Kia Ceed: Ustawianie Bluetooth Wireless Technology

Kia Ceed –> Poznawanie samochodu –> Setup (konfiguracja) –> Ustawianie Bluetooth Wireless Technology

Słowo Bluetooth, znak i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i stosowanie ich w samochodach Kia objęte jest umową licencyjną. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są znakami i nazwami handlowymi ich odpowiednich właścicieli. Aby korzystać z Bluetooth Wireless Technology musi być włączony telefon komórkowy Bluetooth.

OSTRZEŻENIE

Kierowca nie może się rozpraszać podczas jazdy, gdyż może to spowodować utratę panowania nad pojazdem i w rezultacie prowadzić do wypadku, poważanych obrażeń ciała, a nawet do śmierci. Głównym obowiązkiem kierowcy podczas prowadzenia pojazdu jest bezpieczne i zgodne z prawem jego obsługiwanie i nie powinno się korzystać z jakichkolwiek podręcznych urządzeń, innego sprzętu lub systemów pojazdu, które mogą odwracać uwagę i wzrok kierowcy bądź go dekoncentrować podczas jazdy jak również z urządzeń, które nie są dopuszczone prawem.

Kojarzenie nowego urządzenia

Naciśnij przycisk Wybierz
[Phone] (Telefon) Wybierz [Pair
Phone] (Kojarzenie telefonu)

Kojarzenie nowego urządzenia


Urządzenia Bluetooth Wireless Technology mogą być kojarzone z systemem audio.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z działem zatytułowanym "Kojarzenie za pomocą konfiguracji telefonu" Bluetooth Wireless Technology.

Przeglądanie listy skojarzonych telefonów

Naciśnij przycisk  Wybierz
[Phone] (Telefon) Wybierz [Paired
Phone List] (Lista skojarzonych telefonów)

Przeglądanie listy skojarzonych telefonów


Funkcja ta wykorzystywana jest do przeglądania listy telefonów przenośnych, które są skojarzone z systemem audio. Podczas wyboru skojarzonych telefonów, wyświetlane będzie menu konfiguracji.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z działem zatytułowanym "Ustawianie połączenia Bluetooth Wireless Technology" w Bluetooth Wireless Technology.

(1)  : Powoduje przejście
do poprzedniego ekranu (2) Connect/Disconnect Phone (Podłączanie/Odłączanie telefonu): Podłącza/Odłącza aktualnie wybrany telefon (3) Delete (Usuń): Usuwa aktualnie wybrany telefon (4) Change Priority (Zmień Priorytet): Ustawia najwyższy priorytet połączenia dla aktualnie wybranego telefonu

UWAGA - PRZED POBIERANIEM KSIążEK TELEFONICZNYCH

 • Mogą być pobierane jedynie książki telefoniczne między podłączonymi telefonami. Sprawdź też, czy Twój telefon przenośny obsługuje funkcję pobierania.
 • Aby dowiedzieć się więcej o tym, czy telefon przenośny obsługuje funkcję pobierania książki telefonicznej, zapoznaj się z Instrukcją użytkownika swojego telefonu przenośnego.
 • Mogą być pobierane jedynie książki telefoniczne podłączonych telefonów.

  Przed pobieraniem sprawdź, czy Twój telefon przenośny obsługuje funkcję pobierania.

Pobieranie Phone books (Książek telefonicznych)

Naciśnij przycisk Wybierz
[Phone] (Telefon)  Wybierz
[Phone book Download] (Pobieranie Książek telefonicznych)

Pobieranie Phone books (Książek telefonicznych)


Książka telefoniczna pobierana jest z telefonu przenośnego i wyświetlany jest stan zaawansowania pobierania.

UWAGA

 • W książce telefonicznej samochodu można skopiować do 1000 wpisów.
 • W książce telefonicznej każdego skojarzonego telefonu można zapisać do 1000 wpisów.
 • Podczas pobierania danych książki telefonicznej, wcześniej zapisane dane książki telefonicznej będą usunięte.

  Jednakże, wpisy książek telefonicznych, zapisane w innych skojarzonych telefonach, nie są usuwane.

Automatyczne pobieranie (Książki telefonicznej)

Naciśnij przycisk Wybierz
[Phone] (Telefon) Wybierz [Auto
Download] (Automatyczne pobieranie)

Automatyczne pobieranie (Książki telefonicznej)


Funkcja ta wykorzystywana jest do automatycznego pobierania wpisów książki telefonicznej telefonu przenośnego Bluetooth Wireless Technology, kiedy tylko telefon jest połączony.

UWAGA

 • Funkcja automatycznego pobierania będzie pobierała wpisy książki telefonicznej telefonu przenośnego za każdym razem, kiedy telefon zostanie połączony. Czas pobierania może się różnić, w zależności od liczby wpisów zachowanych w książce telefonicznej i stanu komunikacji.
 • Kiedy chcesz pobrać książką telefoniczną, sprawdź najpierw, czy Twój telefon przenośny obsługuje funkcję Pobierania książki telefonicznej.

Outgoing Volume (Głośność połączenia wychodzącego)

Naciśnij przycisk Wybierz
[Phone] (Telefon) Wybierz
[Outgoing Volume] (Głośność połączenia wychodzącego)

Outgoing Volume (Głośność połączenia wychodzącego)


Użyj przycisków aby
regulować poziom głośności połączenia wychodzącego.

Wyłączenie systemu Bluetooth

Naciśnij przycisk Wybierz
[Phone] (Telefon) Wybierz
[Bluetooth System Off] (Wyłączenie systemu Bluetooth) Kiedy system Bluetooth Wireless Technology jest wyłączony, funkcje odnoszące się do systemu Bluetooth Wireless Technology nie będą obsługiwane przez system audio.

Wyłączenie systemu Bluetooth


UWAGA

Aby z powrotem włączyć system BluetoothWireless Technology, przejdź do [Phone] (Telefon) i
naciśnij "Yes" (Tak).

OSTROŻNIE

Funkcja Pobieranie strumieni danych audio Bluetooth Wireless Technology może nie być obsługiwana w przypadku niektórych telefonów przenośnych Bluetooth Wireless Technology.

  Ustawienia dźwięku

  Sound Settings (Ustawienia dźwięku) Naciśnij przycisk Wybierz [Sound] (Dźwięk) Wybierz [Audio Setting] (Ustawienia audio) Użyj przycisk&oacu ...

  Ustawienia systemu

  Memory Information (Informacje o pamięci) Naciśnij przycisk Wybierz [System] Wybierz [Memory Information (Informacje o pamięci) Funkcja ta wyświetla ...

  Zobacz tez:

  Przystosowanie reflektorów do wymogów przepisów innych krajów
  Asymetryczne światła zapewniają lepszą widoczność pobocza drogi po stronie pasażera. Jednak podczas jazdy w krajach, w których jeździ się po przeciwnej stronie jezdni, wymagane jest dostosowanie świateł samochodu, aby zapobiec o& ...

  Przycisk zasilania
  Kluczyk elektroniczny musi znajdować się wewnątrz samochodu. Tryb zasilania akcesoriów Jednokrotnie nacisnąć Engine Start/Stop bez wciskania pedału sprzęgła i hamulca. Zaświeci się dioda LED w przycisku. Blokada kierownicy jest zw ...

  Manualno-automatyczna skrzynia biegów
  Manualno-automatyczna skrzynia biegów umożliwia ręczną (tryb manualny) lub automatyczną zmianę biegów (tryb pracy automatycznej), przy czym w obu przypadkach sterowanie sprzęgłem odbywa się automatycznie. Ręczna zmiana biegów ...

  Categorie