Toyota Corolla: Fotelik dziecięcy z górnym pasem mocującym

 1. Ustawić zagłówek w najniższej pozycji.
 2. Zabezpieczyć fotelik pasem bezpieczeństwa lub za pomocą sztywnych zaczepów ISOFIX.

 3. Otworzyć pokrywę gniazda zaczepowego, zaczepić górny pas mocujący w gnieśdzie i naciągnąć.

Sprawdzić pewność mocowania.

Zamocowanie fotelika dziecięcego samochodowym pasem bezpieczeństwa

Do prawidłowego zamocowania fotelika dziecięcego na siedzeniu samochodu za pomocą pasa bezpieczeństwa potrzebny jest dodatkowy zacisk blokujący.

Należy zastosować się do wskazówek producenta fotelika. Jeżeli zacisk blokujący nie jest w komplecie z fotelikiem, można go nabyć w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.

Zacisk blokujący do zamocowania fotelika dziecięcego (Nr części: 73119-22010)


Podczas mocowania fotelika dziecięcego

Przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji obsługi fotelika. Fotelik bezpiecznie umocować.

Jeżeli fotelik zostanie nieprawidłowo umocowany, w razie gwałtownego hamowania lub wypadku dziecko oraz pozostali pasażerowie mogą ponieść śmierć lub poważne obrażenia ciała.

 • Jeżeli fotel kierowcy dotyka fotelika dziecięcego i jego pozycja nie pozwala na bezpieczne zamocowanie za nim fotelika dziecięcego, fotelik należy umocować za przednim fotelem pasa- żera na prawym tylnym siedzeniu (wersje z kierownicą po lewej stronie) lub na lewym tylnym siedzeniu (wersje z kierownicą po prawej stronie).

 • Przedni fotel pasażera należy ustawić tak, aby nie dotykał fotelika dziecięcego.
 • W przypadku mocowania fotelika dzieci ęcego na fotelu pasażera obok kierowcy, w pozycji przodem do kierunku jazdy, należy odsunąć fotel pasażera jak najdalej do tyłu i zdemontować zagłówek.

  Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała dziecka w przypadku odpalenia (napełnienia) poduszki powietrznej.


Podczas mocowania fotelika dziecięcego

 • Na przednim fotelu pasażera nigdy nie wolno mocować fotelika dziecięcego w pozycji tyłem do kierunku jazdy, jeżeli wyłącznik poduszki powietrznej pasażera znajduje się w pozycji "ON". ( S. 51) W razie wypadku gwałtownie i z dużą siłą napełniająca się poduszka powietrzna naraża dziecko na śmierć lub poważne obrażenia ciała.

 • Umieszczona na osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera naklejka ostrzegawcza przypomina, by pod żadnym pozorem nie mocować na przednim fotelu pasażera fotelika dziecięcego ustawionego tyłem do kierunku jazdy.

  Szczegóły dotyczące naklejki ostrzegawczej znajdują się na poniższej ilustracji..


Podczas mocowania fotelika dziecięcego


Podczas mocowania fotelika dziecięcego

 • Jeżeli w danym kraju obowiązują specjalne uregulowania dotyczące bezpiecznego przewożenia dzieci, w sprawie zamontowania fotelika najlepiej zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.
 • W przypadku fotelika dla starszych dzieci część barkowa pasa bezpieczeństwa powinna przylegać do barku dziecka. Pas nie może dotykać szyi ani też zsuwać się po ramieniu. W przeciwnym razie jego działanie ochronne zostaje ograniczone i w razie gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku wzrasta ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
 • Po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy sprawdzić, czy sprzączka jest zablokowana w zaczepie, a pas nie jest skręcony.
 • Spróbować poruszyć fotelikiem na boki oraz do przodu i do tyłu w celu sprawdzenia, czy jest bezpiecznie unieruchomiony.
 • Po zamocowaniu fotelika dziecięcego nie wolno zmieniać ustawienia siedzenia samochodowego.
 • Przestrzegać wszystkich instrukcji montażowych producenta fotelika.

Prawidłowe zamocowanie fotelika dziecięcego w zaczepach ISOFIX

W przypadku mocowania fotelika dziecięcego w dolnych zaczepach ISOFIX należy sprawdzić, czy wokół zaczepów służących do zamocowania fotelika dziecięcego nie ma żadnych przedmiotów oraz czy pas bezpieczeństwa nie został przyciśnięty przez fotelik. Sprawdzić, czy fotelik jest prawidłowo umocowany, aby w razie gwałtownego hamowania lub wypadku nie zagra- żał śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała zarówno dziecku jak i innym pasażerom.

  Zamocowanie fotelika dziecięcego w zaczepach ISOFIX

  Lekko pogłębić szczelinę pomiędzy siedziskiem fotela a jego oparciem. Wsunąć mocowania fotelika w specjalne zaczepy. Jeżeli fo ...

  Środki ostrożności dotyczące spalin

  Wdychanie spalin samochodowych jest niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Gazy spalinowe zawierają toksyczny tlenek węgla (CO), bezbarwny i bezwonny gaz. Należ ...

  Zobacz tez:

  Jak działają przednie poduszki powietrzne
  Podczas silnego czołowego zderzenia czujniki opóźnień mierzą opóźnienie pojazdu. Jeśli opóźnienie to jest dosta tecznie duże to moduł sterujący natychmiast przesyła sygnał powodujący napełnienie przed ...

  Wyświetlacz parametrów jazdy
  Wskaśnik temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika Pokazuje temperaturę płynu w układzie chłodzenia silnika. Wyświetlacz zakresu jazdy ekonomicznej*1 ( S. 105) Temperatura na zewnątrz ( S. 396) Wskaśnik położen ...

  Warunki nienapełniania się poduszek bezpieczeństwa
  W pewnych zderzeniach przy niskich prędkościach poduszki bezpieczeństwa mogą się nie napełnić. Poduszki bezpieczeństwa są tak zaprojektowane, aby nie napełniały się w takich przypadkach, bo nie mogą w takich warunkac ...

  Categorie