Opel Astra: Montaż haka holowniczego

Montaż haka holowniczego


Odblokować i złożyć gniazdo. Wyjąć zaślepkę otworu do mocowania haka i schować ją.

Sprawdzanie poprawności przygotowania haka holowniczego

Sprawdzanie poprawności przygotowania haka holowniczego


 • Czerwone oznaczenie na pokrętle musi być ustawione przy zielonym oznaczeniu na haku holowniczym.
 •  Odległość między pokrętłem a hakiem holowniczym musi wynosić ok. 6 mm.
 •  Kluczyk musi być w położeniu .

Jeśli tak nie jest, hak należy ponownie przygotować do montażu:

 •  Odblokować hak holowniczy, obracając kluczyk w położenie .

Sprawdzanie poprawności przygotowania haka holowniczego


 • Wysunąć pokrętło i obrócić je do oporu w prawo.

Umieszczanie haka holowniczego w obsadzie

Umieszczanie haka holowniczego w obsadzie


Odpowiednio przygotowany hak wsunąć w obsadę i mocno docisnąć w górę, aż do zablokowania, co zostanie zasygnalizowane charakterystycznym odgłosem.

Pokrętło samoczynnie powróci do położenia wyjściowego (pomiędzy nim a hakiem nie będzie szczeliny).

Ostrzeżenie

Nie dotykać pokrętła podczas umieszczania haka holowniczego w obsadzie.

Zablokować hak holowniczy, obracając kluczyk w położenie .


Wyjąć kluczyk i zamknąć zaślepkę.

Ucho do mocowania linki asekuracyjnej

Ucho do mocowania linki asekuracyjnej


Podłączyć linkę asekuracyjną do ucha.

Sprawdzanie poprawności zamocowania haka holowniczego

 •  Zielone oznaczenie na pokrętle musi być ustawione przy zielonym oznaczeniu na haku holowniczym.
 •  Między pokrętłem a hakiem nie może być jakiejkolwiek szczeliny.
 •  Hak musi być poprawnie zablokowany w obsadzie.
 •  Kluczyk musi być wyjęty (po uprzednim zablokowaniu haka).

Ostrzeżenie

Holowanie jest dopuszczalne wyłącznie po prawidłowym zamontowaniu haka holowniczego. Jeśli haka nie można poprawnie zamontować, zwrócić się o pomoc do warsztatu.

  Przechowywanie haka holowniczego

  Torba z hakiem holowniczym jest umieszczona w tylnym schowku w podłodze. Przełożyć pas przez tylny zaczep stabilizacyjny, owinąć dwukrotnie ...

  Demontaż haka holowniczego

  Usunąć zaślepkę, wsunąć kluczyk w zamek i obrócić go w położenie , aby odblokować hak. Wysunąć pokr ...

  Zobacz tez:

  Natychmiast zatrzymać samochód
  Poniższe ostrzeżenia sygnalizują ryzyko awarii mogącej doprowadzić do wypadku. Należy natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztat ...

  Dach
  Okno dachowe Ostrzeżenie Podczas obsługi okna dachowego należy zachować ostrożność. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała, zwłaszcza u dzieci. Podczas zamykania uważnie obserwowa ...

  Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
  Wsunąć śrubokręt w otwór w obudowie, a następnie przesunąć go w bok w celu zwolnienia sprężyny. Wysunąć lampę w dół, uważając, aby nie ciągnąć za przewód.  W ...

  Categorie