Toyota Corolla: Wstrzymywanie pracy silnika "Stop & Start"

Toyota Corolla –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Wstrzymywanie pracy silnika "Stop & Start"

Układ wstrzymywania pracy silnika zatrzymuje silnik i uruchamia go ponownie w zależnoźci od pozycji pedału sprzęgła podczas zatrzymywania i ruszania samochodu.

Wstrzymywanie pracy silnika

 1. Z pedałem sprzęgła całkowicie wciźniętym, zatrzymać samochód.

  Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie neutralne N.

 2. Zwolnić pedał sprzęgła.

Wstrzymywanie pracy silnika


Praca silnika zostanie wstrzymana i zaźwieci się lampka kontrolna układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

*1: Wersje z wyźwietlaczem wielofunkcyjnym

*2: Wersje bez wyźwietlacza wielofunkcyjnego

Ponowne uruchamianie silnika

Gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu neutralnym N, nacisnąć pedał sprzęgła.

Praca silnika zostanie wznowiona. Lampka kontrolna układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" zgaźnie.

(W tej sytuacji, po zwolnieniu pedału sprzęgła, praca silnika nie zostanie ponownie wstrzymana.)

Wyłączanie układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

W celu wyłączenia układu należy nacisnąć wyłącznik układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

Wyłączanie układu wstrzymywania pracy silnika


Zaświeci się lampka kontrolna układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

Przy każdym zatrzymaniu samochodu, mimo wciśnięcia pedału sprzęgła, praca silnika nie zostanie wstrzymana. ( S. 267) Ponowne wciśnięcie przycisku powoduje przywrócenie aktywności układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

Wciśnięcie wyłącznika układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" przy zatrzymanym samochodzie

 • Przy wstrzymanej pracy silnika przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" wciśnięcie wyłącznika spowoduje uruchomienie silnika.

  Przy następnym zatrzymaniu samochodu (po wyłączeniu układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start") praca silnika nie zostanie wstrzymana.

 • Przy wyłączonym układzie wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" naciśnięcie wyłącznika załączy układ, ale nie spowoduje wstrzymania pracy silnika.

  Przy następnym zatrzymaniu samochodu (po wyłączeniu układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start") praca silnika zostanie wstrzymana.

Warunki działania

Układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" działa przy zachowaniu następujących warunków:

 • Silnik jest dostatecznie rozgrzany.
 • Akumulator jest dostatecznie naładowany.
 • Drzwi kierowcy są zamknięte.
 • Pas bezpieczeństwa kierowcy jest zapięty.
 • Pokrywa silnika jest zamknięta.
 • Pedał sprzęgła nie jest wciskany
 • Dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu neutralnym N.

W następujących warunkach praca silnika może nie zostać wstrzymana przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start". Nie świadczy to jednak o uszkodzeniu układu.

 • Gdy temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika jest zbyt wysoka lub zbyt niska.
 • Temperatura na zewnątrz jest zbyt niska.
 • Włączony jest układ klimatyzacji przy wysokiej temperaturze wnętrza samochodu, na przykład po parkowaniu w nasłonecznionym miejscu.
 • Wersje z automatycznie sterowanym układem klimatyzacji: Włączone jest usuwanie zaparowania przedniej szyby.
 • Wersje z nagrzewnica spalinową: Podczas pracy nagrzewnicy.
 • Akumulator nie jest dostatecznie naładowany lub trwa jego doładowywanie.
 • Czas wstrzymania pracy silnika przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" może być wydłużony podczas jazdy w korku lub innych warunkach drogowych wymagających gwałtownego hamowania.
 • Podciśnienie w układzie wspomagania hamulców jest niskie.
 • Obciążenie układu elektrycznego jest duże.
 • Na dużej wysokości.

Jeżeli warunki te poprawią się, układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" zacznie wstrzymywać pracę silnika i uruchamiać silnik przy następnym zatrzymaniu samochodu.

W następujących warunkach włączenie układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" może trwać dłużej niż normalnie.

 • Akumulator jest rozładowany
 • Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora lub jego wymianie itp.
 • Gdy temperatura silnika jest niska.

Funkcja automatycznego uruchamiania silnika

W następujących warunkach praca silnika może zostać wznowiona, nawet jeżeli pedał sprzęgła nie zostanie wciśnięty.

 • Pedał hamulca zasadniczego zostanie kilkakrotnie lub bardzo mocno naciśni ęty.
 • Układ klimatyzacji jest używany lub zostanie włączony.
 • Wersje z automatycznie sterowanym układem klimatyzacji: Włączone jest usuwanie zaparowania przedniej szyby.
 • Akumulator jest niewystarczająco naładowany.
 • Samochód zacznie staczać się na pochyłości
 • Obciążenie układu elektrycznego jest duże.
 • Drzwi kierowcy są otwarte.
 • Pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty.

Automatyczne włączenie układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Wersje z mechanicznym kluczykiem:

Nawet gdy układ został wyłączony wyłącznikiem układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", zostanie on ponownie włączony po przestawieniu wyłącznika zapłonu w pozycję "LOCK", a następnie w pozycję "START".

Wersje z elektronicznym kluczykiem:

Nawet gdy układ został wyłączony wyłącznikiem układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", zostanie on ponownie włączony po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego, a następnie uruchomieniu silnika.

Zabezpieczenia układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Wersje z mechanicznym kluczykiem:

System audio, przy odtwarzaniu dświęków z dużą mocą, może zostać wyłączony przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", w celu utrzymania właściwego poziomu ładowania akumulatora.

Aby ponownie włączyć system audio, należy wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "LOCK", a następnie w pozycję "ACC" lub "ON".

Wersje z elektronicznym kluczykiem:

System audio, przy odtwarzaniu dświęków z dużą mocą, może zostać wyłączony przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", w celu utrzymania właściwego poziomu ładowania akumulatora.

Aby ponownie włączyć system audio, należy przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony, a następnie stan ACCESSORY lub IGNITION ON.

Wspomaganie układu kierowniczego

Po wstrzymaniu pracy silnika przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" opór podczas obracania kierownicą może być większy w porównaniu z oporem podczas jazdy.

Pokrywa silnika

Praca silnika nie zostanie wznowiona przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" lub przez funkcję automatycznego uruchamiania silnika, jeżeli pokrywa silnika została uniesiona przy wyłączonym przez układ silniku. Silnik można uruchomić przyciskiem rozruchu lub wyłącznikiem zapłonu. ( S. 192, 195)

Warunki odpowiednie do korzystania z układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Układu należy używać podczas chwilowego zatrzymania samochodu na czerwonym świetle, skrzyżowaniu itp. Podczas zatrzymania samochodu na dłuższy czas należy całkowicie wyłączyć silnik.

Sygnał ostrzegawczy układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Jeżeli silnik został wyłączony przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", w następujących warunkach rozlegnie się sygnał ostrzegawczy i zacznie migać lampka kontrolna układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

Oznacza to, że praca silnika została jedynie wstrzymana przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" i nie został on całkowicie wyłączony.

Dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż neutralne N przy zwolnionym pedale sprzęgła

Jeżeli lampka kontrolna układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" stale miga

Może to świadczyć o uszkodzeniu układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start". Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Jeżeli przednia szyba uległa zaparowaniu przy wstrzymanej pracy silnika przez układ "Stop & Start"

 • Wersje z automatycznie sterowanym układem klimatyzacji: Włączyć funkcj ę usuwania zaparowania z przedniej szyby. (Silnik zostanie uruchomiony przez funkcję automatycznego uruchamiania silnika.) ( S. 297) Jeżeli przednia szyba często ulega zaparowaniu, należy wyłączyć układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".
 • Wersje z ręcznie sterowanym układem klimatyzacji: Uruchomić silnik przez wciśnięcie pedału sprzęgła lub naciskając wyłącznik układu "Start & Stop", a następnie ustawić pokrętło wyboru kierunku nawiewu w pozycję  .


  ( S. 290) Jeżeli przednia szyba często ulega zaparowaniu, należy wyłączyć układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

Wyświetlacz czasu aktywnego działania oraz całkowitego czasu aktywnego działania układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Wymiana akumulatora

Zamontowany w samochodzie akumulator jest odpowiedni dla układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start". Podczas wymiany należy zastosować akumulator dokładnie takiego samego typu i o takich samych parametrach.

Szczegółowe informacje posiadają autoryzowane stacje obsługi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty.


Podczas działania układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

 • Przy wstrzymanej pracy silnika przez układ (lampka kontrolna układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" świeci się) należy pozostawić dśwignię skrzyni biegów w położeniu neutralnym N oraz mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego lub uruchomić hamulec postojowy.

  Niedostosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do kolizji w momencie zadziałania funkcji automatycznego uruchomienia silnika.

 • Nie wolno pozostawiać samochodu z wstrzymaną pracą silnika przez układ (lampka kontrolna układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" świeci się).

  Niedostosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do kolizji w momencie zadziałania funkcji automatycznego uruchomienia silnika.

 • Jeżeli samochód znajduje się w miejscu niedostatecznie wentylowanym, należy upewnić się, że praca silnika nie została wstrzymana przez układ "Stop & Start". Silnik może zostać uruchomiony przez funkcję automatycznego uruchamiania silnika i gazy spalinowe mogą się dostać do wnętrza samochodu, w wyniku czego może dojść do śmierci lub poważ- nego zagrożenia dla zdrowia.


Aby zapewnić prawidłową pracę układu

Jeżeli wystąpi którakolwiek z poniżej opisanych sytuacji, układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" może nie działać prawidłowo. Należy wtedy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub Innemu specjalistycznemu warsztatowi.

 • Gdy pas bezpieczeństwa kierowcy jest zapięty, a lampka kontrolna przypominająca o zapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera na przednim fotelu miga.
 • Jeżeli pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty, a lampka przypominająca o zapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera na przednim fotelu pozostaje wyłączona.
 • Jeżeli drzwi kierowcy są zamknięte, a lampka kontrolna otwartych drzwi świeci się lub lampka oświetlenia wnętrza świeci się przy wyłączniku ustawionym w położeniu zależnym od pozycji drzwi.
 • Jeżeli drzwi kierowcy są otwarte, a lampka kontrolna otwartych drzwi nie świeci się lub lampka oświetlenia wnętrza nie świeci się przy wyłączniku ustawionym w położeniu zależnym od pozycji drzwi.

  Kiedy pojawi się komunikat na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym

  Komunikat Przyczyna Sposób postępowania "IPA SLOT NOT DETECTED, SPEED TOO HIGH" (Układ inteligentnego wspomagania parkowania nie ...

  Układy wspomagające kierowcę podczas jazdy

  Niżej wymienione układy reagują w sposób automatyczny w różnych sytuacjach drogowych, przyczyniając się do większego bezpiecze ...

  Zobacz tez:

  Informacje dotyczące przewożenia bagażu
  Ciężkie przedmioty przewożone w przestrzeni bagażowej należy umieszczać przy oparciach foteli. Upewnić się, że oparcia są prawidłowo zablokowane. Jeśli przedmioty takie są układane piętrowo, najcię& ...

  Wymiana opon i kół
  Opony, w które wyposażono nowy samochód Honda, zostały dobrane stosownie do osiągów samochodu i zapewniają najlepsze prowadzenie samochodu, komfort jazdy i trwałość. Opony te winny być zastąpione oponami radialnymi o tym samym r ...

  Deklaracja zgodności
  Radiowe urządzenia nadawcze Pojazd jest wyposażony w systemy, które nadają lub odbierają fale radiowe podlegające dyrektywie 1999/5/WE. Systemy te spełniają najważniejsze wymagania i inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/WE. Kopie oryginaln ...

  Categorie