Toyota Corolla: Wyłączanie silnika, gdy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P (wersje z przekładnią bezstopniową)

Toyota Corolla –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przycisk rozruchu (wersje z elektronicznym kluczykiem) –> Wyłączanie silnika, gdy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P (wersje z przekładnią bezstopniową)

Jeżeli silnik został wyłączony, a dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P, zamiast przełączenia przyciskiem rozruchu w stan wyłączony nastąpi przełączenie w stan ACCESSORY. W celu wybrania stanu wyłączonego należy wykonać następujące czynności:

 1. Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony.
 2. Przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie P.
 • Wersje bez wyświetlacza wielofunkcyjnego
 1. Sprawdzić, czy lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) powoli miga i nacisnąć przycisk rozruchu jeden raz.
 2. Sprawdzić, czy lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) zgasła.
 • Wersje z wyświetlaczem wielofunkcyjnym
 1. Sprawdzić, czy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawiają się na przemian komunikaty "POWER ON" i "TURN POWER OFF" i nacisnąć przycisk rozruchu jeden raz.
 2. Sprawdzić, czy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym nie pojawiły się już komunikaty "POWER ON" i "TURN POWER OFF".

Samoczynne wyłączanie zasilania

 • Wersje z przekładnią bezstopniową

W przypadku pozostawienia samochodu z dśwignią skrzyni biegów w położeniu P i wybranym stanem ACCESSORY po upływie około 20 minut lub IGNITION ON (gdy silnik nie pracuje) po upływie około 1 godziny nastąpi samoczynne przełączenie w stan wyłączony. Jednak nie zabezpiecza to cał- kowicie przed rozładowaniem akumulatora. Gdy silnik nie pracuje, nie należy zbyt długo pozostawiać wybranego stanu ACCESSORY lub IGNITION ON.

 • Wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń lub wersje z mechaniczną skrzynią biegów

W przypadku pozostawienia samochodu z wybranym stanem ACCESSORY po upływie około 20 minut lub IGNITION ON (gdy silnik nie pracuje) po upływie około 1 godziny nastąpi samoczynne przełączenie w stan wyłączony. Jednak nie zabezpiecza to całkowicie przed rozładowaniem akumulatora. Gdy silnik nie pracuje, nie należy zbyt długo pozostawiać wybranego stanu ACCESSORY lub IGNITION ON.

Wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku S. 123

Czynniki powodujące zakłócenie działania S. 119

Uwagi dotyczące działania funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka S. 120

Jeżeli silnik samochodu nie daje się uruchomić

Mogła nie zostać wyłączona elektroniczna blokada rozruchu silnika. ( S. 73) Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Wersje z przekładnią bezstopniową: Należy sprawdzić, czy dśwignia skrzyni biegów ustawiona jest prawidłowo w położeniu P. Silnik może nie dać się uruchomić, jeżeli dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P.

 • Wersje bez wyświetlacza wielofunkcyjnego Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) będzie szybko migać.
 • Wersje z wyświetlaczem wielofunkcyjnym Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat "SHIFT TO P POSITION TO START".

Blokada kierownicy

Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego i otwarciu, a następnie zamknięciu drzwi zostaje uruchomiona blokada kierownicy. Blokada kierownicy zostaje zwolniona przy ponownym naciśnięciu przycisku rozruchu.

Gdy nie została zwolniona blokada kierownicy

Wersje bez wyświetlacza wielofunkcyjnego: Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) szybko miga.

Wersje z wyświetlaczem wielofunkcyjnym: Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat "STEERING LOCK ACTIVE".

Wersje z przekładnią bezstopniową: Sprawdzić, czy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu P. Należy ponownie nacisnąć przycisk rozruchu, jednocześnie poruszając kierownicą w lewo i w prawo.

Wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń lub wersje z mechaniczną skrzynią biegów: Należy ponownie nacisnąć przycisk rozruchu, jednocześnie poruszając kierownicą w lewo i w prawo.


Przeciwdziałanie przegrzaniu siłownika elektrycznego mechanizmu blokady kierownicy

Powtarzane w krótkich odstępach czasu włączanie i wyłączanie silnika spowoduje przerwanie działania siłownika elektrycznego mechanizmu blokady kierownicy, zapobiegając jego przegrzaniu. W takiej sytuacji należy na chwilę zaprzestać naciskania przycisku rozruchu. Układ powróci do stanu normalnego w ciągu około 10 sekund.

Gdy lampka kontrolna przycisku rozruchu miga w kolorze żółtym (wersje bez wyświetlacza wielofunkcyjnego)

Może to oznaczać usterkę układu. Jak najszybciej należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Gdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zostanie wyświetlony komunikat "CHECK SMART ENTRY & START SYSTEM" (wersje z wyświetlaczem wielofunkcyjnym)

Może to oznaczać usterkę układu. Jak najszybciej należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku S. 459

Obsługa przycisku rozruchu

 • Przycisk rozruchu jest przystosowany do reagowania na pojedyncze, krótkie i pewne naciśnięcia. Niepewne naciśnięcie przycisku może nie spowodować przełączenia stanu operacyjnego bądś włączenia rozrusznika. Nie ma potrzeby przytrzymywania przycisku w pozycji wciśniętej.
 • Próba uruchomienia silnika natychmiast po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego może niekiedy zakończyć się niepowodzeniem. Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego, przed ponownym uruchomieniem silnika, należy odczekać kilka sekund.

Jeżeli w ustawieniach własnych został wyłączony system elektronicznego kluczyka S. 574


Podczas uruchamiania silnika

Silnik należy zawsze uruchamiać, siedząc na fotelu kierowcy. Podczas uruchamiania silnika w żadnym przypadku nie wolno naciskać pedału przyspieszenia.

Może to doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Podczas jazdy

W przypadku zgaśnięcia silnika podczas jazdy, do chwili bezpiecznego zatrzymania samochodu, nie należy otwierać drzwi ani uruchamiać zamków.

Uruchomienie blokady kierownicy może doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Wyłączenie silnika w nagłym przypadku

Jeżeli zachodzi konieczność wyłączenia silnika w sytuacji awaryjnej, należy przytrzymać wciśnięty przycisk rozruchu przez co najmniej 2 sekundy lub nacisnąć go szybko 3 lub więcej razy. ( S. 485) Jednakże poza sytuacjami awaryjnymi nie wolno dotykać przycisku rozruchu podczas jazdy. Wyłączenie silnika nie spowoduje utraty możliwości kierowania czy hamowania, ale przestanie działać wspomaganie w układzie kierowniczym i w układzie hamulcowym. Naciśnięcie pedału hamulca zasadniczego, a także obracanie kierownicą wymagać będą większej siły niż zwykle, dlatego też należy zwolnić i zatrzymać samochód w miarę szybko i bezpiecznie.


W celu uniknięcia ryzyka rozładowania akumulatora

 • Gdy silnik samochodu nie pracuje, nie należy zbyt długo pozostawiać wybranego przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY lub IGNITION ON.
 • Wersje bez wyświetlacza wielofunkcyjnego: Gdy lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka świeci się (na zielono), oznacza to, że przyciskiem rozruchu nie wybrano stanu wyłączonego.

  Przed opuszczeniem samochodu należy zawsze sprawdzić, czy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony.

 • Wersje z wyświetlaczem wielofunkcyjnym: Jeżeli na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat "POWER ON", oznacza to, że przyciskiem rozruchu nie wybrano stanu wyłączonego.

  Wysiadając z samochodu, zawsze należy sprawdzić, czy przyciskiem rozruchu wybrano stan wyłączony.

 • Wersje z przekładnią bezstopniową: Nie należy zatrzymywać pracy silnika, gdy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P. Jeżeli dśwignia skrzyni biegów jest w innym położeniu, przy włączaniu silnika zamiast przełączenia w stan wyłączony nastąpi przełączenie w stan ACCESSORY. W tym stanie może dojść do rozładowania akumulatora.

Podczas uruchamiania silnika

Nie zwiększać gwałtownie prędkości obrotowej silnika, gdy jest on zimny.

W przypadku trudności z uruchomieniem silnika lub gdy silnik często gaśnie, należy niezwłocznie zlecić jego sprawdzenie w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie.

Nieprawidłowe działanie przycisku rozruchu

Działanie przycisku rozruchu w nietypowy sposób, np. jego zacinanie się, może oznaczać usterkę. Należy niezwłocznie skontaktować się autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

  Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

  Gdy pedał hamulca zasadniczego (z wyjątkiem wersji z mechaniczną skrzynią biegów) lub pedał sprzęgła (wersje z mechaniczną skrzyni&# ...

  Przekładnia bezstopniowa

  ...

  Zobacz tez:

  Stan alarmu uzbrojonego
  Alarm zostanie włączony, jeśli po aktywowaniu systemu nastąpi dowolna z poniższych sytuacji. Drzwi przednie lub tylne zostaną otwarte bez korzystania z pilota lub kluczyka smart. Klapa tylna zostanie otwarta bez korzystania z pilota lub kluczyka smart. Z ...

  Przyciski sterujące w kierownicy
  (1) : Wycisza głośność systemu audio. (2) : Służy do sterowania głośnością. (3) (jeżeli jest w wyposażeniu) Gdy klawisz jest wciśnięty na krótko (poniżej 0,8 sekundy) Uruchamianie rozpoznawania gło ...

  Lampka kontrolna układu hamulcowego
  Lampka kontrolna układu hamulcowego przypomina o sprawdzeniu hamulca ręcznego. Normalnie lampka ta powinna zapalać się i świecić tylko gdy hamulec ręczny nie jest całkowicie zwolniony. Zapalenie się tej lampki w każdej innej sytuacji & ...

  Categorie