Kia Ceed: Ustawianie Bluetooth Wireless Technology

Kia Ceed –> Poznawanie samochodu –> Setup (konfiguracja) –> Ustawianie Bluetooth Wireless Technology

Słowo Bluetooth, znak i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i stosowanie ich w samochodach Kia objęte jest umową licencyjną. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są znakami i nazwami handlowymi ich odpowiednich właścicieli. Aby korzystać z Bluetooth Wireless Technology musi być włączony telefon komórkowy Bluetooth.

OSTRZEŻENIE

Kierowca nie może się rozpraszać podczas jazdy, gdyż może to spowodować utratę panowania nad pojazdem i w rezultacie prowadzić do wypadku, poważanych obrażeń ciała, a nawet do śmierci. Głównym obowiązkiem kierowcy podczas prowadzenia pojazdu jest bezpieczne i zgodne z prawem jego obsługiwanie i nie powinno się korzystać z jakichkolwiek podręcznych urządzeń, innego sprzętu lub systemów pojazdu, które mogą odwracać uwagę i wzrok kierowcy bądź go dekoncentrować podczas jazdy jak również z urządzeń, które nie są dopuszczone prawem.

Kojarzenie nowego urządzenia

Naciśnij przycisk Wybierz
[Phone] (Telefon) Wybierz [Pair
Phone] (Kojarzenie telefonu)

Kojarzenie nowego urządzenia


Urządzenia Bluetooth Wireless Technology mogą być kojarzone z systemem audio.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z działem zatytułowanym "Kojarzenie za pomocą konfiguracji telefonu" Bluetooth Wireless Technology.

Przeglądanie listy skojarzonych telefonów

Naciśnij przycisk  Wybierz
[Phone] (Telefon) Wybierz [Paired
Phone List] (Lista skojarzonych telefonów)

Przeglądanie listy skojarzonych telefonów


Funkcja ta wykorzystywana jest do przeglądania listy telefonów przenośnych, które są skojarzone z systemem audio. Podczas wyboru skojarzonych telefonów, wyświetlane będzie menu konfiguracji.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z działem zatytułowanym "Ustawianie połączenia Bluetooth Wireless Technology" w Bluetooth Wireless Technology.

(1)  : Powoduje przejście
do poprzedniego ekranu (2) Connect/Disconnect Phone (Podłączanie/Odłączanie telefonu): Podłącza/Odłącza aktualnie wybrany telefon (3) Delete (Usuń): Usuwa aktualnie wybrany telefon (4) Change Priority (Zmień Priorytet): Ustawia najwyższy priorytet połączenia dla aktualnie wybranego telefonu

UWAGA - PRZED POBIERANIEM KSIążEK TELEFONICZNYCH

 • Mogą być pobierane jedynie książki telefoniczne między podłączonymi telefonami. Sprawdź też, czy Twój telefon przenośny obsługuje funkcję pobierania.
 • Aby dowiedzieć się więcej o tym, czy telefon przenośny obsługuje funkcję pobierania książki telefonicznej, zapoznaj się z Instrukcją użytkownika swojego telefonu przenośnego.
 • Mogą być pobierane jedynie książki telefoniczne podłączonych telefonów.

  Przed pobieraniem sprawdź, czy Twój telefon przenośny obsługuje funkcję pobierania.

Pobieranie Phone books (Książek telefonicznych)

Naciśnij przycisk Wybierz
[Phone] (Telefon)  Wybierz
[Phone book Download] (Pobieranie Książek telefonicznych)

Pobieranie Phone books (Książek telefonicznych)


Książka telefoniczna pobierana jest z telefonu przenośnego i wyświetlany jest stan zaawansowania pobierania.

UWAGA

 • W książce telefonicznej samochodu można skopiować do 1000 wpisów.
 • W książce telefonicznej każdego skojarzonego telefonu można zapisać do 1000 wpisów.
 • Podczas pobierania danych książki telefonicznej, wcześniej zapisane dane książki telefonicznej będą usunięte.

  Jednakże, wpisy książek telefonicznych, zapisane w innych skojarzonych telefonach, nie są usuwane.

Automatyczne pobieranie (Książki telefonicznej)

Naciśnij przycisk Wybierz
[Phone] (Telefon) Wybierz [Auto
Download] (Automatyczne pobieranie)

Automatyczne pobieranie (Książki telefonicznej)


Funkcja ta wykorzystywana jest do automatycznego pobierania wpisów książki telefonicznej telefonu przenośnego Bluetooth Wireless Technology, kiedy tylko telefon jest połączony.

UWAGA

 • Funkcja automatycznego pobierania będzie pobierała wpisy książki telefonicznej telefonu przenośnego za każdym razem, kiedy telefon zostanie połączony. Czas pobierania może się różnić, w zależności od liczby wpisów zachowanych w książce telefonicznej i stanu komunikacji.
 • Kiedy chcesz pobrać książką telefoniczną, sprawdź najpierw, czy Twój telefon przenośny obsługuje funkcję Pobierania książki telefonicznej.

Outgoing Volume (Głośność połączenia wychodzącego)

Naciśnij przycisk Wybierz
[Phone] (Telefon) Wybierz
[Outgoing Volume] (Głośność połączenia wychodzącego)

Outgoing Volume (Głośność połączenia wychodzącego)


Użyj przycisków aby
regulować poziom głośności połączenia wychodzącego.

Wyłączenie systemu Bluetooth

Naciśnij przycisk Wybierz
[Phone] (Telefon) Wybierz
[Bluetooth System Off] (Wyłączenie systemu Bluetooth) Kiedy system Bluetooth Wireless Technology jest wyłączony, funkcje odnoszące się do systemu Bluetooth Wireless Technology nie będą obsługiwane przez system audio.

Wyłączenie systemu Bluetooth


UWAGA

Aby z powrotem włączyć system BluetoothWireless Technology, przejdź do [Phone] (Telefon) i
naciśnij "Yes" (Tak).

OSTROŻNIE

Funkcja Pobieranie strumieni danych audio Bluetooth Wireless Technology może nie być obsługiwana w przypadku niektórych telefonów przenośnych Bluetooth Wireless Technology.

  Ustawienia dźwięku

  Sound Settings (Ustawienia dźwięku) Naciśnij przycisk Wybierz [Sound] (Dźwięk) Wybierz [Audio Setting] (Ustawienia audio) Użyj przycisk&oacu ...

  Ustawienia systemu

  Memory Information (Informacje o pamięci) Naciśnij przycisk Wybierz [System] Wybierz [Memory Information (Informacje o pamięci) Funkcja ta wyświetla ...

  Zobacz tez:

  Pojazdy z przyciskiem zasilania
  Manualna skrzynia biegów: wcisnąć pedał sprzęgła i hamulca. Automatyczna skrzynia biegów: wcisnąć pedał hamulca i przestawić dźwignię zmiany biegów w położenie P lub N. Manualno-automatyczna skrzynia ...

  Licznik przebiegu dziennego
  Na stronie komputera pokładowego wyświetla się przebieg zarejestrowany od ostatniego zerowania. Dwa liczniki przebiegu dziennego można wybierać dla różnych podróży. Licznik przebiegu dziennego wskazuje odległość do 9999 km, a ...

  Uwaga kierowcy
  Należy zachować szczególną ostrożność w poniższych sytuacjach, gdy system może nie pomagać kierowcy i nie działać prawidłowo. Nie wolno umieszczać żadnych naklejek na przedniej szybie w pobliżu kamery, ponie ...

  Categorie