Technology jest wyłączony, funkcje odnoszące się do systemu Bluetooth Wireless Technology nie będą obsługiwane przez system audio.

Wyłączenie systemu Bluetooth


UWAGA

Aby z powrotem włączyć system BluetoothWireless Technology, przejdź do [Phone] (Telefon) i
naciśnij "Yes" (Tak).

OSTROŻNIE

Funkcja Pobieranie strumieni danych audio Bluetooth Wireless Technology może nie być obsługiwana w przypadku niektórych telefonów przenośnych Bluetooth Wireless Technology.

  Ustawienia dźwięku

  Sound Settings (Ustawienia dźwięku) Naciśnij przycisk Wybierz [Sound] (Dźwięk) Wybierz [Audio Setting] (Ustawienia audio) Użyj przycisk&oacu ...

  Ustawienia systemu

  Memory Information (Informacje o pamięci) Naciśnij przycisk Wybierz [System] Wybierz [Memory Information (Informacje o pamięci) Funkcja ta wyświetla ...

  Zobacz tez:

  Należy natychmiast usunąć usterkę. (wersje z elektronicznym kluczykiem)
  Po wykonaniu zalecanych działań sygnalizacja ostrzegawcza powinna zostać przerwana. Sygnał dźwiękowy wewnątrz samochodu Sygnał dźwiękowy na zewnątrz samochodu Komunikat ostrzegawczy Opis/Znaczenie Spos&oacu ...

  Korzystanie z kluczyka smart
  Zaparkuj pojazd i zatrzymaj silnik. Włącz uzbrojenie systemu tak, jak opisano poniżej. 1.Wyłącz silnik. 2.Upewnij się, czy wszystkie drzwi, w tym pokrywa komory silnika i klapa tylna są zamknięte i zatrzaśnięte. 3.- Zablokuj drzwi poprzez ...

  Wykrywanie znaków drogowych w połączeniu z systemem nawigacyjnym
  Jeśli pojazd jest wyposażony w system nawigacyjny, aktualnie wyświetlany znak może pochodzić z optycznej detekcji znaków lub z danych kartograficznych. Jeśli aktualnie wyświetlany znak pochodzi z danych kartograficznych i dane te zmienią si ...

  Categorie