Toyota Corolla: Gdy zaźwieci się lampka ostrzegawcza lub rozlegnie się sygnał ostrzegawczy

Toyota Corolla –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zaźwieci się lampka ostrzegawcza lub rozlegnie się sygnał ostrzegawczy

Gdy zaźwieci się lub zacznie migać którakolwiek z lampek ostrzegawczych, należy, zachowując spokój, wykonać zalecane czynnoźci. Krótkotrwałe zaźwiecenie się lub miganie lampki niekoniecznie sygnalizuje usterkę. Gdy sytuacja będzie się powtarzać, należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Natychmiast zatrzymać samochód. Kontynuowanie jazdy może być niebezpieczne.

Poniższa lampka ostrzegawcza sygnalizuje ryzyko awarii układu hamulcowego. Należy natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Natychmiast zatrzymać samochód. Kontynuowanie jazdy może być niebezpieczne.


Natychmiast zatrzymać samochód.

Poniższe lampki ostrzegawcze sygnalizują ryzyko awarii mogącej doprowadzić do wypadku. Należy natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Natychmiast zatrzymać samochód.


 • Poniższa lampka ostrzegawcza sygnalizuje ryzyko awarii mogącej doprowadzić do wypadku. Należy natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i w zależnoźci od objawów postępować zgodnie z zaleceniami.

Natychmiast zatrzymać samochód.


 • Należy natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i w zależnoźci od objawów postępować zgodnie z zaleceniami.

Natychmiast zatrzymać samochód.


W celu uniknięcia ryzyka przegrzania tarczy sprzęgła

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

 • Podczas jazdy pod górę nie utrzymywać stale niskiej prędkoźci.
 • Jadąc pod górę nie powtarzać stale ruszania i zatrzymywania.
 • Nigdy nie utrzymywać samochodu na pochyłoźci w pozycji zatrzymanej przy pomocy pedału przyspieszenia lub systemu wspomagania ruszania.

Należy natychmiast zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Zaniechanie ustalenia przyczyny zaźwiecenia się którejkolwiek z poniż- szych lampek ostrzegawczych grozi doprowadzeniem do nieprawidłowego funkcjonowania danego podzespołu, co może stać się przyczyną wypadku. Należy natychmiast zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Należy natychmiast zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.


Należy natychmiast zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.


Postępować zgodnie z zaleceniami.

Po wykonaniu zalecanych działań odpowiednich do problemu należy sprawdzić, czy lampka ostrzegawcza zgasła.

Postępować zgodnie z zaleceniami.


Postępować zgodnie z zaleceniami.


Postępować zgodnie z zaleceniami.


Postępować zgodnie z zaleceniami.


*1: Sygnał ostrzegawczy uruchomionego hamulca postojowego: Niecałkowite zwolnienie hamulca postojowego sygnalizowane jest sygnałem akustycznym (po przekroczeniu prędkoźci 5 km/h).

*2: Sygnalizacja akustyczna niezamkniętych drzwi: Niezamknięcie którychkolwiek drzwi sygnalizowane jest sygnałem ostrzegawczym po przekroczeniu prędkoźci 5 km/h.

*3: Wersje z wyźwietlaczem parametrów jazdy

*4: Wersje z wyźwietlaczem wielofunkcyjnym

*5: Wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń

*6: Sygnalizacja akustyczna niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów:

Sygnał ostrzegawczy przypomina o koniecznoźci zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów. Sygnał ostrzegawczy rozlega się przez 30 sekund po przekroczeniu prędkoźci 20 km/h. Następnie gdy pas bezpieczeństwa nadal nie zostanie zapięty, barwa dźwięku ulegnie zmianie, a sygnał ostrzegawczy będzie emitowany przez kolejne 90 sekund.

*7: Jeżeli źwieci się lampka przypominająca o koniecznoźci wymiany oleju, lampka ostrzegawcza układu filtra cząstek stałych DPF może nie zgasnąć.

W takiej sytuacji należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

*8: W niektórych wersjach

Postępować zgodnie z zaleceniami (wersje z elektronicznym kluczykiem bez wyźwietlacza wielofunkcyjnego)

Po wykonaniu zalecanych działań odpowiednich do problemu, należy sprawdzić, czy lampka ostrzegawcza zgasła.

Postępować zgodnie z zaleceniami (wersje z elektronicznym kluczykiem bez wyźwietlacza wielofunkcyjnego)


Postępować zgodnie z zaleceniami (wersje z elektronicznym kluczykiem bez wyźwietlacza wielofunkcyjnego)


Postępować zgodnie z zaleceniami (wersje z elektronicznym kluczykiem bez wyźwietlacza wielofunkcyjnego)


Czujnik obciążenia przedniego fotela pasażera, sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera i sygnał ostrzegawczy

 • Jeżeli na przednim fotelu pasażera zostaną umieszczone bagaże, czujnik może zarejestrować obciążenie, co spowoduje miganie lampki i rozlegnie się sygnał ostrzegawczy mimo braku pasażera na fotelu.
 • W przypadku umieszczenia na przednim fotelu pasażera dodatkowej poduszki czujnik może nie zareagować na obecnoźć pasażera i sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa nie będzie działać prawidłowo.

Gdy podczas jazdy zaźwieci się lampka sygnalizacyjna usterki

W przypadku całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa zaźwieca się lampka sygnalizacyjna usterki. Należy natychmiast uzupełnić paliwo. Lampka ta po kilku jazdach zgaźnie.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna usterki nie zgaźnie, należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Gdy zaźwieci się lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Sprawdzić i doprowadzić do prawidłowej wartoźci ciźnienie w ogumieniu. Naciźni ęcie przycisku zerowania układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu nie wyłączy lampki ostrzegawczej ciźnienia w ogumieniu.

Lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu może zaźwiecić się z przyczyn naturalnych (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu może zaźwiecić się z przyczyn naturalnych, takich jak normalne uchodzenie powietrza z opony, czy zmiany ciźnienia w oponach na skutek zmian temperatury. Wtakim przypadku doprowadzenie ciźnienia w ogumieniu do prawidłowej wartoźci spowoduje zgaźnięcie lampki ostrzegawczej (po kilku minutach).

W przypadku założenia koła zapasowego (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Koło zapasowe nie jest wyposażone w zawór z czujnikiem ciźnienia i przekaźnikiem sygnału. W przypadku założenia dojazdowego koła zapasowego w miejsce pełnowymiarowego koła z przebitą oponą lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu nie zgaźnie. Wymienić koło zapasowe na naprawione koło i wyregulować ciźnienie powietrza w oponach. Lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu zgaźnie po kilku minutach.

Sytuacje, w których układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo (wersje wyposażone w układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Wnastępujących sytuacjach układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu będzie nieaktywny: (Kiedy stan wróci do normy, system zacznie działać prawidłowo.)

 • Gdy założone są opony z zaworami bez czujników ciźnienia z przekaźnikami sygnału.
 • Gdy w sterowniku układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu nie jest zarejestrowany kod zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału.
 • Gdy ciźnienie w ogumieniu wynosi 500 kPa (5,1 kG/cm2 lub bara; 73 psi) lub więcej.

W następujących sytuacjach układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu może być nieaktywny: (Kiedy stan wróci do normy, system zacznie działać prawidłowo.)

 • Jeżeli niedaleko znajdują się urządzenia elektroniczne lub urządzenia wykorzystujące podobne częstotliwoźci fal radiowych.
 • Jeżeli używane w pojeździe radio ustawione jest na podobnej częstotliwoźci.
 • Gdy na szyby nałożona jest folia przyciemniająca, która tłumi fale radiowe.
 • Gdy samochód pokryty jest źniegiem lub lodem w szczególnoźci w okolicy kół i wnęk kół.
 • Gdy założone są nieoryginalne obręcze kół. (W przypadku użycia niektórych rodzajów opon, nawet gdy są one oryginalne, układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo)
 • Gdy na koła założone są łańcuchy.

Gdy lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu miga przez 1 minutę, a następnie zaźwieca się na stałe (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Gdy po przełączeniu wyłącznika zapłonu w pozycję włączoną często zdarza się, że lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu miga przez 1 minutę, a następnie zaźwieca się na stałe, należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Sygnalizacja ostrzegawcza

W pewnych sytuacjach, na przykład w hałaźliwym miejscu lub przy głoźno nastawionym radioodbiorniku, sygnalizacja ostrzegawcza może nie być słyszalna.

Gdy miga lampka przypominająca o koniecznoźci wymiany oleju silnikowego (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Częste przejazdy na krótkich odcinkach i/lub jazda z małą prędkoźcią mogą spowodować szybszą niż zwykle degradację oleju silnikowego, niezależnie od aktualnego przebiegu. W takiej sytuacji będzie migać lampka przypominająca o koniecznoźci wymiany oleju silnikowego.

Lampka przypominająca o koniecznoźci wymiany oleju silnikowego (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Olej silnikowy i filtr oleju należy wymienić po przejechaniu ponad 15 000 km od ostatniej jego wymiany, nawet jeżeli lampka przypominająca o koniecznoźci wymiany oleju w silniku nie zaźwieciła się.

Istnieje możliwoźć, że zależnie od warunków jazdy i sposobu użytkowania samochodu lampka przypominająca o koniecznoźci wymiany oleju w silniku zaźwieci się przed przejechaniem 15 000 km.

Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym (sygnał ostrzegawczy)

Gdy akumulator jest słabo naładowany lub w sytuacji chwilowego spadku napi ęcia elektrycznego, może zaźwiecić się lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym i może rozlec się sygnał ostrzegawczy.


Gdy źwiecą się lampki ostrzegawcze układu ABS i układu hamulcowego

Należy natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Przy hamowaniu samochód będzie zachowywać się wysoce niestabilnie i układ ABS może zawodzić, co grozi wypadkiem, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Gdy zaźwieci się lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym

Przy skręcaniu układ kierowniczy może stawiać znaczny opór.

Jeżeli układ kierowniczy stawia zwiększony opór, należy mocno trzymać kierownicę i do jej obracania używać większej siły.

Podczas jazdy w celu wyczyszczenia konwertera katalitycznego DPF (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Podczas jazdy należy zwracać szczególną uwagę na warunki pogodowe, warunki panujące na drodze, ukształtowanie terenu i natężenie ruchu oraz jechać zgodnie z przepisami. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała

Gdy zaźwieci się lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Należy zastosować się do podanych niżej zaleceń. Nieprzestrzeganie ich grozi utratą panowania nad samochodem, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Jak najszybciej zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu. Niezwłocznie doprowadzić ciźnienie w ogumieniu do prawidłowej wartoźci.
 • Jeżeli mimo doprowadzenia ciźnienia do właźciwej wartoźci lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu zaźwieci się ponownie, prawdopodobnie nastąpiło przebicie opony. Sprawdzić stan ogumienia samochodu.

  Jeżeli opona nie utrzymuje ciźnienia, należy zmienić koło na zapasowe i zlecić najbliższej autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi naprawę przebitej opony.

 • Unikać raptownych ruchów kierownicą i gwałtownego hamowania. W razie pogorszenia się stanu opon stwarza to ryzyko utraty panowania nad samochodem.

Nagły spadek ciźnienia w oponie w wyniku jej rozerwania lub utraty szczelnoźci (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Nagły spadek ciźnienia w oponie może być sygnalizowany z pewnym opóźnieniem.


Środki ostrożnoźci w przypadku założenia opony o innych parametrach (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Nie wolno zakładać opon o odmiennej konstrukcji, różnym wzorze bieżnika, pochodzących od różnych producentów lub będących różnymi modelami, ponieważ układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo.

Gdy zaźwieci się lampka ostrzegawcza układu filtra cząstek stałych DPF (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu filtra cząstek stałych DPF będzie źwieciła się bez wykonania czyszczenia, po przejechaniu kolejnych 100-300 km zaźwieci się lampka sygnalizacyjna usterki. W takiej sytuacji należy natychmiast zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Gdy zaźwieci się lampka ostrzegawcza filtra paliwa (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Należy przerwać jazdę. Kontynuowanie jazdy bez usunięcia wody z filtra paliwa doprowadzi do uszkodzenia wysokociźnieniowej pompy zasilającej.

  Układ samoczynnego odcinania dopływu paliwa

  W celu zminimalizowania ryzyka wycieku paliwa, w razie zgaźnię- cia silnika podczas jazdy lub odpalenia poduszek powietrznych w rezultacie kolizji, pompa paliwowa przer ...

  Gdy pojawi się komunikat ostrzegawczy lub zaźwieci się lampka kontrolna

  Jeżeli na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat ostrzegawczy, należy, zachowując spokój, wykonać zalecane czynnoźci: G&# ...

  Zobacz tez:

  Lusterko elektrochromowe (ECM) (jeżeli są w wyposażeniu)
  Elektryczne lusterka wsteczne automatycznie kontrolują oślepiające działanie reflektorów samochodu znajdującego się z tyłu w warunkach nocnej jazdy lub prowadzenia w warunkach słabego oświetlenia. Czujnik zamontowany w lusterku wykrywa poziom ...

  Zaciąganie hamulca postojowego
  Aby zaciągnąć elektryczny hamulec postojowy (EPB): Pociągnij w górę przełącznik EPB. Sprawdź, czy świeci się kontrolka ostrzegawcza. UWAGA Będąc na stromym wzniesieniu lub ciągnąc przyczepę, kiedy pojazd n ...

  Stan techniczny samochodu
  Wykonywanie czynności obsługowych i przeglądów przewidzianych przez producenta jest podstawowym warunkiem utrzymania samochodu w dobrym stanie technicznym. Istotne jest wykonywanie kontrolnych czynności okresowych opisanych na stronie 280. Na przykład zbyt ni ...

  Categorie