Toyota Corolla: Informacje podróżne

Pokazywany jest zasięg jazdy, średnie zużycie paliwa i inne informacje dotyczące jazdy. Wyświetlacz można przełączać pomiędzy poszczególnymi funkcjami, wciskając przycisk przełączania wskazań wyświetlacza/ przycisk "DISP".

Przebieg całkowity

Pokazywany jest całkowity dystans
pokonany przez samochód.

Przytrzymać wciśnięty przycisk przełączania wskazań wyświetlacza/przycisk "DISP" w celu przełączenia na ekran zmiany ustawień lampki kontrolnej trybu jazdy ekonomicznej. ( S. 106)

Przebieg dzienny A/przebieg dzienny B

Pokazywany jest dystans pokonany
przez samochód od ostatniego wyzerowania stanu licznika.

Dwa liczniki przebiegu dziennego, A i B, pozwalają niezależnie rejestrować pokonywane odległości.

W celu wyzerowania wskazań należy
przytrzymać wciśnięty przycisk przełączania wskazań wyświetlacza/ przycisk "DISP".

Czas działania układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" (w niektórych wersjach)

Pokazywany jest czas wstrzymania
pracy silnika przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" podczas obecnej podróży (od czasu uruchomienia silnika aż do czasu jego wyłączenia).

Całkowity czas działania układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" (w niektórych wersjach)

Pokazywany jest całkowity czas
wstrzymania pracy silnika przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" od ostatniego wyzerowania wskazań.

W celu wyzerowania wskazań należy przytrzymać wciśnięty przycisk przełączania wskazań wyświetlacza/ przycisk "DISP".

Średnie zużycie paliwa

Pokazywana jest wartość średniego
zużycia paliwa od ostatniego wyzerowania wskazań.

 • W celu wyzerowania wskazań należy przytrzymać wciśnięty przycisk przełączania wskazań wyświetlacza/ przycisk "DISP".
 • Pokazywaną wartość średniego zużycia paliwa należy traktować jako orientacyjną.
 • Wersje z przekładnią bezstopniową: Gdy pokazywana jest wartość średniego zużycia paliwa, pojawia się również wyświetlacz zakresu jazdy ekonomicznej.

Zasięg jazdy

Pokazywana jest orientacyjna
odległość, jaką można pokonać na pozostałym w zbiorniku paliwie.

 • Odległość ta obliczana jest na podstawie średniego zużycia paliwa. Z tego powodu może różnić się od wartości rzeczywistej.
 • W przypadku dolania do zbiornika niewielkiej ilości paliwa pokazywana wartość może nie ulec zmianie.

Podczas uzupełniania paliwa silnik należy wyłączyć.

Uzupełnienie paliwa bez wyłączenia silnika może spowodować, że pokazywany na wyświetlaczu stan nie zostanie zaktualizowany.

Regulacja intensywności podświetlenia wskaśników

Pokazywany jest poziom
intensywności podświetlenia wskaśników.

 • Przytrzymanie wciśniętego przycisku przełączania wskazań wyświetlacza/przycisku "DISP" przy włączonych światłach pozycyjnych zmienia intensywność podświetlenia wskaśników.
 • Ekran ten wyświetla się jedynie wtedy, gdy włączone są światła pozycyjne.

Wskaśniki i liczniki zostają podświetlone, gdy

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem

Wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ON".

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem

Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON.

Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora

Następujące dane zostaną skasowane:

 • Średnie zużycie paliwa
 • Zasięg jazdy


Gdy temperatura wyświetlacza jest bardzo niska

Przed przystąpieniem do korzystania z informacji ukazujących się na wyświetlaczu należy doprowadzić do rozgrzania wnętrza samochodu. Przy bardzo niskich temperaturach wyświetlacz ciekłokrystaliczny reaguje w sposób spowolniony, przez co zmiany wskazań ukazują się z opóśnieniem.

Gdy na przykład informacja o włączonym właśnie biegu nie ukaże się natychmiast na wyświetlaczu, kierowca może powtórzyć operację redukcji biegów, doprowadzając do gwałtownego i nadmiernego hamowania silnikiem, w wyniku czego może dojść do wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała

Zalecenia dotyczące zmiany ustawień funkcyjnych wyświetlacza

Ponieważ w trakcie zmiany ustawień funkcyjnych wyświetlacza silnik powinien być uruchomiony, samochód powinien być zaparkowany w odpowiednio wentylowanym miejscu. W pomieszczeniu zamkniętym, np. w garażu, mogą gromadzić się zawierające trujący tlenek węgla (CO) spaliny, przedostając się również do wnętrza samochodu. Grozi to śmiercią lub poważnym zagro żeniem zdrowia.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia silnika i jego podzespołów

 • Nie wolno dopuszczać, aby wskazówka obrotomierza znalazła się w zakresie czerwonym, oznaczającym maksymalną wartość prędkości obrotowej silnika.
 • Zaświecenie się lampki ostrzegawczej wysokiej temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika może świadczyć o przegrzaniu silnika. W takiej sytuacji należy natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i sprawdzić silnik po jego całkowitym wystygnięciu.( S. 583)

  Wyświetlacz parametrów jazdy

  Wskaśnik temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika Pokazuje temperaturę płynu w układzie chłodzenia silnika. Wyświetla ...

  Zespół wskaśników z wyświetlaczem wielofunkcyjnym

  ...

  Zobacz tez:

  Blokowanie
  1.Noś przy sobie kluczyk smart. 2.Zamknij wszystkie drzwi. 3.Naciśnij przycisk zewnętrznej klamki drzwi. 4.Światła awaryjne migną jeden raz (musi być zamknięta tylna klapa i pokrywa komory silnika). Złoży się również aut ...

  Okresowe przekładanie kół
  Koła należy okresowo przekładać zgodnie ze schematem na ilustracji. Wersje z pełnowymiarowym ko- łem zapasowym (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu), wersje z dojazdowym kołem zapasowym lub wersje wyposażone w awaryjny ...

  Jak działają boczne poduszki powietrzne (niektóre wersje)
  Ten model samochodu Honda wyposażony zosta! w boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przedniego siedzenia. Poduszki te znajdują się wewnątrz oparcia siedzeń przednich i oznaczone są napisem "SIDE AIRBAG". Podczas silnego zderzenia boczn ...

  Categorie