Toyota Corolla: Kiedy pojawi się komunikat na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym

Toyota Corolla –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Inteligentne wspomaganie parkowania (Simple-IPA) –> Kiedy pojawi się komunikat na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym


Komunikat Przyczyna Sposób postępowania
"IPA SLOT NOT DETECTED, SPEED TOO HIGH" (Układ inteligentnego wspomagania parkowania nie wykrył miejsca do parkowania, zbyt wysoka prędkoźć) Samochód porusza się z prędkoźcią powyżej 30 km/h. Zwolnić tak, aby prędkoźć spadła poniżej 30 km/h.
"IPA CANCELED, TAKE OVER" (Parkowanie ze wspomaganiem anulowane, parkować samodzielnie) Przyciskiem "Simple-IPA" został wyłączony układ inteligentnego wspomagania parkowania. Włączyć układ inteligentnego wspomagania parkowania przyciskiem "Simple-IPA".
Przycisk "Simple-IPA" został włączony podczas cofania. Zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.
Podczas wyszukiwania miejsca do parkowania dźwignia skrzyni biegów została przestawiona w położenie biegu wstecznego R. Zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.
Podczas automatycznego kierowania dźwignia skrzyni biegów została przestawiona w położenie inne niż biegu wstecznego R. Zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.
Kierownica nie mogła zostać obrócona w dostatecznym stopniu ze względu na ciźnienie w oponach, zużycie bieżnika, warunki drogowe, usytuowanie samochodu na wzniesieniu itp., co uniemożliwiło zaparkowanie samochodu w wybranym miejscu.
 • Sprawdzić ciźnienie i bieżniki opon.
 • Jeżeli ten komunikat jest wyźwietlany, gdy samochód jest zaparkowany w innych miejscach niż obok wymienione, należy zlecić jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.
"IPA CANCELED, TAKE OVER" (Parkowanie ze wspomaganiem anulowane, parkować samodzielnie) Chwilowe przegrzanie układu wspomagania kierownicy. Należy chwilę poczekać i ponowić próbę uruchomienia układu inteligentnego wspomagania parkowania.
Możliwa usterka w układzie. Należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.
"IPA CANCELED, TAKE OVER, DRIVER INTERVENED" (Parkowanie ze wspomaganiem anulowane, ingerencja kierowcy) Podczas automatycznego kierowania, kierownica została ręcznie poruszona. Zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.
"IPA CANCELED, TAKE OVER, SPEED TOO HIGH" (Parkowanie ze wspomaganiem anulowane, parkować samodzielnie, zbyt wysoka prędkoźć) Prędkoźć samochodu podczas wyszukiwania miejsca do parkowania przekroczyła 50 km/h. Zwolnić tak, aby prędkoźć spadła poniżej 30 km/h i przyciskiem "Simple-IPA" włączyć układ inteligentnego wspomagania parkowania.
Prędkoźć samochodu podczas automatycznego kierowania przekroczyła 6 km/h. Zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.
"IPA CANCELED, TAKE OVER, TRC/ABS/VSC ACTIVATED" (Parkowanie ze wspomaganiem anulowane, parkować samodzielnie, aktywne układy TRC, VSC lub ABS) Działają układy kontroli napędu (TRC), układ ABS przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania lub stabilizacji toru jazdy (VSC).
 • Jeżeli anulowanie nastąpiło podczas wyszukiwania miejsca do parkowania, należy ponownie przyciskiem "Simple-IPA" włączyć układ inteligentnego wspomagania parkowania.
 • Jeżeli anulowanie nastąpiło podczas automatycznego kierowania, należy zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.
"IPA CANCELED, TAKE OVER, TRC/VSC IS OFF" (Parkowanie ze wspomaganiem anulowane, parkować samodzielnie, wyłączony układ TRC lub VSC) Przycisk został
wyłączony.
Włączyć przycisk .
"IPA CANCELED, TAKE OVER, TIMEOUT" (Parkowanie ze wspomaganiem anulowane, parkować samodzielnie, przekroczony czas) Od momentu włączenia przyciskiem "Simple-IPA" układu inteligentnego wspomagania parkowania, gdy dźwignia skrzyni biegów znajdowała się w położeniu biegu wstecznego R, zanim mogło rozpocząć się automatyczne kierowanie, upłynęło ponad 6 minut. Zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.
Od momentu przestawienia dźwigni skrzyni biegów w położenie biegu wstecznego R i rozpoczęcia automatycznego kierowania, a zakończeniem manewru parkowania, upłynęło ponad 6 minut. automatycznego kierowania, a zakończeniem manewru parkowania, upłynęło ponad 6 minut.

Zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.

Podczas automatycznego kierowania samochód nie przemieszczał się przez ponad 2 minuty. Zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.
"IPA CANCELED, TAKE OVER, CHECK IPA" (Parkowanie ze wspomaganiem anulowane, parkować samodzielnie, sprawdzić układ inteligentnego wspomagania parkowania) Usterka układu. Należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.
"IPA NOT AVAILABLE" (Układ niedostępny) Chwilowe przegrzanie układu wspomagania kierownicy. Należy chwilę poczekać i ponowić próbę uruchomienia układu inteligentnego wspomagania parkowania.
Silnik nie został uruchomiony. Uruchomić silnik.
Możliwa usterka układu. Należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.
"IPA NOT AVAILABLE, SPEED TOO HIGH" (Układ niedostępny, zbyt wysoka prędkoźć) Nadmierna prędkoźć (ponad 50 km/h). Zwolnić tak, aby prędkoźć spadła poniżej 30 km/h i przyciskiem "Simple-IPA" włączyć układ inteligentnego wspomagania parkowania.
"IPA NOT AVAILABLE, TRC/VSC IS OFF" (Parkowanie ze wspomaganiem anulowane, parkować samodzielnie, wyłączony układ TRC lub VSC) Wyłączony przycisk . Włączyć przycisk ,
a następnie przyciskiem "Simple-IPA" włączyć układ inteligentnego wspomagania parkowania.
"IPA NOT AVAILABLE, STOP THE VEHICLE, TURN WHEEL FROM LEFT END TO RIGHT END" (Układ niedostępny, zatrzymać samochód, kierownicę obrócić do oporu w lewo i w prawo) Układ nie został zainicjowany z powodu odłączenia i ponownego podłączenia akumulatora. Zainicjować układ inteligentnego wspomagania parkowania. S. 264
"CHECK IPA" (Sprawdzić układ) Usterka układu. Należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Układu inteligentnego wspomagania parkowania można używać, gdy

 • Silnik jest uruchomiony.
 • Przycisk
  jest włączony.
 • Prędkoźć samochodu nie przekracza 30 km/h. (Podczas automatycznego kierowania prędkoźć samochodu nie przekracza 6 km/h).

Anulowanie działania układu inteligentnego wspomagania parkowania

Układ przestanie działać w następujących sytuacjach:

 • Układ zostanie wyłączony przyciskiem "Simple-IPA".
 • Działają układy zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), stabilizacji toru jazdy (VSC) lub kontroli napędu (TRC).
 • Dźwignia skrzyni biegów została przestawiona w położenie biegu wstecznego R podczas wyszukiwania miejsca do parkowania.
 • Dźwignia skrzyni biegów została przestawiona w położenie biegu wstecznego R, a samochód po wyszukiwaniu miejsca do parkowania został cofnięty o ponad 1 m zanim rozległ się sygnał akustyczny.
 • Kierownica jest ręcznie poruszana przez kierowcę podczas kierowania automatycznego.
 • Od momentu włączenia układu inteligentnego wspomagania parkowania i przestawienia dźwigni skrzyni biegów w położenie biegu wstecznego R, a zainicjowaniem automatycznego kierowania, upłynęło ponad 6 minut.
 • Dźwignia skrzyni biegów po uruchomieniu automatycznego kierowania, a przed wjazdem na miejsce do parkowania, znajduje się w w położeniu innym niż biegu wstecznego R.
 • Od momentu przestawienia dźwigni skrzyni biegów w położenie biegu wstecznego R i rozpoczęcia automatycznego kierowania, a zakończeniem manewru parkowania, upłynęło ponad 6 minut.
 • Czas zatrzymania samochodu podczas automatycznego kierowania przekracza 2 minuty.

Wznowienie funkcji układu inteligentnego wspomagania parkowania

Jeżeli układ inteligentnego wspomagania parkowania został wyłączony na skutek jednej z wymienionych niżej przyczyn, działanie układu można wznowić po naciźnięciu przycisku "Simple-IPA", zależnie od warunków, takich jak np. sposób zatrzymania lub pozycja kierownicy.

 • Kierownica jest poruszana przez kierowcę podczas kierowania automatycznego.
 • Podczas automatycznego kierowania prędkoźć samochodu przekracza 6 km/h.
 • Dźwignia skrzyni biegów po uruchomieniu automatycznego kierowania, a przed wjazdem na miejsce do parkowania, znajduje się w w położeniu innym niż biegu wstecznego R.

Jeżeli działanie układu nie zostało wznowione, należy zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.

Wielokrotne używanie układu inteligentnego wspomagania parkowania

Kiedy układ inteligentnego wspomagania parkowania jest wielokrotnie używany, może dojźć do chwilowego przegrzewania się układu wspomagania kierownicy.

Może to powodować dezaktywację bądź anulowanie pracy układu inteligentnego wspomagania parkowania. W takiej sytuacji należy poczekać kilka minut i użyć układu inteligentnego wspomagania parkowania ponownie.

Działanie czujnika wspomagającego parkowanie podczas działania układu inteligentnego wspomagania parkowania

Nawet jeżeli przycisk czujnika wspomagającego parkowanie jest wyłączony, a układ inteligentnego wspomagania parkowania jest aktywny, czujnik będzie wciąż działał. W takiej sytuacji, gdy nastąpi anulowanie działania układu inteligentnego wspomagania parkowania lub układ inteligentnego wspomagania parkowania zakończy pracę, czujnik wyłączy się.

Działanie układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" podczas działania układu inteligentnego wspomagania parkowania (wersje z układem wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start")

Gdy działa układ inteligentnego wspomagania parkowania, układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" jest nieaktywny. Jeżeli nastąpi włączenie układu inteligentnego wspomagania parkowania podczas pracy układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", działanie układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" zostanie anulowane

Gdy temperatura we wnętrzu samochodu jest wysoka

W przypadku gdy samochód był przez dłuższy czas zaparkowany na słońcu i temperatura w kabinie jest wysoka, czujniki mogą działać nieprawidłowo.

Należy poczekać, aż temperatura w kabinie obniży się, a następnie włączyć układ inteligentnego wspomagania parkowania.

Czujniki układu inteligentnego wspomagania parkowania S. 247

Inicjowanie układu inteligentnego wspomagania parkowania

W ciągu 15 sekund od momentu wciźnięcia przycisku "Simple-IPA" należy obrócić kierownicę do oporu w lewo lub w prawo, a następnie w przeciwną stronę.

Proces inicjowania zakończy się, gdy zostanie wyźwietlony ekran wykrywania miejsc do parkowania.

Jeżeli po ponownym wciźnięciu przycisku "Simple-IPA" na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym nadal wyźwietla się komunikat "IPA NOT AVAILABLE, STOP THE VEHICLE, TURN WHEEL FROM LEFT END TO RIGHT END" (Układ niedostępny, zatrzymać samochód, kierownicę obrócić do oporu w lewo i w prawo) oznacza to, że nie powiódł się proces inicjowania. W takiej sytuacji należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.


Uwagi dotyczące korzystania z układu inteligentnego wspomagania parkowania

 • Nie wolno polegać wyłącznie na układzie inteligentnego wspomagania parkowania podczas parkowania. Za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest kierowca samochodu. Każdy manewr parkowania wymaga szczególnej ostrożnoźci.
 • Cofając samochód, należy robić to powoli, kontrolując prędkoźć za pomocą pedału hamulca zasadniczego.
 • Wprzypadku stwierdzenia ryzyka kolizji, należy naciskając pedał hamulca zasadniczego, natychmiast zatrzymać samochód i przerwać działanie układu.

Warunki w których używanie układu inteligentnego wspomagania parkowania jest zabronione

W następujących warunkach nie wolno używać układu inteligentnego wspomagania parkowania.

Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować wadliwe działanie układu i doprowadzić do wypadku.

 • Na ostrych zakrętach lub zboczach.
 • Na źliskich, oblodzonych lub pokrytych źniegiem drogach.
 • Na nierównych nawierzchniach, np. żwirowych.
 • W trudnych warunkach pogodowych, na przykład podczas obfitych opadów deszczu lub źniegu, we mgle czy podczas burzy piaskowej.
 • Gdy opony są w poważnym stopniu zużyte lub ciźnienie w nich jest zbyt niskie.
 • Gdy opony zostały silnie uderzone, np. o krawężnik, co spowodowało nierównoległe ułożenie kół.
 • Gdy założone jest koło dojazdowe (w niektórych wersjach) lub zamocowane łańcuchy przeciwpoźlizgowe.
 • Gdy koła źlizgają się podczas parkowania.
 • Gdy miejsce do parkowania pokryte jest liźćmi lub źniegiem.
 • Gdy z tyłu samochodu zamocowany jest hak holowniczy, przyczepa lub na przykład bagażnik do przewozu rowerów.
 • Gdy z przodu lub z tyłu miejsca do parkowania równoległego znajduje się pojazd, którego przód bądź tył są poza obszarem detekcji, np. ciężarówka, pojazd wyposażony w hak holowniczy, z przyczepą, lub z zainstalowanym bagażnikiem rowerowym.
 • Jeżeli przedni zderzak uległ uszkodzeniu.
 • Jeżeli czujnik jest zasłonięty przez osłonę przedniego zderzaka.
 • Jeżeli z przodu lub z tyłu miejsca do parkowania znajduje się przeszkoda lub inny utrudniający parkowanie pojazd.

Środki ostrożnoźci dotyczące automatycznego kierowania

Ze względu na to, że kierownica obraca się automatycznie podczas działania funkcji wspomagania parkowania, należy pamiętać o następujących zasadach:

 • Uważać, aby częźci garderoby takie jak krawat, szalik, długie rękawy, nie zaplątały się w kierownicę. Nie wolno dopuszczać dzieci w pobliże kierownicy.
 • Wprzypadku długich paznokci należy zachować dodatkową ostrożnoźć, aby nie doszło do urazów spowodowanych automatycznymi ruchami kierownicy.


Podczas używania układu inteligentnego wspomagania parkowania

 • Sprawdzić, czy miejsce do parkowania jest odpowiednie. (Odpowiednia iloźć miejsca, czy nie znajdują się tam żadne przeszkody, czy jest równa nawierzchnia itp.)
 • Układ inteligentnego wspomagania parkowania nie będzie działał prawidłowo, jeżeli pojazd z przodu lub z tyłu przemieszcza się lub po wykryciu miejsca do parkowania przez czujnik pojawiła się tam przeszkoda.

  Wykonując manewr parkowania ze wspomaganiem, należy zawsze sprawdzać sytuację wokół samochodu.

 • Czujniki układu mogą nie wykryć krawężników. Samochód może w niektórych sytuacjach wjechać na krawężnik, np. gdy inne pojazdy zaparkowane z przodu lub z tyłu są zaparkowane na krawężniku.

  Należy sprawdzić miejsce, aby nie uszkodzić kół lub opon.

 • Cofając, należy robić to bardzo powoli, aby nie uderzyć przodem samochodu w znajdującą się przed nim przeszkodę.

 • Cofając, należy robić to bardzo powoli, aby nie uderzyć przodem samochodu w znajdujący się przed nim inny zaparkowany samochód.

 • Zaparkowanie na wybranym miejscu może być niemożliwe, jeżeli dźwignia skrzyni biegów podczas jazdy do przodu znajduje się w położeniu biegu wstecznego R lub podczas cofania znajduje się w innym położeniu niż biegu wstecznego R, np. podczas parkowania na wzniesieniu.

  Działanie układu inteligentnego wspomagania parkowania

  Działanie układu odbywa się zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym i sygnałem akustycznym. Układ wykrywa ...

  Wstrzymywanie pracy silnika "Stop & Start"

  Układ wstrzymywania pracy silnika zatrzymuje silnik i uruchamia go ponownie w zależnoźci od pozycji pedału sprzęgła podczas zatrzymywania i ruszania ...

  Zobacz tez:

  Gdy nie można przestawić dźwigni skrzyni biegów z położenia P (wersje z przekładnią bezstopniową)
  Jeżeli mimo naciźnięcia pedału hamulca zasadniczego dźwignia skrzyni biegów pozostaje unieruchomiona, mogła wystąpić awaria mechanizmu blokady dźwigni (zabezpieczającego przed przestawieniem jej w sposób przypadkowy). Samochód ...

  Systemy wspomagania kierowcy
  Ostrzeżenie Zadaniem systemów wspomagania kierowcy jest służenie mu pomocą, a nie zastępowanie go. Podczas jazdy pełna odpowiedzialność spoczywa na kierowcy. Korzystając z systemów wspomagania kier ...

  Usuwanie zaparowania przedniej szyby panoramicznej
  1.Obrócić pokrętło regulacji obrotów wentylatora w położeniu najwyższych obrotów. 2.Ustaw temperaturę w pozycji maksymalnej (HIGH) regulatora. 3. Naciśnij przycisk . 4.W zależności od wykrytej temperatury otoczen ...

  Categorie