Toyota Corolla: Układu kontroli napędu (TRC)

Gdy samochód ugrzęśnie w błocie, piachu bądś śniegu, układ kontroli napędu (TRC) może ograniczyć siłę napędową przekazywaną z silnika na koła.

Za pomocą przycisku należy wyłączyć układ kontroli napędu (TRC), co ułatwi
uwolnienie samochodu.

 • Wersje z kierownicą po lewej stronie W celu wyłączenia układu kontroli napędu (TRC) należy szybko nacisnąć i puścić przycisk .

Układu kontroli napędu (TRC)


Zaświeci się lampka kontrolna wyłączonego układu kontroli nap ędu "TRC OFF".

Ponowne naciśnięcie przycisku
włącza układ kontroli napędu (TRC).

 • Wersje z kierownicą po prawej stronie W celu wyłączenia układu kontroli napędu (TRC) należy szybko nacisnąć i puścić przycisk  .

Układu kontroli napędu (TRC)


Zaświeci się lampka kontrolna wyłączonego układu kontroli nap ędu "TRC OFF".

Ponowne naciśnięcie przycisku
włącza układ kontroli napędu (TRC).

Wyłączenie układów kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC)

W celu wyłączenia układów kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) należy przytrzymać wciśnięty przycisk  przez co najmniej 3
sekundy przy zatrzymanym samochodzie.

Zaświecą się lampki kontrolne wyłączonego układu kontroli napędu "TRC OFF" i wyłączonego układu stabilizacji toru jazdy "VSC OFF".

Ponowne naciśnięcie przycisku włącza oba układy.


Odgłosy i wibracje powodowane przez układy zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), wspomagania hamowania awaryjnego (BA), kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC)

Po uruchomieniu silnika lub bezpośrednio po ruszeniu z miejsca może być słyszalny charakterystyczny odgłos dobiegający od strony komory silnika.

Nie jest on oznaką usterki któregokolwiek z tych układów.

Pracy tych układów towarzyszą wymienione poniżej objawy. Żaden z nich nie jest objawem usterki.

 • Mogą być odczuwalne wibracje nadwozia i układu kierowniczego.
 • Po zatrzymaniu samochodu może być słyszalny odgłos pracy silnika elektrycznego.
 • Podczas pracy układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) pedał hamulca zasadniczego może lekko pulsować.
 • Po zadziałaniu układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) pedał hamulca zasadniczego może się lekko obniżyć.

Odgłos pracy układu EPS (elektrycznego wspomagania układu kierowniczego)

Podczas obracania kierownicą może być słyszalny dświęk (warkot) pracy silnika elektrycznego. Nie jest on oznaką usterki układu.

Automatyczne ponowne włączenie układów kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC)

Jeżeli układy kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) są wyłączone, układy te zostaną automatycznie ponownie włączone w następujących sytuacjach:

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem: Wyłącznik zapłonu zostanie przełączony w pozycję "LOCK".

  Wersje z elektronicznym kluczykiem: Przyciskiem rozruchu zostanie wybrany stan wyłączony.

 • Jeżeli wyłączony jest tylko układ kontroli napędu (TRC), to po zwiększeniu prędkości zostanie on automatycznie włączony.

  Jednak jeżeli oba układy kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) są wyłączone, automatyczna aktywacja systemów nie nastąpi po zwiększeniu prędkości.

Zmniejszona efektywność działania wspomagania w układzie kierowniczym

W przypadku wykonywania przez dłuższy czas częstych ruchów kierownicą następuje chwilowe obniżenie siły wspomagania w układzie kierowniczym w celu uniknięcia przegrzania układu wspomagającego. W tym stanie kierownica może stawiać zwiększony opór. Należy wtedy zaprzestać intensywnych manewrów kierownicą lub zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Po krótkim czasie układ powinien powrócić do normalnego stanu.

Warunki działania sygnału hamowania awaryjnego

Sygnał hamowania awaryjnego zostanie uruchomiony, kiedy zostaną spełnione trzy poniższe warunki:

 • Światła awaryjne są wyłączone.
 • Prędkość samochodu wynosi około 55 km/h lub więcej.
 • Pedał hamulca zasadniczego jest wciśnięty w taki sposób, że system oceny hamowania samochodu uzna, że jest to nagłe hamowanie awaryjne.

Automatyczne wyłączanie sygnału hamowania awaryjnego

Sygnał hamowania awaryjnego wyłączy się w każdej z następujących sytuacji:

 • Światła awaryjne zostaną włączone.
 • Pedał hamulca zasadniczego zostanie zwolniony.
 • System oceny sposobu hamowania samochodu uzna, że nie jest to nagłe hamowanie awaryjne.


Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) nie działa skutecznie, gdy

 • Została przekroczona przyczepność opon do podłoża (np. nadmiernie zużyte opony na drodze pokrytej śniegiem).
 • Podczas szybkiej jazdy po drodze o mokrej nawierzchni pomiędzy oponami a podłożem tworzą się kliny wodne.

Droga hamowania przy działającym układzie zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) może być dłuższa niż normalnie

Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) nie jest przeznaczony do skracania drogi hamowania. W szczególności w niżej wymienionych warunkach należy utrzymywać bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu.

 • Podczas jazdy po drodze piaszczystej, żwirowej lub pokrytej śniegiem.
 • Podczas jazdy z łańcuchami przeciwpoślizgowymi na kołach.
 • Przy przejeżdżaniu przez wyboje w nawierzchni.
 • Podczas jazdy po drodze o nawierzchni nierównej lub z ubytkami.

Układ kontroli napędu (TRC) nie działa skutecznie, gdy

Na śliskiej nawierzchni, mimo działającego układu kontroli napędu (TRC), może nie być możliwe utrzymanie kierunku jazdy i płynne przyspieszanie.

Samochód należy prowadzić szczególnie ostrożnie w warunkach, w których może zachowywać się niestabilnie, tracąc możliwość płynnego przyspieszania.

Gdy zadziała układ stabilizacji toru jazdy (VSC)

Miga lampka sygnalizacyjna poślizgu. Samochód należy zawsze prowadzić z zachowaniem rozwagi. Nieostrożna jazda może doprowadzić do wypadku.

Szczególną ostrożność należy zachować, gdy miga lampka sygnalizacyjna poślizgu.

Gdy układy kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) są wy- łączone

W takich warunkach samochód należy prowadzić szczególnie ostrożnie z dostosowaniem odpowiedniej prędkości do panujących warunków. W celu zachowania stabilności toru jazdy oraz odpowiedniego przyspieszania bez wyraśnej potrzeby nie należy wyłączać układów kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC).

Wymiana opon

Na wszystkich kołach powinny być założone opony jednakowego rozmiaru, jednakowej marki oraz o takim samym wzorze bieżnika i nośności.

We wszystkich powinno być prawidłowe ciśnienie.

Założenie niejednakowych opon może spowodować wadliwe działanie układów zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC).

Wymieniając opony lub koła, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Prawidłowy stan opon i zawieszenia

Używanie opon w jakikolwiek sposób wadliwych oraz modyfikacje układu zawieszenia mają negatywny wpływ na układy wspomagające kierowcę podczas jazdy i w konsekwencji mogą doprowadzić do ich awarii.

  Kiedy działają układy kontroli napędu (TRC)/stabilizacji toru jazdy (VSC)

  Lampka sygnalizacyjna poślizgu miga, informując o działaniu układów kontroli napędu (TRC)/stabilizacji toru jazdy (VSC). ...

  Wspomaganie ruszania na pochyłości

  Wspomaganie ruszania na pochyłości pomaga podczas ruszania i chwilowo utrzymuje siłę hamowania, nawet jeżeli stopa zostanie zdjęta z pedału ham ...

  Zobacz tez:

  Korzystanie z pilota
  Zaparkuj pojazd i zatrzymaj silnik. Włącz uzbrojenie systemu tak, jak opisano poniżej. 1.Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk zapłonowy ze stacyjki. 2.Upewnij się, czy wszystkie drzwi, w tym pokrywa komory silnika i klapa tylna są zamknięte i zatrza ...

  Menu kategorii
  W ramach menu Kategorii urządzenia iPod, będziesz mieć dostęp do funkcji , oraz . (1) :Wyświetla ekran odtwarzania. (2)  : Przechodzi do ekranu głównego kategorii urządzenia iPod. (3)  : Powoduje przejście do kategorii ...

  Nie instaluj fotelika dla dziecka na przednim siedzeniu samochodu
  Nigdy nie należy sadzać dziecka na przednim siedzeniu w foteliku zwróconym tyłem do kierunku jazdy. Jeżeli poduszka bezpieczeństwa się napełni, może uderzyć w fotelik, powodując poważne lub śmiertelne obrażenia. Dodat ...

  Categorie