Toyota Corolla: Napinacze pasów bezpieczeństwa (przednie fotele)

Toyota Corolla –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Zasady bezpiecznej eksploatacji –> Pasy bezpieczeństwa –> Napinacze pasów bezpieczeństwa (przednie fotele)

Napinacze pasów bezpieczeństwa (przednie fotele)


Wersje bez przednich poduszek powietrznych: Napinacze wspomagają działanie ochronne pasów bezpieczeństwa przez ich zwinięcie przy pewnych rodzajach zderzeń czołowych, pozwalając szybciej przytrzymać ciało osoby na siedzeniu.

Przy drobniejszych zderzeniach czołowych i bocznych, a także przy zderzeniach od tyłu lub przewróceniu na dach, napinacze mogą nie zostać uruchomione.

Wersje z przednimi poduszkami powietrznymi: Napinacze wspomagają działanie ochronne pasów bezpieczeństwa przez ich zwinięcie przy pewnych rodzajach zderzeń czołowych lub bocznych, pozwalając szybciej przytrzymać ciało osoby na siedzeniu

Przy drobniejszych zderzeniach czołowych i bocznych, a także przy zderzeniach od tyłu lub przewróceniu na dach, napinacze mogą nie zostać uruchomione.

Bezwładnościowa blokada wysuwu (ELR)

Mechanizm zwijający pasa bezpieczeństwa zostaje zablokowany w sytuacji gwałtownego zatrzymania samochodu lub zderzenia. Zablokowanie wysuwu pasa może nastąpić także w przypadku zbyt gwałtownego pochylenia się do przodu. W celu zachowania możliwości wysuwu pasa bezpieczeństwa i swobody ruchów pozycję ciała należy zmieniać spokojnie i powoli.

Używanie pasów bezpieczeństwa przez dzieci

Pasy bezpieczeństwa w tym samochodzie zaprojektowane zostały z przeznaczeniem dla użytkowników o wzroście odpowiadającym osobie dorosłej.

 • Dopóki dziecko nie będzie na tyle duże, by mogło w prawidłowy sposób być zabezpieczone pasem bezpieczeństwa, powinno być przewożone w odpowiednio dobranym foteliku. ( S. 54)
 • W przypadku dziecka na tyle dużego, że może w prawidłowy sposób używać pasa bezpieczeństwa, należy przestrzegać wskazówek dotyczących korzystania z pasa bezpieczeństwa. ( S. 34)

Wymiana pasów bezpieczeństwa po zadziałaniu napinaczy (przednie fotele)

Podczas kolizji wieloetapowej napinacze pasów bezpieczeństwa zadziałają tylko podczas pierwszego zderzenia. Podczas kolejnych zderzeń napinacze pasów bezpieczeństwa nie działają.

Uregulowania prawne dotyczące pasów bezpieczeństwa

Jeżeli w danym kraju obowiązują specjalne przepisy dotyczące pasów bezpieczeństwa, w sprawach związanych z ich wymianą lub montażem należy skonsultować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.


Należy przestrzegać podanych niżej zaleceń, mających na celu ograniczenie ryzyka odniesienia obrażeń w razie gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Używanie pasów bezpieczeństwa

Należy upewnić się, że wszyscy jadący samochodem zapięli pasy bezpieczeństwa.

 • Zawsze używać pasów bezpieczeństwa w sposób prawidłowy.
 • Każdy pas bezpieczeństwa przeznaczony jest tylko dla jednej osoby.
 • Niedopuszczalne jest zapinanie jednym pasem bezpieczeństwa więcej niż jednej osoby, nawet gdy są to dzieci.
 • Toyota zaleca, aby dzieci przewożone były na tylnym siedzeniu, zabezpieczone pasem bezpieczeństwa i/lub w razie potrzeby na odpowiednim foteliku.
 • Należy unikać zbytniego odchylania oparć foteli. Pasy bezpieczeństwa są najbardziej efektywne, gdy osoby siedzą prosto i głęboko na siedzeniach.

  Nie prowadzić pasa bezpieczeństwa pod ramieniem.

 • Pas bezpieczeństwa powinien być ułożony nisko, w poprzek bioder, ściśle przylegając do ciała.

Kobiety ciężarne

Kobiety ciężarne


Po konsultacji z lekarzem należy w prawidłowy sposób używać pasów bezpieczeństwa.

( S. 34) Kobiety ciężarne powinny w podobny sposób, jak inni pasażerowie, ułożyć część biodrową pasa bezpieczeństwa jak najniżej. Część barkowa pasa powinna przebiegać przez środek barku i w poprzek klatki piersiowej. Nie powinna dotykać zaokrąglonych okolic brzucha.

Nieprawidłowe korzystanie z pasa bezpieczeństwa stwarza, w razie gwałtownego hamowania lub zderzenia, zagrożenie śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała zarówno dla matki, jak i płodu.

Osoby chore

Po konsultacji z lekarzem należy w prawidłowy sposób używać pasów bezpieczeństwa.

( S. 34)

Gdy w samochodzie znajdują się dzieci

Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się pasami bezpieczeństwa. Jeżeli pas zostanie owinięty wokół szyi, grozi to uduszeniem lub innymi poważnymi obrażeniami mogącymi doprowadzić do śmierci dziecka.

Jeżeli pas ulegnie zablokowaniu i nie ma możliwości wypięcia go z zaczepu, należy przeciąć go ostrym narzędziem, np. nożyczkami.

Napinacze pasów bezpieczeństwa

Po zadziałaniu napinacza pasa bezpieczeństwa zaświeca się lampka kontrolna układu poduszek powietrznych. W takim wypadku pas bezpieczeństwa nie może być używany i konieczna jest jego wymiana przez autoryzowaną stację obsługi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat.

Pas bezpieczeństwa z regulacją wysokości (przednie fotele)

Część barkowa pasa bezpieczeństwa musi przebiegać przez środek barku.

Pas nie może dotykać szyi ani też zsuwać się po ramieniu. W przeciwnym razie jego działanie ochronne zostaje ograniczone i w razie gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku wzrasta ryzyko śmierci lub powa żnych obrażeń ciała.

Uszkodzenia i oznaki zużycia

 • Należy chronić pas bezpieczeństwa przed uszkodzeniem, nie dopuszczając do przyciśnięcia jego taśmy, sprzączki bądś zaczepu w otworze drzwiowym.
 • Zalecane jest okresowe sprawdzanie stanu pasów bezpieczeństwa. Czy nie mają przecięć, wystrzępień lub poluzowanych części. Uszkodzonego pasa bezpieczeństwa nie należy używać, dopóki nie zostanie naprawiony.

  Uszkodzony pas bezpieczeństwa nie zapewnia właściwej ochrony pasażerów przed śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

 • Po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy sprawdzić, czy sprzączka jest zablokowana w zaczepie i czy nie został on skręcony. Jeżeli pasy bezpieczeństwa nie są sprawne, należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.
 • Jeżeli samochód ulegnie poważnemu wypadkowi, fotele wraz z pasami bezpieczeństwa wymagają wymiany, nawet gdy nie są widoczne ślady uszkodzeń.
 • Nie wolno samodzielnie montować, wymontowywać, modyfikować, rozmontowywać ani dokonywać złomowania pasów bezpieczeństwa. Wszelkie niezb ędne naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowaną stację obsługi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. Niewłaściwe postępowanie z napinaczami pasów bezpieczeństwa może spowodować ich nieprawidłowe działanie, co może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

  Regulacja wysokości górnego zamocowania pasa bezpieczeństwa (przednie fotele)

  Przesunąć punkt mocowania pasów bezpieczeństwa do dołu, równocześnie wciskając przycisk zwalniający blokadę. Pr ...

  Poduszki powietrzne

  Odpalenie poduszek powietrznych następuje w przypadku określonych rodzajów zderzeń na tyle silnych, że istnieje grośba odniesienia przez jadą ...

  Zobacz tez:

  Prezentacja tablicy rozdzielczej
  1. Zestaw przyrządów i wskaźników tablicy rozdzielczej 2. Sygnał dźwiękowy 3. Elementy sterowania układem audio w kierownicy 4. Przełącznik tempomatu Wyłącznik sterujący ogranicznikiem prędkości Przeł ...

  Prosimy zanotować numer swoich kluczyków
  Numer kodowy kluczyka wybity jest na tabliczce kodowej zamocowanej do zestawu kluczyków. Jeżeli zgubisz swoje kluczyki, zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym sprzedawcą Kia. Odłącz tabliczkę kodową od kluczyka i przechowaj ją w bezpieczn ...

  Układ kontroli emisji
  Układ kontroli emisji pojazdu jest objęty pisemną ograniczoną gwarancją. Należy zapoznać się z informacjami zawartymi Książce gwarancyjnej i konserwacji dołączonej do pojazdu. Pojazd Twój jest wyposażony w system kontr ...

  Categorie