Opel Astra: System stop-start

System stop-start pomaga zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin. Jeżeli pozwalają na to warunki, wyłącza silnik, gdy tylko pojazd zacznie poruszać się z małą prędkością lub stanie w miejscu, np.

na światłach ulicznych lub w korku

Włączanie

System stop-start jest dostępny po uruchomieniu silnika, ruszeniu z miejsca i spełnieniu warunków wymienionych w dalszej części tego rozdziału.

Wyłączanie

Wyłączanie


System stop-start można wyłączyć ręcznie, naciskając OFF.


Wyłączenie jest sygnalizowane zapaleniem się diody kontrolnej w przycisku.

Funkcja Autostop

Pojazdy z manualną skrzynią biegów

W zależności od rodzaju silnika w pojeździe może być dostępna jedna z dwóch wersji funkcji Autostop. W celu ustalenia kodu identyfikacyjnego silnika pojazdu sprawdzić dane techniczne silnika.

Konwencjonalna funkcja Autostop

Wszystkie silniki benzynowe i silniki wysokoprężne z wyjątkiem B16DTU są wyposażone tylko w konwencjonalną funkcję Autostop.

Funkcję Autostop można aktywować po zatrzymaniu pojazdu lub przy niskiej prędkości, do 5 km/h.

Aktywować konwencjonalną funkcję Autostop w następujący sposób:

 •  Wcisnąć pedał sprzęgła.
 •  Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym.
 •  Zwolnić pedał sprzęgła.

Silnik zostanie wyłączony przy jednocześnie włączonym zapłonie.

Rozszerzona funkcja Autostop

Silnik B16DTU poza konwencjonalną funkcją Autostop jest dodatkowo wyposażony w rozszerzoną funkcję Autostop.

Funkcję Autostop, zarówno konwencjonalną jak i rozszerzoną, można aktywować po zatrzymaniu pojazdu lub przy niskiej prędkości, do 14 km/h.

Aktywować rozszerzoną funkcję Autostop w następujący sposób:

 •  Wcisnąć pedał hamulca.
 •  Wcisnąć pedał sprzęgła.

Silnik zostanie wyłączony przy jednocześnie włączonym zapłonie.

Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów lub manualno-automatyczną skrzynią biegów

Jeśli pojazd stoi w miejscu z wciśniętym pedałem hamulca, funkcja Autostop zostaje włączona automatycznie.

Silnik zostanie wyłączony przy jednocześnie włączonym zapłonie.

System stop-start zostaje wyłączony, jeśli nachylenie terenu wynosi 15% lub więcej.

Ostrzeganie o przeszkodach

Ostrzeganie o przeszkodach


Włączenie funkcji Autostop jest sygnalizowane ustawieniem wskazówki obrotomierza w pozycji AUTOSTOP.

Po uruchomieniu silnika wskazówka obrotomierza wskazuje obroty biegu jałowego.

Włączenie funkcji Autostop nie powoduje obniżenia skuteczności hamowania ani wydajności ogrzewania.

Warunki włączenia funkcji Autostop

System stop-start sprawdza, czy spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki.

 •  System stop-start nie został wyłączony ręcznie.
 •  Pokrywa silnika jest całkowicie zamknięta.
 •  Drzwi kierowcy są zamknięte lub pas bezpieczeństwa kierowcy jest zapięty.
 •  Akumulator pojazdu jest wystarczająco naładowany i w dobrym stanie.
 •  Silnik jest rozgrzany.
 •  Temperatura płynu chłodzącego silnika nie jest za wysoka.
 •  Temperatura spalin nie jest za wysoka, np. podczas jazdy przy dużym obciążeniu silnika.
 •  Temperatura otoczenia wynosi ponad -5 C.
 •  Układ klimatyzacji umożliwia uruchomienie funkcji Autostop.
 •  Podciśnienie w układzie hamulcowym jest wystarczające.
 • Funkcja automatycznego oczyszczania filtra cząstek stałych nie jest włączona.
 •  Pojazd był prowadzony z prędkością nie mniejszą niż prędkość marszu od czasu ostatniego uruchomienia funkcji Autostop.

Jeżeli nie, włączenie funkcji Autostop będzie niemożliwe.

Niektóre ustawienia układu klimatyzacji mogą uniemożliwić włączenie funkcji Autostop. Więcej szczegółów podano w rozdziale dotyczącym ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Bezpośrednio po zakończeniu jazdy na autostradzie włączenie funkcji Autostop może być niemożliwe.

Docieranie nowego samochodu.

Zabezpieczenie akumulatora pojazdu przed rozładowaniem

Aby zagwarantować niezawodne ponowne uruchamianie silnika, system stop-start jest wyposażony w kilka funkcji zabezpieczających akumulator pojazdu przed rozładowaniem.

Funkcje oszczędzania energii

Gdy włączona jest funkcja Autostop, pewne funkcje elektryczne, takie jak dodatkowe ogrzewanie elektryczne lub ogrzewanie tylnej szyby, zostają wyłączone lub przełączone w tryb oszczędzania energii. Prędkość dmuchawy układu klimatyzacji jest zmniejszana w celu oszczędzania energii.

Ponowne uruchomienie silnika przez kierowcę

Pojazdy z manualną skrzynią biegów

W zależności od rodzaju silnik można ponownie uruchomić na jeden z dwóch sposobów. W celu ustalenia kodu identyfikacyjnego silnika pojazdu sprawdzić dane techniczne silnika.

W przypadku wszystkich silników z wyjątkiem B16DTU ponowne uruchomienie jest możliwe po zatrzymaniu pojazdu lub przy niskiej prędkości, do 7 km/h lub do 14 km/h w przypadku silnika B16DTU.

Konwencjonalny ponowny rozruch

Wszystkie silniki są wyposażone w konwencjonalną funkcję ponownego rozruchu.

Wcisnąć pedał sprzęgła bez wciskania pedału hamulca w celu ponownego uruchomienia silnika - w przypadku silników z funkcją opóźnionego ponownego rozruchu silnik można uruchomić tylko bez wciśniętego pedału hamulca.

Opóźniony ponowny rozruch

Wszystkie silniki benzynowe oraz silniki wysokoprężne B16DTU i B16DTR poza konwencjonalną funkcją ponownego rozruchu są wyposażone w funkcję opóźnionego ponownego rozruchu.

 •  Wcisnąć pedał hamulca.
 •  Wcisnąć pedał sprzęgła.
 •  Wybrać pierwszy bieg.
 •  Zwolnić pedał hamulca, aby ponownie uruchomić silnik.

Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów lub manualno-automatyczną skrzynią biegów: Zwolnić pedał hamulca lub przestawić dźwignię zmiany biegów z położenia D w położenie N lub P, aby ponownie uruchomić silnik.

Ponowne uruchomienie silnika przez system stop-start

W pojazdach z manualną skrzynią biegów przy aktywnej konwencjonalnej funkcji Autostop dźwignia zmiany biegów musi znajdować się w położeniu neutralnym, aby mogło nastąpić automatyczne ponowne uruchomienie silnika.

W pojazdach z manualną skrzynią biegów przy aktywnej rozszerzonej funkcji Autostop automatyczne ponowne uruchomienie silnika jest możliwe w każdym położeniu dźwigni zmiany biegów.

W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów lub manualnoautomatyczną skrzynią biegów dźwignia zmiany biegów musi znajdować się w położeniu D, aby mogło nastąpić automatyczne ponowne uruchomienie silnika.

Jeżeli wystąpi jeden z poniższych stanów, gdy włączona jest funkcja Autostop, silnik zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny przez system stopstart:

 •  System stop-start zostanie wyłączony ręcznie.
 •  Zostanie otwarta pokrywa silnika.
 •  Zostanie odpięty pas bezpieczeństwa kierowcy lub zostaną otwarte drzwi kierowcy.
 •  Temperatura silnika będzie za niska.
 •  Poziom naładowania akumulatora pojazdu spadnie poniżej określonej wartości.
 •  Podciśnienie w układzie hamulcowym nie będzie wystarczające.
 •  Pojazd będzie prowadzony z prędkością nie mniejszą niż prędkość marszu.
 •  Układ klimatyzacji zażąda uruchomienia silnika.
 •  Układ klimatyzacji zostanie włączony ręcznie.

Jeżeli pokrywa silnika nie będzie całkowicie zamknięta, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Jeżeli do gniazdka zasilania podłączone jest jakieś urządzenie elektryczne, np. przenośny odtwarzacz CD, podczas ponownego uruchomienia silnika może dać się zauważyć krótkotrwały spadek napięcia.

  Automatyczny układ rozruchowy

  Ta funkcja kontroluje procedurę rozruchową silnika. Kierowca nie musi trzymać kluczyka w pozycjiani przytrzymywać wciśniętego przycisku Engine Sta ...

  Parkowanie

  Ostrzeżenie Nie wolno parkować samochodem na podłożu łatwopalnym. Wysoka temperatura układu wydechowego m ...

  Zobacz tez:

  Audio Settings (Ustawienia systemu audio)
  Menu to umożliwia ustawianie trybów 'Bass, Middle, Treble' oraz Sound Fader i Balance (Tonów niskich, Tonów średnich, Tonów wysokich oraz Strojenia dźwięku głośników przód-tył oraz Strojenia dźwięku gło& ...

  Zabezpieczenia przed kradzieżą
  System audio typu A i B Odłączenie zasilania systemu audio powoduje jego zablokowanie. Aby możliwe było ponowne uruchomienie systemu użytkownik musi wprowadzić specjalny 5-cyfrowy kod z klawiszy zaprogramowanych stacji radiowych. Ponieważ istnieje setki ko ...

  Złącze zasilania
  Złącze zasilania (PowerFlex Bar) jest zamontowane na pokrywie skrzynki bezpieczników w desce rozdzielczej. Można do niego przymocować rozpylacz zapachów (AirWellness) lub uchwyt na telefon. Więcej informacji na temat uchwytu na telefon można ...

  Categorie