Kia Ceed: Zamykanie pokrywy wlewu paliwa

Kia Ceed –> Poznawanie samochodu –> Pokrywa wlewu paliwa –> Zamykanie pokrywy wlewu paliwa

1.W celu zamknięcia korka, obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zacznie terkotać. Wskaże to, że korek jest pewnie zakręcony.

2.Zamknąć pokrywę wlewu paliwa i docisnąć ją lekko, upewniając się, że została dobrze zamknięta.

OSTRZEŻENIE - Uzupełnianie paliwa

 • Jeżeli znajdujące się pod ciśnieniem paliwo wytryśnie na zewnątrz, może ono pokryć odzież lub skórę kierowcy i przez to wystawić go na niebezpieczeństwo ognia i poparzeń. Korek wlewu paliwa należy zawsze odkręcać ostrożnie i powoli. Jeżeli korek wypuszcza paliwo lub jeżeli kierowca usłyszy syczący dźwięk, przed całkowitym odkręceniem korka powinien odczekać, aż dźwięk ten zaniknie.
 • Nie dolewaj paliwa po tym jak pistolet samoczynnie wyłączy się podczas tankowania.
 • Zawsze sprawdź, czy korek wlewu paliwa jest bezpiecznie zamocowany, aby uniknąć rozlania paliwa w razie wypadku.

OSTRZEŻENIE - Zagrożenia przy tankowaniu

Paliwa silnikowe są materiałami łatwopalnymi. Podczas tankowania, proszę zwracać szczególną uwagę na poniższe wskazówki.

Zaniechanie przestrzegania tych wskazówek może skutkować poważnymi obrażeniami osobistymi, groźnymi poparzeniami lub śmiercią na skutek pożaru lub wybuchu.

 • Zapoznaj się i stosuj do wszelkich ostrzeżeń dotyczących urządzeń stacji paliwowej.
 • Przed tankowaniem zwrócić uwagę na położenie awaryjnego odcięcia paliwa na stacji benzynowej, jeżeli jest dostępne.
 • Przed dotknięciem dyszy paliwowej, należy wyeliminować potencjalnie niebezpieczne rozładowanie elektryczności statycznej przez dotknięcie innej metalowej części pojazdu, w bezpiecznej odległości od szyjki wlewu paliwa, dyszy lub innego źródła gazów.
 • Nie wchodzić z powrotem do pojazdu, gdy rozpoczęło się tankowanie, gdyż można w ten sposób wygenerować elektryczność statyczną przez dotknięcie, potarcie lub przesunięcie się o dowolny przedmiot lub tkaninę (poliester, satyna, nylon, itp.) zdolne do wytworzenia elektryczności statycznej. Wyładowanie elektryczności statycznej może zainicjować zapłon oparów paliwa, powodujący gwałtowne spalanie. Jeżeli kierowca musi wejść do pojazdu, powinien raz jeszcze wyeliminować potencjalnie niebezpieczne rozładowanie elektryczności statycznej przez dotknięcie innej metalowej części pojazdu, w bezpiecznej odległości od szyjki wlewu paliwa, dyszy lub innego źródła benzyny.
 • Podczas korzystania z przenośnego kanistra, należy pamiętać o umieszczeniu go na ziemi przed rozpoczęciem uzupełniania paliwa.

  Wyładowanie elektryczności statycznej z kanistra może zainicjować zapłon oparów paliwa, powodując pożar. Gdy tylko rozpocznie się tankowanie, aż do jego zakończenia kanister powinien utrzymywać kontakt z pojazdem.

  Korzystać tylko z przenośnych kanistrów plastykowych przeznaczonych do przenoszenia i przechowywania benzyny.

 • Podczas tankowania nie korzystać z telefonów komórkowych. Elektryczny prąd i/lub zakłócenia elektryczne wywołane przez telefon komórkowy mogą potencjalnie spowodować zapłon oparów paliwa, powodując pożar.
 • Podczas tankowania zawsze należy wyłączać silnik. Iskry wytwarzane przez elementy elektryczne powiązane z silnikiem mogą zainicjować zapłon oparów paliwa, powodując pożar. Gdy tylko tankowanie zostanie zakończone, przed uruchomieniem silnika należy upewnić się, że korek oraz pokrywa wlewu paliwa zostały dobrze zamknięte.
 • NIE używać zapałek lub zapalniczki oraz NIE PALIĆ, ani nie pozostawiać tlącego się papierosa w swoim pojeździe podczas pobytu na stacji paliwowej, zwłaszcza podczas tankowania. Paliwo silnikowe jest wysoce łatwopalne i może, jeżeli zostanie zapalone, spowodować pożar.
 • Jeżeli podczas tankowania pojawi się ogień, należy opuścić sąsiedztwo pojazdu i niezwłocznie skontaktować się z kierownictwem stacji paliwowej, a następnie powiadomić lokalną straż pożarną. Przestrzegać wszystkich zaleconych instrukcji bezpieczeństwa.

OSTROŻNIE

 • Należy pamiętać, by tankować pojazd zgodnie z "Zaleceniami odnośnie tankowania" podanymi w dziale 1.
 • Jeżeli istnieje potrzeba wymiany korka wlewu paliwa, prosimy upewnić się, że zostaje on wymieniony na korek przeznaczony do tego pojazdu. Zainstalowanie nieprawidłowego korka wlewu paliwa może spowodować poważne uszkodzenie układu paliwa lub układu kontroli emisji. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.
 • Nie rozlewać paliwa po zewnętrznych powierzchniach pojazdu.

  Jakikolwiek rodzaj rozlanego paliwa na polakierowanej powierzchni może uszkodzić lakier.

 • Po zatankowaniu, w celu zapobieżenia rozlaniu się paliwa w razie wypadku, upewnić się, że korek wlewu paliwa jest dobrze zakręcony.

  Otwieranie pokrywy wlewu paliwa

  1.Aby otworzyć pokrywę wlewu paliwa, należy nacisnąć środkową krawędź pokrywy przy odblokowanych wszystkich drzwiach. UWAGA Po ...

  Panoramiczne okno dachowe

  Jeśli pojazd jest wyposażony w okno dachowe, można je przesunąć i pochylić, wykorzystując w tym celu dźwignię sterowania usytuow ...

  Zobacz tez:

  Ustawianie limitu prędkości
  1.Aby włączyć system, przesuń dźwignię na kierownicy w górę ( ). Kontrolka ogranicznika prędkości będzie się świecić. 2. Przesuń dźwignię w dół (do SET-). 3.Przesuń dźwigni ...

  Jak posługiwać się układem
  Poniżej opisano, jak najefektywniej wykorzystać układ do przewietrzania, chłodzenia, osuszania, odmrażania i ogrzewania. Ogrzewanie lub klimatyzacja działa pod warunkiem, że silnik samochodu jest włączony. Układ ogrzewania pobiera ciepł ...

  Zabezpieczenie przed kradzieżą
  Obsługa techniczna układu Zastosowany w tym samochodzie układ elektronicznej blokady rozruchu nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Potencjalne przyczyny nieprawidłowego działania układu Gdy uchwyt kluczyka styka się z metalowym przedmiotem. Gdy kluc ...

  Categorie