Toyota Corolla: Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania w zaczepach ISOFIX na poszczególnych miejscach w samochodzie (wersje ze sztywnymi zaczepami

Toyota Corolla –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Zasady bezpiecznej eksploatacji –> Foteliki dziecięce –> Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania w zaczepach ISOFIX na poszczególnych miejscach w samochodzie (wersje ze sztywnymi zaczepami

Poniższa tabela zawiera informacje o wariantach zamocowania fotelików dziecięcych w samochodzie.

Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania w zaczepach ISOFIX na poszczególnych miejscach w samochodzie (wersje ze sztywnymi zaczepami ISOFIX)


(1) W przypadku fotelików dziecięcych bez oznaczenia rozmiaru ISO/XX (A do G), dla odpowiedniej grupy wielkościowej, producent samochodu wskazuje zalecane foteliki dla poszczególnych miejsc.

Objaśnienia symboli literowych stosowanych w powyższej tabeli: IUP: Odpowiednie dla "uniwersalnej" kategorii fotelików dziecięcych z systemem mocowania ISOFIX przodem do kierunku jazdy, dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkościowej.

IL: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych z systemem mocowania ISOFIX należących do kategorii "samochody szczególne" (specificvehicle), "ograniczone stosowanie" (restricted) lub "półuniwersalne" (semi-universal), dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkościowej.

X: Miejsce nieodpowiednie do zamocowania fotelika dziecięcego z systemem mocowania ISOFIX w danej grupie wielkościowej i/lub o danym rozmiarze.

*: Zdemontować zagłówek przedniego fotela, jeżeli dotyka on fotelika dziecięcego.

Podczas stosowania "TOYOTA MINI" czy "TOYOTA MIDI" dopasować nogę podporową oraz zaczepy ISOFIX w następujący sposób:

 1. Zablokować nogę w miejscu, gdzie widać 5-ty otwór.
 2. Zablokować w zaczepach ISOFIX w miejscu, w którym widać cyfry 4 i 5.

Jeżeli fotelik dziecięcy jest zamocowany na prawym skrajnym fotelu, nie należy siadać na środkowym fotelu.

Foteliki wyszczególnione w tabeli mogą nie być dostępne poza obszarem Unii Europejskiej.

Dopuszczalne jest stosowanie fotelików dziecięcych innego typu niż wyszczególnione w tabeli, jednak należy dokładnie sprawdzić ich parametry u producenta i sprzedawcy.

Zamocowanie fotelika dziecięcego na przednim fotelu pasażera

Przed zamocowaniem fotelika dziecięcego na przednim fotelu pasażera należy:

 • Ustawić oparcie fotela samochodowego w pozycji jak najbardziej pionowej.

  Jeżeli oparcie fotela utrudnia zablokowanie fotelika w bazie, należy pochylić oparcie fotela do tyłu, aż przestanie utrudniać montaż fotelika w bazie.


 • Wyjąć zagłówek fotela.
 • Przesunąć fotel maksymalnie do tyłu.

  Jeżeli fotelik dziecięcy nie może zostać zainstalowany prawidłowo ze względu na uderzanie w elementy wnętrza kabiny, należy odpowiednio ustawić pozycję i kąt oparcia przedniego fotela pasażera.

  Jeżeli górne zamocowanie pasa bezpieczeństwa znajduje się przed prowadnicą pasa bezpieczeństwa w foteliku, należy przesunąć siedzisko przedniego fotela do przodu.


Dobór właściwego fotelika dziecięcego

 • Dopóki dziecko nie jest na tyle duże, aby prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa stanowił dla niego właściwą ochronę, powinno być przewożone w odpowiednio dobranym foteliku.
 • Jeżeli dziecko jest zbyt duże by siedzieć w specjalnym foteliku, powinno zająć miejsce na tylnym siedzeniu samochodu i mieć prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa.


Używanie fotelika dziecięcego

Fotelik dziecięcy niedostosowany do tego samochodu może nie zapewnić właściwej ochrony dziecku, grożąc spowodowaniem śmierci lub poważnych obrażeń ciała (w przypadku gwałtownego hamowania lub wypadku).

Środki ostrożności dotyczące fotelika dziecięcego

 • W celu prawidłowej ochrony przed skutkami gwałtownego hamowania lub wypadku przewożone w samochodzie dziecko powinno być prawidłowo zabezpieczone w odpowiednio dobranym foteliku lub samochodowym pasem bezpieczeństwa - w zależności od wieku i wielkości ciała.

  Trzymanie dziecka na rękach nie zastąpi specjalnego fotelika. W razie wypadku dziecko może uderzyć w przednią szybę samochodu lub zostać przygniecione przez trzymającego.

 • Toyota stanowczo zaleca przewożenie małych dzieci w dostosowanym dla nich foteliku, zamocowanym na tylnym siedzeniu. Statystyki wypadków dowodzą, że gdy dziecko siedzi prawidłowo zabezpieczone w foteliku umocowanym na tylnym siedzeniu samochodu, jest znacznie bezpieczniejsze niż na przednim fotelu pasażera.
 • Na przednim fotelu pasażera nigdy nie wolno mocować fotelika dziecię- cego w pozycji tyłem do kierunku jazdy, jeżeli wyłącznik poduszki powietrznej pasażera znajduje się w pozycji "ON". ( S. 51) Podczas kolizji takie położenie wyłącznika poduszki powietrznej naraża dziecko na śmierć lub poważne obrażenia ciała spowodowane przez gwałtowne i z dużą siłą napełnianie się poduszki powietrznej.
 • Fotelik dziecięcy może zostać zamocowany na przednim fotelu pasażera w pozycji przodem do kierunku jazdy tylko w sytuacji, gdy jest to absolutnie konieczne. W takim przypadku fotel należy odsunąć możliwie najdalej do tyłu, a oparcie ustawić maksymalnie pionowo. Poduszka powietrzna napeł- nia się gwałtownie i z dużą siłą i może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała dziecka. Fotelik dziecięcy, który wymaga mocowania górnym pasem, nie powinien być mocowany na przednim fotelu pasażera, ponieważ fotel ten nie posiada gniazda zaczepowego dla górnego pasa.
 • Wersje bez kurtyn powietrznych: Nie należy pozwalać dziecku opierać głowy ani żadnej innej części ciała o drzwi lub zewnętrzny bok fotela, nawet gdy siedzi ono zabezpieczone w foteliku. Boczne poduszki powietrzne napełniając się ze znaczną siłą i prędkością, mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała dziecka.
 • Wersje z kurtynami powietrznymi: Nie należy pozwalać dziecku opierać głowy ani żadnej innej części ciała o drzwi, zewnętrzny bok fotela, przedni lub tylny słupek nadwozia oraz boczne krawędzie spodniej strony dachu, nawet gdy siedzi ono zabezpieczone w foteliku. Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne napełniając się ze znaczną siłą i prędkością, mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała dziecka.

Środki ostrożności dotyczące fotelika dziecięcego

 • Podczas instalowania fotelika dziecięcego należy przestrzegać wszystkich zaleceń jego producenta, a na koniec upewnić się, czy został prawidłowo zabezpieczony. Nieprawidłowo zamocowany fotelik stwarza ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała dziecka w razie gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku.

Gdy w samochodzie znajdują się dzieci

Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się pasami bezpieczeństwa. Jeżeli pas zostanie owinięty wokół szyi, grozi to uduszeniem lub innymi poważnymi obrażeniami mogącymi doprowadzić do śmierci dziecka.

Jeżeli pas ulegnie zablokowaniu i nie ma możliwości wypięcia go z zaczepu, należy przeciąć go ostrym narzędziem, np. nożyczkami.

Gdy fotelik dziecięcy nie jest wykorzystywany

 • Pozostawić fotelik dziecięcy prawidłowo zamocowany na siedzeniu samochodowym. Nie pozostawiać nieumocowanego fotelika w kabinie samochodu.
 • Jeżeli zachodzi potrzeba wymontowania fotelika, należy go wyjąć, bądś zabezpieczyć w bagażniku. Jeżeli zagłówek został zdemontowany podczas instalacji fotelika, zawsze należy zamontować go z powrotem przed jazdą. Pozwoli to uniknąć spowodowania obrażeń w razie gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku.

  Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie

  Poniższa tabela zawiera informacje o wariantach zamocowania fotelików dziecięcych w samochodzie. Objaśnienia symboli literowych stosowanych w powyż ...

  Zamocowanie fotelika dziecięcego

  Przestrzegać instrukcji montażowych producenta fotelika. Umocować fotelik bezpiecznie na siedzeniu za pomocą pasa bezpieczeństwa lub w przewidzianych d ...

  Zobacz tez:

  Zabezpieczanie większych dzieci
  Zabezpieczanie większych dzieci Dziecko, które osiągnęło maksymalną wagę " wzrost dopuszczalny dla fotelika skierowanego przodem do kierunku jazdy powinno siedzieć na tylnym siedzeniu i powinno zapiąć pas biodrowo-ramieniowy. Pas biodrowo - ...

  Bezprzewodowe zdalne sterowanie
  Zestawienie funkcji Bezprzewodowe zdalne sterowanie umożliwia zablokowanie i odblokowanie drzwi samochodu. Typ A Zablokowanie wszystkich drzwi Sprawdzić, czy drzwi zostały prawidłowo zablokowane. Odblokowanie pokrywy bagaż- nika (przytrzymać wciśni ...

  Nawyki dobrego kierowcy
  Nigdy nie należy przesuwać dźwigni zmiany biegów z położenia P (Postój) lub N (Luz) w dowolne inne położenie, jeśli pedał przyspieszenia jest wciśnięty. Nie wolno nigdy przesuwać dźwigni zmiany biegó ...

  Categorie