Opel Astra: Montaż haka holowniczego

Montaż haka holowniczego


Odblokować i złożyć gniazdo. Wyjąć zaślepkę otworu do mocowania haka i schować ją.

Sprawdzanie poprawności przygotowania haka holowniczego

Sprawdzanie poprawności przygotowania haka holowniczego


 • Czerwone oznaczenie na pokrętle musi być ustawione przy zielonym oznaczeniu na haku holowniczym.
 •  Odległość między pokrętłem a hakiem holowniczym musi wynosić ok. 6 mm.
 •  Kluczyk musi być w położeniu .

Jeśli tak nie jest, hak należy ponownie przygotować do montażu:

 •  Odblokować hak holowniczy, obracając kluczyk w położenie .

Sprawdzanie poprawności przygotowania haka holowniczego


 • Wysunąć pokrętło i obrócić je do oporu w prawo.

Umieszczanie haka holowniczego w obsadzie

Umieszczanie haka holowniczego w obsadzie


Odpowiednio przygotowany hak wsunąć w obsadę i mocno docisnąć w górę, aż do zablokowania, co zostanie zasygnalizowane charakterystycznym odgłosem.

Pokrętło samoczynnie powróci do położenia wyjściowego (pomiędzy nim a hakiem nie będzie szczeliny).

Ostrzeżenie

Nie dotykać pokrętła podczas umieszczania haka holowniczego w obsadzie.

Zablokować hak holowniczy, obracając kluczyk w położenie .


Wyjąć kluczyk i zamknąć zaślepkę.

Ucho do mocowania linki asekuracyjnej

Ucho do mocowania linki asekuracyjnej


Podłączyć linkę asekuracyjną do ucha.

Sprawdzanie poprawności zamocowania haka holowniczego

 •  Zielone oznaczenie na pokrętle musi być ustawione przy zielonym oznaczeniu na haku holowniczym.
 •  Między pokrętłem a hakiem nie może być jakiejkolwiek szczeliny.
 •  Hak musi być poprawnie zablokowany w obsadzie.
 •  Kluczyk musi być wyjęty (po uprzednim zablokowaniu haka).

Ostrzeżenie

Holowanie jest dopuszczalne wyłącznie po prawidłowym zamontowaniu haka holowniczego. Jeśli haka nie można poprawnie zamontować, zwrócić się o pomoc do warsztatu.

  Przechowywanie haka holowniczego

  Torba z hakiem holowniczym jest umieszczona w tylnym schowku w podłodze. Przełożyć pas przez tylny zaczep stabilizacyjny, owinąć dwukrotnie ...

  Demontaż haka holowniczego

  Usunąć zaślepkę, wsunąć kluczyk w zamek i obrócić go w położenie , aby odblokować hak. Wysunąć pokr ...

  Zobacz tez:

  Zestawienie elementów funkcyjnych
  Układ automatycznego utrzymywania prędkoźci jazdy pozwala utrzymać zadaną prędkoźć jazdy bez koniecznoźci używania pedału przyspieszenia. Lampki kontrolne *1: Wersje z wyźwietlaczem wielofunkcyjnym *2: Wersje bez wyźwietla ...

  Obsługa układu SRS
  Przednie i boczne poduszki powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeństwa są bezobsługowe i nie zawiera części, które należy konserwować. Należy jednak poddać samochód kontroli w następujących przypadkach:  Pod ...

  Sterowanie wspomaganiem uruchomienia pojazdu na wzniesieniu (HAC) (jeżeli są w wyposażeniu)
  Kiedy pojazd jest uruchamiany po zatrzymaniu na stromym wzniesieniu, ma on tendencję do zsuwania się. Układ kontroli wspomagania uruchamiania na wzniesieniach (HAC) zapobiega cofaniu się pojazdu, przez automatyczne uruchamianie hamulców w ciągu 1~2 sekund. Hamu ...

  Categorie