Toyota Corolla: Poduszki powietrzne

Odpalenie poduszek powietrznych następuje w przypadku określonych rodzajów zderzeń na tyle silnych, że istnieje grośba odniesienia przez jadących poważnych obrażeń ciała. W połączeniu z pasami bezpieczeństwa poduszki powietrzne ograniczają ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Przednie poduszki powietrzne
Przednie poduszki powietrzne

 1. Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera Chronią podróżujących na przednich fotelach przed obrażeniami głowy i klatki piersiowej na skutek uderzenia w elementy wnętrza samochodu
 2. Dolna poduszka powietrzna kierowcy (w niektórych wersjach) Rozszerza zakres ochrony kierowcy

Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne

 1. Boczne poduszki powietrzne (w niektórych wersjach) Chronią podróżujących na przednich fotelach przed obrażeniami tułowia i bioder
 2. Kurtyny powietrzne (w niektórych wersjach) Chronią osoby na skrajnych miejscach w samochodzie głównie przed obrażeniami głowy

Elementy układu poduszek powietrznych

Elementy układu poduszek powietrznych


 1. Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych
 2. Czujniki bocznych poduszek powietrznych (z tyłu) (w niektórych wersjach)
 3. Kurtyny powietrzne (w niektórych wersjach)
 4. Czołowa poduszka powietrzna kierowcy
 5. Boczne poduszki powietrzne (w niektórych wersjach)
 6. Czujniki bocznych poduszek powietrznych (z przodu) (w niektórych wersjach)
 7. Napinacze pasów bezpieczeństwa i ograniczniki siły napięcia
 8. Dolna poduszka powietrzna kierowcy (w niektórych wersjach)
 9. Centralny czujnik układu poduszek powietrznych
 10. Czujniki czołowych poduszek powietrznych
 11. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 12. Poduszka powietrzna pasa- żera na przednim fotelu
 13. Wskaśnik stanu poduszki powietrznej pasażera

Główne elementy układu poduszek powietrznych pokazano na ilustracji.

Całość nadzorowana jest przez centralny czujnik układu poduszek powietrznych. Reakcja chemiczna w napełniaczach powoduje błyskawiczne wypełnienie poduszek nietoksycznym gazem, dzięki czemu powstrzymują one przemieszczanie się osób znajdujących się w samochodzie.


Środki ostrożności dotyczące poduszek powietrznych

Należy przestrzegać podanych niżej zaleceń dotyczących poduszek powietrznych.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obra- żeń ciała.

Kierowca i wszyscy pasażerowie samochodu powinni podczas jazdy mieć zapięte prawidłowo pasy bezpieczeństwa.

Poduszki powietrzne stanowią jedynie uzupełnienie podstawowego dzia- łania ochronnego pasów bezpieczeństwa

Czołowa poduszka powietrzna po stronie kierowcy napełnia się ze znaczną prędkością oraz siłą i może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, jeżeli kierowca znajduje się zbyt blisko niej.

Ponieważ w przypadku poduszki powietrznej kierowcy strefa niebezpieczna mieści się w granicach pierwszych 50-75 mm jej rozwijania, zachowanie dystansu 250 mm od miejsca zamontowania poduszki zapewnia odpowiedni margines bezpieczeństwa. Odległość ta mierzona jest od środka koła kierownicy do mostka klatki piersiowej. Gdy odległość ta jest mniejsza niż 250 mm, zalecane jest skorygowanie pozycji za kierownicą w jeden z następujących sposobów:

 • Odsunięcie fotela do tyłu na maksymalną odległość, przy jakiej zachowana jest jeszcze swoboda sięgania do pedałów.
 • Odchylenie oparcia fotela nieco do tyłu.

  W wielu przypadkach umożliwia to zachowanie odległości 250 mm, nawet mimo ustawienia fotela w skrajnym przednim położeniu. Jeżeli odchylenie oparcia ograniczy możliwość obserwacji drogi, należy ustawić fotel w wyższym położeniu, jeżeli fotel posiada taką możliwość, lub po- łożyć na jego siedzeniu sztywną i nieśliską poduszkę.

 • Jeżeli kierownica posiada możliwość regulacji położenia, ustawić ją w niższym położeniu, aby poduszka powietrzna została skierowana w stronę klatki piersiowej, a nie głowy lub szyi.

Ustawienie fotela według powyższych zaleceń nie powinno ograniczać możliwości swobodnego operowania pedałami i kierownicą oraz obserwacji wskaśników na desce rozdzielczej.

Czołowa poduszka powietrzna po stronie pasażera również napełnia się ze znaczną prędkością oraz siłą i może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, jeżeli osoba na przednim fotelu znajduje się zbyt blisko niej. Pasażer na przednim fotelu powinien siedzieć jak najdalej od poduszki powietrznej, a przy tym oparcie fotela powinno być ustawione pionowo.

Nieprawidłowo usadowione i/lub zabezpieczone niemowlęta i małe dzieci mogą ponieść śmierć lub poważne obrażenia ciała w wyniku odpalenia poduszki powietrznej. Niemowlęta lub małe dzieci, które nie mogą jeszcze używać pasów bezpieczeństwa, powinny być odpowiednio zabezpieczone w specjalnych fotelikach dziecięcych. Toyota stanowczo zaleca, aby niemowl ęta i małe dzieci były zawsze umieszczane na tylnym siedzeniu samochodu i właściwie zabezpieczane. Tylne siedzenie jest dla niemowląt i małych dzieci bezpieczniejsze niż przedni fotel pasażera. ( S. 54)

Środki ostrożności dotyczące poduszek powietrznych

 • Nie należy siadać na brzegu siedzenia ani opierać się o deskę rozdzielczą.

 • Nie należy zezwalać dziecku na stanie przed przednią poduszką powietrzną pasażera lub siedzenie na kolanach pasażera na przednim fotelu podczas jazdy.
 • Podczas jazdy kierowca i pasażer na przednim fotelu nie powinni trzymać jakichkolwiek przedmiotów na kolanach.

 • Wersje z bocznymi poduszkami powietrznymi: Nie opierać się o przednie drzwi.
 • Wersje z kurtynami powietrznymi: Nie opierać się o drzwi, boczne krawędzie spodniej strony dachu oraz przednie lub tylne słupki nadwozia.

 • Wersje z bocznymi poduszkami powietrznymi: Nie należy nikomu zezwalać na klękanie na przednim fotelu pasażera twarzą do drzwi po danej stronie nadwozia ani na wystawianie głowy bądś rąk na zewnątrz samochodu.

Środki ostrożności dotyczące poduszek powietrznych

Wersje bez dolnej poduszki powietrznej kierowcy: Nie należy niczego umieszczać na desce rozdzielczej oraz na wkładce kierownicy ani opierać w tych miejscach żadnych przedmiotów.

Przedmioty takie mogą zostać ze znaczną siłą odrzucone przy napełnianiu czołowej poduszki kierowcy lub czołowej poduszki pasażera.
Wersje z dolną poduszką powietrzną kierowcy: Nie należy niczego umieszczać na desce rozdzielczej i jej dolnej powierzchni oraz na wkładce kierownicy ani opierać w tych miejscach żadnych przedmiotów.

Przedmioty takie mogą zostać ze znaczną siłą odrzucone przy napełnianiu czołowej poduszki kierowcy, czołowej poduszki pasażera bądś dolnej poduszki powietrznej kierowcy.

 • Wersje z bocznymi poduszkami powietrznymi: Nie wolno przyczepiać żadnych elementów do drzwi, przedniej szyby i bocznych szyb.

 • Wersje z kurtynami powietrznymi: Nie wolno przyczepiać żadnych elementów do drzwi, przedniej szyby, bocznych szyb, przednich i tylnych słupków, bocznych krawędzi spodniej strony dachu lub uchwytów asekuracyjnych. (Z wyjątkiem naklejki informującej o ograniczeniu prędkości S. 554, 559)
 • Wersje z mechanicznym kluczykiem i z dolną poduszką powietrzną kierowcy: Nie wolno przyczepiać do kluczyków żadnych ciężkich, ostrych lub twardych przedmiotów takich jak klucze lub akcesoria do kluczy. Elementy te mogą utrudniać napełnienie dolnej poduszki powietrznej kierowcy lub mogą zostać wyrzucone w stronę fotela kierowcy podczas napełniania poduszki, co może spowodować zagrożenie.

Środki ostrożności dotyczące poduszek powietrznych

 • Wersje z kurtynami powietrznymi: Na haczykach przeznaczonych do wieszania ubrań nie należy zawieszać tradycyjnych wieszaków ubraniowych ani jakichkolwiek twardych przedmiotów. W razie odpalenia kurtyny powietrznej obiekty takie mogą zostać z dużą siłą odrzucone i spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
 • Wersje z dolną poduszką powietrzną kierowcy: Jeżeli miejsce rozwijania się dolnej poduszki powietrznej kierowcy pokryte jest folią z tworzywa, należy ją usunąć.
 • Wersje z bocznymi poduszkami powietrznymi: Nie należy stosować akcesoriów na siedzenia, które zakrywałyby miejsca napełniania się bocznych poduszek powietrznych. Może to spowodować ich wadliwe zadziałanie, wyłączenie układu lub przypadkowe napełnienie, co może grozić śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.
 • Nie wolno uderzać ani obciążać znaczną siłą miejsc, w których ukryte są elementy układu poduszek powietrznych. Może to spowodować wadliwe działanie poduszek powietrznych.
 • Nie dotykać żadnych części składowych poduszek powietrznych krótko po ich odpaleniu (napełnieniu), ponieważ mogą być gorące.
 • W razie trudności z oddychaniem po odpaleniu poduszek powietrznych, należy otworzyć drzwi lub okna w celu doprowadzenia powietrza z zewnątrz bądś wyjść z samochodu, jeżeli jest to bezpieczne. Jak najszybciej zmyć wszelkie pozostałości na skórze, aby uniknąć ewentualnych podrażnień.
 • Wersje bez kurtyn powietrznych: W przypadku pęknięcia bądś innego uszkodzenia miejsc kryjących poduszki powietrzne, takich jak wkładka kierownicy, należy zlecić ich wymianę autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.
 • Wersje z kurtynami powietrznymi: W przypadku pęknięcia bądś innego uszkodzenia miejsc kryjących poduszki powietrzne, takich jak wkładka kierownicy czy pokrycie tapicerskie przedniego i tylnego słupka nadwozia, należy zlecić ich wymianę autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Modyfikacje i złomowanie elementów układu poduszek powietrznych

Niżej wymienionych prac nie należy przeprowadzać bez konsultacji z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Może to doprowadzić do uszkodzenia lub przypadkowego odpalenia (napełnienia) poduszek powietrznych, grożąc spowodowaniem śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Zamontowanie, wymontowanie, demontaż i naprawa poduszek powietrznych.
 • Naprawa, modyfikacja, wymontowanie bądś wymiana kierownicy, zespo- łu wskaśników, deski rozdzielczej, foteli lub ich obić, przednich i tylnych słupków nadwozia oraz bocznych krawędzi spodniej strony dachu.
 • Naprawy bądś modyfikacje przednich błotników, przedniego zderzaka oraz bocznych części kabiny samochodu.
 • Montowanie orurowania ochronnego (np. belki ochronnej, kraty itp.), pługa śnieżnego lub wyciągarki.
 • Przeróbki zawieszenia samochodu.
 • Montowanie urządzeń elektronicznych, w rodzaju radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych lub odtwarzaczy płyt kompaktowych.
 • Modyfikacje samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W rezultacie odpalenia poduszek powietrznych (napełnienia)

 • W wyniku kontaktu z odpaloną poduszką powietrzną (napełnioną) mogą wystąpić stłuczenia i drobne podrażnienia skóry.
 • Rozlega się głośny hałas oraz wydzielana jest pewna ilość białego proszku.
 • Wersje bez kurtyn powietrznych: Części składowe układu poduszki powietrznej (np. wkładka kierownicy, pokrycie tapicerskie oraz napełniacz), a także przednie fotele, mogą pozostać gorące przez kilkanaście minut.

  Również same poduszki powietrzne mogą być gorące.

 • Wersje z kurtynami powietrznymi: Części składowe układu poduszki powietrznej (np. wkładka kierownicy, pokrycie tapicerskie oraz napełniacz), a także przednie fotele, fragmenty przednich słupków nadwozia oraz boczne podłużnice dachowe i tylne fragmenty podsufitki, mogą pozostać gorące przez kilkanaście minut. Również same poduszki powietrzne mogą być gorące.

  Przednia szyba samochodu może ulec pęknięciu.

Warunki działania (przednie poduszki powietrzne)

Odpalenie przednich poduszek powietrznych nastąpi, gdy siła uderzenia przekroczy określoną wartość progową, odpowiadającą zderzeniu czołowemu z nieruchomą i nieodkształcalną przeszkodą przy prędkości około 20-30 km/h.

Jednak prędkość progowa będzie znacznie wyższa w następujących sytuacjach:

 • Gdy samochód uderzy w obiekt, który na skutek uderzenia może się przesuwać bądś odkształcać (np. zaparkowany samochód lub słupek drogowy)
 • Gdy w czasie wypadku dojdzie do najechania na przeszkodę bądś wjechania pod nią (np. pod przyczepę ciężarową lub na łoże przyczepy)

W zależności od rodzaju kolizji możliwe jest, że tylko napinacze pasów bezpieczeństwa zostaną aktywowane.

Warunki działania (boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne [w niektórych wersjach])

 • Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne zostaną odpalone, gdy siła kolizji przekroczy określoną wartość progową (odpowiadającą poprzecznemu uderzeniu w kabinę przez pojazd o masie około 1500 kg przy prędkości około 20-30 km/h).
 • Kurtyny powietrzne mogą także zostać odpalone w przypadku silnego zderzenia czołowego.

Sytuacje, w których może nastąpić odpalenie (napełnienie) poduszek powietrznych, mimo że nie doszło do kolizji

Przednie poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne mogą zostać odpalone w przypadku silnego uderzenia w spód samochodu. Wybrane przykłady pokazane są na ilustracji.

 • Uderzenie w krawężnik, brzeg chodnika lub twardą przeszkodę
 • Wpadnięcie w głęboką wyrwę lub przeskoczenie przez nią
 • Uderzenie podwozia w twarde podłoże podczas spadania

Rodzaje kolizji, przy których odpalenie przednich poduszek powietrznych może nie nastąpić

Przednie poduszki powietrzne zostały zaprojektowane tak, aby nie zostały odpalone przy uderzeniu z boku lub z tyłu, przewróceniu pojazdu, a także w sytuacji zderzenia czołowego przy małej prędkości jazdy. Jednak, w przypadku gdy w czasie dowolnego typu zderzenia dojdzie do odpowiednio silnego wyhamowania ruchu samochodu do przodu, odpalenie przednich poduszek powietrznych może nastąpić.

 • Uderzenie z tyłu
 • Uderzenie z boku
 • Przewrócenie pojazdu

Rodzaje kolizji, przy których odpalenie poduszek powietrznych może nie nastąpić (boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne [w niektórych wersjach])

Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne mogą nie zostać odpalone w przypadku skośnego uderzenia w bok nadwozia lub mniej grośnego uderzenia w bok samochodu poza kabiną pasażerską.

 • Uderzenie w bok nadwozia poza obszarem kabiny
 • Skośne uderzenie w bok nadwozia

Boczne poduszki powietrzne nie zostaną odpalone przy zderzeniu czołowym, uderzeniu w tył lub przewróceniu samochodu, a także w sytuacji zderzenia bocznego przy małej prędkości jazdy.

 • Uderzenie z tyłu
 • Zderzenie czołowe
 • Przewrócenie pojazdu

Kurtyny powietrzne nie zostaną odpalone przy uderzeniu w tył lub przewróceniu samochodu, a także w sytuacji zderzenia bocznego lub zderzenia czołowego przy małej prędkości jazdy.

 • Uderzenie z tyłu
 • Przewrócenie pojazdu

Kiedy należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem

W niżej wyszczególnionych przypadkach samochód wymaga kontroli i/lub naprawy. Należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

 • Nastąpiło napełnienie którejkolwiek poduszki powietrznej.
 • Przód samochodu uległ deformacji bądś innemu uszkodzeniu lub samochód brał udział w wypadku, który jednak nie był na tyle poważny, aby spowodować odpalenie przednich poduszek powietrznych.

 • Drzwi samochodu uległy deformacji bądś innemu uszkodzeniu lub samochód brał udział w wypadku, który jednak nie był na tyle poważny, aby spowodować odpalenie bocznych poduszek lub kurtyn powietrznych.

 • Wersje bez dolnej poduszki kierowcy: Pokrycie tapicerskie wkładki kierownicy lub deska rozdzielcza w pobliżu czołowej poduszki powietrznej pasażera uległy zadrapaniu, pęknięciu lub innemu uszkodzeniu.

  Wersje z dolną poduszką kierowcy: Pokrycie tapicerskie wkładki kierownicy, deska rozdzielcza w pobliżu czołowej poduszki pasażera lub dolna część zespołu wskaśników uległy zadrapaniu, pęknięciu lub innemu uszkodzeniu.


 • Wersje z bocznymi poduszkami powietrznymi: Pokrycie tapicerskie oparcia fotela, kryjące boczną poduszkę powietrzną, uległo zadrapaniu, pęknięciu lub innemu uszkodzeniu.

 • Wersje z kurtynami powietrznymi: Nastąpiło zadrapanie, pęknięcie bądś inne uszkodzenie przednich lub tylnych słupków nadwozia lub pokrycia tapicerskiego bocznych krawędzi dachu, kryjących kurtyny powietrzne.

  Napinacze pasów bezpieczeństwa (przednie fotele)

  Wersje bez przednich poduszek powietrznych: Napinacze wspomagają działanie ochronne pasów bezpieczeństwa przez ich zwinięcie przy pewnych rodzaj ...

  Wyłącznik poduszki powietrznej

  Wyłącznik ten powoduje zablokowanie działania czołowej poduszki powietrznej przy przednim fotelu pasażera. Z funkcji zablokowania poduszki powietrznej ...

  Zobacz tez:

  Zmiana Utworu/Pliku
  Kiedy jest odtwarzany utwór (plik) klawisz Krótkie wciśnięcie klawisza (poniżej 0,8 sekundy): Spowoduje odtwarzanie bieżącego utworu od początku. ❈ Jeśli klawisz zostanie wciśnięty ponownie w ciągu 1 sekundy, b&# ...

  Tryb AUX
  Korzystanie z trybu AUX Naciśnij przycisk Wybierz [AUX]. Urządzenie zewnętrzne może być podłączone, aby odtwarzać muzykę. Podłączanie urządzenia zewnętrznego Zewnętrzne odtwarzacze audio (kamery wideo, wideo samochodo ...

  Obsługa zmieniacza płyt CD (opcja)
  Zmieniacz płyt CD może zostać zamontowany w ASO. Mieści on do dziesięciu płyt CD zapewniających kilka godzin słuchania. Sterowanie zmieniaczem płyt CD możliwe jest za pomocą tych samych pokręteł i przycisków, które ...

  Categorie